Tagi:                                    

"Derby" szydłowieckich szkół ponadgimnazjalnych

Na sali gimnastycznej ZSO nr im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się dziś, finał powiatowy w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej. Organizatorem był SZS i koordynator powiatowy sportu Andrzej Koniarczyk. Mecz rozegrano pomiędzy gospodarzami a ZSP nr 2 im. KOP w Szydłowcu. Po bardzo emocjonującym pojedynku wygrał 3:2 (0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 3:2) zespoł gospodarzy z "Sienkiewicza". Wielkie emocje na parkiecie i na widowni zagwarantowali główni bohaterowie tej imprezy - chłopcy obu szkół ponagimnazjalnych, o czym świadczą wyniki poszczególych setów. 1 set: 21:25; 2 set: 19:25 (do tego momentu drużyna gości zdecydowanie dyktowała warunki na parkiecie, a gospodarze oddawali tzw. "punkty za darmo"); 3 set: 25:19 (widoczne było rozprężenie w ekipie gości gospodarze wzięłi się do odrabiania strat); 4 set: 25:23 (tzw. "rzutem na taśmę" gospodarze wygrali drugą piłkę setową, goście nie odpuszczali do ostatniej piłki-uff); 5 set 10:15 zdecydowane prowadzenie przez całego tie-break'a, zasłużona wygrana po ciężkiej walce dla gospodarzy, szał radości na trybunach i na parkiecie Liceum. LO znów Mistrzem Powiatu w siatkówce chłopców A.D.2007 nieprzerwanie od 2002 roku!!! Paweł Bloch,


Tagi:                                    

Końskie targi w Skaryszewie

Od kilkuset lat w pierwszy, czyli wstępny poniedziałek Wielkiego Postu, w Skaryszewie, malowniczym miasteczku położonym między Radomiem i Iłżą. odbywają się słynne targi końskie, zwane „wstępami”. Zjeżdżają na nie tłumnie sprzedawcy i kupcy koni nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy. „Wstępy” trwają przynajmniej dwa dni i to od świtu do nocy. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza, który dba o porządek i bezpieczeństwo, w zasadzie cały Skaryszew jest targowym placem. Pan burmistrz postanowił też, że opłata targowa od jednostki konia lub źrebaka wynosi w tym roku 10 złotych i jest pobierana przy wjeździe na tzw. „rogatkach”. Ponadto, każdy koń przeznaczony do sprzedaży musi mieć paszport, inaczej nie zostanie wpuszczony do miasta. Targi w Skaryszewie zaczęły się już wczoraj, ale tak na dobre rozkręciły się dopiero dzisiaj. Nadal można więc podziwiać piękne konie i prawdziwych koniarzy, którzy po prostu konie kochają. Są Jarmark koński w Skaryszewie także stragany z uprzężą i wyrobami rymarskimi, powrozami, chomątami i pojazdami konnymi. Jeżeli ktoś przejeżdża teraz przez Ziemię Radomską i ma kilka godzin czasu to naprawdę warto zajrzeć do Skaryszewa i doświadczyć jarmarkowych atrakcji. A gdy ktoś ma zamiar kupić sobie konia, to najlepiej jeżeli do Skaryszewa pójdzie pieszo, to tylko dziesięć kilometrów od Radomia. I jeszcze jedna uwaga. Jadąc konno, trzeba koniecznie pamiętać o trzeźwości i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Oczywiście, nie chodzi tu o trzeźwość konia! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Silne emocje na spotkaniu sprawie drogi S7

W sali kameralnej szydłowieckiego Zamku, po południu odbyło się pełne emocji spotkanie mieszkańców Szydłowca i gminy Szydłowiec, z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie oraz pracowni projektowej z Kielc, która przygotowuje projekt drogi ekspresowej na odcinku Radom - Skarżysko-Kamienna. Liczny był udział w spotkaniu przedstawicieli kilku biznesmenów, którzy lobują za przebiegiem drogi śladem obecnej Obwodnicy. Sporo było zaczepek słownych i związanego z tym napięcia, nie wszyscy przyszli bowiem na spotkanie trzeźwi. Spotkanie poprowadził burmistrz Andrzej Jarzyński w obecności przewodniczacego Marka Zdziecha i wiceburmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego. W przedstawionej przez dyrektora Dąbrowskiego z GDDiA koncepcji zakładającej przebieg drogi ekspresowej śladem obecnej obwodnicy miasta, zostały wprowadzone pewne korekty do pierwotnej wersji: Celem umożliwienia ruchu osiedlowego zaproponowano zbudowanie na ul. Jastrzębskiej , pod projektowaną drogą szybkiego ruchu (S7), tunelu dla ruchu pieszego i samochodowego (lokalnego). Nie przewidziano przy tym ścieżki rowerowej. Usunięto z projektu drogi S7 lokalną drogę tzw. odbarczającą. Droga taka w pierwotnej wersji zlokalizowana była równolegle do drogi S7, w bezpośredniej jej bliskości. W nowej wersji drogi ekspresowej, od ulicy Kolejowej do ul Jastrzębskiej, droga lokalna odbarczająca, została odsunięta w rejon obecnej ulicy Pięknej. W Szydłówku, za kościołem łączyłaby się z drogą wojewódzką 727. Zaproponowano także ewentualne dalsze przesunięcie węzła drogowego drogi wojewódzkiej 727 i drogi krajowej S7, od kościoła w Szydłówku. Zdaniem projektujących liczne przeprawy drogowe przez drogę krajową, (węzeł nr 1 na początku miasta od strony Warszawy, tunel pieszo-samochodowy w ciągu ul Jastrzębskiej, następnie wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kolejowej, albo ewentualnie Hubala i węzeł drogowy nr 2 w projektowanej strefie przemysłowej, na końcu obwodnicy), dawałyby możliwości rozwoju miasta w kierunku wschodnim. Przychylono się acz niechętnie do zaproponowania drugiego wariantu, w którym droga ekspresowa S7 z kierunku od strony Radomia, do obecnej obwodnicy dochodziłaby przed Ciepłownią Miejską przy ul. Kolejowej. Droga S7 przebiegałaby w tej wersji za miejscowością Szydłówek. Węzeł w drodze wojewódzkiej na odcinku Szydłowiec - Jastrząb, zlokalizowany byłby pomiędzy Szydłówkiem i Śmiłowem. Obydwa rozwiązania zostaną przedstawione do konsultacji. Rozwiązanie pierwsze z punktu widzenia GDDiA jest korzystniejsze, bowiem w pasie drogowym obecnej obwodnicy, część działek jest już wykupiona, nie ma też potrzeby wyburzeń budynków. Koncepcja druga jest zdaniem przedstawicieli inwestora droższa, może także powodować konflikty społeczne. W tym wariancie przebiegu drogi szybkiego ruchu, przynajmniej na pewnym odcinku oddalonym od linii zabudowy miasta, trasa jest krótsza. W sprawie tego wariantu drogi S7 problem tkwi w tym że, władze Orońska, pod wpływem lobbingu właścicieli stacji paliw, przyjęły wariant drogi przebiegającej przez środek miejscowości. Realizacja takiego wariantu przebiegu drogi przez gminę Orońsko, ma wpływ na przebieg drogi przez gminę Szydłowiec. Wariant ten, gdyby został przyjęty, oprócz zburzenia znacznej części zabudowy w Orońsku, spowodowałby że, praktycznie w Szydłowcu pozostałby do realizacji tylko wariant przebiegu drogi po linii obecnej Obwodnicy. Droga biegłaby faktycznie śladem obecnej drogi nr 7, z fragmentem obwodnicy Chustek, odchylanie jej od Obwodnicy, byłoby dla Gidia jeszcze mniej opłacalne.

