Tagi:

Społecznicy czy urzędnicy?

W czasie kampanii wyborczej pojawiały się krytyczne opinie, co do pobierania przez radnych pieniędzy budżetowych, czyli tzw. diet. W podnoszonych w emocjonalnym tonie opiniach, odwoływano się do potrzeby powrotu do w pełni społecznego charakteru pełnienia tej funkcji, pewnie mając w pamięci czasy miniowe, kiedy to radni najczęściej na czas pełnienia obowiązków radnego delegowani przez zakłady pracy, pobierali symboliczne kwoty za swoją aktywność społeczną.

Czy społeczny charakter bycia radnym, mógłby znów powrócić, w innych dziś realiach ustrojowych, społecznych i gospodarczych..? Pełnienie funkcji radnego, jeśli chce się dobrze wypełnić wszystkie obowiązki bez wątpienia zabiera sporo czas i wiąże się pewnymi kosztami. Zadajmy wiec pytanie czy radni mogą i powinni pełnić tę funkcję społecznie? Wysokość diet jest różna, regulują jej wysokość ustawy państwowe i uchwały poszczególnych Rad. W zależności od pełnionej funkcji i wielkości jednostki samorządowej, mogą one wynosić od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. W przypadku radnego bez funkcji jest to kwota najniższa dla danego szczebla samorządu. Wypłacana jest za konkretne posiedzenia komisji i udział w sesjach organu, albo w formie tzw ryczałtu, który intencjonalnie jest zwrotem kosztów pełnienia funkcji.

Najwyższa dieta wypłacana jest reguły przewodniczącym rad. W przypadku powiatu, takiej wielkości jak szydłowiecki, dieta ta może wynosić maksymalnie około 2600 złotych. Rada Powiatu Szydłowieckiego swoją uchwałą, ustaliła dietę przewodniczącego na poziomie nieco poniżej 80 % diety maksymalnej, czyli około 1900 złotych.

Celem odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie przeanalizujmy jeszcze inny aspekt sprawy. Czy działając całkowicie społecznie zwykły mieszkaniec gminy czy powiatu, będzie skłonny uszczuplać swoje dochody, przez koszty powstające przy aktywnym wykonywaniu funkcji radnego?

Pełnienie mandatu radnego wymaga zainwestowania sporo czasu i energii. Radnemu w polskich realiach brakuje wsparcia w postaci ekspertów, doradców i personelu pomocniczego. Bardzo często zdany jest sam na siebie, a materia spraw jest coraz bardziej skomplikowana. Szczególnie jest trudno, gdy taki radny postawi się władzy wykonawczej: wójtowi, burmistrzowi, staroście, przy jednoczesnym braku wsparcia i zaplecza aktywnych struktur społecznych.

Lis 16, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Dziel i rządź..

Jednym z mocniej podejmowanych postulatów, w trakcie zakończonej kampanii wyborczej, była kwestia współpracy pomiędzy różnymi szczeblami samorządu. Konkretnie braku tejże współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym. Zagadnienia ma jak to bywa, potoczne wytłumaczenie. Samorządowcy tychże jednostek samorządu terytorialnego w Szydłowcu, są skonfliktowani i nie chcą ze sobą współpracować, ze szkodą dla miast i powiatu. Pomijając kwestię prawdziwości, bądź nieprawdziwości tej opinii, chciałbym rozważyć ten problem od strony ustrojowej polskiego samorządu.

Lis 15, 2014 ; Autor: msk

Świętowali razem ze Strażą Graniczną

12 listopada w Komendzie Głównej SG odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej. W uroczystości uczestniczyła Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska. „Wasza codzienna trudna praca pięknie się wpisuje w koloryt bieli i czerwieni, bo biel to rzetelność, to czystość intencji, a czerwień to wysiłek, często też niebezpieczna praca” – powiedziała Minister SW, dziękując funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej. Wyróżnionym pogratulował także Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz. W uroczystości uczestniczył pierwszy Komendant Straży Granicznej płk Marek Lisiecki oraz przedstawiciele służb i organizacji współpracujących z formacją. Razem z funkcjonariuszami SG świętowali przedstawiciele powiatu szydłowieckiego: starosta Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Powiat szydłowiecki współpracuje z SG w ramach porozumienia dotyczącego nauczania w klasach licealnych przedmiotu ochrona granicy państwowej, w Zespole Szkół im KOP oraz przy organizacji uroczystości patriotycznych.

Lis 11, 2014 ; Autor: St. Seweryn

Słoneczny dzień 96-tej rocznicy odzyskania Niepodległości

Święta Niepodległości obchodzono uroczyście w Szydłowcu. Świętowanie rozpoczęło się na Rynku Wielkim, skąd uczestnicy przeszli do fary św. Zygmunta, na Mszę świętą celebrowaną za Ojczyznę, przez ks. kan. Adama Radzimirskiego. Nawa szydłowieckiej fary zapełniła się wiernymi, a prezbiterium pocztami sztandarowymi i notablami. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prefekt Norbert Skawiński.

Lis 9, 2014 ; Autor: awo, Warszawa

Światowe Dni Mlodych w liście biskupów

Dziś w kościołach w całym kraju odczytywany był list biskupów polskich zapowiadający Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Pasterze przypominają, że w roku tym przypadać też będzie 1050. Rocznica chrztu Polski. - W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich – napisali.

Lis 8, 2014 ; Autor: Wybory

Obowiązek moralny i ćwiczenie intelektualne - abp Hoser o wyborach

Udział w wyborach jest naszym obywatelskim obowiązkiem - przypomniał abp Henryk Hoser w rozmowie z KAI. Bp warszawsko-praski zwrócił uwagę, że od decyzji społeczeństwa zależy w dużej mierze przyszły kształt państwa, stąd – jak zaznaczył - tak ważne jest świadome uczestnictwo w życiu politycznym. Zaś zorientowanie się, kim są kandydaci to także ćwiczenie intelektualne - podkreślił biskup warszawsko-praski.