Tagi:                                    

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II bliski zakończenia

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zbliża się szybko do końca, powiedział kard. Stanisław Dziwisz w rozmowie z portalem katolickim www.pontifex.roma.it . Nie ma on wątpliwości, że sprawa zakończy się pomyślnie. Głównym tematem wywiadu były Sobór Watykański II i rola polskiego papieża w jego upowszechnianiu.

Dzięki swym podróżom zagranicznym Jan Paweł II „eksportował, by posłużyć się zapożyczonym terminem, ducha soborowego, przyczyniając się tym samym do zbliżenia Kościoła do świata i świata do Kościoła” – stwierdził metropolita krakowski. Na pytanie, co myśli o tytule najnowszej biografii papieża pióra Gian Franco Svidercoschiego, „Papież, który nie umarł”, jego wieloletni sekretarz odpowiada, że jest on w pełni uzasadniony, ponieważ „pozostawił on ogromne dziedzictwo wiary, stale odczuwa się jego obecność, był autentycznym człowiekiem i prawdziwym kapłanem, który oddał życie za Kościół”. ml (KAI Rzym) /


Tagi:                                    

Duży sukces powiatu - miliony pozyskane na inwestycje !!!

Samorząd powiatowy na kompleksową modernizację drogi Szydłowiec-Antoniów - w tym ulic Folwarcznej, Książek Stary, Książek Nowy oraz Budki, Aleksandrów i Huta, dostanie prawie 4 milony złotych ze środków unijnych. Wniosek powiatu szydłowieckiego uzyskał bardzo dobrą ocenę. Starosta Włodzimierz Górlicki podpisał już umowę, na realizację tego projektu. Termin zakończenia prac wyznaczono na koniec listopada 2010 roku. Bardzo dobrą wiadomością jest również fakt, że powiat szydłowiecki pozyskał środki z wieloletniego rządowego programu "Narodowy Program Modernizacji Dróg Powiatowych i Gminnych". Prawie 3 miliony zł przeznaczono na modernizację ulicy Kolejowej oraz przebudowę odcinków drogi powiatowej, na terenie gminy Jastrząb i Mirów. Na ulicy Kolejowej od obwodnicy do końca zabudowy miejskiej wykonane zostaną chodniki i przebudowana nawierzchnia asfaltowa.

Obecnie realizowany jest także zakup karetek transportowych i ratowniczych oraz urządzeń medycznych z funduszy norweskich. SPZZOZ we współpracy z powiatem szydłowieckim na ten cel otrzymał 1 milion złotych. Również 1 milion zł Powiat Szydłowiecki pozyskał na kształcenie zawodowe w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. W projekcie przewidziano szeroki zakres działań w zakresie nauk matematycznych i technicznych oraz wyposażenie uczniów w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Wciąż jest duża szansa na pozyskanie ponad 4 milionów na kompleksową modernizację budynków szydłowieckiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Argumenty samorządu powiatowego, dotyczące poprawności projektu, zostały potwierdzone przez Wojewodę Jacka Kozłowskiego, w związku z czym Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie ponownie rozpatrywała wniosek powiatu o te środki. Powiat Szydłowiecki wraz z partnerami projektu, powiatami: Łosickim i Zwoleńskim oraz Miastem Płock, czekają na ostateczne rozstrzygnięcie wniosku na zakup specjalistycznych podnośników hydraulicznych dla każdego z partnerów. Wartość projektu 4 miliony zł. Projekt został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym. W kolejce do rozpatrzenia czeka też unijny wniosek powiatu na modernizację infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza na kwotę ponad 11 milionów. Powiat szydłowiecki stanie się w nadchodzącym roku ogromnym terenem budowy. Duża ilość środków pozyskanych na powiatowe inwestycje, na finisz roku 2009, napawa optymizmem i daje nadzieję, że inne wnioski składane do funduszy europejskich, będą również pozytywnie rozpatrzone.


Tagi:                                    

Inauguracja nowego roku akademickiego w Instutucie Teologicznym UKSW i Seminaruim w Radomiu

Mszę świętą inauguracyjna celebrował biskup Edward Materski, homilię wygłosił ordynariusz zamojsko-lubaczowski bp Wacław Depo, wieloletni rektor radomskiego seminarium duchownego. W koncelebrze uczestniczył także nowy biskup radomski Henryk Tomasik i biskupi pomocniczy: Adam Odzimek i Stefan Siczek. Formację w seminarium rozpoczęło w 122 alumnów, w tym 22 na pierwszym roku.

