Biskup Tomasik poświęcił nowy cmentarz

Szydłowiecki cmentarz przy ul Kamiennej po latach starań został powiększony. Nowa jego część zarządzana będzie przez gminę Szydłowiec, stanowi mienie komunalne. Dzisiaj ordynariusz radomski bp Henryk Tomasik celebrował na cmentarzu Eucharystię i poświęcił nowy cmentarz. Proboszcz ks. kan. Adam Radzimirski przypomniał lata starań o poszerzenie cmentarza. W wyniku których, doszło do przekazania działki kościelnej gminie Szydłowiec. Decyzją władz samorządowych Szydłowca, na pozyskanej działce utworzony został cmentarz komunalny.

W kazaniu bp Tomasik przypomniał naukę katolicka dotyczacą Swiętych Obcowania. Mówił o trzech Rodzinach, mających łączność ze sobą; świętych w niebie, dusz oczekujących pełnego oczyszczemia i wiernych pielgrzymujących na spotkanie z Bogiem. Cmentarz mówił ordynariusz radomski - to miejsce wiary, wdzięczności, kultury, miejsce z którego uczymy się życia.

Na zakończenie mszy świętej burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali ks. bp. Henrykowi Tomasikowi za poświęcenie cmentarza. Fakt ten upamiętni kamienna tablica.


Tagi:                                    

W Szydłowcu będzie Skwer im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego?

Radni miejscy na sesji 28 października podjęli uchwały w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec, dla ks. bp. Wacława Depo, minister Ewy Kopacz i Czesławy Waligóry-Kunkiewicz.

Dyskusyjna okazała się sprawa nadania imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Skwerowi Niepodległości. Ostatecznie rajcy przyjęli wniosek, aby te sprawę ponownie skierować do Komisji. Sprawa może powrócić na ostatniej w tej kadencji sesji rady. Kadencja upływa 12 listopada.


Samorząd wileński gościł delegację z powiatu szydłowieckiego

Włodzimierz Górlicki starosta szydłowiecki wręczył mer rejonu wileńskiego Marii Rekść dyplom uznania oraz podziękował za aktywną współpracę. Omówienie nowych i już istniejących form współpracy, uhonorowanie dyplomami uznania – takie cele przyświecały spotkaniu przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Szydłowieckiego.

„Jest to nowa karta w księdze naszej współpracy, na którą się składają nie tylko rzeczy materialne, ale przede wszystkim rozwój wartości patriotycznych, narodowych” – takie słowa starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego towarzyszyły ceremonii przekazania przez niego na ręce mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, wicemera Jana Sinickiego, sekretarza Rady Renaty Cytackiej oraz na ręce ks. Prałata Wojciecha Górlickiego, nazywanego ojcem chrzestnym porozumienia zawartego pomiędzy partnerami, dyplomów uznania oraz podziękowań za aktywną współpracę dwustronną.

Goście szydłowieccy podkreślili, że mieszkańcy Wileńszczyzny są osobami pełnymi dobroci, ciepła, serdeczności, gościnności, szczerości, co, ich zdaniem, jest przyczyną tego, że ludzie do nich lgną. Cechy te są już rzadko spotykane w Europie, którą to coraz bardziej zalewają gorsze strony kapitalizmu. „Życzę wam, by jak najpóźniej dotarły one do was” – zaznaczył starosta Szydłowiecki.


Tagi:                                    

Komitety obywatelskie mają już swoje numery list

Po wylosowaniu numerów ogólnopolskich komitetów wyborczych pattii politycznych, przyszła kolei na komitety wyborcze lokalne. Dziś wylosowane zostały numery komitetów obywatelskich wystawiających listy w wyborach na terenie powiatu szydłowieckiego.

Z numerem 1 wystawia listy Sojusz Lewicy Demokratycznej. W wyborach do Rady Powiatu, w okręgu nr 1 (cała gmina Szydłowiec) pozycję 1 na liście ma Albert Marian Krzewiński.

Numer 2 to Polskie Stronnictwo Ludowe, tutaj na liście do Powiatu na 1 pozycji jest Adam Wlazło.


Tagi:

Listy z numerami!

Po wylosowaniu numerów ogólnopolskich komitetów wyborczych pattii politycznych, przyszła kolei na komitety wyborcze lokalne. Dziś wylosowane zostały numery komitetów obywatelskich wystawiających listy w wyborach na terenie powiatu szydłowieckiego.

