Tagi:

Bierzmowanie w farze św. Zygmunta

ksiądz biskup Adam Odzimek 13 kwietnia, w szydłowieckiej farze, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu i Matki Bolesnej w Sadku. Uroczystą sumę rozpoczęło poświęcenia palm przed świątynią i procesja do kościoła z palmami. W świątyni Księdza Biskupa powitali przedstawiciele rodziców.

Beata i Marek Sokołowscy poprosili w imieniu rodziców o dar namaszczenia krzyżmem świętym i nałożenia ręki, aby przez te sakramentalne znaki, przystępujący do bierzmowania otrzymali pieczęć daru Ducha Świętego, Jego szczególną moc i wielorakie duchowe dary. Mówili: "Pragniemy wyrazić radość nas rodziców, że w tak uroczystym dniu, w murach tej wiekowej świątyni, przy obecności tak wielu sióstr i braci, nasze dzieci otrzymają dar sakrament bierzmowania, który przyniesie im pogłębienie łaski chrztu świętego i głębsze zakorzenienie w synostwie Bożym."

Po zakończeniu liturgii Słowa. dziekan szydłowiecki ks. kan. Adam Radzimirski zgodnie z przepisami prawa kanonicznego potwierdził przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i jako proboszcz parafii poprosił o udzielenie przez księdza Biskupa Sakramentu Bierzmowania.

Biskup Odzimek w słowie do młodych nawiązując do odczytanego opisu Męki Pańskiej, wskazywał na pierwszych uczniów Jezusa, którzy wpatrywali się w wielką Tajemnice Jezusa, najpierw Jego tryumf w czasie wjazdu do Jerozolimy, gdy witają Go tłumy, a następnie w Jego mękę i krzyż. Dziś mówił Ksiądz Biskup - potrzeba ludzi odważnej wiary, potrzeba świadectwa ludzi wierzących kochających Jezusa i kochających Jego Kościół. Szczególnie wobec zjawiska odwracania się wielu od Jezusa od Jego Kościoła. Apelował aby jako ludzie wierzący żyli Jezusem i Jego Miłością.

Po kazaniu bierzmowani, a z nimi wszyscy obecni w kościele nawiązując do Chrztu Świętego, wyznali wiarę konieczną do przyjęcia Konfirmacji. Wypowiedzieli też pragnienie „aby Duch Święty, którego otrzymują umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Kwi 5, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Pasyjne rozważania w farze

W Wielkim Poście w świątyniach odprawiane są nabożeństwa okresowe związane z Męką Zbawiciela: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Obydwie te formy praktyk wielkopostnych mają charakter pobożności ludowej. Nabożeństwa te posługują się obrazami (stacjami drogi krzyżowej) i krótkimi pieśniami ludowymi, poruszającymi uczucia wiernych i prowadzącymi do nawrócenia, do większej miłości Boga i bliźnich oraz do dzieł i uczynków miłosierdzia.

Kwi 1, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Szydłowieccy maturzyści na Jasnej Górze

Maturzyści z dwóch szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych pielgrzymowali 31 marca do sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele, katecheci i przedstawiciele dyrekcji. W jasnogórskim sanktuarium z pielgrzymami z Szydłowca spotkał się metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. W kaplicy Cudownego Obrazu, abp Depo, przewodniczył koncelebrowanej mszy świętej wygłosił kazanie a następnie w bazylice jasnogórskiej wygłosił katechezę i podzielił się świadectwem własnego powołania.

Mar 23, 2014 ; Autor: Wojciech Bednarczyk

Adam Łukomski zwyciężył w turnieju Comes Cup 2014

Od 23 marca św. Józef ma szansę stać się patronem szydłowieckich miłośników szachów. Bo to właśnie w ramach obchodów jego imienin – które już tradycyjnie są świętem dla pracowników i właścicieli Spółki COMES Sokołowscy, odbył się w siedzibie firmy przy ul. Kościuszki – turniej szachowy „Comes Cup 2014″. Wzięła w nim udział czołówka szachistów regionu.

Mar 23, 2014 ; Autor: St. Seweryn

Szachowa rywalizacja o puchar Spółki Comes

W siedzibie spółki Comes w Szydłowcu, trwają zmagania szachistów, którzy wzięli udział a w I turnieju szachowym o puchar Spółki Comes Sokołowscy. Na turniej przybyło z zaproszonych klubów 32 szachistów z regionu kielecko-radomskiego. Organizatorem turnieju jest firma Comes i Stowarzyszenie „Klub Szachowy Wieża”. Sędzia zawodów jest pan Łukasz Łukomski sędzia II klasy. Turniej rozgrywany jest w systemie szwajcarskim, w jednej grupie w 9 rundach.

Mar 19, 2014 ; Autor: St. Seweryn

Święty Józef, opiekun i żywiciel, patron szydłowieckiej spółki Comes.

Szydłowiecka firma Comes, której zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Sadku koło Szydłowca, swoim sięgającym już 30 lat zwyczajem w Uroczystość Świętego Józefa, obchodziła święto swego Patrona. Z tej okazji w kościele parafialnym w Sadku proboszcz ks. Zenon Ociesa celebrował mszę świętą w intencji pracowników i właścicieli oraz o pomyślny rozwój przedsiębiorstwa. Ksiądz Proboszcz przypomniał skromne początki firmy, w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i jej stały rozwój, w ciągu 30 lat jej działalności. Życzył opieki św. Józefa, licznych zamówień na wyroby oraz pomyślności dla zatrudnionych w firmie i jej właścicieli.