Samorząd wileński gościł delegację z powiatu szydłowieckiego

Włodzimierz Górlicki starosta szydłowiecki wręczył mer rejonu wileńskiego Marii Rekść dyplom uznania oraz podziękował za aktywną współpracę. Omówienie nowych i już istniejących form współpracy, uhonorowanie dyplomami uznania – takie cele przyświecały spotkaniu przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego i Powiatu Szydłowieckiego.

„Jest to nowa karta w księdze naszej współpracy, na którą się składają nie tylko rzeczy materialne, ale przede wszystkim rozwój wartości patriotycznych, narodowych” – takie słowa starosty Szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego towarzyszyły ceremonii przekazania przez niego na ręce mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, wicemera Jana Sinickiego, sekretarza Rady Renaty Cytackiej oraz na ręce ks. Prałata Wojciecha Górlickiego, nazywanego ojcem chrzestnym porozumienia zawartego pomiędzy partnerami, dyplomów uznania oraz podziękowań za aktywną współpracę dwustronną.

Goście szydłowieccy podkreślili, że mieszkańcy Wileńszczyzny są osobami pełnymi dobroci, ciepła, serdeczności, gościnności, szczerości, co, ich zdaniem, jest przyczyną tego, że ludzie do nich lgną. Cechy te są już rzadko spotykane w Europie, którą to coraz bardziej zalewają gorsze strony kapitalizmu. „Życzę wam, by jak najpóźniej dotarły one do was” – zaznaczył starosta Szydłowiecki.

ReklamaMer zaznaczyła, że w zachowanie tradycji i wartości przodków należy angażować zwłaszcza młodzież. O wymiernych korzyściach współpracy pomiędzy partnerami opowiadał starosta gminy Szaterniki Wiesław Starykowicz (z którą to właśnie gminą na roboczo współpracuje Powiat Szydłowiecki): „Staramy się zapewnić wyjazd do powiatu w pierwszej kolejności dzieciom z rodzin najmniej zamożnych, bo to właśnie one nie mają możliwości wyjazdu we własnym zakresie. Z Szydłowca dzieci wracają szczęśliwe, bardziej odważne, otwarte, są mniej spięte”. Starosta W. Starykowicz, który zbierał pochwały za pasję, aktywność i zaangażowanie, zaznaczył, że w ramach organizowania pobytu dzieci polskich z gminy szaternickiej partnerzy z Powiatu Szydłowieckiego zapewniają wszystko: od transportu po program zajęć.

Partnerzy w przyszłości planują rozszerzenie współpracy o niwę artystyczną (plenery malarskie) oraz gospodarczą (spotkania przedsiębiorców z obu regionów). Na spotkaniu byli również obecni: sekretarz Powiatu Szydłowieckiego Krzysztof Bernatek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu Karol Kopycki oraz pracownik Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu Julian Włodarczyk.

Umowę o partnerstwie z Powiatem Szydłowieckim Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał 30 czerwca 2008 r., jednakże faktyczna współpraca trwa już 4 lata.

Podczas wizyty delegacji ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w rejonie wileńskim w lutym 2009 r. Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach oraz Szkoła Podstawowa w Wielucianach otrzymały w darze z rąk gości sprzęt komputerowy.

żródło: www.kurierwilenski.lt


Dodaj Komentarz