Problem z drogą S7 polega także na tym że, w Szydłowcu nie mamy kompleksowego planu zagospodarowania miasta. Koncepcje przebiegu drogi, to także różne wizje rozwoju miasta. Trudno z poziomu Dyrekcji Generalnej Dróg i Autostrad rozstrzygać te kwestie. Dobrze więc że, koncepcja uwolnienia od funkcji drogi krajowej odcinka obwodnicy od Świerczka do ul. Kolejowej, obecnie brana jest poważnie pod uwagę projektantów, jest to niewątpliwie mały sukces osób zorganizowanych w Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Szydłowiec. W przypadku przebiegu drogi na odcinku od Chustek do ul Kolejowej, za linią zabudowy Szydłówka, mogą zdaniem przedstawicieli GDDiA być konieczne wyburzenia budynków. Droga S7 przebiegająca zaś po linii obwodnicy, w pewnej perspektywie czasowej przy zakładanym rozwoju miasta spowoduje że, ta droga znajdzie w środku miasta. Szczegółową wersje obu projektów przebiegu drogi S7 i związane z tym koszty i konsekwencje, zostaną przekazane do zaopiniowania władzom miasta i województwa. Dla Szydłowca najlepsze byłoby wypracowanie jednej koncepcji i jej wspólne przedstawienie. Sukces osiągniemy wtedy, gdy współnie będziemy lobować za Szydłowcem. M. Sokołowski (zdjęcia: galeria)


Tagi:                                    

Rekolekcje dla rodzin w parafii św. Zygmunta

W dniach 23–25 lutego, w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, 18 par małżeńskich uczestniczyło w kursie ewangelizacyjnym pt. „Tobiasz i Sara”. Kurs mógł się odbyć dzięki posłudze małżeństw z Konina; Ani i Wojtkowi Łuczakom oraz Renacie i Tomkowi Stolarskim. Duże zaangażowanie wykazały rodziny z szydłowieckich kręgów "Domowego Kościoła. Uczestniczace w kursie małżeństwa, mogły, na nowo poprzez prelekcje, ćwiczenia, refleksję nad Słowem Bożym i modlitwę, przeżywać prawdę o miłości małżeńskiej, której źródłem jest Bóg. Miłość małżonków jest najpiękniejszym darem, jaki mogą ofiarować swym dzieciom i sobie nawzajem. Miłość może być jak dobre wino - im starsza tym lepsza. Miłość jak każde dobro, jest darem i zadaniem zarazem, wymaga współpracy i wysiłku. Niekiedy może się wydawać, że w trwaniu miłości i więzi rodzinnej wystarczą same ludzkie siły, zanika wtedy modlitwa osobista i rodzinna, troska o obecność Boga w małżeństwie. Skutki takiej postawy, są nazbyt często widoczne w różnorakich kryzysach i osłabieniu wzajemnych relacji. W czasie tego rekolekcyjnego weekendu, małżeństwa dzieliły się własnym doświadczeniem życia. Wspólnie odkrywały zawarte w Słowie Bożym sposob rozwiązywania różnych problemów. Mogły doświadczyć poprzez różne ćwiczenia, ciężar grzechu raniący więzi małżeńskie, potrzebę wiary i nawrócenia, potrzebę przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Boga. Rekolekcje zakończyły świadectwa małżeństw biorących w nich udział. W kursie "Tobiasz i Sara" uczestniczyły małżeństwa z Szydłowca, Białobrzeg, i Jedlanki. koło Radomia. Posługę kapłańską pełnili księża z parafii św. Zygmunta. Uczestnicy kursu rekolekcyjnego serdeczne podziękowania za otwartość i gościnę skierowali do ks. proboszcza Adama Radzimirskiego. msk (zdjęcia w galerii)


Tagi:                                    

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu

Słowo Boże w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu uświadamia nam sens zawierzenia Bogu. Wszystko zależy od naszego wyznania wiary. A to wyznanie musi być wyznaniem w życiu, wśród prób, pokus i doświadczeń. Ostatecznie wszyscy musimy wyznać Boga, Jego Słowo, wśród pokus materializmu i zafascynowania światem. Wtedy musimy powiedzieć stanowczo: "Napisane jest: "Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"". Chrystus, dziś, na progu Wielkiego Postu, staje na czele ludu wybranego, który musi stoczyć walkę o wyznanie wiary z odwiecznym Kusicielem w dzisiejszym świecie. Okres Wielkiego Postu to okres wzmożonej walki i czujności, odnowy naszego Przymierza i naszej wierności. To okres rozważania wielkich dzieł Bożych, aby pobudzić nas do większej wierności i wdzięczności, abyśmy na końcu tego okresu w sposób pełniejszy złączyli się z Paschą Chrystusa, z Jego zwycięskim przejściem przez śmierć do chwały. DK


Tagi:                                    

W 2008 roku bez kontroli na granicach z krajami Unii

Polska przystąpi do europejskiej strefy bez granic wcześniej niż Wielka Brytania czy Irlandia, a zniesienie kontroli na przejściach granicznych nastąpić ma już na przełomie 2007 i 2008 roku. Zawdzięczamy to inicjatywie rządu Portugalii, który podarował nam kopię swojego systemu informatycznego. Policja przystępuje do budowy Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS pierwszej generacji, który stworzy niezbędne techniczne warunki do automatycznej wymiany informacji na temat osób i mienia z zachowaniem wspólnych protokołów i procedur ustanowionych dla systemu centralnego SIS pomiędzy państwami członkowskimi Układu Schengen. info


Tagi:                                    

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie...

