Tagi:

Zaczęlo się w Radomiu. 40-sta rocznica Wydarzeń Radomskich

Prezydent Andrzej Duda odznaczył odznaczeniami państwowymi uczestników Wydarzeń Czerwcowych z 1976 roku. W przemówieniu do uczestników obchodów rocznicowych powiedział, że Radom nie jest miastem z wyrokiem, jest miastem dumnym. Władze PRL szykanowały robotników, władze III RP nie zadbały o uczestników protestu. My to zmienimy – dodał prezydent. Gości powitał prezydent Radomia Radosław Witkowski, który mówił do uczestników "To dzięki Wam mamy dziś wolność. Radom, jest miastem dzielnych ludzi, dumnych z miejsca, w którym żyjemy.

W sobotę w południe na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego odbyły się uroczystości 40. rocznicy robotniczego protestu w czerwcu 1976 roku. Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. Kazanie wygłosił biskup płocki Piotr Libera.

W obchodach upamiętniających robotniczy zryw przeciwko komunistycznej władzy brali także udział: premier Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister Antoni Macierewicz, oraz inni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.


Świętojańska Noc "Wianki 2016"

Impreza plenerowa „Wianki 2016” zgromadziła wieczorem 24 czerwca setki, a może i tsiące osób. Park Radziwiłłów, był bowiem pełen ludzi, którzy w czasie tego gorącego wieczoru, pierwszego wakacyjnego wieczoru posłuchać sporej dawki dobrej muzyki.

Muzyczną ucztę rozpoczęła tradycyjnie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu, pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego. Szydłowieccy muzycy utworzy już znane w jej repertuarze jak te, które specjalnie przygotowali na ten wieczór. Po godzinie 21 na zamkowych schodach wystąpił zespół Karczmarze z Rzeszowa. Z dynamizmem dla publiczności zgormadzonej wokół zamkowej fosy, zgrali i zaśpiewali utwory polskie, ukraińskie, słowackie, węgierskie, bałkańskie oraz żydowskie. Następnie z widowiskiem słowno-muzycznym wystąpili młodzi artyści z Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, kierowani przez Sławę Lorenc-Hanusz, przedstawiając elementy obrzędowości związanych z Nocą Świętojańską. ich występ zakończyły: obrzęd puszczania na wodę wianków i pokaz kolorowych, sztucznych ogni.

Po 23 na dziedzińcu zamkowym chętni mogli się pobawić przy muzyce znanego już w Szydłowcu, zespołu „Świętokrzyskie Scyzoryki”. Dla uczestników wiankowych atrakcji na dziedzińcu zamkowym, przygotowane były stoiska cateringowe, gdzie mogli skorzystać z oferty gastronomicznej. Zabawa na Zamku zakończyła się około 1.30.


Tagi: , ,

Metropolita częstochowski, rodzinnie odwiedził Szydłowiec

Arcybiskup Wacław Depo, wieczorem 24 czerwca przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej. Wygłosił także krótka homilię, w której przypomniał osobę św. Jana Chrzciciela, który przygotowywał ludzi na przyjcie Zbawiciela i wskazał na Jezusa Chrystusa, jako Baranka Bożego, który gładzi grzechy świat. To wyznanie św. Jan mówił Arcybiskup, jest powtarzane każdego dnia w czasie Eucharystii. Arcybiskup Depo modlił się w intencji brata Jana i jego rodziny.

Warto dodać, że Kościół katolicki obchodzi święto urodzin Jezusa Chrystusa - Boże Narodzenie, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny i urodziny tylko jednego świętego właśnie św. Jana Chrzciciela, człowieka posłanego przez Boga, do zwiastowania ludziom nadejścia królestwa Chrystusa. O świętym Janie Chrystus powiedział, że pomiędzy narodzonymi z niewiast, nie ma większego od Jana. Kościół obchodzi jeszcze w 29 sierpnia wspomnienie męczeństwa św. Jana.

Według Nowego Testamentu Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem z Nazaretu w wiosce Ain Karim. Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako dowód prawdziwości zapowiedzi złożonych przez Archanioła Gabriela Maryi w czasie zwiastowania, a także przepowiedziane były jego ojcu przez anioła w Świątyni Jerozolimskiej. Przez chrześcijan jest uznawany za ostatniego z proroków.