Z numerem 1 wystawia listy Sojusz Lewicy Demokratycznej. W wyborach do Rady Powiatu, w okręgu nr 1 (cała gmina Szydłowiec) pozycję 1 na liście ma Albert Marian Krzewiński. Numer 2 to Polskie Stronnictwo Ludowe, tutaj na liście do Powiatu na 1 pozycji jest Adam Wlazło. Numer 5 to Prawo i Sprawiedliwość, pozycje 1 ma Mirosław Siembiot. Numer 20 bedą miały listy KW Solidarnego Samorządu, tutaj na pozycji 1 jest Piotr Kornatowski. Numer 21 listy KW Dla Ludzi z ludźmi, pozycja 1 to Krzysztof Łękwawski. Lista numer 22 to KW Porozumienie Samorządowo Gospodarcze, pozycja 1 Marek Sokołowski. 23 KW Porozumienie Samorządowe, lista ta nie wystawi kandydatów w okręgu nr 1. Numer 24 to KW Wspólonota Ziemi Szydłowieckiej, pozycja 1 to Krystyna Adamczyk. Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada 2010 r.


Biskup Polowy Tadeusz Płoski upamietniony

Śp. Biskup Tadeusz – obecny w słowie, świadectwie i w tajemnicy smoleńskiego Krzyża. Wieczna miłość Matki do umiłowanego Syna i odpowiedzialność Syna za Matkę stoi za tym darem konkretnej miłości – mówił 28 października w czasie Mszy św. dziękczynnej w Katedrze Polowej ks. płk Dariusz Kowalski. Pani Kazimiera Płoska wraz rodziną Biskupa Tadeusza ofiarowali finansowy dar na renowację bocznego ołtarza w Katedrze Polowej. Decyzja o renowacji ołtarza Ukrzyżowania była jedną z ostatnich decyzji Biskupa Tadeusza, który zginął w drodze do Katynia 10 kwietnia 2010 r.

W święto Patrona Bp. Tadeusza Płoskiego w Katedrze Polowej zgromadzili się ci, którzy w 6. rocznicę jego ingresu chcieli podziękować Panu Bogu za dar jego obecności. Obecności w tajemnicy świętych obcowania. Dziekan Wojsk Lądowych ks.płk Dariusz Kowalski wspominał także we wprowadzeniu do Mszy św. gen. Tadeusza Buka, dowódcę Wojsk Lądowych, który również zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

We Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Kard. Józefa Glempa, uczestniczyło m.in. 4. przedstawicieli Episkopatu Polski: Abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński ( jeden z trzech konsekratorów Bp. Płoskiego), Abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski, Bp Stanisław Budzik, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, Bp Marian Duś, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.


Kandydaci zarejestrowani

22 października upłynął termin rejestracji przez komitety wyborcze list kandydatów. 28 października mija czas rejestracji kandydatów na przezydentów, burmistrzów i wójtów gmin. W wyborach na stanowisko burmistrza Szydłowca, do tej pory PKW zarejestrowała 5 kandydatów: Andrzeja Jarzyńskiego, Agnieszkę Górską, Włodzimierza Górlickiego, Tadeusza Piętowskiego i Annę Łękawską.

Wśród zajestrowanych list kandydatów do gminy Szydłowiec jest lista Porozumienia Samorządowo Gospodarczego, na której są kandydaci na radnych:

  1. Jolanta Ludew – lat 37, mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe.


Odbiór kolejnej inwestycji

28 października odebrano kolejną inwestycję – przebudowana została ulica Jastrzębska i jej przedłużenie /droga wojewódzka 727/ do granic gminy. Inwestycję zrealizowano w drodze porozumienia gminy Szydłowiec z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Obejmowała budowę chodnika dla pieszych z umocnieniem jezdni i budową kanalizacjo deszczowej. Dokumentacja projektowa wykonana przez Gminę Szydłowiec obejmowała także wyodrębnienie ścieżki rowerowej.

W uroczystym odbiorze inwestycji uczestniczył Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, członek zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkich i wykonawcy.


Wspólnota na start!

Komitet Wyborczy Wspólonota Ziemii Szydłowieckiej, w wyborach 2010 wystawia listy do wszystkich okręgów wyborczych gminy Szydłowiec oraz jedną listę w okręgu nr 1, w wyborach do Rady Powiatu. Kandydatem Wspólnoty na urząd burmistrza Szydłowca jest Andrzej Jarzyński.

W wyborach do Rady Miejskiej kandydują:

Barbara Rogozińska Tadeusz Rut Wojciech Winiarski


Spotkania chóralne po raz czwarty..

W niedzielę 24 października, w sali kominkowej szydłowieckiego zamku już po raz czwarty spotkali się - na Szydłowieckich Spotkaniach Chóralnych im. Zofii Stachowskiej - wykonawcy i miłośnicy muzyki chóralnej.

Celem Spotkań jest :pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów oraz popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok.