Czy miastu i gminie Szydłowiec grożą ciemności? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej mieszkańców. Władze miasta jako jedyne w naszym powiecie nie podpisały umowy na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy z jakimkolwiek wykonawcą. Do końca zeszłego roku konserwacją oświetlenia ulicznego w gminie Szydłowiec zajmował się Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko (ZEORK), który miał podpisaną umowę z władzami miasta na tę usługę. Jeszcze do połowy lutego tego roku, pracownicy ZEORK-u przyjmowali i realizowali zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia ulicznego z terenu całej gminy. Jednak w związku z zakończeniem umowy na konserwacje oświetlenia ulicznego, Zakład Energetyczny od połowy lutego bieżącego roku, nie przyjmuje zgłoszeń z oświetlenia ulicznego z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Mieszkańcy naszej gminy zgłaszają reklamacje o uszkodzonych lampach do „Ratusza”, czekając na ich usunięcie przez wykonawcę, jakiego wybiorą władze miasta. Sądząc z tempa prac nad wyłonieniem konserwatora oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Szydłowiec (koniec lutego), bardzo ryzykowne mogą okazać się spacery wieczorową porą po naszych ulicach. Max


Tagi:                                    

Po 1 marca będą nadal kursować autobusy PKS-u

W związku z likwidacją spółki PKS-Iwopol, zapowiadał się komunikacyjny kryzys w powiecie, bowiem od dnia 1 marca 2007, zapowiadano zawieszenie świadczenia usług komunikacyjnych, przez ten podmiot gospodarczy. W wyniku jednak spotkania reprezentantów przewożnika z samorządowcami z gmin powiatu szydłowieckiego, przewoźnik zdecydował się utrzymać obsługiwane połączenia. Negocjacje w tej sprawie ze strony samorządu prowadził zespół pod przewodnictwem starosty Włodzimierza Górlickiego.

Sprawa komunikacji zbiorowej jest bardzo ważna dla gmin powiatu szydłowieckiego. Dość powiedzieć, że obecnie młodzież z Majdowa, Łaz i Ciechostowic, w zdecydowanej większości wybiera szkoły ze Skarżyska. Powodem tego jest bardzo dobra komunikacja z tym miastem. Do Ciechostowic, można ze Skarżyska dojechać autobusem PKS, busem a także autobusem MPK. Koszt przejazdu linią podmiejską MPK to 1,70 złotego. Odpływ młodzieży do Skarżyska, to nie tylko problem szkół, ale także miasta i powiatu, gdyż osłabia to związki tych miejscowości z własną gminą i własnym powiatem. Warto może przypomnieć, że kiedyś młodzież z Majdowa dowoził do szydłowieckich szkół specjalny autobus który kursował do Zespołu Szkół im WOP, zawsze był przepełniony. Może warto wspólnie zastanowić się nad poprawą dostępu do komunikacji zbiorowej mieszkańców powiatu i okolic, tak, aby dojazd do Szydłowca nie był karkołomnym przesięwzięciem. Ma to bardzo duże znaczenie, nie tylko dla dojeżdżających, ale także dla rozwoju miasta, które traci w ten sposób na znaczeniu.


Tagi:                                    

Obrady Rady

W czasie sesji Rady Miasta Szydłowca, która odbyła się 22 lutego, burmistrz Andrzej Jarzyński, poinformował radnych o uzgodnieniach w sprawie drogi S7. Władze miasta w liście dotyczącym drogi ekspresowej, skierowanym do biskupa Zygmunta Zimowskiego, zapewniły o zrozumieniu problemu, oraz o podjętym staraniu zapewnienia dobrego dostępu wiernych do świątyni parafialnej i potrzebie ciszy w pobliżu obiektu sakralnego. Burmistrz poinformował, że spotkanie w sprawie drogi ekspresowej z przedstawicielami GDDiA odbędzie się w sali kinowej szydłowieckiego Zamku, w poniedziałek 26 lutego o godzinie 14.30. Konsultacje w sprawie przebiegu drogi ma prowadzić Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Odsunięcie drogi od miasta, które ma merytoryczne głębokie uzasadnienie, nie odpowiada pewnym kręgom biznesowym, można więc spodziewać się dużego zainteresowania poniedziałkowymi konsultacjami.

Przewodniczący Rady Marek Zdziech na zakończenie sesji poinformował radnych, że do biura rady miejskiej wpłynęło pismo od wojewody, w sprawie wygaśnięcia mandatu burmistrza Szydłowca. Stało się tak na skutek złożenia po terminie wymaganego prawem oświadczenia, dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonka. Rada Miasta zobowiązana jest do podjęcia uchwały w tej sprawie do 12 marca 2007 roku. Na sesji radny Roman Burek, nawiązał do swego publicznego listu w sprawie terminów rad sesji miejskich i powiatowych. Radny Marek Plewa pytał z kolei o kwestię rozwiązania problemu cmentarza. W odpowiedzi burmistrz A. Jarzyński zapewnił, że podejmuje ku temu właściwe starania. Zdaniem burmistrza przybliża się rozwiązanie tego problemu. Radni podjęli kilka uchwał. Kwestii wynagradzania nauczycieli nie podjęto, gdyż dwie uchwały dotyczące tej materii, zostały zdjęte z porządku obrad. Rada głosowała wybór wiceprzewodniczącego Rady, radny Józef Jarosiński otrzymał 10 głosów, drugi kandydat radny Leszek Jakubowski, uzyskał głosów 6. Ustawowy skład Rady Miasta Szydłowca to 21 radnych. msk


Tagi:                                    

W trosce o trzeźwość

W politycznych kręgach i w niektórych mediach odetchnięto z ulgą. Wysoki funkcjonariusz państwowy przerwał jednak swój urlop, o który niedawno prosił, grożąc zresztą dymisją! Prawdopodobnie już wczoraj, w Środę Popielcową, powrócił do pracy i to nawet jako pierwszy zastępca szefa. Jest na razie „bez teki”, ale z poszerzonym zakresem kompetencji i obowiązków. To z pewnością cenny przykład dla całej administracji publicznej i to nie tylko rządowej. Może także inni dygnitarze będą postępować podobnie? Najpierw trzeba dobrze rozeznać, czy ma się wystarczająco wiele zadań i spraw na głowie. Jeżeli nie, to należy poprosić o urlop, napisać otwarty list i wrócić tylko wtedy, kiedy szef dołoży pracy. I jeszcze jedna refleksja. Tym razem jest to na pewno dobry sygnał z rządu. Otóż, kilka dni temu, i to dokładnie w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, Rada Ministrów skierowała do Sejmu propozycję nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zdaniem ekspertów Ministerstwa Zdrowia, zmiana ta może istotnie przyczynić się do powstrzymania dynamicznego wzrostu spożycia alkoholu i fali pijaństwa. Rząd wnosi o to, aby na każdym opakowaniu z napojem alkoholowym, przeznaczonym do sprzedaży detalicznej, umieszczać ostrzeżenie o szkodliwości trunku, podobnie jak na papierosach. Informacja ta skierowana ma być głównie do kobiet w stanie błogosławionym, matek karmiących piersią, niepełnoletnich oraz kierowców. Myślę, że większość posłów w tej konkretnej i ważnej sprawie zachowa się trzeźwo! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Rozpoczął się Wielki Post