W homilii biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo mówił - Bądźcie ludźmi modlitwy, abyście wypełnili to wszystko, do czego zostaliście wezwani, nawiązując do słów sługi Bożego Jana Pawła II. W wykładzie inauguracyjnym ks. Jacek Mizak mówił, że spowiednik jest jedynie "świadkiem" tego, co dokonuje się pomiędzy grzesznikiem a Bogiem. Podkreślał, że nigdy on nie może decydować za penitenta ani też narzucać mu czegokolwiek wbrew jego wolności. Mówił również, że spowiednik potwierdza jedynie "w sposób sakramentalny" - w imieniu Chrystusa oraz Kościoła - łaskę przebaczenia, której grzesznikowi udziela sam Bóg.


Tagi:                                    

Parafia Adamka cieszy się ze zwycięstwa

Tomek zaskoczył solidnym przygotowaniem i urozmaiconym stylem – tak proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach na Żywiecczyźnie, ks. Wacław Kozicki skomentował bokserskie zwycięstwo swojego długoletniego parafianina Tomasza Adamka. W sobotę 24 października w Łodzi Adamek pokonał przed czasem Andrzeja Gołotę. Pochodzący z podżywieckich Gilowic pięściarz zdobył w ten sposób pas mistrza interkontynentalnego organizacji IBF.

Ks. Kozicki, który od wielu lat śledzi karierę bokserską Adamka, oglądał walkę na żywo w łódzkiej hali. Duchowny bał się, że pięściarz nie wytrzyma potężnych uderzeń cięższego o 20 kilogramów przeciwnika. „No, ale potem to żal mi było Gołoty. Tyle ciosów przyjął. Tomek pokonał go w pięknym stylu. To dobrze wróży na przyszłość, choć bokserzy w wadze ciężkiej, potencjalni jego rywale, budzą obawy” – dodaje ksiądz. Adamek odniósł 39. zwycięstwo w zawodowej karierze, dotychczas przegrał tylko raz. Proboszcz przyznał, że po walce rozmawiał z najsłynniejszym, obok biskupa Tadeusza Rakoczego, gilowiczaninem. „Powiedział mi, że w drodze na wesele swej siostrzenicy odwiedzi Jasną Górę, by podziękować Matce Bożej za zwycięstwo. Był bardzo spokojny” – relacjonuje 60-letni kapłan. Adamek często podkreśla, że jedną z form przygotowań do pojedynku jest modlitwa. „Nie ma w tym nic niezwykłego. Jestem katolikiem i to rzecz normalna, że modlę się i żyję wiarą” – mówił rok temu Adamek w rozmowie z KAI. rk / Gilowice


Tagi:                                    

Ingres biskupa radomskiego 14 listopada

Ingres bp. Henryka Tomasika, którego papież Benedykt XVI mianował nowym biskupem radomskim, odbędzie się 14 listopada o godzinie 11.00 w katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. Poinformował o tym biskup nominat podczas briefingu, który odbył się dzisiaj w Kurii Diecezjalnej w Radomiu.

Podczas spotkania bp Tomasik mówił, że jego posługa duszpasterska skupi się m.in. na kapłaństwie, rodzinach i młodzieży. Stwierdził, że istnieje poważny problem w przygotowywaniu młodych osób do zawarcia sakramentu małżeństwa i założenia rodziny. Jego zdaniem, potrzeba także przygotowywania młodych ludzi do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, uczenia ich odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bp Tomasik mówił, że "mamy dużo dobrej młodzieży, ale i skrzywdzonej, tylko dlatego, że zabrakło dobrych opiekunów". Podkreślał też, że młodzież ma potencjał i trzeba to wykorzystać. Wyraził radość, że w diecezji rozwija się wolontariat młodzieżowy, powstają Szkolne Koła Caritas. - Pozdrawiam młodzież i zapraszam do współpracy na różnych płaszczyznach życia społecznego, do zaangażowania się w ruchy i stowarzyszenia - powiedział biskup nominat.