W tegorocznej edycji Spotkań udział wzięli :


Kolejowa bezpieczna

Z udziałem przedstawiciela wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, 26 października, symbolicznie oddano do użytku przebudowane odcinki drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy – granica województwa.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego ze starosta Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Marekiem Sokołowskim. Przybyli partycypujący w przebudowie burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Zdzisław Bąk wójt gminy Mirów i Zofia Kosno wójt gminy Jastrząb. Droge poświęcił i za jej użytkowników modlitwę porowadził ks. kan. Adam Radzimirski.

Techniczny odbiór drogi odbył sie 13 października 2010r przy udziale: Wicestarosty Romana Woźniaka, Członka Zarządu Powiatu Adama Wlazło, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Ruszczyka, Inspektora Nadzoru Budowlanego Macieja Stefańskiego, Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, Sekretarza Gminy Mirów Jarosława Basiaka, Przedstawicielki Gminy Jastrząb Lidii Kołodziej, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy TRAKT oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Magdaleny Kisiel i Sylwii Pietras.


Tagi:                                    

Wybory tuż, tuż..

22 października minął termin rejestracji przez komitety wyborcze list kandydatów. 28 października mija czas rejestracji kandydatów na przezydentów, burmistrzów i wójtów gmin. W wyborach na stanowisko burmistrza Szydłowca, do tej pory PKW zarejestrowała 5 kandydatów: Andrzeja Jarzyńskiego, Agnieszkę Górską, Włodzimierza Górlickiego, Tadeusza Piętowskiego i Annę Łękawską.

Wśród zajestrowanych list kandydatów do gminy Szydłowiec jest lista Porozumienia Samorządowo Gospodarczego, na której są kandydaci na radnych:


Komisarz Popczyński komendantem w Szydłowcu

Komisarz Jarosław Popczyński objął dzisiaj dowodzenie Komendą Powiatową Policji w Szydłowcu.

W krótkim spotkaniu z policjantami szydłowieckiej Komendy, uczestniczyli przedstawiciele prokuratury, samorządu powiatowego i samorządów gminnych z Chlewisk i Mirowa oraz przedstawiciel komendanta wojewódzkiego policji.


Krzyże pamięci w Sadku

Dziś w Sadku, o godz. 11 odbyła się krótka patriotyczna uroczystość ku czci pomordowanych mieszkańców tej miejscowości i żołnierzy Września 1939. Poprzedziła ją Msza Święta, odprawiona w kościele parafialnym przez wicedziekana ks. proboszcza Zenona Ociesę, z udziałem rodziny zamordowanego Jan Bąka, mieszkańców Sadku, burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, pocztów sztandarowych i kombatantów.

Dziś ta piękna, patriotyczna Msza Święta koncentruje się na Krzyżu Chrystusa – mówił podczas homilii do zgromadzonych gości i wiernych proboszcz Parafii Sadek, ks. Z. Ociesa. - Oto po tej Mszy Świętej będziemy udawać się do miejsc, w których znajdują się dwa krzyże – symbole naszej wiary. Krzyże, upamiętniające miejsca tragicznie zmarłych osób i choć od tamtych wydarzeń tak wiele minęło, chcemy w sposób szczególny oddać im dzisiaj hołd i modlić się za nich.

Podczas homilii ks. Z. Ociesa przypomniał słowa Adama Mickiewicza „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym naszym. Polska jest Polską, a Polak, Polakiem”. W odniesieniu do nich podkreślił ważność symbolu Odrodzonego Chrystusa. Powiedział, że to w nim wzrastamy, idziemy przez dorosłe życie aż do momentu, gdy zamkniemy oczy, ale także dzięki niemu wciąż jesteśmy Polakami a nasz kraj nie zatracił ducha.


Wielki dzień w Wysokiej

Na placu apelowym w centrum miejscowości uroczyście przekazany został samochód i strażnica OSP. Aktu poświęcenia dokonali ks. kapelan A. Radzimirski oraz ks. A. Madej i ks. Kan. Stefan Sochaj. Uroczystość oficjalną poprzedziła msza święta sprawowana w intencji strażaków w kościele św. Mikołaja.

Wicewojewoda Dariusz Piątek w asyście burmistrza A. Jarzyńskiego odznaczyli prezesa OSP Jerzego Pijarskiego Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczenia strażackie wyróżnionym druhom wręczył także wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP dh. Zbigniew Gołąbek.

Wicewojewoda D. Piątek w swoim wystąpieniu pogratulował obiektu i samochodu strażakom,z Wysokiej. Podziękował szczególnie burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu i Radzie Miejskiej, za gospodarność i inicjatywę na rzecz zmian, wspieranych pozyskanymi środkami zewnętrznymi.


40 lecie rodzinnego zespołu ludowego z Korzyc

Zespół Ludowy z Korzyc związany z umuzykalnioną rodziną Wyrwińskich świętuje dziś "40 urodziny". W kościele parafialnym w Wysokiej ks. Stefan Sochaj celebrował mszę świętą w intencji Zespołu.

