Tagi:                                    

Reprezentacyjny Koncert Wielkanocny

Letni sezon koncertowy Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, rozpoczęła 30 marca Wielkanocnym Koncertem w Szydłowcu. Koncert poprzedziła msza święta koncelebrowana przez ks. infułata Józefa Wójcika, ks. dziekana Adam Radzimirskiego i ks. Wincentego Chodowicza. Orkiestra z Nowego Sącza słynąca z niezwykłej perfekcji i kunsztu muzycznego zkoncertowała przez szydłowiecką publicznością zgromadzoną licznie w farze św. Zygmunta. Z Orkiestrą wystąpli soliści: Natalia Zabrzeska i chor. Wacław Wacławiak. W programie znalazły się takie utwory jak: Gaude Mater Polonia, Cavaleria Rusticana - Mascagni, Maria Magdalena - A.L.Webber, Boże Coś Polskę, Rush - Samuel R.Hazo, Przybyli Ułani, Gdy Śpiewa Wojsko - Z.Nowak, Taniec Słowiański nr 8, A.Dvorak, Tańce Góralskie z op.”Halka” St.Moniuszko, La Spagnola - N.Dostal, Spente Le Stelle - G.de Murta, Ku pamięci JP II, Hallelujah – Haendel na funky opr.T.Toshide, Amigos para siempre - A.L.Webber, -Na Strażnicy oraz inne utwory. Koncert został bardzo ciepło przyjęty przez szydłowiecką publiczność. Patronat nad koncertem organizowanym przez Radę Powiatu i Starostwo Powiatowe objęli: ordynariusz radomski ks. bp Zygmunt Zimowski i minister zdrowia Ewa Kopacz. ta wspaniała uczta muzyczna i duchowa była możliwa dzięki gościnności proboszcza parafii św. Zygmunta ks. kan. Adama Radzimirskiego. Koncert w obecności wielu zacnych gości i mieszkańców Szydłowca poprowadził kapelmistrz, dyrygent, por. Leszek Mieczkowski. msk


Tagi:                                    

Katoliccy dziennikarze do mediów: poprzyjmy ideę moratorium na aborcję

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wystąpiło do środowisk dziennikarskich z apelem o poparcie idei moratorium na aborcję. Zwrócili się również do prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu o wsparcie dążeń w tym zakresie, podejmowanych przez Stolicę Apostolską. Dziś przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, który jest jednocześnie Dniem Świętości Życia. Zdaniem autorów apelu, "moratorium na aborcję" powinno być dla ludzi wierzących normą sumienia, zaś dla niewierzących – zaangażowaniem się w tworzenie prawdziwej kultury życia. Sygnatariusze apelu przypominają, że papież Benedykt XVI - 7 stycznia 2008 r. - w przemówieniu do dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej wyraził radość, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło 18 grudnia ub. roku rezolucję, wzywającą państwa członkowskie do wprowadzenia moratorium przeciwko stosowaniu kary śmierci. Ojciec Święty wyraził też nadzieję, że ta inicjatywa zachęci do publicznej debaty na temat świętości ludzkiego życia. KAI


Tagi:                                    

Kard. Dziwisz: proces beatyfikacyjny Jana Pawła II może być niebawem zakończony

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II może być niebawem zakończony; powiedział w poniedziałek kard. Stanisław Dziwisz. W rozmowie z dziennikarzami metropolita krakowski stwierdził, że przeniesienie grobu Papieża do bazyliki św. Piotra jest prawdopodobne. O takiej możliwości spekulowały w ostatnich dniach włoskie media.

Kard. Dziwisz ocenia, że wszystkie etapy procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II są zachowane, a sam proces idzie bardzo dobrze i może być niebawem skończony. "Niedawno rozmawiałem z Benedyktem XVI i mówiłem mu: Kraków i diecezja krakowska nie będzie naciskać" – zdradził dziennikarzom. Kardynał podkreślił, że papież będzie wiedział kiedy i w jakim momencie ogłosić beatyfikację Jana Pawła II. "Ufamy w mądrość i asystencję Benedykta XVI"; dodał metropolita krakowski. KAI


Tagi:                                    

Pielgrzymka - w Święto Miłosierdzia Bożego

Z parafii Św. Zygmunta, wczesnym rankiem 30 marca o godzinie 6.00 wkruszyła pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium w Krakowie - Łagiewnikach na uroczystości związane ze świętem Bożego Miłosierdzia, które ustanowił osiem lat temu Sługa Boży papież Jan Paweł II. W pielgrzymce brało udział ponad 50 osób opiekunem duchowym był diakon Michał Faryna, w pielgrzymce brały udział także dwie siostry i grono czcicieli Bożego Miłosierdzia z naszej szydłowieckiej wspólnoty parafialnej. Pielgrzymka nasza dotarła do Łagiewnik w trakcie trwania homilii głoszonej przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego, którego to rozważanie mieliśmy okazie wysłuchać. Metropolita krakowski zaznaczył w swojej homilii, że „podważanie zaufania do wszystkich instytucji, w tym także do Kościoła, sprawia, że zniszczeniu ulegają podstawowe relacje społeczne”. Kard. Dziwisz podkreślał, że w świecie kryzysu wiary konsumpcja, liberalizm, materializm praktyczny odcięły wielu chrześcijan od źródła miłosierdzia Bożego. „Kryzys zaufania jest głęboki, bo dotyka nie tylko naszego odniesienia do Boga, ale utrudnia również odniesienia wzajemne. Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu szuka sposobu, aby nam pomóc w przezwyciężeniu tego kryzysu”. Zwracając się do pielgrzymów przybyłych do Łagiewnik, zaznaczył, że trzeba, by wypraszali oni łaski dla tych, którzy ulegają procesowi laicyzacji. „Może oni tu nie dotrą, ale my możemy wyprosić dla nich łaskę wiary i ufności, która zbawia”. Kard. Dziwisz dodał też, że najbiedniejszym człowiekiem jest ten, kto nie ma nikogo, komu mógłby zawierzyć, bo zaufanie jest koniecznie potrzebne do życia, a całe życie społeczne jest na nim zbudowane. „Podważanie zaufania do wszystkich instytucji, w tym także do Kościoła, sprawia, że zniszczeniu ulegają podstawowe relacje społeczne”. Z osobnym apelem metropolita krakowski zwrócił się do tych, którzy kształtują opinię publiczną. Zaapelował o budowanie klimatu jedności w naszej Ojczyźnie i przypomniał, że jej dzisiejsza wolność i pozycja w Europie to w dużej mierze zasługa Sługi Bożego Jana Pawła II. „Nie sprzeniewierzajmy się temu wielkiemu dziedzictwu!” – mówił. Według szacunków policji w Mszy św. odprawianej pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza uczestniczyło 50 tys. pielgrzymów z całej Polski oraz z zagranicy. O godzinie 12.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył i homilie wygłosił ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. bp Wiktor Skworc. O godzinie 15.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Koronce do Miłosierdzia Bożego, która to modlitwa była prowadzona w kilku językach. Modlitwa ta zakończyła nasz pobyt w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ale nie zakończyła naszego pobytu w Krakowie. Kolejny punktem naszej pielgrzymki było opactwo cystersów Kraków – Mogiła, w którym znajdują się relikwie Krzyża Świętego. Pielgrzymi mieli możliwość ucałowania tych właśnie relikwii. Pielgrzymce naszej towarzyszyła wspólna modlitwa prowadzona podczas jazdy w autokarze, której towarzyszył śpiew pieśni religijnych. dk. M. Faryna


Tagi:                                    

Śp. Jadwiga Halina Antecka-Czeczot 1920-2008

Z żalem zawiadamiamy, że 27.03.2008 roku zmarła Jadwiga Halina Antecka-Czeczot - Córka Czesława i Seweryny Anteckiej-Lipowskiej, siostra św.p. Kazimierza Anteckiego. Śp. Jadwiga Antecka, urodziła się 16 lipca 1920 roku, w Szydłowcu, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Do końca swego życia była zainteresowana sprawami swego rodzinnego miasta. Wspierała także wydawanie naszego pisma parafialnego "Dom na Skale"

30 marca o godz. 12.00 w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu odrawiona zostanie msza św. za śp. Jadwigę.