Wielki Post w Kościele Katolickim rozpoczyna się w Środę Popielcową, obrzędem posypania głów popiołem. W okresie Wielkiego Postu są trzy główne praktyki religijne: w każdy piątek tego okresu należy odprawić Drogę Krzyżową, w każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach, a także odprawić rekolekcje zakończone spowiedzią i przyjęciem Komunii św. Drogami przybliżania się do Boga są: post, jałmużna i modlitwa. Mottem tegorocznego Wielkiego Postu są słowa z I Listu Św. Pawła do Koryntian: Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Rekolekcjoniści zachęcają wiernych do refleksji nad własnym powołaniem i nad dokładnością jego wypełniania. W okresie Wielkiego Postu - zgodnie z przykazaniem kościelnym o czasach zakazanych - jest zabroniony udział w zabawach.

info/Radio Plus


Tagi:                                    

Kisiążka o zabytkowych krzyżach, kapliczkach i figurkach na Ziemii Szydłowieckiej

W piątek, 16 lutego w sali kameralnej zamku odbyła się promocja książki Ireny Przybyłowskiej-Hanusz „Kapliczki, krzyże, figurki jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych”. Irena Przybyłowska-Hanusz, długoletnia polonistka Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży, zawdzięczającej jej wrażliwość na piękno słowa i zainteresowanie literaturą, po przejściu na emeryturę nadal skupia wokół siebie ludzi, angażując się w życie kulturalne i społeczne Szydłowca. Jest miłośniczką historii regionu, jego tradycji i kultury. Działa społecznie jako prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, pisze o naszym mieście i regionie w „Kronice Mazowieckiej”, prowadzi teatr młodzieżowy. W liście, skierowanym do autorki opracowania i gości wieczoru promocyjnego, odczytanym przez sekretarza gminy Bolesława Boruszewskiego, burmistrz Andrzej Jarzyński napisał między innymi: „Mała architektura sakralna jest od dawna cechą polskiego krajobrazu, która każe pamiętać nie tylko o historii i przeszłości, ale i o tym, co w naszej kulturze zawsze było trwale obecne – o wartościach, do których się od wieków odwołujemy jako społeczność, a które dają nam siłę przetrwania w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Chociaż tradycja małej architektury sakralnej jest wciąż żywa, niestety – wiele jej cennych zabytków ulega niszczącemu działaniu czasu. Dzięki Pani książce będą one nadal żyć i przetrwają kolejne lata w naszej pamięci i świadomości.” Autorka mówiła o powstaniu książki i o tym, co zainspirowało ją do jej napisania. Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z grupy teatralnej „Zamczysko”, prowadzonej przez autorkę. Książkę można było otrzymać na miejscu i uzyskać dedykację autorki, po którą ustawiła się długa kolejka. Książka będzie dostępna w Bibliotece Publicznej w zamku.

Książka „Kapliczki, krzyże i figurki” powstawała w ciągu trzech ostatnich lat. Jest poświęcona znajdującej się na terenie Szydłowca i okolic małej architekturze sakralnej. Jest to pierwsze opracowanie na ten temat dotyczące Szydłowca i choć nie pretenduje do charakteru naukowego, jest czymś znacznie więcej niż suchą inwentaryzacją - opisuje prostym, pięknym i pełnym ciepła językiem całą kulturową i religijną rzeczywistość dawnej i współczesnej Polski, która „jak długa i szeroka, tak stoi /../ kapliczkami, krzyżami i figurkami świętych patronów.” Nie tylko systematyzuje opisywane obiekty ze względu na jej ich umiejscowienie i budowę i ukazuje ich proste piękno na licznych fotografiach; opisuje też związaną z nimi obyczajowość, tradycje i obrzędy, zakorzenione w polskiej kulturze i mentalności religijnej. Książkę wydały wspólnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca i Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Wydanie książki było możliwe między innymi dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego i sponsorów, m.in. burmistrza Szydłowca, starosty szydłowieckiego, przedsiębiorstw i osób prywatnych: Marii i Zdzisława Nowakowskich, Józefy i Stanisława Bernadych i spółki „Toolmex-Truck”. tekst: Urząd Miejski w Szydłowcu Promocja


Tagi:                                    

Interesujący pomysł turystyczny

Na terenie powiatu szydłowieckiego powstanie sieć dród rowerowych. Projekt "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza", który ma być finansowany ze środków unijnych przewiduje również wybudowanie infrastruktury noclegowo-gastronomicznej. Starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki powiedział, że idea zaskakuje rozmachem, ale ma spore szanse, aby została zrealizowana. - Jesteśmy po prezentacji projektu, samorządowcy wyrazili nim zainteresowanie - podkreślił starosta. Decyzje dotyczące przebiegu tras rowerowych będą podejmowane w uzgodnieniu z poszczególnymi gminami powiatu. Idea tworzenia Zielonych Szlaków Rowerowych zyskała poparcie Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Gospodarki. Pomysłodawcą i animatorem całego przedsięwzięcia jest Marek Zamana z firmy M&G Consulting Marketing. radio "PLUS"


Tagi:                                    

Jacek Sasin został nowym wojewodą mazowieckim

Rzecznik rządu Jan Dziedziczak potwierdził kandydaturę Jacka Sasina na stanowisko wojewody mazowieckiego. Sasin pełnił obowiązki wojewody od 1 lutego, odkąd premier Jarosław Kaczyński odwołał, na wniosek ówczesnego ministra MSWiA Ludwika Dorna, z tego stanowiska Wojciecha Dąbrowskiego, podejrzanego o poświadczenie nieprawdy. Jacek Sasin jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999 – 2002 pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych jako dyrektor biura dyrektora generalnego, dyrektor Biura Ewidencji i Realizacji decyzji oraz dyrektor departamentu orzecznictwa. Był również wiceprzewodniczącym komisji weryfikacyjnej w fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie, która min. koordynowała wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych przez III Rzeszę. Żródło: Radio Plus


Tagi:                                    

Krach skarżyskiego PKS-u?

Potwierdzają się pogłoski o likwidacji skarżyskiego oddziału PKS. Do władz Szydłowca dotarło pismo, w którym przewoźnik zapowiada zaprzestanie świadczenia usług przewozowych z dniem 1 marca. Niestety, skomplikuje to dodatkowo nienajlepszy dojazd do pracy i szkoły znacznej grupie mieszkańców powiatu szydłowieckiego. Od lat głównym przewoźnikiem na tym terenie był PKS ze Skarżyska Kamiennej. Od kilku lat cały czas jednak tracił swoją pozycję rynkową. Warunki podróży w konkurencyjnych busach, nie były najlepsze, czy teraz prywatni przewoźnicy podołają sytuacji i obsłużą zwiększony ruch pasażerski, trudno w tej chwili odpowiedzieć. Z pewnością stan wymaga podjęcia energicznych działań, zmierzających do zminimalizowania negatywnych następstw. msk


Tagi:                                    