W kazaniu nawiązując do słów Pana Jezusa z przypowieści o talentach: ks. S. Sochaj mówił: osoby tworzące zespół dobrze wykorzystały otrzymany talent do recytowania, śpiewu i tańca, aby ubogacać i radować innych. Życzył także młodych następców aby kontynuowali tradycje rodziców i dziadków.

W uroczystości w Domu Weselnym w Wysokiej wzięli udział liczni przedstawiciele gminy Szydłowiec z burmistrzem A. Jarzyńskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Zdziechem. Burmistrz A. Jarzyński podziękował paniom i panom z Zespołu za wspaniałe reprezentowanie gminy Szydłowiec, na wielu konkursach folklorystycznych, przekazał także bogate upominki rzeczowe i finansowe.


Najlepszy radny w powiecie

Marek Sokołowski najlepszym radnym powiatu szydłowieckiego” – tak zadecydowali internauci w sondzie "Echa Dnia". Artykuł pod tym tytułem publikuje dziś w szydłowieckim dodatku radomskie "Echo Dnia".

Artykuł został utworzony na bazie sondy, którą przeprowadziła redakcja gazety. Głosowanie odbywało się sms-owo oraz przez internet. Poparcie jakie zyskał w sondzie radny Rady Powiatu M. Sokołowski było bardzo wysokie. Kolejne miejsca na podium zajęli radni: Adam Wlazło i Jan Gula. Więcej w dzisiejszym wydaniu "Echa Dnia"


Tagi:                                    

Miejsca postojowe przy cmentarzu

Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują nowe miejsca postojowe przy cmentarzu. Odwiedzający groby najbliższych będą mogli wygodniej i bezpieczniej parkować.

Wzdłuż ulicy Kamiennej, na odcinku od głównej do trzeciej bramy, tuż pod murem cmentarnym zostanie wyrównana i wyłożona kostką brukową powierzchnia dotychczasowego chodnika. Powstaną w ten sposób wygodne miejsca postojowe. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM przygotowują także tymczasowy parking na terenie pomiędzy ulicami Kamienną i Hubala. Z parkingu będzie można korzystać, dopóki nie nastąpi konieczność przeznaczenia terenu pod nowe pochówki. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Kazimierz Piotrowski szacuje, że podczas największej frekwencji odwiedzających groby, w dniu Wszystkich Świętych parking pomieści ok. 150 pojazdów. K.P.


Nowe bosko przy Gimnazjum im. M. Kopernika

19 października uroczyście otwarto i przekazano do użytkowania nowe boisko przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. W otwarciu wziął udział dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Rafał Rajkowski.

Przybył Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński z zastępcą burmistrza Krzysztofem Ziółkowskim.

Przewodniczącym Rady Miejskiej Marek Zdziech, ks. dziekan Adam Radzimirski, przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Ewa Walczak i Urszula Grzmil, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie.


Będa miejsca postojowe przy cmentarzu

Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują nowe miejsca postojowe przy cmentarzu. Odwiedzający groby najbliższych będą mogli wygodniej i bezpieczniej parkować.

Wzdłuż ulicy Kamiennej, na odcinku od głównej do trzeciej bramy, tuż pod murem cmentarnym zostanie wyrównana i wyłożona kostką brukową powierzchnia dotychczasowego chodnika. Powstaną w ten sposób wygodne miejsca postojowe. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM przygotowują także tymczasowy parking na terenie pomiędzy ulicami Kamienną i Hubala. Z parkingu będzie można korzystać, dopóki nie nastąpi konieczność przeznaczenia terenu pod nowe pochówki. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Kazimierz Piotrowski szacuje, że podczas największej frekwencji odwiedzających groby, w dniu Wszystkich Świętych parking pomieści ok. 150 pojazdów.


Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im KOP 15 października odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

W uroczystości wzięli udział także emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Przybyli również goście ze Straży Granicznej i samorządowcy powiatowi. Spotkanie poprowadziła dyrektor Maria Michajłow.

Pod nieobecność starosty Włodzimierza Górlickieg, do zebranych przemówił wicestarosta Roman Woźniak. Wyraził on uznanie dla profesjonalizmu szydłowieckich nauczycieli, o którym świadczą wyniki ich pracy oraz wręczył nagrody przyznane przez Starostę Szydłowieckiego. Nagrody finansowe otrzymali: dyrektor Karol Kopycki, dyrektor Elżbieta Szymańska, nauczyciel historii w ZS im. KOP Andrzj Łata i dyrektor M. Michajłow. Nagrody przyznane przez Starostę otrzymali także: naczelnik Joanna Strzelecka i inspektor Agnieszka Niziołek z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego.