Tagi:                                    

Z wizytą w Szydłowcu

Pułkownik Ryszard Pawlak komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, był 27 marca gościem władz powiatu i Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. W trakcie rozmów ze starostą Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Markiem Sokołowskim oraz dyr. Marią Michajłow omówiono współpracę Straży Granicznej z Zespołem Szkół im KOP oraz z powiatem szydłowieckim. W najbliższym czasie planowane są dalsze wspólne przedsięwzięcia Straży Granicznej i samorządu powiatu szydłowieckiego. Komendant Ryszard Pawlak, spotkał się także z uczniami klasy licealnej ochrona granicy państwowej. msk


Tagi:                                    

Burzliwa "Bezpieczna Jedynka"

Na Rynku Wielkim, 27 marca, na żywo przeprowadzona została transmisja radiowa emitowana po godz. 17, w programie 1 Polskiego Radia. Tematem programy była kwestia protestów społecznych dotyczących przebiegu drogi S7 przez gminę Szydłowiec. Rozmowy radiowe poprowadzili Jerzy Zawartka i Anna Orzeł. W spotkaniu z protestującymi, przy mikrofonach Polskiego Radia wzięli udział wojewoda Jacek Kozłowski, burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i Rady Powiatowej Marek Sokołowski. Ze studia w Warszawie w dyskusję włączył się dyrektor oddziału mazowieckiego GDDiA Andrzej Dąbrowski. Audycja miała burzliwy przebieg. Mieszkańcy głównie Osiedla Wschód, czują że ich głos jest lekceważony i pomijany. W całym zamieszaniu, w taktyce generowania nowych konfliktów związanych z przebiegiem drogi, gubią się racjonalne argumenty i ucieka istota zagadnienia. W obecnej zaś chwili, szereg argumentów protestujących zostało uwzględnionych w założeniach projektowych, co do przebiegu drogi starym śladem, na terenie miasta Szydłowiec. Potrzeba odpowiedzi i dialogu w zakresie protestów mieszkańców Woli Korzeniowej. Konieczne jest też przedstawienie faktycznego wariantowego przebiegu drogi S7 w pewnym oddaleniu od Szydłowca. Zamiast tego celem wygenerowania nowych protestów mieszkańców kolejnych miejscowości "wyciąga" się z szafy wizje projektantów, tylko po to aby mieć uzasadnienie w protestach mieszkańców Jastrzębia, Sadku, czy innych kolejnych już miejscowości co do przeprowadzenia drogi starym śladem. tworzy to wokół Szydłowca stan zarzewia i niepokojów społecznych, w takiej zaś atmosferze trudno o podjęcie racjonalnej decyzji. Trzeba więc zapytać czy chodzi tu o interes miasta, powiatu, kraju, czy tylko o postawienie na swoim, a więc o ambicje, a być może interesy wąskiej grupy osób. Paradoksalnie pomimo takiego stanu rzeczy nastąpiło zbliżenie stanowisk, bowiem chyba odpowiedzialni ludzie zdają sobie sprawę że z tej sytuacji trzeba znaleźć wyjście. Moim skromnym zdaniem konflikt zaś nie służy tym którzy go podgrzewają i w efekcie obraca się przeciwko nim. , Zamiast więc podgrzewać konflikt, może warto ostudzić atmosferę, doprowadzić do powstania rzeczywistego drugiego wariantu, tak aby była faktyczna możliwość wyboru, tego co dobre dla mieszkańców powiatu i gminy. Nie przesądza to przecież wyboru przejścia drogi starym śladem. Trzeba ,szukać rozwiązania konfliktu. Kłótnie na Rynku przed audytorium radiowym, to raczej słaba promocja Szydłowca i jego władz samorządowych. Generowanie kolejnych protestów, swoistej "ściany ognia" wokół Szydłowca, nikomu nie służy, a jak powiedział wojewoda może skończyć się na tym że na odcinku od Warszwy do Krakowa, tylko przez Szydłowiec jeździć się będzie po staremu, czyli obecną jednojezdniową Obwodnicą. Warto przypomnieć jedną z mądrości biblijnych, "kto sieje wiatr, ten zbiera burzę." msk


Tagi:                                    

Zbliża się 2 kwietnia, trzecia rocznica odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II.

Różne organizacje, stowarzyszenia i inne wspólnoty wysuwają projekty dotyczące sposobu przeżycia tej rocznicy. W miarę zbliżania się tego dnia ilość różnorodnych inicjatyw wzrastała. Jako duszpasterze wszystkie dobre inicjatywy popieraliśmy i służyliśmy pomocą. Troszczmy się, by centralnym momentem tego dnia była Msza Święta w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II i o przyjęcie Jego nauczania w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Dlatego polecamy, by we wszystkich kościołach parafialnych i rektorskich 2 kwietnia celebrowana była Msza Święta w wyżej wymienionych intencjach. Na tę Mszę św. zapraszamy wszystkich wiernych. Stowarzyszenia, szkoły zachęcamy do udziału ze sztandarami. Wszystkim uczestniczącym w modlitwie o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II z serca błogosławimy.

Bp Zygmunt Zimowski Bp Adam Odzimek Bp Stefan Siczek Bp Edward Materski


Tagi:                                    

Bezpieczna Jedynka w Szydłowcu

Program radiowy Polskiego Radia w bezpośredniej transmisji z Szydłowca w programie "Bezpieczne Jedynka", przedstawi opinie mieszkańców Szydłowca i powiatu szydłowieckiego, dotyczące planowanego przebiegu drogi S7. Transmisja na żywo, rozpocznie się z udziałem osób zgromadzonych na Rynku Wielkim, w czwartek 27 maraca. o godz. 17.00. msk


Tagi:                                    

Droga w wykopie i tylko starym śladem?

W sali kinowej szydłowieckiego Zamku, na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta, odbyło się spotkanie zainteresowanych stron, z projektantem drogi ekspresowej S7.W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób. Ponad trzy godziny trwało przekonywanie obecnych na spotkaniu, przez projektanta drogi do przyjęcia wariantu tzw. starego śladu. „Starooślad”, czyli projekt poprowadzenie drogi S7 po śladzie obecnej tzw. Obwodnicy który, przeszedł od grudnia 2006 znaczną metamorfozę. Pierwotnie proponowano kładkę dla pieszych na ul. Jastrzębskiej i 8 metrowe ekrany, teraz droga ma być w wykopie, droga wojewódzka odchylona na północ od kościoła w Szydłowcu oraz proponuje się wybudowanie wiaduktów przy ulicy Jastrzębskiej i Kolejowej.

