Poniedziałek wielkanocny

Poniedziałek wielkanocny jest pierwszym dniem w oktawie święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. W polskiej tradycji, od zwyczaju polewania dla żartów wodą innych osób, zwany jest lanym poniedziałkiem.

Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Błogosławiony Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego. Wielką orędowniczką ustanowienia tego święta była św. Faustyna Kowalska. 27 kwietnia 2014 roku, w Święto Miłosierdzia Bożego w Rzymie odbędą się uroczystości kanonizacyjne papieża bł. Jana Pawła II.

Kwi 19, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Farna wigilia paschalna

W farze św. Zygmunta liturgia wigilii paschalnej celebrowana w Wielką Sobotę od godz. 18. Wigilijne czuwanie połączone z Eucharystia trwało do godziny 20. Rozważano tajemnice Zbawienia i pieśniami głoszono Wielkanoce zwycięstwo Chrystusa, nad śmiercią i grzechem. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Nowosielski. Obrzęd poświęcenia wody zapalonym paschałem i odnowy przyrzeczeń chrzcielnych poprowadził ks. Andrzej Kania.

Kwi 18, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Świętokrzyskie sanktuarium narodu

Relikwie Krzyża Chrystusowego otoczone pietyzmem wiernych w Sanktuarium na Świętym Krzyżu nieopodal Kielc, wpisały się w polską historię, świadcząc o jej ponad tysiącletnim zakorzenieniu w Misterium Chrystusa. Świadomość tego faktu, była bliska tym którzy w Wielki Piątek rozważali Mękę Pańską w czasie drogi krzyżowej, która wiodła starodawnym szlakiem pielgrzymim z Nowej Słupi i adorowali drzewo Krzyża w czasie wielkopiątkowej liturgii.

Kwi 13, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Bierzmowanie w farze św. Zygmunta

ksiądz biskup Adam Odzimek 13 kwietnia, w szydłowieckiej farze, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bolesnej w Sadku. Uroczystą sumę rozpoczęło poświęcenia palm przed świątynią i procesja do kościoła z palmami. W świątyni Księdza Biskupa powitali przedstawiciele rodziców.

Kwi 5, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Pasyjne rozważania w farze

W Wielkim Poście w świątyniach odprawiane są nabożeństwa okresowe związane z Męką Zbawiciela: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Obydwie te formy praktyk wielkopostnych mają charakter pobożności ludowej. Nabożeństwa te posługują się obrazami (stacjami drogi krzyżowej) i krótkimi pieśniami ludowymi, poruszającymi uczucia wiernych i prowadzącymi do nawrócenia, do większej miłości Boga i bliźnich oraz do dzieł i uczynków miłosierdzia.