10. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

Mszą św. w katedrze polowej 6 września w Warszawie funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zainaugurowali obchody 10. rocznicy utworzenia oddziału. Eucharystii przewodniczył ks. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu szydłowieckiego, od 2007 roku współpracującego z NwOSG w ramach zawartego porozumienia: nauczyciele ppłk. rez Roman Rejczak i Jolanta Kubik oraz uczniowie z pocztu sztandarowego Zespołu Szkół im. KOP oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

W katedrze polowej w obecności pocztów sztandarowych modlili się funkcjonariusze i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z komendantem płk. SG Mariusze Piętką, i jego zastępcami, byli oficerowie i pracownicy oddziału, przedstawiciele wojska, Komendy Głównej Policji, Warszawskiej Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej, weterani i kombatanci, a także wychowawcy i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół patronackich.

W homilii ks. płk Zbigniew Kępa podkreślał, że każda rocznica jest okazją do wspomnień, do dziękczynienia i do podejmowania planów na przyszłość. - Myślę dzisiaj z wdzięcznością o komendantach emerytach tegoż oddziału, o zastępcach komendanta oddziału, naczelnikach wydziału o wielu funkcjonariuszach i pracownikach cywilnych – mówił. - Czynili to co dobre, oddali swe siły, zdolności i talenty na służbę Ojczyźnie, wiernie wypełnili swoje obowiązki dlatego żyją teraz spokojnie i nie obawiają się, że pewnego dnia ktoś zastuka do ich drzwi, aby zapytać o wydarzenia z przeszłości. Dziś są razem z nami, aby cieszyć się osiągnięciami oddziału – dodał ks. Kępa.

Kaznodzieja nawiązał do Ewangelii św. Łukasza (Łk, 5, 33-39), w której Jezus poucza nas: „Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują” (Łk 5, 37). - W działalności służbowej dochodzą nowe problemy, nowe zagrożenia dla państwa i obywateli, na które musimy zareagować. Dlatego też potrzebne są nowe struktury, nowe formy działania. Nie możemy się przywiązywać tylko do tego, co było w przeszłości – zauważył ks. Kępa. Podkreślił, że funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej powinni „zachować gotowość do reagowania na to, co przynosi życie”. - Taką właśnie postawę człowieka Chrystus nazywa czuwaniem. Czuwać, to znaczy właściwie zareagować na przychodzące zdarzenie. To znaczy przygotowywać się, by zagrożenia nas nie zaskoczyły – przypomniał.

Eucharystię koncelebrowali ks. kmdr Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ks. Władysław Napiórkowski, kapelan Grupy Rekonstrukcyjnej 24. Baonu KOP „Sejny”. Podczas Eucharystii słowa modlitwy i podziękowania skierowali również bp Mirosław Wola, naczelny kapelan wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i ks. plut. SG Piotr Nestoruk z Prawosławnego Ordynariatu Polowego. Obecny był również ks. Kornel Undas, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie. Liturgię Mszy św. uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Wrz 14, 2014 ; Autor: IDK

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)

W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii chrześcijańskiej trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, około 320 roku kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem wybudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: męczenników (lub Krzyża) i Zmartwychwstania. Gdy w 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie, zburzyli wszystkie kościoły – także i kościół Bożego Grobu, ale ponieważ wiedzieli, jak wielkiej czci doznaje Krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o jego odzyskanie. Po zwycięstwie cesarza Herakliusza nad królem perskim Krzyż uroczyście wrócił do rąk chrześcijan.

Wrz 11, 2014 ; Autor: opr. msk

Uroczyste obchody 75 rocznicy Bitwy pod Barakiem

Apel z ceremoniałem wojskowym przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza. Odbył się z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Żołnierzy Września 1939 uczczono potrójną salwą honorową i polecano Bogu w modlitwie, którą poprowadzili ks. ppłk SG Ryszard Preuss. Modlitwę o pokój na świecie odmówił ks. dziekan Adam Radzimirski. Delegacje kombatantów, weteranów, Straży Granicznej, Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Szydłowiec złożyły wieńce pod pomnikiem poległych Żołnierzy.

Sie 31, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

75 rocznica Bitwy pod Barakiem. Zapowiedź uroczystości

Za tydzień będziemy obchodzić kolejną już rocznicę Bitwy pod Barakiem. Biskup polowy Wojska Polskiego ks. bp Józef Guzdek, w liście skierowanym do organizatorów napisał: „Składam hołd żołnierzom, którzy 75 lat temu stoczyli ciężki bój pod Barakiem. Mieli w sobie siłę, odwagę i determinację, aby walczyć o wolną Polskę. Ich męstwo i duch walki są dowodem wielkiego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie. Bitwa pod Barakiem stała się symbolem żołnierskiej odwagi, wierności przysiędze, ofiarności i poświęcenia.”

Sie 28, 2014 ; Autor: M. Sokołowski

W Sadku przygotowują się do Jubileuszu 25-lecia Parafii

Parafia w Sadku ma już 25 lat. Główne uroczystości jubileuszowe i odpustowe z udziałem Biskupa Radomskiego zaplanowano na 15 września. Jubileusz parafii wymaga jednak przygotowania: ks. prob. Zenon Ociesa i parafianie chcą uczcić go godnie. Rozpoczęli już przygotowania duchowego. Od wtorku 26 sierpnia misje w parafii Matki Bożej Bolesnej głosi misjonarz. Nauki misyjne skierowane są zarówno do ogółu parafian jak i do odrębnych stanów. Codzienne ćwiczenia duchowe kończy apel jasnogórski o godz. 21. Misje w Sadku zakończą się w sobotę 30 sierpnia mszą świętą na parafialnym cmentarzu sprawowaną w intencji zmarłych parafian.

Sie 17, 2014 ; Autor: tekst i zdjęcia Marek Sokołowski

Trablice. Uroczyście otworzono Izbę Pamięci ks. Romana Kotlarza

W Trablicach w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej 17 sierpnia biskup radomski Henryk Tomasik przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej w intencji ks. Romana Kotlarza i ofiar Radomskiego Czerwca 1976 r. We mszy świętej wzięli udział miejscowi parafianie i liczni przedstawiciele różnych środowisk związanych z osobą ks. Romana Kotlarza, którego męczeńska śmierć miała związek z protestami robotniczymi w czerwcu 1976 roku.

Sie 16, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Pod opieką Maryi

Kilkadziesiąt osób z szydłowieckiego Książka Starego, 15 sierpnia uczestniczyło w poświęceniu kapliczki przydrożnej z figurą Matki Bożej. Kapliczkę poświęcił ks. prob. Adam Radzimirski wraz z ks. Andrzejem Kanią. W uroczystości uczestniczyły także siostry Michaelitki i ponad 50 okolicznych mieszkańców. Zofia Leiter ze Społecznego Komitetu założonego w celu odnowy Figury MB, podziękowała kapłanom za poświęcenie figurki, obecnym za przybycie a wszystkim zaangażowanym w pracę, za włożony wysiłek i ofiarowane na ten cele pieniądze.