75 rocznica Bitwy pod Barakiem. Zapowiedź uroczystości

Za tydzień będziemy obchodzić kolejną już rocznicę Bitwy pod Barakiem. Biskup polowy Wojska Polskiego ks. bp Józef Guzdek, w liście skierowanym do organizatorów napisał: „Składam hołd żołnierzom, którzy 75 lat temu stoczyli ciężki bój pod Barakiem. Mieli w sobie siłę, odwagę i determinację, aby walczyć o wolną Polskę. Ich męstwo i duch walki są dowodem wielkiego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie. Bitwa pod Barakiem stała się symbolem żołnierskiej odwagi, wierności przysiędze, ofiarności i poświęcenia.”

To poświęcenie i danina krwi przelanej za Polskę, nie może zostać zapominana, dlatego od kilku już lat gromadzimy się także na wojennych kwaterach cmentarza parafialnego, aby uczestniczyć w Apelu Poległych oraz oddać hołd męstwu i odwadze żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza. W tym roku uroczystości rozpoczną się w niedzielę 7 września o godz. 19 . Nad mogiłami poległych żołnierzy modlitwę poprowadzą kapłani, w tym kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. komandor ppor. Ryszard Preuus. Zabrzmią wymowne słowa Apelu Poległych i salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na zakończenie w świetle pochodni delegacje złożą wieńce pod pomnikiem strzegącym wojennych mogił.

W poniedziałek 8 września w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, przy ulicy Kościuszki odbędzie się uroczysta zbiórka, w czasie którego odsłonięty zostanie pomnik pamięci żołnierzy KOP. W jego podstawie umieszczona będzie ziemia z miejsc bitewnych i mogił żołnierzy KOP. Ślubowanie na sztandar Szkoły, złożą uczniowie klas pierwszych. Szkolną uroczystość zakończy okolicznościowy montaż słowno–muzyczny. Korpus Ochrony Pogranicza, od 20007 roku patron Szkoły, to wojskowa formacja graniczna stojąca na straży polskich granic w latach 1924-1939

Następnie o godz. 11.15 uczestnicy uroczystości zbiorą się na Placu Marii Konopnickiej, przy Starostwie Powiatowym, aby przemaszerować do szydłowieckiej świątyni farnej na Mszę świętą sprawowaną pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy, dziekana Straży Granicznej. Ordynariatu Polowego.

Uroczystości przy Pomniku „Żołnierzom Września 1939” w Baraku koło Szydłowca rozpoczną się o godz. 12.30 . W miejscu Bitwy zazwyczaj w ceremonii patriotycznej uczestniczy bardzo wiele delegacji, w tym młodzież z klas mundurowych ZS im. KOP w Szydłowcu. Szkoła w namacalny sposób jest nosicielem pamięci o polskich żołnierzach z Bitwy pod Barakiem. Uroczystość zakończy spotkanie przy żołnierskiej grochówce.

Sie 28, 2014 ; Autor: M. Sokołowski

W Sadku przygotowują się do Jubileuszu 25-lecia Parafii

Parafia w Sadku ma już 25 lat. Główne uroczystości jubileuszowe i odpustowe z udziałem Biskupa Radomskiego zaplanowano na 15 września. Jubileusz parafii wymaga jednak przygotowania: ks. prob. Zenon Ociesa i parafianie chcą uczcić go godnie. Rozpoczęli już przygotowania duchowego. Od wtorku 26 sierpnia misje w parafii Matki Bożej Bolesnej głosi misjonarz. Nauki misyjne skierowane są zarówno do ogółu parafian jak i do odrębnych stanów. Codzienne ćwiczenia duchowe kończy apel jasnogórski o godz. 21. Misje w Sadku zakończą się w sobotę 30 sierpnia mszą świętą na parafialnym cmentarzu sprawowaną w intencji zmarłych parafian.

Sie 17, 2014 ; Autor: tekst i zdjęcia Marek Sokołowski

Trablice. Uroczyście otworzono Izbę Pamięci ks. Romana Kotlarza

W Trablicach w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej 17 sierpnia biskup radomski Henryk Tomasik przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej w intencji ks. Romana Kotlarza i ofiar Radomskiego Czerwca 1976 r. We mszy świętej wzięli udział miejscowi parafianie i liczni przedstawiciele różnych środowisk związanych z osobą ks. Romana Kotlarza, którego męczeńska śmierć miała związek z protestami robotniczymi w czerwcu 1976 roku.

Sie 16, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Pod opieką Maryi

Kilkadziesiąt osób z szydłowieckiego Książka Starego, 15 sierpnia uczestniczyło w poświęceniu kapliczki przydrożnej z figurą Matki Bożej. Kapliczkę poświęcił ks. prob. Adam Radzimirski wraz z ks. Andrzejem Kanią. W uroczystości uczestniczyły także siostry Michaelitki i ponad 50 okolicznych mieszkańców. Zofia Leiter ze Społecznego Komitetu założonego w celu odnowy Figury MB, podziękowała kapłanom za poświęcenie figurki, obecnym za przybycie a wszystkim zaangażowanym w pracę, za włożony wysiłek i ofiarowane na ten cele pieniądze.

Sie 15, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Miejskie uroczystości w 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej

Miejskie, rocznicowe obchody Bitwy pod Warszawskiej z 1920 roku odbyły się dziś w Szydłowcu. Po zbiórce pod Ratuszem uczestnicy udali się do kościoła parafialnego, gdzie Mszy Świętej przewodniczył ks. Andrzej Kania, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Bogusław Mleczkowski. Po uroczystości religijnej, w której patronce dnia Matce Bożej Wniebowziętej polecano Ojczyznę uczestnicy uroczystości udali się ulicami miasta na Skwer Józefa Piłsudskiego.

Sie 14, 2014 ; Autor: opr. MS

Na Jasną Górę dotarła 36. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej.

W tym roku do tronu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezjalnej pielgrzymce, maszerowało 6 tys. 700 osób. Pielgrzymów pod szczytem jasnogórskim witał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który pochodzi z Szydłowca. Arcybiskup Depo mówił do pielgrzymów, "Musicie być mocni, dlatego nie lękajcie się, bo Bóg jest z nami. Dał nam Maryję na drogi codziennego życia. Nie wstydźcie się Ewangelii, bo Chrystus jest naszą mocą i mądrością. Dzisiaj spotykam się z tymi, których Bóg postawił na mojej drodze kapłańskie." Zapewnił także o swojej modlitwie za wszystkich pielgrzymów z diecezji radomskiej.

Sie 14, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Będzie nowy chodnik na drodze powiatowej w Sadku

Trwają prace drogowe przy budowie chodnika w miejscowości Sadek na drodze powiatowej 4017W, łączącej Sadek z Barakiem. Realizacja zadania obejmuje także budowę zatoki postojowej przy cmentarzu, poszerzenie jezdni przy chodnikach, wbudowanie krawężników, regulacje rowów otwartych, budowę przepustu przelewowego pod koroną drogi, uzupełnienia nawierzchni bitumicznej. Prace wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Gres z Szydłowca. Realizowany I etap prac kosztować będzie ponad 180 tysięcy złotych.