Radni powiatowi w ogniu nauczycielskiej krytyki

Nauczyciele protestują przeciwko przepisom uchwalonym 9 maja regulującym zasady wynagradzania nauczycieli. Ku ich bowiem zaskoczeniu Rada Powiatu, dokonała zmniejszenia o połowę i tak niskiego dodatku, który pedagodzy otrzymują z tytułu wychowawstwa. Rada obniżyła ponad to dodatek motywacyjny z 6 do 5% pensji zasadniczej i z 20% do 10% dodatek za szkodliwe warunki pracy. Doszło więc do liczącej się obniżki nauczycielskich wynagrodzeń, które w Powiecie Szydłowieckim i tak już nie były podnoszone od 4 lat. W tym czasie wzrosły w Samorządzie Powiatowym, chyba tylko: pensja Starosty i diety radnych.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. KOP, w liście skierowanym do Rady Powiatu, dodatkowo, wskazuje że nauczyciele, muszą z własnych środków finansować pomoce i materiały niezbędne w pracy dydaktycznej i organizacji imprez szkolnych, jak np. papier, materiały piśmiennicze, książki. Korzystają w pracy czy to z własnych laptopów, czy innego sprzętu elektronicznego. Ponoszą koszty służbowych rozmów telefonicznych z uczniami, rodzicami i różnymi instytucjami.

Praca nauczyciela co warto zauważyć, wbrew przyjętym obiegowym opiniom jest mocno angażująca także czasowo. Polski nauczyciel przepracowuje tygodniowo około 46,5 godziny. Po za prowadzeniem lekcji, dużą część czasu zajmuje prowadzenie wymaganej dokumentacji. Angażujące czasowo są sprawy i problemy wychowawcze, których w szkołach nie brakuje.


Tagi: ,

Dlugodystansowa dyscyplina

Dzień Ojca, to międzynarodowe święto, będące wyrazem szacunku i wdzięczności dla ojców. Zwyczajowo tatusiom skladane są dziś życzenia. Odarowywani są także drobnymi upominkami. Ojcostwo to "dyscyplina długodystansowa". Przygotowania do startu w niej trwają wiele lat. Zwycięstwo w niej zaś to wysiłek całego życia.

Święty Jan Paweł II napisał: "Przyszłość świata idzie przez rodzinę". Fundamentem ocalenie świata jest przywrócenie szacunku dla ojcostwa i macierzyństwa., dla etosu ojcostwa i macierzyństwa. Świat potrzebuje ojców, którzy bronią życia i wychowują nowe życie, wychowują każde swoje dziecko "Na dobrego, uczciwego, mądrego, pomocnego, kochającego i odważnego człowieka". Niech to będzie życzeniem i jeszcze, w tej karierze ojca stanowczej wierności powołaniu małżeńskiemu i dobrych relacji z żonami, bo to jest fundamentem udanych relacji rodzinnych. Szacunku, podziwu i uznania od małżonek, aby tak było potrzeba trudu samowychowania, znajomości siebie. Odpowiedzialności za los rodziny, postawy szacunku i miłości wobec żony i dzieci. Takich cech jak: opiekuńczość, cierpliwość, konsekwencja, stanowczość w realizacji dobra, wyrozumiałość, życzliwość, poczucie humoru, uporządkowana hierarchia wartości. Prawda, to trudna, ale jakże satysfakcjonująca ojcowska dyscyplina. 100 lat Ojcowie!

Warto dziś swoim tatom powiedzieć: "Dziękuję ci nie tyle za to, czego mnie nauczyłeś albo co mi dałeś - ale po prostu za to, że jesteś sobą."


Tagi:

Najdłuższy dzień w roku za nami. Przed nami całe lato

Przesilenie letnie w Polsce nastąpiło wczoraj 21 czerwca. Dokładnie o godzinie 17.28 oś obrotu Ziemi wychylona była maksymalnie w kierunku Słońca. Noc z 21 na 22 czerwca, to najkrótsza noc w roku. Tym samym najdłuższy był dzień. Trwał 16 godzin i 46 minut. Był to także pierwszy dzień lata. Wczoraj, o godzinie 00.34 Słońce przeszło bowiem przez punkt Raka i na półkuli północnej rozpoczęło się astronomiczne lato.

Dawniej w najkrótszą noc w roku, obchodzono słowiańskie święto - Noc Kupały. To nie jest Noc Świętojańska, jednak przez stulecia elementy tych tradycji splotły się ze sobą niemal nierozerwalnie. Noc Świętojańską obchodzona jest w wigilię Uroczystości św. Jana Chrzciciela, czyli w nocy z 23 na 24 czerwca.