Tagi:                                    

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im KOP 15 października odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystości wzięli udział także emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty. Przybyli również goście ze Straży Granicznej i samorządowcy powiatowi. Spotkanie poprowadziła dyrektor Maria Michajłow.

Pod nieobecność starosty Włodzimierza Górlickieg, do zebranych przemówił wicestarosta Roman Woźniak. Wyraził on uznanie dla profesjonalizmu szydłowieckich nauczycieli, o którym świadczą wyniki ich pracy oraz wręczył nagrody przyznane przez Starostę Szydłowieckiego. Nagrody finansowe otrzymali: dyrektor Karol Kopycki, dyrektor Elżbieta Szymańska, nauczyciel historii w ZS im. KOP Andrzj Łata i dyrektor M. Michajłow. Nagrody przyznane przez Starostę otrzymali także: naczelnik Joanna Strzelecka i inspektor Agnieszka Niziołek z Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego.

Słowo do uczestników uroczystości skierował także przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Mówił "Na nauczycielach spoczywa ważny obowiązek kształcenia i formowania młodych ludzi, tak aby jako dojrzali obywatele Polski i Europy, mogli prowadzić życie odpowiedzialne i dojrzałe." Życzył zebranym w Sali Widowiskowej KOP-u i wszystkim pracownikom powiatowej oświaty "pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym." Pogratulował wyróźnionym odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodą starosty i nagrodami od dyrektorów jednostek oświatowych. Wręczył List Gratulacyjny za osiągnięcia w pracy pedagogicznej nauczycielowi Zespołu Szkół im KOP Krzysztofi Guli i pedagog z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im H. Sienkiewicza Magdalenie Hebdzie.


Tagi:                                    

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego

Z wielką galą w szydłowieckim Zespole Szkół im. Jana Pawła II, świętowano dziś Dzień Edukacji Narodowej. Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego świętujących nauczycieli i pracowników oświaty odwiedzili Zbigniew Włodkowski Wiceminister Edukacji Narodowej i Czesława Kunkiewicz -Waligóra radca ds. Finansów Oświaty w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz dyrektor radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Dorota Sokołowska.

W czasie uroczystego spotkania nagrody i odznaczenia otrzymało kiludziesięciui nauczycieli i pracowników oświaty z gminy Szydłowiec. Wśród wyróżnionych jest także burmistrz A. Jarzyński, który otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej, w uznaniu jego zasług. Staraniem A. Jarzyńskiego szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Szydłowiec zostały oddłużone, wybudowano szereg nowych obiektów sportowych, zmodernizowano budynki i infrastrukturę szkolną. Kosze kwiatów i podziękowań skierowano także ku gościom: Zbigniewowi Włodkowskiemu i Czesławie Kukiewicz-Waligórze oraz dyrektor Dorota Sokołowskadzięki wsparciu kttórych gmina pozyskała liczne środki z rezerwy oświatowej na realizacje remontów i zakup pomocy dydaktycznych. Z okazji święta Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia. Szczególne gratulacje kierujemy do wyróżnionych i nagrodzonych.


Tagi: ,

Kolejka prawdę ci powie

Nerwy, tłok, kilka godzin stania a i tak nie zawsze dostawało się to czego się oczekiwało – w głębokim PRLu takie zjawisko najczęściej spotkać można było w sklepach. Dziś tamte czasy są daleko za nami a „zjawisko” ze względu na rozmaitość towaru w sklepach straciło na sile. I temat o kolejkach można by uznać za zakończony gdyby nie instytucje, w których są one powszechne i nagminne. W naszym Szydłowcu również.

– Jeden urzędnik jest czy dwóch?
– Dwóch.
– Dwóch? I tak długo to trwa?
– (ktoś z tyłu) bo tylko kawę piją i nic nie robią.


Ostatnio przyszłam tutaj z moją córką żeby jej pomóc bo była pierwszy raz. Wie pan co urzędnik powiedział, gdy weszłyśmy obie do pokoju?
– Nie mam pojęcia?
– „A panie po jakiej są szkole, że tak sobie tutaj wchodzą?” – To mówi urzędnik? Moja córka skończyła studia, ja sama nie jestem po podstawówce. Zrobiłam „szum” i sprawa znalazła się przez kierownikiem, któremu urzędnik zaprzeczał, że cokolwiek takiego powiedział
– Coś podobnego?!
– Tak proszę pana! Powiedziałam, że jak śmie zaprzeczać i dlaczego tak się czerwieni? Ze wstydu? Nic mi urzędnik nie powiedział. Z córką zostałyśmy wyproszone z pokoju. Za chwilę córka została poproszona sama do tego samego pokoju. W kilka minut po tym wyszła i było po sprawie. Została szybko obsłużona i mało tego przekazała mi przeprosiny od urzędnika. Widać zwierzchnik przemówił mu do rozsądku. Zapukałam do drzwi i powiedziałam, że przeprosiny przyjmuje, ale dodałam, że tak się nie robi.
– Doga pani oni jak zobaczą, że ktoś ma ważną sprawę do załatwienia weszliby człowiekowi na głowę.
– Tak, ale przecież to jest ich praca a jeśli im się nie podoba ta praca, to jest mnóstwo chętnych osób, które ich zastąpią... Ta kolejka dzisiaj nawet szybko idzie.
– Tak, jak nigdy.