Opłaty w dół

22 lutego Rada Miejska ponownie zajmie się stawką dziennej opłaty targowej na terenie gminy Szydłowiec. Protesty handlujących budziły stawki opłaty określone w poprzedniej uchwale. Problemy gminy wynikają również stąd że dochód z Targowiska, w znacznej części zasila Szydłowiankę. Protesty handlujących dotycza także stanu targowiska i warunków handlu. Rada Miasta ma zająć się także regulaminami wynagradzania nauczycieli, kryteriami i trybem przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokością cen wody i opłatami za odprowadzanie ścieków. W planie jest także wybór wiceprzewodniczącego rady. msk


Tagi:                                    

Bezpiecznie w szydłowieckich szkołach

Pozytywne opinie zbierają szydłowieckie szkoły powiatowe, warunki nauki są dobre i jest w nich bezpiecznie, co jest ważne w związku z nagłaśnianymi ostatnio problemami z agresją i poniżaniem uczniów w niektórych placówkach oświatowych. Problemem są niewystrczające środki finansowe przeznaczone na ich utrzymanie, co ma związek ze zmiejszoną liczbą uczniów. Kwota subwencji oświatowej na jednego ucznia, wynosi nieco ponad trzy tysiące złotych. Kwota ta jest zwiększana na dzieci niepełnosprawne, klasy sportowe, mundurowe. W tym roku szkolnym do szkół ponadgimnazjalnych zarządzanych przez powiat, uczęszcza nieco ponad tysiąc uczniów. Zwiększenie naboru o 200 uczniów lub utworzenie klas wyżej subwencjonowanych pozwoliłoby generować subwencję, wystarczającą na potrzeby szkół. Jednym z powodów że do szkół trafia mniej uczniów, są niestety kłopoty z komunikacją. Dotyczy to szczególnie miejscowości położonych na obrzeżach powiatu i sąsiadujących z powiatem szydłowieckim. Są pomysły na utworzenie nowych atrakcyjnych klas tak by młodzież szkolna z powiatu szydłowieckiego i powiatów sąsiednich, chętniej wybierała szydłowieckie szkoły. .Jednym z takich pomysłów jest utworzenie klasy "ochrony granic" w w ZSP nr 2 im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Nad klasą taką, patronat sprawowałaby Straż Graniczna. W przypadku podpisania stosownej umowy ze Strażą Graniczną, młodzież miałaby możliwość uczenia się w klasie "mundurowej", dającej kontakt z pracą Straży Granicznej i być może kiedyś szansę zatrudnienia w jej strukturach. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im . Henryka Sienkiewicza, systematycznie rośnie średnia ocen, dobrymi wynikami wykazuje się większość klas. Prognozy, jeśli chodzi o tegoroczną maturę, są również dobre. W szkole praktycznie nie występuje problem palenia papierosów, jest bardzo dobra frekwencja uczniów. Wszystkie te pozytywne zjawiska dobrze rokują na przyszłość.

Miejmy nadzieję że wysiłki dyrekcji placówek oświatowych, Starostwa i Rady Powiatu pozwolą szkołom rozwinąć ich mocne strony, tak aby stały się "modne" wśród młodzieży z Szydłowca i powiatu szydłowieckiego. msk


Tagi:                                    

Jeszcze można!

Nieuchronnie zbliża się koniec tegorocznego karnawału. Dziś tłusty czwartek. Następna środa to już Popielec i początek Wielkiego Postu. W tłusty czwartek szczególnie smakują nam pączki i faworki, zwane też chrustami. Jeżeli ktoś aktualnie jest w drodze do Krakowa, to może zdąży na mistrzostwa w jedzeniu pączków na czas. Zawody zostaną rozegrane w restauracji Wierzynek w Rynku Głównym. Zawodnicy otoczą górę markowych pączków i będą mieli do dyspozycji 5 minut. Aby zjeść jak najwięcej, można słodkie pączki przepić jedną szklankę wody. Dobrze, że organizatorzy mistrzostw, zapewnili uczestnikom opiekę lekarską. A w Radomiu, w samo południe na Placu Konstytucji 3 Maja, tegoroczni maturzyści ze wszystkich szkół, prowadzeni przez prezydenta miasta, tańczą poloneza. Wczorajszy dzień też był wyjątkowy i radosny. Walentynki, bo o nich mowa, to dzień, któremu patronuje Święty Walenty. W Polsce jest On patronem diecezji przemyskiej i wielu kościołów. Bliżej Radomia czczony jest w parafii Skrzynno, w gminie Wieniawa. Od setek lat Święty Walenty jest patronem ludzi cierpiących, chorych - głównie nerwowo, ale też zakochanych i to bez względu na wiek. Była, więc sposobność do okazania uczucia swoim ukochanym, i nie miało to znaczenia czy walentynkowy upominek wręczał mężczyzna kobiecie czy kobieta mężczyźnie. Jeżeli ktoś się zagapił, może to spokojnie zrobić oczywiście także i dzisiaj, a nawet pojutrze! Smacznego! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Książka o śladach wiary i pamięci narodowej

Pani Irena Przybyłowska-Hanusz wydała ciekawą książeczkę pt. „Kapliczki, Krzyże Figurki” – jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych. Promocja tej książki odbędzie się w najbliższy piątek 16.02. o godz: 17.30 w Centrum Kultury Zamek. Będzie to kolejny przyczynek do pokazania naszej małej Ojczyzny. W imienu autorki zapraszamy na spotkanie. AR


Tagi:                                    

Kard. Nagy: św.Walenty uczy nas dostrzegać w świecie cierpienie

"Św Walenty chce i oczekuje od nas, żebyśmy mieli oczy otwarte na cierpienie, byśmy nie próbowali przejść wobec niego obojętnie" -powiedział dziś kard. Stanisław Nagy w kościele parafialnym w Bieruniu Starym. Kardynał przewodniczył odpustowej Mszy z okazji święta patrona Bierunia- św. Walentego. KAI


Tagi:                                    

Kariery...karierowiczów

Bardzo często uwagę opinii publicznej skupia na sobie pewien polski deputowany do parlamentu Unii Europejskiej, czyli w skrócie mówiąc poseł, któremu parlamentarne apanaże płaci się w euro. Od kilku dni przedstawiany jest nawet jako kandydat na prezesa polskiej piłki nożnej, choć do wyborów w PZPN-ie jeszcze ponad miesiąc. Pan poseł zna się zresztą prawie na wszystkim. Wie, o jakie stanowisko i w którym banku powinien ubiegać się były premier. Pierwszy też doniósł mediom o ministerialnym konflikcie w resorcie sił zbrojnych i radził, kogo premier powinien odwołać, a kogo w gabinecie pozostawić. Zaś ministrowi sportu podpowiada, jak ukarać drużyny zamieszane w piłkarską aferę korupcyjną. Mało optymistyczna to refleksja, ale wielu jest polityków, którzy publiczną służbę traktują jak piłkarską rozgrywkę. Być może na tym znają się najlepiej. Wokół siebie widzą tylko zawodników, grających albo wspólnie, albo też w drużynie przeciwnika. Wydaje się ponadto, że za nic mają wierność wartościom i lojalność do politycznych formacji. Przynależność partyjną zmieniają jak zawodnicy klubowe barwy. Kiedy zbliża się kolejny sezon rozgrywek, selekcjonerzy różnych klubów rozjeżdżają się po świecie i szukają dobrych i sprawnych zawodników. Jeżeli kogoś znajdą, kto im odpowiada, to ustalają warunki pozyskania, głównie finansowe i sprawa skończona; przynajmniej na jeden sezon. A jak jest w polityce? Czy karierę robią najlepsi, czy... karierowicze? Oczywiście, jest to pytanie retoryczne! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Obchody Dnia Chorego w Polsce