Dodatkowego zamieszanie wprowadziło opublikowanie na łamach Gazety Szydłowieckiej, w czwartek 20 marca, mapy z wariantowym przebiegiem drogi przez miejscowość Sadek. Wariant ten opracowany w marcu 2007 roku, został odebrany przez czytelników najnowszy wariant. Wariant ten publicznie nie był nigdy konsultowany, tak więc zdecydowana większość osób nie wiedziała do tej pory o takiej propozycji. Dziwnym trafem, na dzień przed publikacją, 19 marca 2008 w tej sprawie protestowano do Wojewody z gminy Jastrząb. Publikacja w Gazecie Szydłowieckiej, następnego dnia poruszyła mieszkańców Sadku, gdzie w niedzielę zbierano podpisy osób protestujących. Zdaniem protestujących droga S7, ma przebiegać S7 "przez cmentarz w Sadku". Na fali takiego zamieszania, w dużej mierze celowo wywołanego, propozycje projektanta aby obecna obwodnica pełniła rolę drogi lokalnej, zaś droga S7 była wybudowana obok niej od strony zachodniej ( bliżej miasta) w 6 metrowym wykopie na odcinku od ulicy Jastrzębskiej do ul. Kolejowej, zmęczonym całym zamieszaniem obywatelom, wydawać się mogła krokiem we właściwą stronę. Projektanci przyjęli znaczną część postulatów protestujących, aby tylko poprowadzić drogę starym śladem. Stan rzeczy jest taki, że tak faktycznie nie ma wariantowego przebiegu drogi, który zostałby poddany prawdziwej konsultacji społecznej. Praktycznie w procedurze admistracyjnej brany jest jedynie pod uwagę, tzw stary ślad, czyli przebieg drogi S7 na odcinku obecnej obwodnicy Szydłowca, aż do granicy woj. mazowieckiego, po linii istniejącej drogo nr 7. Odchylenie drogo zaprojektowano dopiero w woj.. świętokrzyskim, gdzie obejdzie od zachodu Skarżysko-Ksiązece i Pogorzałe. Wariant częściowy przebiegu drogi za Szydłówkiem od Ciepłowni Miejskiej, praktycznie jest potrzebny tylko jako tzw wariant wymagany przez prawo Unii Europejskiej. Intensywne starania wysokich rangą urzędników samorządowych gminy Szydłowiec, doprowadziło do takiego stanu rzeczy. Protesty społeczne przyczyniły się jedynie do „ucywilizowania" tej samej od początku koncepcji. Droga S7 jak bumerang wróciła więc do starego śladu. Wiele osób zadaje sobie pytanie, kto tym wszystkim kieruje? msk


Tagi:                                    

Narodowy Dzień Życia

24 marca br. obchodzony jest Narodowy Dzień Życia pod hasłem: „Jestem mamą. To moja kariera”.

W sierpniu 2004 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że co roku w dniu 24 marca będzie obchodzony Narodowy Dzień Życia. Celem święta jest zwrócenia uwagi na działania związane z popieraniem prawa do życia, utrwalaniem i zachowaniem ustawodawstwa chroniącego życie oraz refleksja nad rodziną. Wybór daty nie jest przypadkowy. 24 marca w liturgii Kościoła katolickiego obchodzony jest jako Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W 2008 roku obchód liturgiczny Zwiastowania Pańskiego został przeniesiony na 31 marca po zakończeniu Oktawy Wielkanocy. Wydarzenia związane z obchodami Narodowego Święta Życia: - z okazji pierwszych obchodów Narodowego Święta Życia w roku 2005 skomponowany został utwór Dom Pełen Skarbów (tekst i muzyka - Jan Pospieszalski). - w 2006 roku z okazji obchodów Narodowego Dnia Życia zarejestrowany został utwór "Być ojcem – rola życia". - w roku 2007 hasło przewodnie obchodów Dnia Życia brzmiało „Razem na zawsze” a jego celem było promowanie wierności i stabilności związków małżeńskich. - w roku 2008 hasło przewodnie obchodów Dnia Życia brzmi „Jestem mamą. To moja kariera” a jego celem jest promowanie macierzyństwa.


Tagi:                                    

Dzień modlitewnej pamięci o współczesnych męczennikach

Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników obchodzony jest w Kościele w rocznicę zabójstwa Oscara Arnulfo Romero, arcybiskupa Salwadoru (24.03.1980). Ponieważ w tym roku przypada on w Poniedziałek Wielkanocny, przeżywany jest wyłącznie w wymiarze modlitwy, gdyż oktawa Wielkanocy znosi post, o czym przypomniał i Papież podczas południowego spotkania z wiernymi. Z danych agencji AsiaNews wynika, że w ubiegłym roku życie za wiarę oddało co najmniej 123 męczenników w 26 krajach.

Liczba ta obejmuje nie tylko katolików, ale również chrześcijan innych wyznań, zarówno duchownych, jak i świeckich. Ponad 1/3 z nich zginęła w Iraku. Na drugim miejscu czarnej listy znajdują się Indie z 18 zabitymi za wiarę, następnie Nigeria i Sudan (10 zabitych), Kolumbia i Filipiny (5), Pakistan (4) oraz Meksyk, Rosja, Sri Lanka i Turcja (3), Afganistan, Egipt, Etiopia i Hiszpania (2). Statystyki agencji AsiaNews nie są jednak pełne, gdyż zawierają tylko osoby znane z nazwiska, których śmierć została potwierdzona przez co najmniej dwa niezależne źródła. W rzeczywistości lista męczenników chrześcijańskich jest znacznie dłuższa.


Tagi:                                    

Życzenia z dalekiego Kazachstanu

„Kościół w stepie” dzieli się radosną nowiną o zmartwychwstaniu naszego Pana i prosi o wsparcie swojej modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego w „Roku powołań w Kazachstanie”. Archiepiscopus Tomash Peta

Od redakcji: Ksiądz Arcybiskup Tomasz Peta, jest adminstratorem apostolskim archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie i przewodniczącym Komisji Episkopatu Kazachstańskiego. W 2004 roku odwiedził naszą parafię i udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z Szydłowca i Sadku.


Tagi:                                    

Radosnych Świąt Zmartychwstania Pańskiego!

Ciało Pańskie umęczone krzyżowaniem i grozą śmierci, po chwalebnym Zmartwychwstaniu nosi nadal rozpoznawalne materialne cechy męki, jest to jednak Ciało odmienione. Anioł Pański, o obliczu jaśniejącym jak błyskawica, odsunął w noc Zmartwychwstania z wielką siłą kamień, który zamykał wejście do grobu Pana. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa budzi w nas realną nadzieję na życie wieczne, gdzie śmierć już nie panuje. Tą zadziwiająca rzeczywistość, nowego życia, Zmartwychwstały Chrystus ukazuje nam jako rzeczywistość tak realną, jak Jego pusty grób. Chrystus Pan powstał z martwych jako pierwszy, wierzymy, że na końcu czasów, w czasie Jego przyjścia w chwale zmartwychwstanie każdy człowiek, który należy do Niego. Zmartwychwstanie Pańskie, napawa nas nadzieją, św. Paweł wyraził tę prawdę wiary słowami: "Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia” (1 Kor 15:20-23).

Niech poranek Wielkanocny zabrzmi w naszej wspólnocie parafialnej radosnym Alleluja!. Niech nasze rodziny ożywi duch miłości i pokoju! Pan Zmartwychwstały niech napełnia serca radością, nadzieją i wytrwałością w miłowaniu Tego, który dla nas umarł i Zmartwychwstał! Wszelkiego dobra, błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Pana! Alleluja! Ks. Adam, proboszcz


Tagi:                                    

Benedykt XVI o sensie Wielkanocy i Triduum Paschalnego - audiencja ogólna

O sensie Wielkanocy i świętych dni Triduum Paschalnego mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Wielką Środę 19 marca. Te dni, w których Kościół wspomina Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, "pozwalają nam jeszcze raz przeżyć centralne wydarzenie naszego odkupienia (...), stanowią serce i główny punkt roku liturgicznego i życia Kościoła" - mówił Ojciec Święty do pielgrzymów obecnych na audiencji.