Tagi:                                    

Kościół katolicki przyjmie wspólnoty anglikańskie

Sebastian Karczewski. Powstanie nowych struktur kanonicznych umożliwiających wiernym wspólnot anglikańskich powrót do pełnej i widocznej jedności z Kościołem katolickim zapowiedziała wczoraj Nota informacyjna watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Stanie się to za sprawą konstytucji apostolskiej Benedykta XVI, będącej odpowiedzią na prośby kierowane do Stolicy Apostolskiej przez duchowieństwo i wiernych Kościoła anglikańskiego, pragnących wejść do wspólnoty z Następcą św. Piotra.

Mocą konstytucji Benedykt XVI ustanawia nową strukturę kanoniczną w postaci ordynariatów (diecezji) personalnych dla byłych anglikanów, którzy postanowili wejść do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, "zachowując jednocześnie elementy wyróżniające anglikańską tradycję duchową i liturgiczną". Dokument przewiduje możliwość wyświęcenia "sub conditione" byłych duchownych anglikańskich, również żonatych, na kapłanów katolickich, celem zapewnienia ważności sprawowanych sakramentów w przypadku braku pewności co do ważności ich święceń przyjętych we wspólnocie anglikańskiej. Ordynariaty personalne kierowane będą przez pochodzących z tej wspólnoty biskupów lub kapłanów, wybieranych - zgodnie z anglikańską tradycją - przez duchowieństwo. Konstytucja jednakże stanowi, iż ordynariuszem może być wyłącznie biskup lub kapłan nieżonaty. Wyjaśnia zarazem, że "racje historyczne i ekumeniczne nie pozwalają na wyświęcanie żonatych mężczyzn na biskupów zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym". Konstytucja stwierdza, że ordynariaty personalne tworzone będą po konsultacji z miejscowymi Konferencjami Episkopatów, a ich struktura podobna będzie do funkcjonujących w poszczególnych krajach ordynariatów wojskowych, obejmujących ściśle określone środowiska. Zgodnie z założeniami dokumentu seminarzyści ordynariatów personalnych przygotowywać się będą do kapłaństwa razem z innymi seminarzystami katolickimi, choć nie wyklucza on tworzenia przez poszczególne ordynariaty własnych domów formacyjnych w celu odpowiedzi na szczególne potrzeby formacji w tradycji anglikańskiej. "Ojciec Święty Benedykt XVI wyraża nadzieję, że anglikańskie duchowieństwo i wierni, którzy życzą sobie jedności z Kościołem katolickim, będą w tej kanonicznej strukturze mieć okazję do zachowania cennych dla nich tradycji anglikańskich, wyznając wiarę katolicką" - czytamy w ogłoszonej wczoraj Nocie wydanej przez ks. kard. Williama Josepha Levadę, prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. W związku z zapowiedzią ogłoszenia konstytucji wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali wczoraj: ks. abp Vincent Gerard Nicholas, arcybiskup Westminsteru i katolicki Prymas Anglii i Walii, oraz Rowan Douglas Williams, arcybiskup Canterbury i honorowy zwierzchnik całej Wspólnoty Anglikańskiej. W dokumencie stwierdzili m.in., że ogłoszenie tej konstytucji apostolskiej kończy okres niepewności dla takich grup anglikanów, które żywiły nadzieję na jedność z Kościołem katolickim. Podkreślili również, że nowa konstytucja Benedykta XVI, jako jedna z konsekwencji dialogu między katolikami i anglikanami, powinna wzmocnić wzajemne zaangażowanie obu wspólnot na rzecz jedności. Prezentując wczoraj Notę watykańską poświęconą nowej konstytucji, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. William Levada także podkreślał, że decyzje w sprawie konstytucji apostolskiej były konsultowane ze stroną anglikańską i nie powinny stanowić przeszkody dla dalszego dialogu ekumenicznego ze Wspólnotą Anglikańską. Podkreślał znaczenie kontaktów nawiązanych po Soborze Watykańskim II dla wzajemnego zrozumienia. - Ta praca pozwala również dziś wielu anglikanom rozpoznać w Kościele katolickim prawdy, które w głębi serca zawsze wyznawali, czując się katolikami - powiedział. Obecny na konferencji prasowej ks. abp Joseph Augustine Di Noia OP, sekretarz Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ujawnił, że z prośbą o wspólnotowe włącznie do Kościoła katolickiego zwróciło się do Watykanu około 50 biskupów i około 100 grup anglikańskich z różnych stron świata. Zastrzegł jednak, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by je wymienić z nazwy.

