Krótkie podsumowanie z działalności samorządu powiatu szydłowieckiego za okres 2010-2014.

Kończąc drugą kadencje na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu, chciałbym przed Radą i przed Obywatelami Powiatu, złożyć sprawozdanie z jej działania. Z tego co się nam wspólnie udało zrobić pomimo ograniczonych środków. Dziękuję Zarządowi i radnym Rady Powiatu, która jest kolegialnym ciałem stanowiącym prawo miejscowe, pełniącym funkcję kontroli społecznej i wydającym co do kierunku działań oraz wnioskującym o podjęcie określonych zadań. Marek Sokołowski.

W dniu 21 listopada 2010 roku odbyły się wybory samorządowe. W ich wyniku wybrano 17 osobową Radę Powiatu Szydłowieckiego, w marcu 2011 roku rezygnację z mandatu radnego złożył Krzysztof Ziółkowski, jego miejsce w czerwcu zajął Józef Czerwiak (w dniu 29 czerwca 2011r.)

Pierwsze posiedzenie Rady, na którym wybrano Marka Sokołowskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Wiceprzewodniczących Jana Gulę i Adama Wlazło odbyło się w dniu 2 grudnia 2010r. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2010 roku Rada wybrała Włodzimierza Górlickiego na Starostę Szydłowieckiego oraz Wicestarostę Romana Woźniaka, a także członków zarządu: Marka Figarskiego, Barbarę Majewską i Monikę Stanik. Na kolejnym posiedzeniu Rady dokonano określenia składu osobowego i wyboru przewodniczących komisji stałych rady powiatu oraz określono także podstawowe zadania każdej z komisji.

W okresie od 21 listopada 2010 roku do 16 listopada 2014r. Rada Powiatu w Szydłowcu obradowała na 35 sesjach, w tym jednej uroczystej. Dzięki zdyscyplinowaniu radnych i wysokiej frekwencji posiedzenia odbywały się w zaplanowanych terminach. Rada pracowała w oparciu o uchwalane corocznie plany pracy, które zrealizowane były w całości.

Na 35 sesjach Rady Powiatu w Szydłowcu podjęto 239 uchwał, 2 stanowiska oraz 1 apel. Podjęte uchwały były terminowo przekazywane do Wojewody Mazowieckiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organów nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Paź 29, 2014 ; Autor: StS

Tablica Pamięci pomordowanych Żydów

W dniu 29 października bieżącego roku o godzinie 11.00, w okolicy Skweru Piłsudskiego przy ul. Kościuszki w Szydłowcu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci Żydów 21 000 tysięcy Żydów z Szydłowca i innych miejscowości pomordowanych przez niemieckiego ludobójcę, w czasie II Wojny Światowej.

Paź 29, 2014 ; Autor: StS

Tablica Pamięci pomordowanych Żydów

W dniu 29 października bieżącego roku o godzinie 11.00, w okolicy Skweru Piłsudskiego przy ul. Kościuszki w Szydłowcu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci 21 000 tysięcy Żydów z Szydłowca i innych miejscowości, pomordowanych przez niemieckiego ludobójcę, w czasie II Wojny Światowej.

Paź 26, 2014 ; Autor: St. Seweryn

Rzemieślnicy rozmawiali z kandydatami w wyborach samorządowych

Zarządzone przez starszyznę cechową, spotkanie kandydatów z rzemiosła do rad powiatowej i miejskiej, chyba ku zaskoczeniu władz cechowych przekształciło się w spory mityng wyborczy. Przybyli bowiem także kandydaci z naszego terenu do Sejmiku i kandydaci na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec. Wszystko to działo się w piątkowe popołudnie 24 października w patio szydłowieckiej Lodowni.

Paź 25, 2014 ; Autor: opr. i zdięcia Marek Sokołowski

Maryjna bazylika w Skarżysku Kamiennej

W Skarżysku-Kamiennej 25 października odbyła się uroczystość podniesienia do godności Bazyliki Mniejszej, kościoła sanktuaryjnego Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił ks. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu. Wśród uczestników uroczystości w Skarżysku-Kamiennej byli także: abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, abp Tomasz Peta z Kazachstanu, bp Henryk Tomasik i bp pomocniczy Adam Odzimek.

Paź 19, 2014 ; Autor: Marek Sokołowski

Uroczystości 25 lecia parafii w Pawłowie

W Pawłowie 19 października z udziałem biskupa radomskiego ks. bp. Henryka Tomasika świętowano srebrny jubileusz powstania parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Wydarzenie zgromadziło wielu wiernych, gości i duchowieństwo szczególnie z dekanatu szydłowieckiego. W czasie Eucharystii której przewodniczył ks. bp Tomasik, a współkoncelebrowanej przez ks. kan. Adama Radzimirskiego, ojca Andrzeja Ostrowskiego OFM i ks. Józefa Dujko, Ordynariusz radomski poświęcił odnowione prezbiterium i zakrystię oraz konsekrował ołtarz świątyni.

Paź 16, 2014 ; Autor: Marek Sokołowsk

W Baraku i w Szydłowcu ekspresowe zmiany..

Miejsce corocznych uroczystości patriotycznych upamiętniających Bitwę pod Barakiem z 1939 roku, wkrótce zniknie pod naporem ciężkiego sprzętu budowniczych drogi ekspresowej S-7. Mowa o Pomniku Żołnierzy Września 1939, który został postawiony w rejonie bitwy, na leśnym parkingu, w latach osiemdziesiątych XX wieku, staraniem Zygmunta Jańczyka i Stanisława Dworaka. Pomnik stoi na skraju województwa mazowieckiego przy drodze krajowej nr 7. Przy pomniku od lat odbywają się w rocznicę Bitwy uroczystości patriotyczne. Od 2007 roku mają one bardzo uroczystą oprawę.