W Szydłowcu w piątek 24 czerwca do wspólnej świętojańskiej zabawy zaprasza Szydłowieckie Centrum Kultury . Impreza rozpocznie się o godz. 20.30 koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka Kapturskiego. Około godz. 21.00 na zamkowych krużgankach wystąpi zespół KARCZMARZE z Rzeszowa.


Impresje pejzażu czyli Szydłowiec w perspektywie

Pokonkursową wystawę fotografii i prac plastycznych, można obejrzeć w kominkowej szydłowieckiego Zamku. Na konkurs zorganizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych pt. "Szydłowiec w perspektywie. Impresje pejzażu" wpłynęło kilkadziesiąt prac. Komisja konkursowa 17 czerwca oceniła prace i przyznała nagrody w 4 kategoriach wiekowych.

W najmłodszej grupie uczniów klas I-III szkół podstawowych najwyżej oceniono pracę Igi Barczyńskiej, kolejne drugie i trzecie miejsce zajęły prace: Emilii Gąski i Wiktorii Sławińskiej. Wyróżnienie przyznano Nadii Pląsek.

W kategorii uczniów klas IV-VI SP najlepszą ocenę otrzymała praca Nikoli Gryszko, drugie miejsce praca Natalii Arak a trzecie Kacpra Rosińskiego.


II Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych

Blisko 100 rowerzystów wzieło udział w II Rajdzie Rowerowym Szlakiem Powstańców Styczniowych "Za Waszą i Naszą Wolność". Wyruszli 18 czerwca o godz. 12 z Krugulczy Mokrej, w której znajduje się mogiła 15 powstańców styczniowych i po przejechaniu około 35 km, przed godziną 15 dotarli do Jastrzebia. Po drodze zatrzymali się przy Pominku Powstańczym upamietniającym stoczoną 21 sierpnia 1863 roku Bitwę pod Kowalą. Impreza zakończyła się biesiadą przy muzyce nad jastrząbskim zalewm. W jej trakcie prowadzono zbiórkę na rzecz chorej Klaudii. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Starosta Szydłowiecki.

W Bitwie pod Kowalą powstańcze oddziały pod wodzą Eminowicza i Teodora Cieszkowskiego, w nierównym boju oparły się Rosjanom i zmusiły nieprzyjaciela do odwrotu. W potyczce zginęło 15 powstańców, a rannych było 28. Wieś Kowala został doszczętnie spalona przez carskich żołnierzy. Polegli pod Kowalą powstańcy zostali pochowani w Krogulczej.
Pomnik w Kowali wzniesiony został nieopodal ziemnej mogiły w 1989 roku z inicjatywy Państwa Warchołów, przy poparciu miejscowego społeczeństwa.


II Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych

Blisko 100 rowerzystów wzieło udział w II Rajdzie Rowerowym Szlakiem Powstańców Styczniowych "Za Waszą i Naszą Wolność". Wyruszli 18 czerwca o godz. 12 z Krugulczy Mokrej, w której znajduje się mogiła 15 powstańców styczniowych i po przejechaniu około 35 km, przed godziną 15 dotarli do Jastrzebia. Po drodze zatrzymali się przy Pominku Powstańczym upamietniającym stoczoną 21 sierpnia 1863 roku Bitwę pod Kowalą. Impreza zakończyła się biesiadą przy muzyce nad jastrząbskim zalewm. W jej trakcie prowadzono zbiórkę na rzecz chorej Klaudii. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Starosta Szydłowiecki.

W Bitwie pod Kowalą powstańcze oddziały pod wodzą Eminowicza i Teodora Cieszkowskiego, w nierównym boju oparły się Rosjanom i zmusiły nieprzyjaciela do odwrotu. W potyczce zginęło 15 powstańców, a rannych było 28. Wieś Kowala został doszczętnie spalona przez carskich żołnierzy. Polegli pod Kowalą powstańcy zostali pochowani w Krogulczej.
Pomnik w Kowali wzniesiony został nieopodal ziemnej mogiły w 1989 roku z inicjatywy Państwa Warchołów, przy poparciu miejscowego społeczeństwa.

Organizatorami imprezy były Gminy: Kowala, Orońsko, Jastrząb i Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Gminy Kowala oraz Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.