/www.naszdziennik.pl/


Tagi:                                    

Życzenia i gratulacje z powiatu szydłowieckiego dla Biskupa Nominata

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki przesłał Jego Ekscelencji ks. bp. Henrykowi Tomasikowi życzenia i gratulacje z tytułu mianowania na biskupa radomskiego.Poniżej treść listu gratulacyjnego.

W imieniu całej społeczności i władz samorządowych Powiatu Szydłowieckiego składamy gratulacje i życzenia z okazji mianowania przez Ojca Świętego Benedykta XVI, Jego Eminencji na ordynariusza diecezji radomskiej. Niech łaska Boga, ludzka życzliwość oraz wszelkie wsparcie towarzyszy każdego dnia Jego Ekscelencji w posłudze biskupiej dla dobra Kościoła. Z całego serca życzymy Księdzu Biskupowi w jego pasterskiej misji i zarządzaniu diecezją obfitości łask Bożych oraz szczególnej opieki Matki Bożej, Świętego Kazimierza i Świętej Jadwigi, jednocześnie pragniemy zapewnić Jego Ekscelencję o swojej modlitwie, czekając z nadzieją na ingres biskupi do katedry radomskiej. Niech przez pasterską misję Jego Ekscelencji przybliża się Królestwo Boże! Z serdecznymi pozdrowieniami: Włodzimierz Górlicki


Tagi:                                    

To już 25 lat…

/Maciej Eckardt: wiara/ 25 lat temu zbiry z SB zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę. Skatowanego i zmaltretowanego wrzucili w nurt lodowatej Wisły. Nie wiemy, kiedy dokładnie skonał, bo tej prawdy do dzisiaj nie udało się ustalić. Co czuł, kiedy wiedział już, że przyjdzie mu oddać życie? Nie sposób sobie to wyobrazić, zwłaszcza nam, cieszącym się życiem. Był sam, opuszczony i sponiewierany, zbity i upokorzony. Powrócił do Boga drogą męczeńską, straszną i okrutną, dostępną jedynie wybranym.

Trudno pojąć i ogarnąć ludzkim rozumem, jak krętymi drogami Pan Bóg prowadzi do siebie męczenników. Jadąc codziennie do pracy przynajmniej dwa razy mijam pochylony krzyż w Górsku pod Toruniem. To tam esbecy zatrzymali samochód, którym jechał ksiądz Jerzy. Tam go ogłuszyli i uprowadzili. Mijając to miejsce nie sposób o Nim nie myśleć. Szczególnie nocą, kiedy przejeżdża się obok podświetlonego monumentu, bijącego przejmującym światłem. Uderza wtedy jakiś niewypowiedziany smutek i nostalgia, a także świadomość zapoczątkowanej tam zbrodni. Palą się tam znicze i wciąż leżą świeże kwiaty. Zatrzymują się pielgrzymi i zwykli kierowcy. Chcą zobaczyć miejsce, z którego rozpoczął się ostatni etap drogi do świętości księdza Jerzego Popiełuszki.

Zródło; www.prawica.net


Tagi:                                    

Irlandzki "profit" Traktatu Lizbońskiego

Bogdan Pliszka. Mniej więcej dwa tygodnie po przyjęciu przez Irlandczyków Traktatu Lizbońskiego (TL), w powtórzonym(!) referendum, w którym to mogli „demokratycznie” pokazać swoje przywiązanie do „wspólnej, europejskiej rodziny”, Unia Europejska składa Irlandii propozycję „załatwcie to sami”. Chodzi o ogromny kryzys finansowy pociągający za sobą zapaść irlandzkiej – będącej nota bene, wzorcową dla premiera Tuska – gospodarki. Irlandia ma do wyboru: albo „skurczyć” swój budżet na 2010 rok o cztery miliardy euro, albo prosić o pomoc... Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wydawać, by się mogło, że należąca do Unii Europejskiej i wpłacająca regularnie składkę do wspólnego europejskiego budżetu, Irlandia, w sytuacji kłopotów może liczyć na europejską solidarność i jakąś formę pomocy ze strony Komisji Europejskiej czy Europejskiego Banku Centralnego, w końcu tak można rozumieć europejską solidarność czy, bodaj, lojalność?

Najwyraźniej jednak w Brukseli jest ona pojmowana nieco inaczej, bo Irlandia dostała „szansę” samodzielnego wyjścia z kłopotów. Oczywiście nie powinna przy tym łamać europejskiego „prawa” stanowionego przez wybieraną, jakże „demokratycznie” i przed nikim nie odpowiadającą za swoje czyny, Komisją Europejską. Trudno więc wyobrazić sobie, by Irlandia zmniejszyła jakieś podatki w celu rozkręcenia koniunktury czy przyciągnięcia inwestycji.