Papież spotkał się z wiernymi najpierw w Bazylice św. Piotra, gdzie zgromadzili się uczestnicy odbywającego się obecnie w Rzymie kongresu młodych. "Bądźcie zaczynem nadziei w tym świecie, który pragnie spotkać Jezusa, często nie zdając sobie z tego sprawy. Aby to poprawić, starajcie się zmienić najpierw siebie samych" – powiedział do nich Benedykt XVI, życząc im również radosnych świąt wielkanocnych. Następnie przeszedł do Auli Pawła VI, gdzie wygłosił katechezę o znaczeniu chrześcijańskiej Paschy. Omówił szczegółowo główne wydarzenia liturgiczne trzech świątecznych dni, które, jak zaznaczył Papież "mogą być traktowane jak jeden dzień". KAI


Tagi:                                    

Szydłowianie w Koszalinie na obchodach rocznicowych

Szydłowieccy nauczyciele i młodzież licealna z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza uczestniczy w dniach od 18 do 20 marca, w obchodach XVI rocznicy powstania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. Równocześnie w Koszalinie świętowano także 80. –lecie powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.

W Ośrodku odprawiona została msza święta w intencji Straży Granicznej i odbyło się Seminarium Historyczne składające się z dwóch paneli poświęconych służbie granicznej w dwudziestoleciu międzywojennym: „Ochrona granicy państwowej w pierwszym dziesięcioleciu Polski Niepodległej 1918-1928” i „Straż Graniczna w ochronie rubieży II Rzeczypospolitej w latach 1928-1939”. Prelegentami byli historycy-funkcjonariusze SG, słuchacze COS SG i uczniowie szkół patronackich Straży Granicznych. Mateusz Łukaszewicz z Szydłowca, uczeń z Zespołu Szkół im. KOP wygłosił referat poświęcony pracy społeczno- wychowawczej Straży Granicznej II RP z młodzieżą na pograniczu. W obchodach jubileuszowych w Koszalinie, dzięki pomocy Straży Granicznej, która zorganizowała pobyt i przejazd, w obchodach udział wzięła siedmioosobowa grupa licealistów z klasy ochrona granicy państwowej wraz z dyrektor szkoły Marią Michajłow i wychowawcą klasy Beatą Sokołowską. Szydłowieccy uczestnicy konferencji i jubileuszu mogli także zwiedzić Kołobrzeg, oraz poznać pracę i sprzęt w tym kutry patrolowe Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Po Kołobrzegu i bazie kutrów patrolowych oprowadził szydłowian kmdr. Marek Pabjas.


Tagi:                                    

Dramat radomskich szpitali

W styczniu 2008 roku rząd uruchomił debatę społeczną o reformie służby zdrowia i nazwał ją „białym szczytem”. Wysokiej rangi urzędnicy, politycy i związkowcy debatują już blisko dwa miesiące, poprawiają projekty ustaw i przegadają różne dokumenty. Rezultatem „białego szczytu” będzie z pewnością kolejne ważne „wypracowanie”, którym w przyszłości zajmie się parlament. Uczestnicy szczytu zapowiadają ponadto, że być może powstanie specjalna rada społeczna, złożona z kilkunastu osób, zaangażowanych we wspomnianą wyżej debatę, która będzie na bieżąco monitorowała sytuację w ochronie zdrowia. Szkoda, że nikt nie informuje społeczeństwa o tym, kiedy pojawią się rezultaty „białego szczytu”. Jest to tym bardziej niepokojące, ponieważ pojawił się kolejny kryzys. W wielu polskich szpitalach trwają protesty, strajki a nawet głodówki. Najczęściej pracownicy domagają się podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, a więc i dla lekarzy. Zapaść dotknęła również radomskie szpitale, które w ubiegłym roku strajkowały przez cztery miesiące. To było głębokie i bolesne przeżycie nie tylko dla pacjentów, ale także dla wszystkich pracowników lecznictwa. Dwukrotnie na rozmowy z protestującymi przyjeżdżał do Radomia ówczesny minister zdrowia, obecny był także wojewoda. Na początku października, a był to gorący czas przedwyborczy, osiągnięto porozumienie. Lekarze otrzymali zapewnienie podwyżek i powrócili do pracy. Jesienna kuracja tylko doraźnie i nie na długo pomogła radomskim szpitalom. Dziś sytuacja jest bardziej niepokojąca, ponieważ dodatkowo uwidocznił się konflikt między lekarzami i pozostałym personelem medycznym. Dramatem, prowadzącym wprost do likwidacji szpitali, może zakończyć się zamykanie oddziałów szpitalnych na Józefowie i przy ulicy doktora Tochtermanna. Tak jak w 2007 roku, tak i obecnie realna jest groźba ewakuacji chorych z radomskich szpitali i przewiezienie ich do innych miast na Mazowszu, nawet bardzo odległych! W związku z zaistniałą sytuacją w Wielki Poniedziałek zebrali się na nadzwyczajnej sesji radni Radomia. W sesji uczestniczyli dyrektorzy szpitali, przedstawiciele pracowników służby zdrowia, parlamentarzyści i radni województwa. Kilku mówców zauważyło nieobecność ministra zdrowia. Rezultatem wielogodzinnego posiedzenia stało się przyjęcie dwóch apeli. Pierwszy został skierowany do władz państwa, a drugi do przewodniczących klubów parlamentarnych. Radni zdecydowali również o złożeniu do prokuratora doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lekarza, który miał namawiać innych lekarzy do sparaliżowania pracy szpitala, poprzez akcję urlopów na żądanie. Radni zrobili co mogli. A co zrobią gospodarze szpitali? Dla mieszkańców ziemi radomskiej nie ma większego znaczenia fakt, iż dla pierwszego szpitala gospodarzem jest marszałek województwa, a dla drugiego prezydent miasta. Są to po prostu nasze szpitale i w nich szukamy opieki i pomocy w chorobie! Dobry gospodarz, kiedy jego dobra są zagrożone, biegnie natychmiast, aby je ratować. Roztropny pośpiech jest niezbędny. Nie wolno odkładać sprawy na „po świętach”, bo ona nie rozwiąże się sama. Do Radomia z pewnością nie przyjedzie żaden minister, chociażby miał po drodze, żaden wojewoda czy marszałek z … workiem pieniędzy. Zresztą w aktualnej sytuacji pieniądze już też nie są najważniejsze. Kiedy zagrożone jest poczucie naszego bezpieczeństwa, nie przywróci się go samymi obietnicami i politycznymi argumentami! Potrzebne jest odpowiedzialne, solidarne i skuteczne działanie! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Blokowali siódemkę

Przez trzy godziny mieszkańcy Szydłowca blokowali krajową ''siódemkę'' na trasie Radom-Kielce. Był to protest w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy miasta będącej częścią drogi ekspresowej. Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad zdecydowała, że w pobliżu Szydłowca trasa pobiegnie praktycznie po starym śladzie dzisiejszej obwodnicy miejskiej, a nie – jak chcą mieszkańcy – na wschód od miasta. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Szydłowiec w piśmie do wojewody mazowieckiego napisło, że ''od ponad roku systematycznie przedstawiali argumenty zarówno ustnie jak i w pismach do wszystkich kompetentnych urzędów, domagając się opracowania nowych wariantów przebiegu drogi''. - Najczęściej przyznawano nam rację, ale składanych obietnic nie dotrzymywano. Takich wariantów nam nie przedstawiono, co jest sprzeczne z prawem unijnym - czytamy w liście. Mieszkańcy Szydłowca zapowiadają kolejne blokady, aż do skutku. W dzisiejszej uczestniczyło ponad 200 osób. Ruch odbywał się przez miasto. Radio PLUS


Tagi:                                    

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

W piątek 14 marca, po mszy świętej o godz. 16, na ulicach miasta odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Bezpieczeństwa modlących się strzegli szydłowieccy policjanci i strażnicy miejscy. W dziale Galeria prezentujemy zdjęcia z piątkowego nabożeństwa wielkopostnego. Droga krzyżowa jest formą chrześcijańskiej modlitwy o charakterze adoracyjnym, polegającej na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu. msk


Tagi:                                    

W niedzielę Kiermasz Wielkanocny!

