Wielki dzień w Wysokiej

Na placu apelowym w centrum miejscowości uroczyście przekazany został samochód i strażnica OSP. Aktu poświęcenia dokonali ks. kapelan A. Radzimirski oraz ks. A. Madej i ks. Kan. Stefan Sochaj. Uroczystość oficjalną poprzedziła msza święta sprawowana w intencji strażaków w kościele św. Mikołaja.

Wicewojewoda Dariusz Piątek w asyście burmistrza A. Jarzyńskiego odznaczyli prezesa OSP Jerzego Pijarskiego Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczenia strażackie wyróżnionym druhom wręczył także wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP dh. Zbigniew Gołąbek.

Wicewojewoda D. Piątek w swoim wystąpieniu pogratulował obiektu i samochodu strażakom,z Wysokiej. Podziękował szczególnie burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu i Radzie Miejskiej, za gospodarność i inicjatywę na rzecz zmian, wspieranych pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

W uroczystości wzięli udział także samorządowcy wojewódzcy: Agnieszka Górska, Leszek Ruszczyk, Bogusław Ferensztajn. Samorządowcy powiatowi: Marek Sokołowski i Barbara Majewska. Samorządowcy miejscy: Marek Zdziech, Krystyna Bednarczyk, Józef Jarosiński, Wiesław Cieloch, Leszek Jakubowski. Bogusława Grzyb.

Głos zabrała także burmistrz A. Jarzyński, przypomniał jaki był stan zastany w OSP w Wysokiej, wyraził satysfakcję że tyle razem udało się zrobić. Podziękował swoim współpracownikom, z wiceburmistrzem Krzysztofem Ziółkowskim, podziękował Radzie Miejskiej z przewodniczącym M. Zdziechem. Słowa podziękowań skierował także do samorządowców z Sejmiku Mazowieckiego, szczególnie za otrzymaną pomoc i do samorządu powiatowego za partnerską współpracę.

Uroczystości w Wysokiej zakończyły się programem artystycznym w wykonaniu młodzieży szkolnej. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego oraz poczty sztandarowe z terenu działania Zarządu Powiatowego OSP.

Miejscowość Wysoka należy do najstarszych w powiecie szydłowieckim. Dzięki ostatnim inwestycjom samorządu gminnego i powiatowego znacznie poprawił się stan infrastruktury drogowej. Dzięki inwestycjom gminnym wybudowano nowe boisko prze PSP im Grota Roweckiego, nowo otwarta strażnica wraz z zagospodarowanym terenem wokół będzie stanowić kolejną wizytówkę miejscowości i służyć całej społeczności lokalnej.


Dodaj Komentarz