Co ciekawe jeszcze niedawno Irlandia nazywana była „europejskim tygrysem” i pokazywana jako przykład tego, że integracja europejska niesie ze sobą same profity. Pisząc wprost, sukces Irlandii był naszym, „europejskim” sukcesem! Jednak, jak widać, kłopoty Irlandii są jej, irlandzkimi(!), kłopotami. Wykorzystanie przez Irlandczyków „szansy” powiedzenia „tak” dla TL nic tu jak widać nie zmieniło.


Tagi:                                    

Czechy - problemy z traktatem lizbońskim

Komplikuje się kwestia ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego w Czechach. Premier Jan Fischer, który rozmawiał 13 października na ten temat w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Mauelem Borroso, nie będzie miał łatwego zadania. Prezydent Vaclav Klaus odmówił gwarancji, że jego zastrzeżenia do Lizbony będą naprawdę ostatnimi, a grupa prawicowych senatorów chce złożyć kolejną skargę do Trybunału.

Jose Manuel Barroso po rozmowie z Fischerem oświadczył, że jeśli czeski Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności Traktat lizbońskiego z ustawą, nie będzie powodów do dalszego "sztucznego" przedłużania procesu ratyfikacji w Czechach. Dodał, że taka sytuacja nie leżałaby w interesie Pragi. Przewodniczący Komisji Europejskiej zaapelował do premiera Fischera, aby "czeski rząd jak najszybciej zakończył wewnętrzne spory polityczne związane z ratyfikacją Traktatu, tak by Lizbona mogła wejść w życie do końca roku". "Gdyby prezydent Klaus, w przypadku pozytywnego orzeczenia Trybunału, stawiał kolejne żądania, Bruksela będzie oceniała takie działania za "celową blokadę Traktatu" - ostrzegł Jose Manuel Barroso.

Głównym warunkiem negocjacji czeskiego rządu z Brukselą podczas nadchodzącego szczytu Unii (29 -30.10) miało być oświadczenie prezydenta Klausa, który zobowiązałby się do podpisu Lizbony, jeśli Trybunał Konstytucyjny odrzuci zastrzeżenia czeskich deputowanych, a do Traktatu zostanie wprowadzony w formie deklaracji zapis ograniczający zastosowanie w Czechach Karty Praw Podstawowych.


Tagi:                                    

Dni Papieskie w Szydłowcu

Dzień Papieski pt hasłem Jan Paweł II "Papież Wolności", obchodzony był w tym roku w Kościele w Polsce 11 października. W intencji JP II modlono się w czasie niedzielnego nabożeństwa różańcowego, młodziez z parafii pod kierunkiem ks. Wincentego Chodowicza zaprezentowała montaż słowno-muzyczny. W przypadającą dziś 31 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły, pierwszego Papieża Polaka, w intencji jego rychłej beatyfikacji odprawiona zostanie o godz. 19 msza święta i odmówiony Różaniec.

O godz. 20 zaplanowano koncert Tomasza Kamińskiego z zespołem "Muzyczne Listy". O godz 21.15 przy pomniku Jana Pawła II na placu przykościelnym odmówiona zostanie modlitwa i zapalone znicze pamięci. Organizatorami papieskich obchodów w Szydłowcu jest Burmistrz Andrzej Jarzyński, Rada Miejska i proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan. Adam Radzimirski.


Tagi:                                    

Polski (P)rezydent podpisał Traktat Lizboński. Wacław Klaus - bohaterem Europy ojczyzn?

Postępująca ratyfikacja traktatu lizbońskiego w Europie jest związana z bardzo daleko idącym lekceważeniem woli narodów Starego Kontynentu. Przebiega bez pytania narodów o zdanie i to pomimo powszechnego przekonania, że gdyby referendum ratyfikacyjne odbyło się np. w Niemczech, Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii - traktat zostałby po prostu odrzucony. Zatem elity polityczne poszczególnych krajów podjęły nieczystą grę wobec własnych wyborców tak, aby poza ich wolą budować państwo europejskie. Kraje wielkie, takie jak Niemcy, mają nadzieję, że dzięki ratyfikacji zdobędą przewagę na kontynencie, szczególnie w sytuacji, gdy Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł daleko posunięte gwarancje suwerenności dla państwa niemieckiego. Największy problem mają kraje małe lub średnie, do których zalicza się Polska. Rządzący Rzecząpospolitą mieli do wyboru, albo prowadzić grę pozorów w stosunku do władców unijnych (tak czyni to dziś Vaclav Klaus - prezydent Czech), albo uprawiać fałszywą grę przed własnym społeczeństwem, mamiąc go pozorami starań o zagwarantowanie pozycji naszego państwa w Europie.

