Będzie mniej parkujących aut na Rynku Wielkim

Nieruchomość na ulicy Kamiennej jest w posiadaniu Samorządu Gminnego. Na mocy porozumienia pomiędzy Parafią rzymsko-katolicką w Szydłowcu a Gminą Szydłowiec. Grunty o powierzchni 1500 m2 przy Kamiennej 14, w bliskości Rynku Wielkiego, od 23 czerwca są już w posiadaniu Gminy. Gmina zamierza je zagospodarować na potrzeby imprez masowych, wypoczynkowych, oraz jako miejsca postojowe, które odciążą płytę Rynku Wielkiego, wykorzystywaną obecnie do postoju samochodów.

Zgodę na użyczenie działki Gminie wyraził ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik. Przekazanie działki poprzedzone było uzyskaniem zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie pozostałości murów, które nie mają wartości architektonicznej a jedynie swą forma negatywnie wpływają na otoczenie działki. Stosowne porozuminie w sprawie przekazania dzialki podpisali na szydłowieckim Ratuszu: burmistrz Artur Ludew i proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan Adam Radzimirski.

Szacunkowe koszty prac związanych z oczyszczeniem terenu i utworzeniem parkingu, do których Gmina ma przystąpić jeszcze w wakacje, można oszacować na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po wykonaniu tych prac łatwiej będzie można zaparkować w pobliżu Rynku Wielkiego. Zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Sprawa masowego parkowania pojazdów na odrestaurowanej płycie Rynku Wielkiego, nie budzila entuzjzmu znawców problemu. Prawodpodobnie po wykonaniu nowego parkingu, na Rynu Wielkim bedzie dopuszczone parkowanie na określony przedział czasu, związanych z załatwianiem spraw urzędowych, czy z kultem religijnym w kościele parafialnym.


Dodaj Komentarz