Wkrótce obchody Dnia Rzemiosła w Szydłowcu

W uroczystość św. Piotra i Pawła 29 czerwca, odbędzie się w Szydłowcu Święto Rzemiosła, w czasie którego najwyższym rzemieślniczym odznaczeniem Szablą Pułkownika Jana Kilińskiego, Prezes ZRP Jerzy Bartnik odznaczy Jerzego Jedlińskiego, nestora szydłowieckiego rzemiosła. Tradycje rzemieślnicze w naszym mieście według zachowanych dokumentów sięgają połowy XVI wieku. Z kolei udokumentowana saga rzemieślniczego rodu Jedlińskich, liczy sobie już 150 lat. Z okazji zaplanowanej uroczystości, którą rozpocznie Msza święta w kościele św. Zygmunta celebrowana ku czci św. Piotra patrona rzemieślników - ślusarzy i metalowców, warto przypomnieć artykuł Irena Przybyłowska-Hanusz "Rody rzemieślnicze Szydłowca, poświęcony rzemieślniczej tradycji rodziny Jedlińskich.

Rozmawiam z JERZYM JEDLIŃSKIM przedstawicielem znanej w naszym mieście rodziny, mającej daleko sięgające w minione lata tradycje rzemieślnicze. W 1654 r., wśród uczniów przyjętych na naukę do Cechu Rzemiosł Drzewnych w Szydłowcu, zapisany jest bednarz Tobiasz Jedliński z Bodzentyna. Skąd pochodzą Jedlińscy?

Nazwisko ,,Jedliński" najczęściej występuje w Wandowie i w miejscowościach położonych między Chlewiskami i Przysuchą. Jednak według tradycji rodzinnej jeden z naszych protoplastów jako dziecko uciekł z Jedlińska do Szydłowca; jego rodziców Kozacy rozerwali końmi.


Pierwsze absolutorium dla burmistrza Artura Ludwa

Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłowiec, z wykonania budżetu Gminy za okres 2015 roku. Z takim wnioskiem wystąpiła Komisja Rewizyjna. Z udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Zastany stan budżetu cechował się wysokim liczącym ponad 22 milionowym zadłużeniem, co generuje roczne obciążenie budżetu spłatami rat, na poziomie blisko 1 miliona złotych rocznie. Sytuację komplikowało także prowadzone w 2015 roku rozliczenie projektu kluczowego. Ostatecznie , pewne kwoty, które w wyniku popełnionych przy jego realizacji błędów, nie zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków unijnych. Ostatecznie Gmina musiała tę część dodatkowych kosztów ponieść z własnego budżetu. Pomimo to jak podkreślali radni były powody do satysfakcji, bowiem dzięki dobrym decyzjom planistycznym Burmistrza, udało się zwiększyć budżet na inwestycje i remonty. Wykonano za kwotę ponad 700 tys. złotych modernizację dróg gminnych i za blisko 300 tys. złotych kwotę remonty bazy szkolnej. Zakupiono za ponad 400 tys. pomocy szkolnych i dydaktycznych. Na remonty i modernizacje czeka jeszcze sporo dróg: szczególnie jak podkreślała przewodnicząca Komisji Dorota Jakubczyk w północnej części Gminy i od lat nieremontowanych ulic osiedlowych. Przewodnicząca Jakubczyk dość obszernie i ze znawstwem omówiła działy budżetu, nie skąpiła przy tym miłych słów i pochwał osobom odpowiedzialnym za ich realizację. Przede wszystkim oczywiście słowa uznania skierowała do Burmistrza, który nad wyraz dobrze poradził sobie w tej skomplikowanej i trudnej sytuacji budżetowej, ale także gratulowała dobrej pracy pani skarbnik Iwonie Czarnota i odpowiedzialnej za stronę dochodową budżetu Naczelnik Barbarze Majewskiej. Dziękowała przy tym także za miejski Żłobek, który wspaniale pracuje i zaspakaja potrzeby opiekuńcze znacznej grupy rodziców i dzieci. Tę inwestycje prowadziła naczelnik Urszula Grzmil. Wskazała na istotny dla mieszkańców wsi Fundusz Sołecki, na który w ubiegłym roku przeznaczono 265 tys. złotych. Wyróżniła dziękując za kompetencje, empatię i operatywność: dyrektor Ewę Walczak, Jolantę Kucharską, Małgorzatę Bernatek, Milenę Gliszczyńską oraz Edwarda Pawlika. Po głosowaniu radni gratulowali Burmistrzowi, do tych gestów życzliwości dołączyli się także pracownicy Urzędu i Samorządu Miejskiego. Pierwsze podsumowanie działania Zarządu Gminy, który jednoosobowo sprawuje burmistrz Artur Ludew i działania de facto także samej Rady Miejskiej i wszystkich wydziałów, jednostek i osób odpowiedzialnych za realizacje budżet wypadło pomyślnie. Odczucia mieszkańców chyba dobrze wyczuł wiceprzewodniczący RM Marek Plewa, który podziękował burmistrzowi, jak to określił za inne, sensowniejsze niż w poprzednich kadencjach przesterowanie miejskich pieniędzy, które lepiej według niego uwzględnia potrzeby społeczne i jest mu bliższe.