Po co ten traktat?

Niestety, na gruncie polskim mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem. Klaus orzekł, że nie jest w stanie ratyfikować traktatu, gdyż nie wypowiedział się w tej kwestii jeszcze czeski Trybunał Konstytucyjny. Mydląc oczy władcom UE, celowo zapomniał jakby dodać, że to on sam niedawno ponownie skierował traktat do trybunału. U nas udawano przed społeczeństwem, że wprowadzi się coś w rodzaju ustawy kompetencyjnej, gwarantującej jakieś atrybuty suwerenności polskim władzom. Minęło wiele miesięcy i żadnej ustawy nie ma, jest zaś podpis prezydenta Lecha Kaczyńskiego pod lizbońskim traktatem. Wszystko odbyło się uroczyście, tylko prawie nikt nie


Tagi:                                    

Diecezja czeka na nowego Ordynariusza!

Po zakończeniu misji ordynariusza diecezji przez ks. arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, w związku z powołaniem go do pracy w Watykanie, od ponad 3 miesięcy administruje diecezją bp. Stefan Siczek. Czas oczekiwania na nominację nowego biskupa radomskiego wydaję się że w najbliższych tygodniach zakończy i poznamy nazwisko nowego pasterza.

Obecnie nieoficjalnie wymienianych jest kilku kandydatów, nazwisko jednego z nich upubliczniła nawet radomska telewizja „Dami”. Czy te informacje okażą się prawdziwe trudno powiedzieć. Na pewno jednak możemy intencji w modlitwie prosić Boga o dar dobrego Pasterza dla diecezji radomskiej.


Tagi:                                    

Stacja kolejowa w Szydłowcu zostaje..

Do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., będące odpowiedzią na interwencję Starosty Szydłowieckiego i stanowisko Rady Powiatu dotyczące modernizacji stacji kolejowej w Szydłowcu. Interwencja powiatu była wynikiem przesłanych do zaopiniowania planów PKP, w których stacja kolejowa w Szydłowcu miała zostać zlikwidowana, a w jej miejsce zamierzano po modernizacji linni kolejowej utworzyć przystanek osobowy.

Dyrektor Projektu Jan Hurkała w piśmie informuje omodernizowany będzie odcinek Warszawa Okęcie- Radom. Odcinek linii kolejowej nr 8 od Radomia do Kielc umieszczony został w programie inwestycji odtworzeniowych na lata 210-2013 i finansowany będzie z krajowych środków publicznych. Zakres inwestycji odtworzeniowych nie zakłada likwidacji stacji kolejowej w Szydłowcu. Tym samym uwzględnione zostały postulaty powiatu szydłowieckiego, kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewody i PKP PKL S.A.


Tagi:                                    

Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza odbyła się dziś powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszenie skierowane zostało do czynnych nauczycieli i pracowników oświaty i tych którzy już zakończyli prace w szkołach powiatowych - emerytów, aby publicznie wyrazić im podziękowanie za prace nad kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia.

Starosta Włodzimierz Górlicki przekazał życzenia dla całego środowiska, nagrodami wyróżnił dyrektorów Dyrektorzy przekazali zaś nagrody wyróżnionym nauczycielom ze swych placówek. Spotkanie w Liceum poprowadziła Joanna Strzelecka. Młodziez z klasy II b wystąpiła z programem arystycznym. Uroczystość zakończyło spotkanie przy stole w stołówce szkolnej!

Nauczyciele pracujący w szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec, także dziś mieli obchody swego Święta zorganizowane przez Urząd Miejski w Szydłowcu. Wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia.


Tagi:                                    

Mariusz Kamiński będzie odwołany?

