Impresje pejzażu czyli Szydłowiec w perspektywie

Pokonkursową wystawę fotografii i prac plastycznych, można obejrzeć w kominkowej szydłowieckiego Zamku. Na konkurs zorganizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych pt. "Szydłowiec w perspektywie. Impresje pejzażu" wpłynęło kilkadziesiąt prac. Komisja konkursowa 17 czerwca oceniła prace i przyznała nagrody w 4 kategoriach wiekowych.

W najmłodszej grupie uczniów klas I-III szkół podstawowych najwyżej oceniono pracę Igi Barczyńskiej, kolejne drugie i trzecie miejsce zajęły prace: Emilii Gąski i Wiktorii Sławińskiej. Wyróżnienie przyznano Nadii Pląsek.

W kategorii uczniów klas IV-VI SP najlepszą ocenę otrzymała praca Nikoli Gryszko, drugie miejsce praca Natalii Arak a trzecie Kacpra Rosińskiego.