Tagi:

Śmieciowe dylematy. Co odpowie Ratusz?

Radni miejscy po przewodnictwem Marka Artura Koniarczyka, 15 czerwca w czasie posiedzenia połączonych Komisji RM, szczegółowo omówili projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Szydłowiec. Radni wnieśli kilka poprawek korzystnych dla mieszkańców, w szczególności w zakresie czasookresu odbierania popiołów oraz poszerzyli zakres przyjmowania z gospodarstw domowych zużytych opon, dodając do zapisanych w projekcie zużytych opon z samochodów osobowych także opony z maszyn rolniczych. Wprowadzono także zapis w sprawie dostarczania worków na odpady, w ramach świadczonej przez firmę zewnętrzną, usługi selektywnej zbiórki.

Istotną kwestią poruszaną w czasie obrad była sprawa zbierania odpadów komunalnych z tzw. działek niezamieszkałych. W tej sprawie glosy radnych: Doroty Jakubczyk, Marka Plewy i Józefa Jarosińskiego, a także samego przewodniczącego Rady Miejskiej M. A. Koniarczyka mogły świadczyć, że ta kwestia zyskuje zrozumienie wśród przedstawicieli miejskiego. Obecnie w wyniku objęcia podmiotów gospodarczych gminnym systemem, ponoszą oni koszty przynajmniej dwukrotnie wyższe jak na wolnym rynku. W obowiązującej w zakresie gospodarki odpadami uchwale RM, tego typu nieruchomości zostały bowiem przymusowo włączone do grupy podmiotów obsługiwanych, w ramach gminnego systemu selektywnej zbiórki. Nieruchomości nie zamieszkałe to w głównej mierze miejsca działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Grupa rzemieślników, przedsiębiorców i handlowców została potraktowana w zakresie opłat odrębnie i ponosi z tego tytułu nadmierne koszty. Zdecydowanie wyższe koszty jak grupa odbiorców z gospodarstw domowych. Kuriozum sprawie dodaje fakt, że odbiór odpadów z zmieszanych (mokrych) szczególnie w okresie letnim np. z lokali gastronomicznych według harmonogramu ustalonego w gminie, jest nieadekwatny do zmiennych potrzeb i może generować zagrożenie sanitarne.

W tej sprawie jako przewodniczący Społecznej Rady Gospodarczej zwróciłem się (monitowany przez przedsiębiorców) do Burmistrza Szydłowca. W skierowanym piśmie prosiłem „O zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Samorządu gminnego, celem omówienia możliwości wprowadzenia zmian prawnych, polegających na umożliwieniu przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Szydłowiec samodzielnego zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z wybranymi podmiotami świadczącymi tego typu usługi, tak jak to jest w sąsiednich samorządach.”


Zaproszenie na Wianki 2016

Koncerty na wyspie zamkowej, widowisko plenerowe, pokaz sztucznych ogni i świętojańska zabawa taneczna na dziedzińcu zamkowym. Szydłowieckie WIANKI’ 2016 zbliżają się wielkimi krokami.

Do wspólnej świętojańskiej zabawy zaprasza Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, już w piątek 24 czerwca . Impreza rozpocznie się o godz. 20.30 koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Henryka Kapturskiego. Około godz. 21.00 na zamkowych krużgankach wystąpi zespół KARCZMARZE z Rzeszowa. Ta folkowa formacja wykonuje szeroko pojętą muzykę pogranicza. W ich repertuarze znajdują się melodie polskie, ukraińskie, słowackie, węgierskie, bałkańskie oraz żydowskie. Karczmarze dali ponad 300 koncertów zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, m.in. koncertowali wielokrotnie w Niemczech, we Francji, Włoszech, Holandii, Belgii, na Ukrainie i na Węgrzech. Naturalna muzyka, płynąca z żywych, posiadających duszę instrumentów, pozwoliła być laureatem wielu festiwali i przeglądów, m.in.: dwukrotnie zdobyli I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu.