Mariusz Kamiński ma być szybko odwołany! Tak chce premier polskiego rządu Donald Tusk, któremu jak widać CBA zalazło za kołnierz, skuteczną pracą w zakresie śledzenia i wykrywania korupcji i zjawisk korupcjogennych. Przy okazji ujawniania tego typu praktyk doszło do swoistego politycznego trzęsienia ziemi. Skala tych zjawisk jest bezpośrednim motywem odwołania szefa CBA, który jakoby zastawił pułapki na premiera i rząd! A może tak naprawdę nikt nie wie jaką jeszcze wiedzę ma Mariusz Kamiński, więc może trzeba się go pozbyć czym prędzej zanim zdetonuje pod rządem Donalda Tuska kolejną „minę- pułapkę”.

Tak czy inaczej pewnie będziemy świadkami odwołania z naruszeniem prawa M. Kamińskiego bez czekania na opinię Prezydenta RP. Wszak poseł PO niejaki Sebastian Karpiniuk, w programie telewizyjnym oświadczył że Pan Prezydent już wyraził opinię, bo ten indagowany przez dziennikarzy w czasie wizyty w Rumuni powiedział że opinia w sprawie odwołania szefa CBA będzie negatywna. No cóż w Polsce mamy wielu mądrych i prawych ludzi i to na każdej stronie sceny politycznej, więc wypada tylko mieć nadzieję że tak się nie stanie.., i apelować do Pana Premiera aby nie szedł ta drogą, drogą na skróty, drogą łamania prawa, z której nie ma już odwrotu. Przypominać to będzie powiedzenie "kowal zawinił, cygana powieszono"! Warto przypomnieć że CBA ma status służby specjalnej, a podstawowym celem jego działania jest walka z nadużywaniem władzy i wykorzystaniem uprzywilejowanej pozycji do osiągania korzyści osobistych i majątkowych oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Funkcjonariuszą CBA stawia się wymóg nieskazitelnej postawy moralnej, obywatelskiej i patriotycznej.

Mariusz Kamiński jest przykładem takiego solidnego i ideowego państwowca, który udało utworzyć zgodnie z ustawą sejmowąz 6 czerwca 2006, skuteczną i profesjonalną służbę antykorupcyjną. Odwołanie go z funkcji nie będzie z pewnością końcem jego kariery ale początkiem jej nowego etapu. Popieramy takich ludzi którzy profesjonalnie służą Polsce i Polakom w imię ideałów. Dość bowiem złotej wolności dla handlarzy cudzą krzywdą, różnej maści kombinatorów i cwaniaków, mających polityczne plecy.


Tagi:                                    

W niedzielę kanonizacja bł. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

„Święty Zygmunt Szczęsny Feliński staje dziś przed nami jako patron na czasy trudne” – napisali polscy biskupi w liście pasterskim z okazji kanonizacji arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Będzie ona miała miejsce w niedzielę w Rzymie. Uroczystości związane z kanonizacją abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego rozpoczną się w sobotę o godz. 18.00 w Kościele pw. Ducha Świętego w Rzymie. Zostanie tam odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Punktem kulminacyjnym będzie transmitowana przez Telewizję Polską kanonizacja na Placu Świętego Piotra. Dokona jej papież Benedykt XVI w niedzielę o godz. 10.00.

W poniedziałek o godz. 11.00, w Bazylice Świętego Piotra Mszy Świętej dziękczynnej będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Udział w niej wezmą m.in. Prymas Polski kard. Józef Glemp, kard. Franciszek Macharski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz a także abp Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy. Na uroczystościach w Rzymie spodziewanych jest około 5 tys. Polaków z kraju i zagranicy. Najwięcej osób przybędzie z archidiecezji warszawskiej, krakowskiej oraz diecezji rzeszowskiej diecezji, z którymi związany był arcybiskup Feliński. Rozpoczynając w 1965 roku proces beatyfikacyjny metropolity warszawskiego, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Ta trudna i ciężka droga będzie świadectwem świętości Arcybiskupa Felińskiego. Jest ona bardziej wyraźna, aniżeli znaki i cuda, które miałby czynić”. Te słowa cytują biskupi w liście pasterskim, który zostanie odczytany w kościołach w niedzielę 11 października, w dniu kanonizacji arcybiskupa. Episkopat wyraża swą radość z wyniesienia do chwały świętych „człowieka nadziei, apostoła pokoju, jedności i zgody narodowej” i wskazuje abp. Felińskiego jako wzór kapłana, którego postawa wzywa do odważnego wyznawania wiary, odnowy duchowej i wiernego trwania przy Chrystusie i Kościele. „Jego droga świętości może być drogą każdego z nas” – napisali biskupi. BP KEP, awo / Warszawa


Tagi:                                    

Z życzeniami dla Solenizanta

Ks. Wincenty Chodowicz 9 października obchodzi swoje imieniny. Dziś w szydłowieckiej parafii na mszy świętej wieczornej modlono się za Solenizanta. Do świątyni św. Zygmunta przybyło wielu młodych ludzi, którzy złożyli swemu duszpasterzowi życzenia.

