XIV Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863R Szydłowiec-Wąchock. Obchody rocznicowe w Szydłowcu

W Szydłowcu 17 stycznia rozpoczęły się Centralne Obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zorganizował Związek Strzelecki oraz „Federacja Kapituła: Równość – Wolność – Niepodległość, Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 roku”. Program uroczystości obejmował wydarzenia upamiętniające walki powstańców na terenie Szydłowca, Skarżyska Kościelnego, Mirca, Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka. Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego na Rynku Wielkim w Szydłowcu z udziałem m.in. członków Związku Strzeleckiego oraz pocztów sztandarowych szkół i organizacji społecznych.

Władze miasta wraz z towarzyszącymi delegacjami złożyły wieniec pod płytą upamiętniająca 150. rocznicę niepodległościowego zrywu z 1863 roku. Następnie uczestnicy uroczystości udali do kościoła farnego pw. Św. Zygmunta. Nabożeństwo sprawowane w intencji Ojczyzny i Powstańców Styczniowych koncelebrowane było przez ks. proboszcza Marka Kucharskiego, ks. Stanisława Drąga i ks. Arkadiusza Bieńka w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca oraz asysty liturgicznej strzelców i orląt Oddziału Szydłowiec ZS. Od lat tej żywej lekcji historii towarzyszy wspólna modlitwa za powstańców styczniowych i Ojczyznę, dodatkowo w czasie mszy św. Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek zaprzysiągł 8 kandydatów na strzelców, którzy historyczną rotę przysięgi złożyli na sztandar Związku Strzeleckiego. Po Eucharystii delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów przy płycie nagrobnej ks. Aleksandra Malanowicza oraz na mogile Powstańców Styczniowych znajdującej się na cmentarzu parafialnym, a także przy figurce upamiętniającej wydarzenia z 1863 roku u zbiegu ulic Narutowicza, Sowińskiego i Kąpielowej. Wartę honorową wystawili strzelcy i orlęta z Związku Strzeleckiego Oddział Szydłowiec.

W szydłowieckim zamku miała miejsce podniosła gala z udziałem wielu ważnych osobistości. Uroczystości to doskonała okazja do wręczenia odznak i wyróżnień. Daniel Woś prezes Kapituły „Równość-Wolność-Niepodległość” wręczył pamiątkowy grawerton burmistrzowi Szydłowca panu Arturowi Ludwowi, Dyrektor SCK Zamek pani Małgorzacie Bernatek oraz Romanowi Burkowi Komendantowi XIV Marszu. Szydłowieckie obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego uświetnił spektakl teatralny grupy teatralnej „U Radziwiłła” oraz zwiedzanie wystawy poświęconej Powstaniu przygotowanej przez ks. Stanisława Drąga(1).

Po spektaklu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni przez burmistrza Szydłowca na przygotowany gorący posiłek. Następnie uczestnicy marszu udali się na nocleg do szkoły w Sadku i kościoła, gdzie oczekiwał nań proboszcz tutejszej parafii. Na zewnątrz kościoła przed tablicą upamiętniającą żołnierzy AK z Sadku uczestnicy marszu wraz z księdzem proboszczem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej Zenonem Ociesą zapalili znicze odśpiewali Hymn Polski. Wewnątrz kościoła podczas wspólnej modlitwy co jest już tradycją od kilku marszy miało miejsce zaprzysiężenie jednego orlęcia i zarazem uczestnika marszu. Młody niespełna 13 letni chłopiec z Radomia złożył przysięgę na sztandar Związku Strzeleckiego i stał się Orlęciem ZS, a zaprzysiężenia dokonał Komendant Oddziału Szydłowiec ZS komp. ZS Andrzej Górski. W szkole przed capstrzykiem przygotowywano się do sobotnich zmagań na trasie marszu oraz korzystano z materiałów do konkursu historycznego i zawodów strzeleckich. W piątkowych uroczystościach udział wzięli członkowie Związku Strzeleckiego z oddziałów: Radom, Puławy, Lublin, Częstochowa i Szydłowiec.

(1). Ks. Stanisław Drąg to kapłan artysta, słynie z pisania ikon, które nazywa „deskami do nieba – wieczorną i nocną modlitwą ukrytą w malowanych deskach”. W swoim bogatym dorobku malarskim wykorzystuje różne wzory i motywy, które we wszechstronny sposób ukazują otaczającą nas rzeczywistość. Ulubionym tematem obrazów ks. Stanisława Drąga jest powstanie styczniowe i jego bohaterowie. Zainteresował się nimi czytając dziennik uczestniczki powstania, gorącej patriotki Jadwigi Prendowskiej, kurierki oddziału Mariana Langiewicza, która przez rosyjskich zaborców została zesłana za swoją działalność na Sybir. Ks. Stanisław Drąg wiele lat był proboszczem Parafii w Grabowie nad Pilicą. Swoje prace eksponował na ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych – w muzeach, domach kultury, seminariach duchownych, kościołach. W 2001 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie posługuje jako emeryt w parafii wojskowej św. Stanisława Biskupa w Radomiu.