W tym roku Kościół katolicki już po raz 15. obchodzi Światowy Dzień Chorego. 11 lutego na całym świecie organizowane są specjalne nabożeństwa i modlitwy w intencji chorych i cierpiących. W Polsce tego dnia biskupi odwiedzają szpitale, gdzie modlą się wspólnie z pacjentami i personelem medycznym. Jednak specjalny dzień, w którym podkreśla się szczególne bogactwo, jakim dla Kościoła są chorzy, to dobra okazja do przypominania jak opiekuje się on nimi na co dzień. Pomoc Kościoła wobec chorych nie ogranicza się do modlitwy w intencji cierpiących. Największa charytatywna organizacja kościelna Caritas opiekuje się chorymi, niepełnosprawnymi, starcami i umierającymi. W każdej diecezji setki takich osób mogą liczyć nie tylko na refundację leków i doraźną pomoc finansową, ale także na wszelkie formy pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej - od przychodni do hospicjów stacjonarnych i domowych, których jest w sumie 30 w całej Polsce. Caritas prowadzi też kilkadziesiąt ośrodków rehabilitacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Dla mniej sprawnych pacjentów przeznaczone są domy dziennego pobytu, dzięki którym rodzina i opiekunowie niepełnosprawnego mogą pracować poza domem, domy stałego pobytu, gdzie pensjonariusze tworzą "rodzinki" - grupy osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w których uczą się podstawowych obowiązków domowych. Czynnych jest też kilka przychodni lekarskich i kilkadziesiąt gabinetów rehabilitacyjnych.

Opieka nad chorymi to także charyzmat wielu zgromadzeń zakonnych - m.in. założonych przez św. Franciszka, św. Wincentego a Paulo, św. brata Alberta i bł. matkę Teresę z Kalkuty. W Polsce działają dziesiątki prowadzonych przez zakony ośrodków dla osób starszych i chorych oraz domów dla dzieci upośledzonych umysłowo, a także kilka placówek dla uzależnionych, narkomanów, chorych na AIDS i alkoholików, kilka aptek, kilkanaście przychodni i kilka szpitali. Jeden z nich - prowadzony przez siostry boromeuszki w Mikołajowie k. Katowic - działa od ponad 100 lat. Boromeuszki przybyły do Mikołowa w roku 1896. Wkrótce potem wybudowały szpital, który władze komunistyczne odebrały im po II wojnie światowej. Siostry odzyskały placówkę dopiero po 1989 roku.


Tagi:                                    

1990 - w Polsce przywrócono dawne godło państwowe - Orła w Koronie.

W 1945 roku władze PRL usunęły koronę z głowy orła (potwierdzono to dekretem w 1955 r.), co było okaleczeniem symbolu narodowego. Polski rząd na uchodźstwie w odpowiedzi na ten fakt, umieścioł na głowie orła zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem. Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił orłu koronę 9 lutego 1990 roku. W sierpniu 2005 r. znowelizowano ustawę o godle, barwach i hymnie RP, wprowadzając obowiązek umieszczania tablic z godłem na budynkach siedzib m.in. organów administracji rządowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, sądów, wojska, szkół, policji i straży granicznej. Wizerunek Orła umieszczany jest na awersach polskich monet, a także na koszulkach Reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Najstarszy wizerunek orła w koronie widnieje na denarach Bolesława Chrobrego z ok. 1000 r. - to jego najwcześniejszy zachowany wizerunek. Jest to najprawdopodobniej bielik. Stylizowany wygląd ptaka przedstawionego na monecie powodował spory między uczonymi, mającymi trudności z ustaleniem, czy jest to rzeczywiście orzeł, czy może inny ptak - gołąb lub paw. Legenda nie pozostawia wątpliwości, o jakiego ptaka chodzi. Według niej, założyciel państwa Polan - Lech, podczas wieczornego postoju w okolicach dzisiejszego Poznania, ujrzał duże gniazdo na drzewie. Siedział w nim biały orzeł z dwoma pisklętami. Kiedy Lech zaczął mu się przyglądać, ptak rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się tym widokiem i postanowił tam osiąść. Umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno). Inna wersja zakłada, że Polanie mogli przyjąć emblemat orła jako symbol mocy, wzorując się na cesarstwie rzymskim (od którego symbol orła przejęło wiele europejskich państw, m.in. Albania, Niemcy, Rosja, Islandia i Austria).


Tagi:                                    

Co wolno wojewodzie...?

Nie trudno zauważyć, że w administracji rządowej jest duża rotacja i bardzo często zmienia się ludzi na stanowiskach. W tych dniach do dymisji podało się kilku ministrów. Być członkiem gabinetu, albo przedstawicielem rządu, to wielkie wyróżnienie i nobilitacja. Może, dlatego tak wiele osób czuje „powołanie” do ubiegania się o rządowe posady. Ponieważ są to w większości stanowiska polityczne, niektórzy wielokrotnie zmieniają partie, a nawet poglądy, byle tylko być bliżej rządzących. Ambicja awansu nie jest czymś nagannym, szczególnie wtedy, kiedy wiąże się z potrzebą publicznej służby i dotyczy ludzi o nieposzlakowanej opinii. Demokracja daje wprawdzie szansę, nawet bardzo młodym ludziom, na szybki awans i wysokie stanowiska, ale nie zabezpiecza przed nagłą i niespodziewaną ich utratą. Niedawno, 18 stycznia premier Rządu powołał nowego Wojewodę Mazowieckiego, a za kilkanaście dni, dokładnie wieczorem 1 lutego, odwołał go ze stanowiska. Miało to związek z doniesieniami prasy o prawdopodobnych problemach Pana Wojewody, sprzed lat zresztą, jako rowerzysty i kierowcy. Życie uczy, że przyczyną dymisji, czy też odwołania każdego dygnitarza, może być nawet sprawa drobna, ale „odpowiednio” w mediach nagłośniona. Każdy, więc, kto decyduje się na publiczną karierę i pragnie wspinać się po szczeblach rządowych stanowisk, powinien bardzo dokładnie sobie przypomnieć, czy w jego życiorysie są sprawy, które mogą stać się przyczyną nagłego upadku. Taki rachunek sumienia to wyraz roztropności, odpowiedzialności i po prostu....obywatelskiej dojrzałości. Jan Rejczak


Tagi:                                    

