Wołanie o zgodę i pokój w Ojczyźnie

W szydłowieckiej farze w uroczystość kościelną Matki Bożej Królowej Polski i państwową związaną z 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ksiądz kanonik Adam Radzimirski, proboszcz parafii św. Zygmunta i dziekan szydłowiecki celebrował Mszę świętą za Ojczyznę. W Eucharystii uczestniczyli licznie mieszkańcy szydłowieckiej parafii oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Norbert Skawiński. Kaznodzieja podkreślił znaczenie pokoju i zgody w Ojczyźnie dla jej niepodległości pomyślności. Na zakończenie ofiary mszalnej, wierni pod przewodnictwem celebransa odnowili Jasnogórskie Śluby Narodu. Uroczystą celebrę poprzedziła patriotyczna zbiórka pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, na Rynku Wielkim, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Rzeczpospolitej: do obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 50 lat temu na Jasnej Górze prymas Wyszyński zawierzył Polskę Matce Bożej.

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.

Maj 1, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Propozycja weekendowej wycieczeczki: Ciechostowice-Redocin-Ciechostowice

Powiat szydłowiecki jest bogaty w walory krajoznawczo-przyrodnicze. Na samym południu powiatu, na styku województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego leży wieś Ciechostowice. Miejscowość położona jest malowniczo wśród Wzgórz Niekłańsko-Bliżyńskich, których najwyższym punktem jest pobliska góra Altana. Kilka lat temu na granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, zbudowano utwardzona drogę do Rędocina. Od niej w kierunku południowym odchodzi droga do wsi Mroczków-Kapturów. Przy tej właśnie drodze zlokalizowany jest rezerwat „Ciechostowice", administracyjnie należący do gminy Bliżyn, leśnictwa Ciechostowice i nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. Położony na południowo-zachodnim zboczu wzniesienia o wysokości od 345 do 560 m n.p.m. w lasach szydłowieckich.

Kwi 13, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Samotny krzyż powstańczy

Na ulicy Piaskowej w sąsiedztwie Miejskiego Składowiska Odpadów, stoi samotny, nieco zmurszały stary krzyż. Ma on mieć związek z rewolucją z 1905-1907 roku. W publikowanych materiałach o szydłowieckich krzyżach, kapliczkach i figurkach, nie znaleźliśmy o nim jednak żadnej informacji. Jedyną wzmianką jest tekst Emiliana Wilka w kwartalniku "Ziemia Odrowążów" z czerwca 2015 roku. Według tego opisu w tym miejscu miał zginąć bojowiec o imieniu Jan.

Kwi 11, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Obchody 76 rocznicy zbrodni katyńskiej

W Szydłowcu odbyła się dziś uroczystość upamiętniająca oficerów pomordowanych na Wschodzie w 1940 roku. Uczestnicy obchodów zebrali się w świątyni farnej św. Zygmunda, gdzie ks. Norbert Skawiński celebrował Mszę św. w intencji pomordowanych. Modlono się także za ofiary katastrofy samolotu z delegacją udającą się 10 kwietnia 2010 roku, na obchody w Katyniu 70-tej rocznicy tej zbrodni.

Mar 26, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Wielkosobotnie, wigilijne czuwanie

Wielkosobotnie czuwanie składa się z czterech części. Rozpoczną ja niezwykła liturgia światła, w czasie której paradoksalnie wodą święci się ogień od którego zapala się Paschał. Świecę symbolizującą Zmartwychwstałego Chrystusa. Liturgii Wigilii paschalnej w szydłowieckiej farze przewodniczy ks. Norbert Skawiński.

Mar 26, 2016 ; Autor: Marek Sokołowski

Wielkosobotnie święcenie pokarmów

Wielka Sobota to dzień spoczynku Chrystusa w grobie. To dzień nadziei, cichego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W kościołach przy Grobie Pana Jezusa, modlitewna adoracja, kwiaty, świece i często honorowe warty. Wierni klękają by uczcić ucałowaniem stopy Ukrzyżowanego. Pomimo niepogody trwa pielgrzymka osób ze świątecznymi pięknie przystrojonymi koszyczkami z pokarmami, do poświęcenia przez kapłana. W szydłowieckiej parafii farnej przed południem pokarmy święcił ks. Andrzej Kania. Święcenia pokarmów odbyły się także w miejscowościach parafii oddalanych od swej świątyni, tak aby żadna rodzina nie była pozbawiona „święconego”, w wielkanocny poranek.