W Niedzielę Palmową, 16 marca na szydłowieckim Rynku Wielkim już po raz szósty organizowany jest Kiermasz Wielkanocny. Jest to wydarzenie kulturalne, w którym uczestniczy coraz więcej osób, zainteresowanych kulturą ludową, tradycją i obrzędowością Świąt Wielkanocnych. To doskonała okazja, aby zaprezentować swój dorobek artystyczny, sprzedać prace, nawiązać nowe kontakty z innymi wystawcami i gośćmi kiermaszu. W związku z tym, po raz kolejny organizatorzy zaproszają do udziału w kiermaszu i prezentacji swojej twórczości oraz do udziału w konkursach na: najładniejszą palmę dużą (powyżej 3 m), tradycyjną palmę wielkanocną, najładniejszą palmę wielkanocną, mazurek wielkanocny i babę wielkanocną. Serdecznie zapraszamy także do odwiedzenia kiermaszu wszystkich mieszkańców Szydłowca. Jak co roku czeka na Was wiele atrakcji - będzie można podziwiać wspaniałe wypieki wielkanocne, spróbować potraw wielkanocnych, posłuchać tradycyjnej muzyki ludowej, kupić tradycyjne ozdoby wielkanocne i dzieła szydłowieckich artystów plastyków. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy! Plus


Tagi:                                    

KOSZYKÓWKA - I LOVE THIS GAME

14.03.2008r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza odbyły się finały powiatowe w koszykówce chłopców i dziewcząt pomiędzy gospodarzami i ZSP im. KOP, które są rozgrywane w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Ziemi Radomskiej. Obydwie drużyny gospodarzy okazały się mało gościnne dla rywali "zza miedzy". Dziewczęta z "Sienkiewicza" po zaciętym boju (gra obronna głównie opierała się na bardzo częstych faulach taktycznych) wygrały 58:40 nie będąc w żadnej kwarcie zagrożone przez zawodniczki z KOP-u. Po rozgrzewce i prezentacji drużyn chłopców, przystąpili do ofensywy "mali rycerze" z "Sienkiewicza" ustawiając praktycznie całe spotkanie w pierwszej kwarcie. Skomasowane ataki przeciwników rozbijały się na nienagannie, w tej części gry funkcjonującą defensywę gospodarzy. Stąd wynik, który mówi sam za siebie 10:0, po pierwszych 10 minutach gry. Wyjątkowo dobra i pewna gra nie była tylko wynikiem dobrych treningów przed zawodami. Niestety po raz kolejny mogłem się przekonać, jak przydają się konfrontacje z lepszymi ekipami. Tydzień wczesniej mieliśmy okazję zmierzyć się w Radomiu m.in. z Mistrzem Radomia 2006/2007. Zawodnicy z LO po raz kolejny próbowali grać jak równy z równym (w tym samym zestawieniu co dzisiaj). Na zaproszenie Wyższej Szkoły Biznesu brali udział w IV Mistrzostwach Sportowych "O Puchar Rektora WSB im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu" w koszykówce chłopców, o którym nieco szerzej w innym miejscu. Oczywiście bez pomocy w postaci trasportu ze strony SI "ELEKTRON", nie pojechalibyśmy tam i nie sprawdzilibyśmy swoich umiejętności przed finałem powiatowym. Druga kwarta, decydującego o mistrzostwie finału powiatowego również należała do moich zawodników. W grze nie brakowało nerwowości stąd 3 przewinienia techniczne. Licznie odgwizdywane kroki i błędy w obronie zarówno w jednej i drugiej drużynie wychwytywał na bieżąco mgr Andrzej Koniarczyk Powiatowy Koordynator Sportu, wpółorganizator i sędzia tych zawodów. Ostatecznie po połowie wynik brzmiał: 22:4. Po przerwie skład "Sienkiewicza" został nieco zmieniony, tak żeby "lepsi" zawodnicy nieco odpoczęli, a także ze względu na sporą ilość przewinień najaktywniejszych bohaterów tego dnia. III kwartę mimo walki na całym boisku przegraliśmy 6:8 i wynik dla druzyny gości nieco sie poprawił 28:12 dla nas. IV kwarta obfitowała w szybkie akcje "małych rycerzy", niestety nie wykańczane celnymi rzutami do kosza. Mimo wielu strat zdobyliśmy w tej partii jeszcze 11 dodatkowych punktów. Chłopcy z KOP-u wyjątkowo dobrze trafiając polepszyli swoje statystyki o 18 pkt. W końcowym rozrachunku spotkanie zakończyło się zwycięstwem chłopców z "Sienkiewicza" 39:30. Zatem drugi raz rzędu mozemy się cieszyć podwójnym mistrzostwem powiatu w koszykówce dziewcząt i chłopców. ZSO im. H. Sienkiewicza GÓRĄ!!! Opiekunem chłopców ZSO jest mgr Paweł Bloch. Opiekunem chłopców ZS KOP, był pod nieobecność mgr Mariusza Siwika, mgr Krzysztof Gula. Opiekunami dzięwcząt ZSO są mgr Janina Mamla, mgr Małgorzata Przybycień, mgr Łukasz Cyrański. Opiekunem dziewcząt ZS KOP jest mgr Renata Basaj. A oto bohaterowie tych rogrywek w kolejności:

MISTRZYNIE POWIATU 2007/2008 DZIEWCZĘTA ZSO: 1. Bednarczyk Kamila kl. 1C 2. Barszcz Katarzyna kl. 3B 3. Gil Ewelina kl. 3B 4. Matyszczak Agnieszka kl. 1B 5. Limanin Joanna kl. 1A 6. Ziętkowska Agnieszka kl. 1A 7. Jaworska Justyna kl. 1E 8. Walkiewicz Paulina kl. 2A 9. Piwońska Aleksandra kl. 2A 10. Grabarczyk Agata kl. 2B 11. Jabłońska Ilona kl. 2B 12. Pietras Ksenia kl. 3C 13. Stefańska Karina kl. 3C 14. Kowalska Martyna kl. 3C Trenerzy: mgr Janina Mamla, mgr Małgorzata Przybycień, mgr Łukasz Cyrański


Tagi:                                    

Koncert Łódzkiej Opery Kameralnej w Szydłowcu

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet w sali koncertowej szydłowieckiego zamku odbył się koncert solistów Polskiej Opery Kameralnej z Łodzi, zatytułowany „W krainie uśmiechu”. Koncert, który prowadził znany śpiewak operowy, Kazimierz Kowalski, był prezentem burmistrza Szydłowca dla szydłowieckich Pań. Wprawdzie Kazimierz Kowalski nie po raz pierwszy gościł w Szydłowcu, lecz jego śpiew zawsze ściąga na szydłowiecki zamek wielu melomanów. Tak było i tym razem – sala była pełna po brzegi. Razem z Kazimierzem Kowalskim występowali – Małgorzata Kulińska, Krzysztof Marciniak i Andrzej Niemirski. Akompaniowała im na fortepianie Ewa Szpakowska. W repertuarze znalazły się znane pieśni, arie operowe, operetkowe i musicalowe - z takich dzieł, jak „Straszny Dwór”, „Halka”, „Carmen”, „Księżniczka Czardasza”, „Wesoła Wdówka”, „Baron Cygański”, „Skrzypek na Dachu”. Mimo wypełnionej widowni artyści śpiewali bez nagłośnienia, a każdy z nich bisował wykonywane przez siebie utwory. Większość publiczności stanowiły panie, lecz na widowni byli także liczni panowie. Szydłowiecka publiczność nagrodziła łódzkich artystów długimi brawami. UMPro


Tagi:                                    

Radom - miasto Świętego Kazimierza!