Tagi:                                    

Odeszli nagle 6 miesięcy temu..

Mija 6 miesięcy od śmierci Przeydenta Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób udających sie na polskie oficjalne uroczystości 70 rocznicy Mordu Katyńskiego. Rankiem 10 kwietnia w do dziś niewyjaśnionych oklicznościach ginie elita państwa polskiego. Giną przedstawiciele rodzin katyńskich, generałowie Wojska Polskiego, liczni przedstawiciele duchowieństwa, załoga samolotu i funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Wymordowanie na rozkaz Stalina, w 1940 roku ponad 20 tysięcy polskich oficerów i przedstawicieli elit II Rzeczpospolitej Polskiej, miało wielki wpływ na nasze dzieje, umożliwiło wasalizację Polski w ramach tworu zwnego Polską Rzeczpospolitą Ludową. Jaką lukę spowoduje śmierć tak wielu wybitnych osób, w naszej obecnej polskiej rzeczywistości zdajemy sobie powoli, jakkolwiek coraz wyraźniej.

Budowanie pamięci o tamtej ofierze polskiej krwi przelanej w imię wierności Polsce, dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego miało nadrzędne znaczenie. Prawda o tamtej zbrodni, przez lata była spychana w niepamięć. Kłamstwem i propagandą sowiecką i peerelowską spychana w dół śmierci. Podobnie jak ci, których tysiącami mordowano i którzy w tych dołach śmierci legli.

Czy prawda o śmierci naszych rodaków, w tym Głowy Państwa, w katastrofie rządowego Tupolewa, będzie musiała podobnie długo czekać na wyjasnienie? Okoliczności tego śledztwa niestety nie nastrajają optymistycznie. Kładzie się to cieniem na naszym życiu społecznym i narodowym, na naszym państwie i naszej pozycji międzynarodowej! Wśród tych, którzy zginęli 10 kwietnia pod Smoleńskiem jest także biskup polowy Tadeusz Płoski. Z Księdzem Biskupem mogłem chwilę rozmawiać wieczorem 9 kwietnia. 17 kwietnia miał być w Szydłowcu. Niech ta ofiara polskiej krwi, wtedy kiedy Bóg da, zrodzi owoce dobra i sprawiedliwości dla Polski! Polegli bowiem w służbie Ojczyźnie i dla jej sprawy!


Tagi:                                    

Papież to Polaków: różaniec to oręż

„Różaniec to szczególna modlitwa Kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas” – powiedział po polsku Ojciec Święty, przemawiając 6 października do Polaków w Watykanie.

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Różaniec to szczególna modlitwa Kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas. Niech rozważanie życia Jezusa i Maryi będzie dla wszystkich światłem na drodze ewangelicznej odnowy życia i przemiany serc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Benedykt XVI. kg (KAI) / Watykan


Tagi:

Papież to Polaków: różaniec to oręż

„Różaniec to szczególna modlitwa Kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas” – powiedział po polsku Ojciec Święty, przemawiając 6 października do Polaków w Watykanie.

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Różaniec to szczególna modlitwa Kościoła i duchowy oręż dla każdego z nas. Niech rozważanie życia Jezusa i Maryi będzie dla wszystkich światłem na drodze ewangelicznej odnowy życia i przemiany serc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Benedykt XVI. kg (KAI) / Watykan


Tagi:                                    

Abp Nycz: Kościołowi nie jest obojętna ustawa o in vitro

- Kościołowi nie jest obojętne jaka ustawa w sprawie in vitro zostanie przyjęta - powiedział w rozmowie z KAI abp Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski skomentował w ten sposób dzisiejszą zapowiedź marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, który stwierdził, iż przekaże do prac w komisjach wszystkie projekty ustaw w sprawie zapłodnienia pozaustrojowego.