Wrz 8, 2019 ; Autor: Marek Sokołowski

Obchody 80-lecia Bitwy pod Barakiem

W dniu 8 września, w drugim dniu uroczystości rocznicowych, ich uczestnicy zgromadzili wraz z pocztami sztandarowymi przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Tutaj odbył się krótki pokaz musztry ułanów z grupy rekonstrukcji historycznej. Następnie przemaszerowano z Orkiestrą Reprezentacyjną i Pododdziałem Reprezentacyjnym SG do kościoła pw. Św. Zygmunta na mszę św. w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza – obrońców Ojczyzny z 1939 roku. W czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kmdr. por. Ryszarda Preusa, modlono się także za tych, którzy dziś stoją na straży polskich granic. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. płk Zbigniew Kępa dziekan Straży Granicznej i notariusz Kurii Ordynariatu Polowego.

Wrz 7, 2019 ; Autor: Marek Sokołowski

Modlitwa i apel poległych dla upamietnienia Żołnierzy Września 1939.

Wieczorem 7 września w Szydłowcu, na kwaterach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna i Apel Poległych. Okolicznościowy „Wieczór Pamięci” przygotowali: dyrektor Maria Małgorzata Michajłow, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkoł im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Szkoła w 2007 otrzymała imię Korpusu Ochrony Pogranicza. Żołnierze tej formacji dzielnie walczyli w obronie granic Polski. Wielu z nich oddało swe życie za wolność Ojczyzny, także na szydłowieckiej ziemi.

Wrz 1, 2019 ; Autor: msk

Modlitwa w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

W rocznicę wybuchu II wojny światowej - 1 września, zwyczajem od wielu, wielu lat pielęgnowanym w parafii św. Zygmunta, aktualnie przy współudziale samorządu miejskiego. Kapłani wraz z wiernymi po wieczornej mszy świętej koncelebrowanej w intencji pokoju i ofiar wojny. Przeszli z modlitwą na kwatery żołnierskie cmentarza parafialnego w Szydłowcu.

Sie 15, 2019 ; Autor: msk

Szydłowieckie obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Rada Miejska w Szydłowcu byli organiatoramiuroczystości miejskich z okazji 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Tradycyjnie już po mszy świetej w szydłowieeckiej farze, uczestnicy wraz z Miejska Orjiestrą Dętą przemaszerowali ulicą Radomską i Widok na skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tutaj po modlitwie za obrońców Ojczyzny, którą poprowadził ks. kan. Adam Radzimirski. Przemówienia wygłosili: burmistrz Artur Ludew, poseł Leszek Ruszczyk oraz osoby reprezentujące zaproszonych parlamentarzystów. .

Sie 15, 2019 ; Autor: Marek Sokołowski

Modlitwa za obrońców Ojczyzny, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W dniu maryjnej uroczystości Wniebowzięcia NMP, świętujemy także państwowe uroczystości 99. rocznicy polskiego zwycięstwa nad Rosja sowiecką i związane z tym święto Wojska Polskiego. W szydłowieckiej farze o godz. 10.30 kapłani: ks. Kan Adam Radzimirski i ks. Norbert Skawiński, koncelebrowali mszę świętą, w której polecali Bogu: obrońców Ojczyzny oraz małżonków obchodzących złoty jubileusz zawarcia sakramentalnego małżeństwa. W kazaniu ks. Michał Faryna wskazał na to splecenie się dziejów ojczystych i dziejów wiary, i znaki szczególnej obecności Matki Bożej, w historii naszego narodu.

Sie 4, 2019 ; Autor: Tekst i zdjecie /Radio Maryja/

List papieża Franciszka z okazji liturgicznego wspomnienia patrona proboszczów - św. Jana Marii Vianney

Do moich braci kapłanów. Drodzy Bracia, Wspominamy 160.rocznicę śmierci świętego Proboszcza z Ars, którego Pius XI zaproponował jako patrona wszystkich proboszczów świata[1]. W dzień jego święta pragnę napisać do was ten list, kierując go nie tylko do proboszczów, ale także do was wszystkich, braci kapłanów, którzy nie czyniąc szumu „porzucacie wszystko”, by zaangażować się w codzienne życie waszych wspólnot. Do was, którzy podobnie jak Proboszcz z Ars pracujecie w „okopach”, dźwigacie na ramionach ciężar dnia i spiekoty (por. Mt 20, 12) i, narażeni na niezliczone sytuacje codziennie „tracicie twarz”, nie przypisując sobie zbyt wielkiego znaczenia, aby lud Boży był otoczony opieką i wsparciem.