Radom - miasto Świętego Kazimierza! Dwadzieścia pięć lat temu, w 1983 roku, papież Jan Paweł II ustanowił Świętego Kazimierza, syna króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka, patronem Radomia. W tym czasie trwał w Polsce stan wojenny, choć w nieco złagodzonej, bo „zawieszonej’ formie. Komunistyczne władze Radomia nie interesowały się wówczas tym doniosłym wydarzeniem. Natomiast dla radomian fakt obdarowanie świętym Patronem stał się wymownym znakiem nadziei. Warto też przypomnieć, że w 1984 roku, z okazji 500-lecia śmierci św. Kazimierza obradowała w Radomiu Konferencja Episkopatu Polski. Radomianie pamiętają o swoim Patronie. 4 marca, dzień Świętego Kazimierza jest naszym lokalnym świętem. Ozdobą Radomia stała się monumentalna bazylika Świętego Kazimierza w dzielnicy Zamłynie. Każdego czwartego dnia miesiąca odprawiane są w niej Msze święte w intencji miasta i jego mieszkańców. Szczególnym znakiem umiłowania Patrona jest obecność Jego relikwii 25 czerwca, podczas obchodów kolejnych rocznic przy Pomniku Protestu Radomskich Robotników w 1976 roku. Od kilkunastu lat w przygotowanie i w program uroczystości ku czci św. Kazimierza włączają się władze samorządowe. W tym roku uroczystości te były bardzo urozmaicone. Był korowód młodzieży w średniowiecznych strojach, jarmark, walki rycerzy, okolicznościowe wystawy i koncerty a nawet pierwszy uliczny Bieg Kazików. Publicznie ogłoszono także wolę wybudowania sumptem społecznym w przeciągu dwóch lat, kilkunastometrowej wysokości pomnika Patrona Radomia. Figura świętego Kazimierza, odlana z brązu, stanie na kamiennym postumencie na Placu Jagiellońskim! O to, by Święty Kazimierz mógł górować nad miastem zadba zarejestrowane niedawno Stowarzyszenie „Jagiellońskie”. Cel jest piękny i warto się włączyć w jego realizację. Stowarzyszeniu zaś i władzom miasta należy życzyć zapału i …licznych sponsorów. Przy tej okazji powinno się również zadbać o swoiste „zbliżenie się” do Świętego Patrona, tak aby nasza wiedza o okresie jagiellońskim a także o życiu i działalności św. Kazimierza, szczególnie podczas Jego pobytu w Radomiu, była powszechna i głęboka. Z pomocą w tym zakresie powinny przyjść radomskie szkoły, uczelnie i środki publicznego przekazu. Na aktualnej, internetowej stronie Radomia zamieszczono listę znanych osób związanych z miastem i ziemią radomską. Poczet otwiera Mikołaj z Radomia, najwybitniejszy polski kompozytor, tworzący w pierwszej połowie XV wieku. Jest Jan Kochanowski i Jacek Malczewski; oni już maja swoje pomniki! Są też inne, może mniej zasłużone, ale z pewnością popularne osoby. Szkoda, że w tej oficjalnej publikacji zabrakło miejsca dla Patrona Radomia. Czyżby komuś przeszkadzała jego świętość? Jestem przekonany, że tę wstydliwą pomyłkę uda się szybko naprawić i to jeszcze przed… poświęceniem pomnika! Jan Rejczak


Tagi:                                    

O jeden rzut granatem!

Marsz po raz XI organizowali strzelcy z II Okręgu ZS. Komendantem marszu był mł. inspektor ZS Dariusz Nowiński z Łodzi. Pierwszego dnia w sobotę odbyły się zawody strzeleckie na strzelnicy, konkurencje zawodów na torze sprawnościowym oraz marsz na trasie Łódź-Dobra (15 km). Po podliczeniu zawodów okazało się, że trzy drużyny mają taką samą ilość punktów. Komisja musiała wyłonić zwycięzców. W takim przypadku zadecydował wynik strzelania. Tak jak ktoś powiedział ,,o jeden rzut granatem” mogła się zmienić klasyfikacja końcowa! Pierwsze miejsce dla drużyny z Szydłowca o nazwie ,,Jarzyny”. D-ca sekc. ZS Marek Tomczyk, st. strz. ZS Łukasz Piątek, strz. ZS Łukasz Chrzanowski, strz. ZS Damian Szklarski. Odbyte strzelanie z kbks (50m) zaliczane było do uzyskania brązowej Odznaki Strzeleckiej, którą uzyskało czterech uczestników w tym dwóch z Szydłowca; Komendant Oddziału, sekcyjny ZS Marek Tomczyk i st. strz. ZS Łukasz Piątek. Trasę marszu (15km) pokonaliśmy w dobrym tempie i byliśmy w Dobrej wieczorem. Drugi dzień niedziela, rozpoczęliśmy od udziału w uroczystości w miejscu bitwy pod Dobrą. Uroczystość przed południem poprowadził tak jak od wielu już lat Lucjan Muszyński, przy udziale strzelców, samorządowców i ludności lokalnej. Następnie wzięliśmy udział we mszy św. w kościele w Dobrej. Porywającą Homilię wygłosił ks. dr Jacek Stasiak. Po mszy uczestniczyliśmy wytrwale dalej w uroczystości. Na cmentarzu, gdzie zostali pochowani polscy Powstańcy Styczniowi, odbyła się ostatnia część obchodów. W tym roku wzięła udział duża liczba ludności, Wojskowa Orkiestra z Lublina, kompania Wojska Polskiego, młodzież szkolna, strzelcy. Odbył się Apel Poległych, salwa honorowa i długie ponad godzinne przemówienie Lucjana Muszyńskiego, który bardzo barwnie i opisowo przemawiał. Nas ucieszyły słowa Komendanta Marszu, który jako następny mówca oznajmił wyniki zawodów strzeleckich, strzelcy z Szydłowca po raz drugi zdobyli pierwsze miejsce, a stojący obok mnie ludzie zastanawiali się głośno gdzie jest ten Szydłowiec. Tak dobry wynik nie byłby do osiągnięcia gdyby nie szkolenie i to ostatnie w lutym w Jednostce Wojskowej, które strzelcom z Radomia i z Szydłowca umożliwił d-ca Jednostki Wojskowej z Radomia , pozdrawiamy i dziękujemy. Podziękowania należą się panu Prezydentowi Miasta Radomia za dobre serce i umożliwienie nam udziału w tym marszu. Zwycięską drużynę z oddziału Szydłowiec Związek Strzelecki nagrodził, ,,Wyróżnieniem w Rozkazie” Komendant I Okręgu st sierż. ZS Roman Burek. R. B.


Tagi:                                    

Szydłowieckie szkoły zapraszają!