Abp Nycz podkreślił, że nie może odnieść się do zapowiadanego przez Grzegorza Schetynę przyspieszenia prac nad projektami w sprawie in vitro, ponieważ „trzeba wziąć pod uwagę kwestię, w jakim kierunku te prace pójdą”. „Kościołowi nie jest obojętne jaka ustawa w tej sprawie zostanie przyjęta. Kościół jasno wytycza zasady w tej kwestii, które są wszystkim znane, a oprócz tego także w jakimś sensie sugeruje czy podpowiada politykom, dając pewne granice dla ich osądu sumienia, co polityk katolicki ma w tej kwestii do zrobienia, gdy jest w parlamencie” - powiedział KAI metropolita warszawski. Zaznaczył, iż Kościół nigdy nie będzie mówił w swoim nauczaniu o kompromisie. „Kompromisy zawierają politycy, gdy tworzą ustawy, natomiast Kościół w tej kwestii jest bezkompromisowy, w tym znaczeniu, że jasno mówi, iż zapłodnienie pozaustrojowe in vitro z dwóch zasadniczych powodów jest przeciw godności człowieka i w związku z tym jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, które się nie zmieni” - podkreślił. Arcybiskup wyjaśnił, że in vitro ma charakter ubocznej aborcji bowiem w trakcie procedury zabijane są zarodki ponadliczbowe. „Ale nawet gdyby ten powód został usunięty, pozostaje jeszcze kwestia podstawowa, mianowicie zgodność z naturą - dziecko poczyna się i pierwsze miesiące wzrasta pod sercem matki” - stwierdził abp Nycz.


Tagi:                                    

Rzym. W najbliższą sobote konsekracja o. Józefa Tobina

W Watykanie została podana data święceń biskupich byłego Przełożonego Generalnego, arcybiskupa-elekta Josepha W. Tobina.

Będą one miały miejsce w Rzymie, w sobotę 9 października o godz. 16.00, w Bazylice Świętego Piotra, przy ołtarzu katedry św. Piotra (od strony alabastrowego okna przedstawiającego Ducha Świętego); jest to także miejsce w którym statua św. Alfonsa, Doktora Kościoła, zwrócona jest w stronę nawy głównej. Głównym konsekratorem będzie kardynał Tarcisio Bertone, watykański sekretarz stanu. Wraz z arcybiskupem-elektem będą konsekrowani trzej inni biskupi.


Tagi:                                    

Michów woj. lubelskie: odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. płk. Jana Osińskiego.

- Bogu dzięki, że przejawów pamięci o 10 kwietnia 2010 roku jest tak wiele. Powstały, powstają i będą jeszcze stawiane w Ojczyźnie naszej chroniąc przed zapomnieniem – powiedział 3 października podczas Mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Michowie (woj. lubelskie) ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej. Podczas Mszy św. odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca postać pochodzącego z Michowa, ks. płk. Jana Osińskiego, osobistego sekretarza śp. bp polowego Tadeusza Płoskiego, jednej z 96 ofiar katastrofy samolotu rządowego.

Eucharystii przewodniczył bp pomocniczy archidiecezji lubelskiej Ryszard Karpiński, z którego rąk ks. Osiński otrzymał w 1989 roku sakrament bierzmowania.

Eucharystię poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego. Dr Andrzej Bulzak, dyrektor Liceum w Michowie, w czasach kiedy uczęszczał do niego ks. płk Osiński, odczytał życiorys tragicznie zmarłego kapelana. Przy ołtarzu umieszczony został portret ks. płk. Osińskiego a pod nim zapalone zostały znicze. Zdjęcia prezentujące kolejne etapy życia i posługi biskupiego sekretarza wyświetlane były także na ekranie.


Tagi:                                    

Biskupi Europy o demografii i rodzinie

Pod hasłem „Demografia i rodzina w Europie” obradowało w Zagrzebiu doroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). W 40. tego rodzaju spotkaniu, które trwało od 30 września do 3 października, uczestniczyli w nim przewodniczący episkopatów państw naszego kontynentu i zaproszeni goście. Przewodniczący CCEE kard. Péter Erdő przyznał, że Europa przeżywa obecnie kryzys tożsamości, który dotyka nie tylko poszczególne kraje, ale i projekt wspólnej Europy.

Europa weszła w okres zimy demograficznej”. Liczba mieszkańców Starego Kontynentu powyżej 65. roku życia przekracza już o 3,4 mln liczbę ludzi młodych. Jeśli ta tendencja się utrzyma, do 2050 r. ludzie liczący powyżej 65 lat będą stanowić 1/4, a niekiedy nawet 1/3 mieszkańców państw europejskich. Sytuację pogarsza mordowanie nienarodzonych – 2008 r. na Starym Kontynencie dokonano 2,9 mln aborcji, czyli 327 na godzinę i 7468 każdego dnia. Zdaniem podsekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny prałata Carlosa Simóna Vázqueza, mamy do czynienia ze skutkami „antropocentrycznej rewolucji”, która powoduje „sprowadzenie seksualności do pożądania, prokreacji do użyteczności, a rodziny do sprawy prywatnej”. Aby zmienić tę sytuację, Kościół proponuje wprowadzenie w życie polityki odpowiadającej realnym potrzebom rodzin. Ale tym, czego najbardziej brakuje, jest entuzjazm – energia dawana przez Boga tym, którzy w Nim żyją. „Człowiek natchniony przez Boga jest pełen radości, a więc i nadziei. Jest zatem w stanie podejmować odpowiedzialność za całe życie, działać dla dobra wszystkich, podejmować trwałe zaangażowanie i promować życie” – przekonywał przewodniczący CCEE.