Wokół obwodnicy Szydłowca

Wreszcie doczekaliśmy się rzeczywistego zainteresowania władz, zarówno rządowych jak i samorządowych modernizacją dróg na ziemi radomskiej. W szybkim tempie, także dzięki sprzyjającej pogodzie, postępują prace na drodze krajowej z Radomia do Warszawy, na odcinku od Jedlińska do Białobrzegów. Będzie to z prawdziwego zdarzenia droga ekspresowa, podobna do tej, którą objeżdżamy Białobrzegi i przeprawiamy się przez Pilicę, po moście imienia Biskupa Jana Chrapka. Cieszy nas wyraźna poprawa przejazdu przez Radom i Skarżysko. Mamy jednak świadomość, że nie jest to rozwiązanie docelowe. Nie trzeba nikogo przekonywać jak uciążliwe dla kierowców i mieszkańców są drogi w miastach. To nie tylko spowolnienie tempa podróży, ale także duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Przy obecnym natężeniu ruchu sama modernizacja przejazdów przez miasta, po śladzie dotychczasowych dróg, już nie wystarcza. Koniecznością jest budowa dróg ekspresowych. Aktualnie drogowcy wytyczają obwodnicę zachodnią Radomia, od Jedlanki, przed Jedlińskiem , aż do Krogulczej koło Orońska, a więc dość daleko od granic miasta. Ale, czy można inaczej? Należy przecież podkreślić, że droga ekspresowa, jeżeli przebiega przez zabudowane miejscowości, skutecznie dzieli je, jak wysoki mur, czy rzeka bez mostów na dwie części. Temat ten jest szczególnie aktualny w Szydłowcu, gdzie mieszkańcy wschodniej części miasta obawiają się, że droga ekspresowa utrudni im życie i ograniczy dostęp nawet do kościoła, który znajdzie się w odległości zaledwie kilka metrów od drogi, ale po jej drugiej stronie . Każda droga, także ekspresowa jest dla ludzi, nigdy odwrotnie. Muszą o tym pamiętać nie tylko projektanci nowych szlaków komunikacyjnych, ale przede wszystkim lokalne samorządy.Na naruszanie oczywistego interesu mieszkańców gminy nikomu, godzić się nie wolno.. także burmistrzowi! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Złote Gody

W piątek, 2 lutego w szydłowieckim ratuszu cztery pary małżeńskie, obchodzące w ubiegłym roku swoje „złote gody”, otrzymały nadane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Byli to państwo Zofia i Adam Czyżowie, Katarzyna i Stefan Liskowie, Natalia i Władysław Rejczakowie oraz Krystyna i Roman Strzeleccy. Zgodnie z tradycją zostali zaproszeni do ratusza przez Burmistrza Miasta Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego. Podczas wręczania nadanych przez Prezydenta RP medali obecny był także Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu, Marek Zdziech, Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski a także ksiądz Dariusz Maciejczak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szydłowcy, Magdalena Szymczyk. W swoim przemówieniu ks. Dariusz Maciejczak mówił o chrześcijańskiej wartości nierozerwalności więzów małżeńskich, a także o olbrzymim znaczeniu wspólnego, zgodnego życia małżonków dla wychowania dzieci w poszanowaniu wiary, tradycji narodowej, uczciwości i wzajemnego zrozumienia dla innych ludzi. W imieniu odznaczonych głos zabrał Roman Strzelecki, historyk z szydłowieckiego liceum i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Podziękował za zaproszenie do ratusza i za wzruszającą uroczystość, przygotowaną przez władze samorządowe. K.P. UM Sz-c


Tagi:                                    

Odpusty dla chorych i ich opiekunów

Ludzie chorzy oraz osoby im posługujące będą mogli uzyskać 11 lutego odpust zupełny. W Watykanie opublikowano dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach, których Benedykt XVI udzielił w związku z obchodzonym w najbliższą niedzielę 11 lutego XV Światowym Dniem Chorego. Jest on w tym roku w sposób szczególny poświęcony osobom nieuleczalnie i terminalnie chorym.

Odpust zupełny otrzymuje się pod zwykłymi warunkami. Są nimi spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycie się z przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można uzyskać uczestnicząc 11 lutego w głównych uroczystościach Dnia Chorego w stolicy Korei – Seulu lub w nabożeństwach odprawianych z tej okazji w innych miejscach wyznaczonych przez władze kościelne. Kto z powodu przynajmniej kilkugodzinnej opieki nad chorymi w szpitalu czy domu nie może w tym dniu wziąć udziału w takim nabożeństwie, również będzie mógł otrzymać odpust zupełny. Konieczne są odpowiednia dyspozycja ducha i chęć spełnienia innych warunków odpustu. Tak samo osoby, które z powodu choroby, wieku czy innych tego rodzaju przyczyn nie będą mogły uczestniczyć we wspomnianych nabożeństwach, mogą uzyskać odpust zupełny. Konieczna jest modlitwa za chorych, ofiarowanie Bogu swych cierpień oraz gotowość spełnienia innych warunków, gdy tylko to będzie możliwe.


Tagi:                                    