7 marca Zarząd Powiatu w Szydłowcu, zatwierdził po zapoznaniu się z pisemnymi informacjami dyrektorów jednostek oświatowych podlegających Starostwu Powiatowemu, kierunki kształcenia ogólnego w klasach licealnych i zawodowego w zakresie kształcenia w klasach technikalnych i zawodowych, na rok szkolny 2008/2009. W Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, zaplanowane są różne kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach. Technikum proponuje kształcenie w zawodach: technik elektronik, technik ekonomista, technik żywienia i technik mechanik. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - w zawodach: stolarz, ślusarz, monter elektronik, kucharz, operator obrabiarek skrawających, a Liceum Ogólnokształcące klasy: teatralną, sportowo – turystyczną, prawno – europejską i ochrona granicy państwowej. Uczniom Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaproponowano kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego usytuowanego w sąsiedztwie ZS im. KOP. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza zaplanowano klasy: humanistyczno – dziennikarsko – artystyczną, biologiczno – chemiczną, lingwistyczną, matematyczno – informatyczną, psychologiczno – pedagogiczną. Kształcenie w szydłowieckich szkołach wybiera coraz więcej młodzieży. Atrakcyjne zawody, dobra kadra nauczycielska i bezpieczne środowisko szkolne, to duży atut Liceum (ZSO) im. Henryka Sienkiewicza i Zespołu Szkół im. KOP. Zauważa się także większe zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym. Udanym przedsięwzięciem było utworzenie w ZS im. KOP klasy licealnej "ochrona granicy państwowej", nabór do tej klasy cieszącej się dużym zainteresowaniem młodzieży będzie kontynuowany. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszyła się klasa dziennikraska i psychologiczno-pedagogiczna w ZSO im H. Sienkieiwcza. Nowym pomysłem, który ma szansę przebić się do młodzieży, jest utworzenie klasy licealnej o profilu teatralnym w ZS im. KOP i poszerzenie kształcenia w klasie humanistyczno- dziennikarskiej o aspekty artystyczne w ZSO im H. Sienkiewicza. Cieszy także fakt, że po kilku latach przerwy w naborze, w ubiegłym roku powstała w "KOP-ie", klasa Technikum Mechanicznego. Szydłowiec słynął kiedyś z kształcenia dobrych mechaników, jest szansa, że tradycja ta będzie kontynuowana. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009 zacznie się na początku maja. ProSta, msk


Tagi:                                    

Rekolekcje w farze

Od niedzieli 9 marca w szydłowieckiej parafii farnej, nauki rekolekcyjne dla dorosłych głosi ks. dr Sylwester Jaśkiewicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego w radomskiej kurii diecezjalnej. W poruszanej z żarem tematyce kazań dominują wątki przyjaźni i miłości. Nadprzyrodzona relacja wiary, nadziei miłości łączy nas z Bogiem. Miłości i przyjaźń łączą nas również z ludźmi i umożliwiają tworzenie wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, wspólnoty przyjaźni i życzliwości. Przykłady i obrazy z życia, są dobrze dobrane i poruszające wyobraźnię i serce. Nauki rekolekcyjne zakończą się w środę 12 marca. Spowiedź rekolekcyjna odbędzie się w czwartek 13 marca, zaś droga krzyżowa ulicami miasta w piątek 14 marca. Od 11 do 13 marca w farze św. Zygmunta trwać będą rółwnież rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej. msk


Tagi:                                    

Artyści w mundurach z Koncertem Wielkanocnym w Szydłowcu

Artyści w mundurach z Koncertem Wielkanocnym w Szydłowcu Tegoroczny letni sezon koncertowy Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej rozpocznie 30 marca Wielkanocnym Koncertem w Szydłowcu. Ta znana w Polsce i świecie niezwykła Orkiestra, słynąca z perfekcji i kunsztu muzycznego, przybędzie do Szydłowca, na zaproszenie władz powiatowych. Dzięki życzliwości Komendanta Głównego SG mjr. Leszka Elasa i gościnności proboszcza ks. kan. Adama Radzimirskiego, będziemy mogli uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu muzycznym. Orkiestra Reprezentacyjna SG jest kontynuatorką przedwojennych tradycji muzycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza. Orkiestra "Podhalańczyków" 30 marca w szydłowieckiej farze o godz. 18 zapewni oprawę muzyczną mszy świętej, zaś o godz. 19.00 będzie koncertować dla szydłowieckiej publiczności. Koncert poprowadzi kapelmistrz, dyrygent, por. Leszek Mieczkowski. Z Orkiestrą wystąpią soliści: Natalia Zabrzeska i chor. Wacław Wacławiak. Patronat nad Koncertem objęła minister zdrowia Ewa Kopacz i ordynariusz radomski ks. bp Zygmunt Zimowski. msk


Tagi:                                    

Będą protestować?

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Szydłowiec, w pismie skierowanym do Wojewody Jacka Kozłowskiego zapowiada blokadę drogi nr 7, w dniu 17 marca 2008. Protest Stowarzyszenia ma związek z zapowiadanym na 19 marca 2008, postępowaniem administracyjnym, tzw wysłuchaniem stron, przed wydaniem decyzji środowiskowej. Stosownie do słów Wojewody, wygłoszonych 4 marca do uczestników spotkania w Starostwie Powiatowym, obecnie rozpatrywane są dwa wariany przebiegu drogi: pierwszy to tzw stary ślad, czyli poprowadzenie drogi obecną obwodnicą miasta i drugi wariant: tj jej częściowe odchylenie w kierunku wschodnim, od węzła Chustki do Ciepłowni Miejskiej przy ul. Kolejowej. Ten drugi częściowy wariant, praktycznie nie jest jednak brany pod uwagę. Strona społeczna domaga się więc przedstawienia do konsultacji rzeczywistego wariantu obejścia Szydłowca, tak aby było to alternatywą dla wariantu poprowadzenia drogi starym śladem, tj obowdnicą miejską. Obwodnica, która przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy miejskiej zdaniem Stowarzyszenia powinna być drogą lokalną i pełnić funkcję arterii miejskiej. Stowarzyszenie domaga się od Wojewody, aby został przedstawiony wariantowy przebieg drogi S7 w obrębie Szydłowca, uwzględniający głosy zarówno Rady Miasta ijak i Rady Powiatu, które w dotychczasowej praktyce były lekceważone.

Pełny tekst pisma poniżej.


Tagi:                                    

Wyniki prac 343 Konferencji Episkopatu Polski

Apel o politykę prorodzinną w obliczu katastrofy demograficznej, duszpasterstwo polonijne, przyjęcie nowego statutu Konferencji Episkopatu Polski oraz podsumowanie prac Kościelnej Komisji Historycznej, to niektóre wątki zakończonego w Warszawie 343. zebrania plenarnego Episkopatu. Gośćmi dwudniowego spotkania byli hierarchowie z różnych stron Europy. Sytuacja społeczna. Omawiając sytuację społeczną w kraju abp Kazimierz Nycz podkreślał, że najważniejsze polskie problemy należy oddzielić od partyjnego sporu i rozwiązywać je niezależnie od wyniku kolejnych wyborów. Hierarcha ocenił, że jednym z kluczowych problemów kraju jest sytuacja demograficzna, którą ocenił jako „katastrofalną”. Przypomniał, że wedle statystyk w Polsce rodzi się obecnie o połowę mniej dzieci niż w latach 80. Podczas konferencji prasowej na zakończenie obrad metropolita warszawski uznał, że stworzenie skutecznej polityki prorodzinnej – takiej np. jak we Francji – jest pilnym zadaniem naszego kraju. Dzięki polityce zainicjowanej 25 lat temu, Francja ma najwyższy obecnie wskaźnik demograficzny w Europie, podczas gdy Polska zajmuje pod tym względem jedno ostatnich miejsc – wskazywał abp Nycz. Przemawiając na forum episkopatu metropolita warszawski zwrócił uwagę także na szereg pozytywów, z jakimi mamy do czynienia w ciągu 18 lat wolności. „W Polsce dokonała się rewolucja edukacyjna: czterokrotnie wzrosła liczba maturzystów, mamy cztery razy więcej studentów” – mówił hierarcha dodając, że obecnie najważniejsze jest, by za imponującymi liczbami szła równie dobra jakość kształcenia. Podczas warszawskich obrad biskupi opowiedzieli się za wydelegowaniem swojego przedstawiciela do tworzonego przez premiera zespołu ds. bioetyki. „Ta sprawa wymaga uregulowania od strony prawnej, medycznej i etycznej” – podkreślił abp Nycz.

Episkopat poparł inicjatywę o przeprowadzeniu w pierwszą niedzielę czerwca kolejnej ogólnopolskiej zbiórki na Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie – zarówno na część sakralną jak i kulturalną wznoszonej budowli. O popularyzację zbiórki zaapelował do mediów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik.