Tagi:                                    

Z różańcem w życie..

W czasie mszy świętej koncelebrowanej dziś przez ks. kan. Adama Radzimirskiego i ks. Witolda Witaska, dzieci z klas II parafii św. Zygmunta w Szydłowcu otrzymały poświęcone różańce.

Poświęcenie różańcy, medalików i książeczek do modlitwy to kolejne etapy na drodze przygotowania dzieci do uroczystego przyjęcia Sakramentu Eucharystii. Miesiąc październik w Kościele Katolickim poświęcony jest szczególnie czci Matki Bożej, oddawaną poprzez modlitwę różańcową.


Tagi:                                    

Kontrole na polecenie minister zdrowia Ewy Kopacz

W związku z licznymi przypadkami zatruć dopalaczami na polecenie Minister Zdrowia, p.o. Główny Inspektor Sanitarny Przemysław Biliński zarządził kontrolę, która - zaznaczył - pozwala na wycofanie artykułów zagrażających zdrowiu publicznemu i umożliwia zamknięcie sklepów, które je oferują. Sanepid skontrolował w sobotę 1645 miejsc, w których sprzedawane są "dopalacze". Inspektorzy zabezpieczali produkty, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. W akcji uczestniczyło kilkuset inspektorów sanitarnych i około trzech tysięcy policjantów.

Według rzecznika GIS Jana Bondara, w kilku miejscach inspektorzy napotkali na trudności przy kontroli. - Niektórzy właściciele sklepów z dopalaczami utrudniali czynności, próbowali wynosić towar ze sklepów, zdarzały się przypadki, że demonstracyjnie darli postanowienia kontrolne - powiedział. Dodał, że dzięki pomocy policji udało się dotrzeć do właścicieli stron internetowych, poprzez które sprzedawane są "dopalacze".


Tagi:                                    

Kto będzie nami rządził... w mieście i powiecie. Ciąg dalszy

Skrótowa analiza dotycząca rzeczywistości wyborczej zainteresowała naszych czytelników dlatego warto ją kontynuować! Dość precyzjnie przedstawiliśmy możliwych kandydatów w wyborach na stanowisko burmistrza. Wybory te mają szczególny charakter, są bowiem wyborami bezpośrednimi i mogą mieć dwie tury, o ile żaden z kandydatów nie osiągnie w I turze poparcia przekraczającego 50%. Do drugiej tury wchodzą wtedy dwaj kandydaci, którzy uzyskali największe poparcie. Analizując możliwe scenariusze o ile w wyborach wystartują kandydaci: Andrzej Jarzyński, Agnieszka Górska, Anna Łękawska, Tadeusz Piętowski i Włodzimierz Górlicki, to potencjał na 2 turę ma czworo z nich. Zważywszy na podział w środowisku PiS-u, a poparcie dla Anny Łękawskiej ze strony środowisk lewicowych popisowskich, moim zdaniem ta kandydatka ma potencjalne szanse na druga turę. W moim przekonaniu szansę na druga turę kształtuje się więc następująco: 1. Andrzej Jarzyński 2. Włodzimierz Górlicki albo Anna Łękawska albo Agnieszka Górska. Moim zdaniem niemal pewne jest wejście obecnego burmistrza do drugiej tury.

Tutaj jednak rysuje się już bardziej zacięta walka. Zwycięstwo w II turze zależeć będzie od tego który z kandydatów uzyska elektorat swoich konkurentów z pierwszej tury. Na dziś wygląda że w tym zakresie największe zdolności koalicyjne ma obecny starosta Włodzimierz Górlicki. O ile więc wybory wygrałby obecny burmistrz Andrzej Jarzyński, najpewniej obecny starosta nadal w kolejnej kadencji pełniłby funkcję starosty, gdyby było inaczej w zarówno w powiecie jak i w gminie Szydłowiec czekają nas duże zmiany. W najdalej posuniętym scenariuszu można nawet wyobrazić sobie zamianę ról.

Analizując listy wyborcze Wspólnoty Samorządowej trzeba przyznać że może uzyskać w wyborach do powiatu silne poparcie. To jednak zbyt mało aby w powiecie rządzi. W samorządzie powiatowym liczy się zdolność do koalicji, na tym właśnie wygrywa obecny starosta.