PIEŚNI POLSKIE. Płonie ognisko i szumią knieje

Jerzy Braun był harcerzem od najmłodszych lat związanym ze skautingiem, a później harcerstwem. Będąc komendantem Hufca Harcerzy w Tarnowie, założył czasopismo, miesięcznik „Czuwaj”, noszący dumny podtytuł „Organ Harcerskiej Komendy Dzielnicowej w Tarnowie”, który był drugim pismem harcerskim na terenie byłej Galicji po lwowskim „Skaucie”. To właśnie na łamach tego pisma, w pierwszym jego numerze w kwietniu 1919 roku, ukazały się „Nasze harce” ze szczególnie pięknym, a obecnie znanym jako odrębna pieśń, fragmentem: „Płonie ognisko i szumią knieje…”. Swoją radość z powodu odzyskanej niepodległości wyraził Braun w charakterystyczny dla swojej osobowości i wrażliwości sposób, przez słowo poetyckie i muzykę, która postać jej autora, czyni bliską i drogą wielu pokoleniom Polaków. Geneza ruchu skautowego w Polsce sięga 1909 r., kiedy to na polskie tereny przeniknęły pierwsze wiadomości o rozwijającym się skautingu w Wielkiej Brytanii. Wieści te padły na podatny grunt. Młodzież polska, wychowana w duchu pozytywizmu, przeniknięta hasłami niepodległościowymi, garnęła się do kół turystycznych, sportowych, gimnastycznych, oraz organizacji przysposobienia wojskowego głoszących hasło zbrojnej walki o niepodległość Polski. W 1912 roku ukazuje się książka Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława Schreibera "Harce Młodzieży Polskiej", w której po raz pierwszy użyto wyrazów takich jak: "harcerz" (zastąpił określenie "skaut polski"), "zastęp" (zastąpił określenie "pluton"), "drużyna", "hufiec", "chorągiew", "harce". Zaproponowano w niej także używane do dziś nazwy stopni i funkcji. W tym samym roku zakończył się ogłoszony przez "Skauta" konkurs na odznakę harcerską, którą został zaprojektowany przez ks. Kazimierza Lutosławskiego krzyż harcerski wzorowany na orderze Virtuti Militari. W dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych w trzech zaborach, powstało ZHP. Jest to organizacja o charakterze wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Autor pieśni był nie tylko harcerzem, ale również poetą, publicystą, pisarzem, kompozytorem, politykiem, mężem stanu, ostatnim Delegatem Rządu Polskiego na Kraj, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, więźniem okresu stalinowskiego, ambasadorem kultury polskiej na Zachodzie. W mrocznych latach PRL-u takie jednostki jak On, gorący patrioci, którzy swoje życie poświęcili walce o demokratyczną i suwerenną Polskę, byli przez ówczesne władze spychane na margines świadomości społecznej, do mrocznej krainy niepamięci. Po II wojnie światowej zaangażował się mocno w prace przedsoborowe laikatu polskiego i ruchu ekumenicznego. Współpracował z prymasem Stefanem Kard. Wyszyńskim i członkami Episkopatu. Ostatnie dziesięć lat życia (1965-1975) spędził w Rzymie, gdzie m. in. uczestniczył w IV Sesji Soboru Watykańskiego II, współpracował z Radiem Watykańskim oraz z "Osservatore Romano". Odbywał liczne podróże z odczytami po Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zmarł nagle 17 października 1975 r. w Rzymie, w czasie trwania Kongresu Filozoficznego poświęconego Mądrości Krzyża, na parę godzin przed wygłoszeniem referatu. Nad mogiłą na rzymskim cmentarzu zaśpiewano niezwykłą w tej scenerii pieśń - "Płonie ognisko i szumią knieje ...". Staraniem rodziny ciało Jerzego Brauna sprowadzono do kraju i pochowano na warszawskich Powązkach w Alei Zasłużonych. Harcerze mogą być dumni, że z ich szeregów wywodził się taki człowiek, który miłość do Ojczyzny wyrażał nie tylko słowem, ale i czynem przez całe swoje życie i wszczepiał ją następnym pokoleniom opowiadając:

O rycerstwie znad kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumny wieje, I dębowy huczy las.


Tagi:                                    

261. rocznica urodzin gen. Tadeusza Kościuszki

W dniu 4 lutego 2007 r. w na Zamku Królewskim w Warszawie, przed urną z sercem gen. Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczystości z okazji 261. rocznicy jego urodzin. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Wojska Polskiego, w tym z jednostek wojskowych kultywujących chlubne tradycje kościuszkowskie, a także szkół oraz drużyn, hufców i chorągwi harcerskich, których patronem jest Tadeusz Kościuszko.

Tadeusz Andrzej Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. w Merczowszczyźnie na Polesiu, był synem Ludwika i Tekli z Ratomskich. Pochodzący z niezamożnej rodziny szlacheckiej, ale niezwykle zdolny chłopiec został w 1765 r. przyjęty do Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Dalszą naukę kontynuował we Francji, gdzie ukończył 2-letni kurs Wyższej Szkoły Inżynieryjnej. Mimo gruntownego wykształcenia i zdobytego doświadczenia wojskowo-technicznego nie mógł on jednak wstąpić do nielicznego Wojska Polskiego. Po krótkim pobycie w kraju i uregulowaniu spraw majątkowych, udał się za ocean, gdzie w 1776 r. wstąpił w szeregi armii amerykańskiej walczącej o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko zasłynął jako wybitny specjalista w dziedzinie budowy twierdz i umocnień polowych. Jego dziełem było ufortyfikowanie Filadelfii i West Point, gdzie obecnie mieści się elitarna amerykańska akademia wojskowa. Znacznie przyczynił się również do zwycięstwa w bitwie pod Saratogą, która stanowiła przełomowy punkt wojny. Jego zasługi i zdolności zostały docenione przez Kongres Amerykański, który nadał Kościuszce stopień generała brygady.


Tagi:                                    

Czy będą nowe wybory w Szydłowcu?

Od pewnego czasu uwagę opinii publicznej zajmuje przypadek prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walz, dotyczący złożenia oświadczenie majątkowego jej męża, prowadzącego działalność gospodarczą, po wymaganym prawem terminie. W podobnej sytuacji jest na Mazowszu 14 prezydentów, burmistrzów i wójtów. Ponadto oświadczenia majątkowe, po terminie złożyło 6 przewodniczących rad powiatów i 45 przewodniczących rad gmin. Wszystkie te dane dotyczą tylko Mazowsza, według stanu na dzień 2 lutego.

Warto nadmienić, że na liście opublikowanej przez Urząd Wojewódzki, jest także burmistrz Szydłowca, Andrzej Stanisław Jarzyński. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wsółmałżonka, złożył po wymaganym prawem terminie. Burmistrz A. Jarzyński, został wybrany 26.11.2006 r., a oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka złożono 29.12.2006 r. Przepis prawa o czym niewielu wiedziało, nakazywał załącznik do oświadczenia o działalności gospodarczej współmałżonka złożyć wcześniej (bo w 30 dni od dnia wyboru), niż właściwe oświadczenie, majątkowe, które to zaś należało złożyć w treminie 30-u dni , od dnia ślubowania. W tę pułapkę prawną, wpadło jak widać wielu samorządowców. żródło http://www.mazowsze.uw.gov.pl/


Tagi:                                    

Prawo i ponowne wybory

Każdy radny, wybrany w listopadowych wyborach miał obowiązek złożyć w swojej radzie oświadczenie o posiadanym majątku i wszelakim dobytku, które dotychczas w życiu zgromadził. Do tego oświadczenia musiał dołączyć także kilka innych oświadczeń, miedzy innymi o działalności gospodarczej prowadzonej przez współmałżonka. W kontekście licznych afer korupcyjnych, związanych z ludźmi sprawującymi władzę publiczną, są to ważne dokumenty, Prawo stanowi, że samorządowcy mają na przedstawienie tych oświadczeń 30 dni. Dni te jednak liczy się różnie. W przypadku własnego oświadczenia majątkowego są to dni od złożenia ślubowania. Natomiast oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka należało dostarczyć wcześniej, licząc od dnia wyboru. W związku z tym pojawiły się różne interpretacje prawne: czy chodzi o dzień wyborów, czy też o dzień ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Według rządowych informacji, z powodu niezłożenia na czas oświadczeń majątkowych, mandaty może stracić kilkuset radnych oraz 33 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Sprawa stała się głośna, kiedy problem ten dotknął prezydenta Warszawy. Wszystko wskazuje, więc na to, że w wielu gminach trzeba będzie wybory powtórzyć. W ostatnią niedzielę odbyły się ponowne wybory w Elblągu. Wybrano nowego senatora, z lewicy zresztą. Głosowało na niego niewiele ponad 4 tysiące wyborców, a frekwencja wyniosła zaledwie 2,5 proc. Z pewnością twórcy prawa też już znają ten wynik! Jan Rejczak