Tagi:                                    

Bp Zimowski nowym delegatem Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji

Biskup Zygmunt Zimowski, ordynariusz radomski został dzisiaj wybrany nowym delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. Decyzję taką podjęli biskupi uczestniczący w trwającym w Warszawie 343. Zebraniu Plenarnym. Jak powiedział bp Zimowski, jego pierwszym zadaniem będzie podjęcie dyskusji nad nowym typem duszpasterstwa emigracji. Ordynariusz radomski podkreślił też, że opiekunem duchowym całej polskiej emigracji był i jest Prymas Polski kard. Józef Glemp. „Ja zostałem wybrany jako delegat czyli ten, który ma łączność z konferencjami innych krajów, gdzie nasilony jest ruch emigracyjny z Polski” - stwierdził nowy delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji. KAI

W rozmowie z dziennikarzami biskup podkreślił, że konieczna jest dyskusja nad nowym typem duszpasterstwa emigracji. „Kiedyś emigracja miała inny charakter. Jeszcze pod koniec XIX. wieku wyjeżdżały całe parafia a z nimi proboszcz. Często emigracja ta nigdy nie nauczyła się języka kraju, w którym przebywała. Dzisiaj jest inaczej. Wyjeżdżają ludzie wykształceni i niektórzy od razu integrują się w lokalnych parafiach” - stwierdził biskup Zimowski. Ordynariusz radomski wyjaśnił, że konieczne jest wypracowanie nowego stylu duszpasterstwa polonijnego. Chodzi m.in. o zintensyfikowanie kontaktów z rektorami poszczególnych Polskich Misji Katolickich oraz nbiksupami miejsca w poszczególnych krajach. „Powinniśmy bliżej współpracować, aby razem z Rektorami polskich Misji pójść do biskupów danych krajów i wspólnie zastanowić się jak lepiej duszpasterzować naszej emigracji, stworzyć tym ludziom środowisko zbawcze, którego potrzebują, środowisko kulturowe również" - stwierdził biskup Zimowski.


Tagi:                                    

Spotkanie ostatniej szansy..

Spotkanie zainteresowanych stron w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S7 4 marca 2008 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, można określić spotkaniem ostatniej szansy na kompromis w lokalizacji drogi w obrębie gminy Szydłowiec. W spotkaniu wzięli udział wojewoda Jacek Kozłowski, wicewojewoda Dariusz Piątek, dyr. Andrzej Dąbrowski z GDDiA w Warszawie. Na spotkanie przybyła także minister Ewa Kopacz, oraz wielu radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz pełnomocnicy komitetów, mogli przedstawić swoje stanowska. Kwestia lokalizacji drogi wchodzi już bowiem w fazę decyzji administracyjnej. Na wybór nowego rozwiązania, którego domagali się obecni na sali, pomijając stanowisko prezentowane przez burmistrza Szydłowca, jak powiedział wojewoda J. Kozłowski potrzeba zgody Rady Ministrów. Wiąże się to z rocznym opóżnieniem inwestycji na odcinku Szydłowca. Dyrektor A. Dąbrowski zasugerował że droga na odcinku osiedla Wschód mogłaby przebiegać w nakrytym wykopie, zminimalizuje to negatywne skutki dla komunikacji pomiędzu Szydłowcem i Szydłówkiem. Zdaniem zebranych na sali, obecna obwodnica powinna byc drogą wojewódzką i stanowić ulicę miejską i arterię komunikacyjną dla ruchu lokalnego pomiędzy Skarżyskiem, Szydłowcem i Radomiem.

Według obecnych planów GDDiA, które mogą jeszcze ulec korekcie według deklaracji wojewody J. Kozłowskiego: Projekt przebudowy drogi krajowej Nr 7 na odcinku koniec obwodnicy Radomia – Skarżysko Kamienna (woj. świętokrzyskie) o długości 28 km obejmuje odcinek od węzła „Młodocin” (końca projektowanej obwodnicy Radomia) do istniejącego węzła drogowo-kolejowego w Skarżysku Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Na ww. odcinku zakłada się poprowadzenie drogi całkowicie po nowym śladzie od węzła „Młodocin” do istniejącej obwodnicy Szydłowca, z wykorzystaniem istniejącej drogi do ruchu lokalnego. Projektowane węzły to: „Młodocin”, „Chustki”, „Szydłowiec”, „Szydłowiec II” na terenie woj. mazowieckiego oraz „Skarżysko Kamienna”, i „Graniczna” na terenie woj. świętokrzyskiego. Przekrój projektowanej trasy to dwie jezdnie o szerokości 2 x 7,0 m z 12 m pasem rozdziału oraz obustronnym pasem awaryjnym o szerokości 2,5. Zaprojektowane zostały jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi układu lokalnego. Decyzję środowiskową planuje się uzyskać w marcu 2008, natomiast złożenie materiałów do decyzji lokalizacyjnej w listopadzie 2008. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przewiduje się na sierpień 2009 roku, a realizację projektu na lata 2009 - 2012. msk


Tagi:                                    

Spotkanie w sprawie drogi S7

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, dziś o godz 16 odbędzie się spotkanie zainteresowanych stron w sprawie lokalizacji drogi ekspresowej S7, w obrębie gminy Szydłowiec. W spotkaniu swój udział oprócz wojewody Jacka Kozłowskiego, zapowiedzieli także poseł Ziemi Radomskiej, minister zdrowia Ewa Kopacz i poseł Janusz Piechociński przewodniczący stałej podkomisji ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych. msk


Tagi:                                    

„Są takie miejsca …”

Szydłowiecka młodzież prezentuje poezję szydłowieckich poetów, czyż to nie jest ujmujące? I nawet, jeśli tylko sprowokowana przez swoich artystycznych opiekunów, czyli Sławę Lorenc-Hanusz i Danutę Klepaczewską, to i tak zaprzecza popularnemu powiedzeniu „cudze chwalicie swego nie znacie….”. 29 lutego w szydłowieckim zamku młodzieżowy teatr „U Radziwiła” zaprezentował spektakl literacko-muzyczny powstały z utworów poetyckich Anny Sulimy-Barańskiej, Artura Łyczka, Mariusza Domaszewicza i Tomasza Ormana. Z prezentowanych wierszy wyłaniał się obraz małego miasta, w którym Rynek Wielki „ugina się od wspomnień”, bo przecież przywoływane zakątki takie jak „Dom Stasieczka, czy „Ratuszowa” pozostają w pamięci już nie wszystkich zgromadzonych na sali słuchaczy. A nawet te rozpoznawalne przez ogromną większość „trzy krzyże (co) do zarazy chronią świat ….” nie są już takie jak przed laty. Niestety wspomniani lokalni poeci nie zaszczycili tego nastrojowego przedstawienia swoją obecnością. Reprezentował ich jeden przedstawiciel - Artur Łyczek, który dziękując twórcom spektaklu, powiedział, że sam właściwie nie czuje się poetą, że „rymuje” jakby okazjonalnie, ku poruszeniu serc i dla wywołania uśmiechu. Cokolwiek by nie mówić, Szydłowiacy cenią swoich poetów, każdy z nich ma grono miłośników i to oni zgromadzili się w sali zamkowej obok rodzin i przyjaciół młodych artystów. Na zakończenie wieczoru rozstrzygnięto konkurs literacki pt. „Ocalić od zapomnienia”. Nagrody otrzymali: Maria Czapnik, Piotr Napora oraz dwóch uczniów klasy IV PSP nr 1 Maciek Cender i Marcin Sawczuk. Można również było obejrzeć wystawę fotograficzną prezentującą „Szydłowiec z szuflady”, czyli stare fotografie, na których można rozpoznać ludzi lub miejsca pod warunkiem, że ma się sporo więcej niż … naście lat. JP-D