Niedzielne nabożeństwo pasyjne

Gorzkie Żale, popularne nabożeństwo pasyjne śpiewane jest podczas Wielkiego Postu. W szydłowieckiej farze św. Zygmunta odprawiane jest w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. W II niedzielę wielkopostną poprowadził je ks. Andrzej Kania, a kazanie pasyjne wygłosił ks. Krzysztof Nowosielski. Kaznodzieja odniósł się w nim do istoty wolności, która jest darem Boga dla każdego człowieka, a którą to Chrystus poświęcił aby zbawić ludzi.

Chrystus dobrowolnie przyjmując uwięzienie, bolesną mękę i śmierć krzyżową - mówił ks. Nowosielski, zrezygnował z wolności, aby ofiarować się „dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia”. Wyzwolił nas z niewoli grzechu i obdarzył swoją wolnością.

Na zakończenie nabożeństwa ks. A. Kania pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Wierni mogli także oddać cześć relikwiom przechowywanym w szydłowieckiej farze.

Nabożeństwo Gorzkich Żali, sprzyja wielkopostnym zamyśleniom nad tajemnicą miłości, tajemnicą krzyża, przez który wiedzie droga do pełni życia. Pomaga wsłuchać się w słowa Jezusa Ukrzyżowanego, który ogołocił samego siebie i był "posłuszny aż do śmierci" i przygotować do świętowania Jego Zmartwychwstania. Warto więc skorzystać z tej wielkopostnej okazji, aby „rozpamiętywać” Tajemnicę Miłości Boga – o której Pismo Święte mówi: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał” (J 3,16) .

Historia powstania "Gorzkich Żalów" to koniec XVII i pierwsza połowa XVIII wieku. Nabożeństwo to zostało uroczyście odprawione po raz pierwszy w I niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca 1707 tego roku w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie.


Dodaj Komentarz