Ks. W. Chodowicz posługę kapłańska w parafii św. Zygmunta pełni od 2002 roku. Kapłanem jest od 6 maja 1990 roku. Wcześniej misję duszpasterską pełnił w Słoawcji. Incjator wielu przedsięwzięć: obozów narciarskich, spływów kajakowych, moderator młodzieży oazowej. Życzymy Księdzu Solenizantowi wielu łask Bożych i dalszej owocnej działalności duszpasterskiej


Tagi:                                    

Rekordy bezrobocia - Szydłowiec

W polskich mediach przetoczyła się fala informacji o wzroście bezrobocia w Polsce. Niestety Szydłowiec jest wymieniany jako przykład powiatu o najwyższym bezrobociu w kraju. Raczej to nie przynosi nam powodów do chluby, ale niestety zawstydzenia. Szydłowiec zlokalizowany w centrum kraju, mający dogodne połączenia drogowe i kolejowe bije niestety ten niechlubny rekord.

Tym bardziej że całe Mazowsze ma stosunkowo niskie wskażniki bezrobocia, a to głównie dzięki dużemu nagromadzeniu firm w Warszawie i okolicach. To w województwie mazowieckim, a nie gdzieś na " ścianie wschodniej, znajduje się jednak powiat o najwyższej stopie bezrobocia w Polsce (powiat szydłowiecki, 32,7%). Bez wątpienia na taką sytuację ma wpływ struktura naszego powiatu - 1 miasto i 99 wiosek.

W wielu miastach podobnych do Szydłowca, powstały liczne zaklady pracy, u nas jak dotąd słyszymy tylko o "przyciąganiu inwestorów" i strefie przemysłowej która ma dopiero powstać. Firm dających zatrudnienie jest mało, większość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych to firmy handlowe - sklepy. Faktem jest jednak że pomimo wielkiej słabości runku pracy w Szydłowcu, wskażniki bezrobocia siegające do 60 %, dotyczą przede wszystkim terenu powiatu. W wielu wioskach aktywni wyjechali, a mniej aktywni przyzwyczili się do stanu bierności i to nie tylko zawodowej. Młodzi, którzy zdobyli wykształcenie bardzo często zmuszeni sa szukać poza powiatem szydłowieckim, dodatkowo zubożając miejscowy potencjał kadrowy, dlatego głównie w nadmiarze na rynku jest osób z niskimi kwalifikacjami albo praktycznie bez kwalifikacji.


Tagi:                                    

Ocenia warunki geologiczne pod projektowana drogą S7

Minister Środowiska Maciej Nowicki zatwierdził projekt prac geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną drogą ekspresową S7 na odcinku koniec Obwodnicy Radomia -granica woj. mazowieckiego.

W ramach zatwierdzonego projektu na zleconie GDDiA w Warszawie, przedsiębiorstwo GEOSTANDARD z Wrocławia, wykona 936 otwiertów badawczych, łączny metraż tych otworów przekroczy 7200 mb oraz blisko 600 różnego rodzaju sondowań na łączny metraż 1135 metrów bieżących. Przeprowadzone zostana także prace geodezyjne badające jakość gruntu i wody. Całość prac ma zostac wykonana do 31 sierpnia 2013 roku.


Tagi:                                    

Informacja o Kursie Biblijnym

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać ud¬ział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Dodatkowe inform¬acje można uzyskać pod adre¬sem /www.ignatianum.edu.pl/Wydział Pedagogiczny/Studia podyplomowe i kursy bądź też pod adresem: ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1 30-250 Kraków "Kurs Biblijny".

Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na adres elektroniczny: zmarek@jezuici.pl zmarek@ignatianum.edu.pl

Pod tymi adresami można też uzyskać dodatkowe informacje o kursie. Jego organizatorzy proszą o do¬łączanie do korespondencji listownej koper¬ty z podanym adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocz¬towym.