Tuż po koncercie KARCZMARZY na zamkowej wyspie zapłoną ogniska i rozpocznie się barwne widowisko plenerowe zatytułowane „TEJ NOCY TYLKO GŁUPCY ŚPIĄ” przygotowane przez Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIŁŁA, pod czujnym okiem Sławy Lorenc Hanusz. W blasku ognia, kolorowych świateł, młodzi aktorzy postarają wprowadzić wszystkich w magiczny klimat nocy sobótkowej . Nie zabraknie też puszczanych na fosę kolorowych wianków. Część obrzędowa na wyspie zamkowej zakończy się pokazem sztucznych ogni. O


Świętowanie rocznicowe w "Szydłowiance"

Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” obchodzi w tym roku 70 lecie działania. Z tej okazji na stadionie przy Targowej, w sobotnie popołudnie 11 czerwca świętowano hucznie to rocznicowe wydarzenie. Rozpoczęła je Msza święta celebrowana przez ks. Norberta Skawińskiego. W jej trakcie Celebrans poświęcił sztandar „Szydłowianki”. W poczcie sztandarowym rolę chorążego pełnił Jan Tatar - Honorowy Prezes Klubu. Po dziękczynnej modlitwie pod batutą kapelmistrza Henryka Kapturskiego koncertowała Miejska Orkiestra Dęta.

Po koncercie rozpoczęła się część oficjalna, w czasie której głos zabrali m.in. prezes Sławomir Michałkiewicz, starosta Włodzimierz Górlicki i burmistrz Artur Ludew. Ten ostatni przez wiele lat był zawodnikiem biało-niebieskich. W części oficjalnej kilkudziesięciu zasłużonych zawodników, trenerów i działaczy Szydłowianki otrzymało medale i wyróżnienia. Złotą odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej odznaczono Waldemara Kołacza, srebrną: Stefana Łękawskiego i Henryka Łabędzkiego a brązową Krzysztofa Kowalskiego. Srebrny medalem PZPN uhonorowano Jana Tatara. Gościem organizatorów był Marcin Sasal, wieloletni trener, dyrektor Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

Po części oficjalnej pokaz swoich umiejętności zaprezentowali najmłodsi karatecy z szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin MUSHIN. Wielu kibiców oraz mieszkańców Szydłowca przyszło na stadion na Targowej, aby obejrzeć mecz pomiędzy drużyną Oldboyów Szydłowianki a reprezentacją Artystów Polskich. Wystąpili aktorzy: Marcin i Rafał Mroczkowie, Jarosław Jakimowicz, Robert Moskwa, Piotr Zelt. Mecz zdecydowanie bo 4:1 wygrali byli zawodnicy Szydłowianki. Bramki zdobyli dla nich: Artur Ludew, Michał Kowalczyk, Jarosław Mosiołek i Dariusz Nowak. Bramkę dla artystów zdobył z rzutu karnego Grzegorz Staszewski.


Tagi:

Ryby popłynęły w siną dal

Dwaj mieszkańcy Sadku, jak twierdzą na polecenie sołtysa, dokonali spuszczenia wody z sadzawki, na terenie Wspólnoty Gruntowej Wsi Sadek. Sołtys z kolei twierdzi, że miał na myśli tylko oczyszczenie lustra wody przed ogólnopolskim biegiem, organizowanym od lat w tej miescowości. Najgorzej na tej samowoli wyszły ryby, które zostaly wyłapane, z przydrożnego rowu, którym popłynęło setki metrów sześciennych wody.

Działka na której położona jest sadzawka wg umowy do przyszłego roku jest w zarządzie Gminy Szydłowiec, w ramach bezpłatnej dzierżawy na okres 7 lat. Związane to było z czynionymi przed laty, a niezrealizowanymi planami na projekty unijne dotyczące zagospodarowania centrum wsi. Położony w środku miejscowości plac z sadzawką jest użytkowany m.in. przez Szkołę Podstawową w Sadku; jest tutaj boisko i plac zabaw. Tutaj także odbywają się imprezy sportowe i integracyjne, między innymi ogólnopolski bieg w Sadku.

Samowolne otworzenie zastaw i opróżnienie zbiornika, wyrządziło szkody w biofaunie. Z kolei jego napełnienie sadzawki, przy wykorzystaniu tylko naturalnego mało wydajnego źródła, usytuowanego w tzw. Stoczku może trwać wiele miesięcy.