Tagi:

Święto Rzemiosła w Szydłowcu. Podziękowania i gratulacje dla wyróżnionych i odznaczonych

Święto Rzemiosła w Szydłowcu, odbyło się trzeci raz. Tym razem miałoby skromnie, własnymi silami i tak było, jednak efekt jak sądzę był wspaniały. Na nasze zaproszenie 29 czerwca odpowiedziało 120 osób. Zameldowaliśmy się wraz ze sztandarami w szydłowieckiej farze, gdzie ks. kan. Adam Radzimirski celebrował Eucharystię, za szydłowieckich zrzeszonych rzemieślników i pracowników Rzemiosła. Skierował do nas także w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przesłanie Słowa Bożego. Po Mszy świętej uczciliśmy Naczelnika Polskiej Siły Zbrojnej Tadeusza Kościuszkę, składając kwiaty przy jego pomniku. Jan Kiliński, którego szablą Prezes ZRP odznaczył pana Jerzego jedlińskiego, był pułkownikiem milicji mazowieckiej, w ramach sił którymi dowodził Naczelnik Kościuszko.

Organizowałem to wydarzenie w ramach funkcji pełnionej w Spółdzielni Rzemieślniczej, a po części także w Izbie Rzemieślniczej w Radomiu. Współorganizatorem był także Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowca. Chciałbym w osobistym tonie podziękować tym wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyczynili, dzięki temu wsparciu święto zapadnie długo w naszej pamięci.

Serdeczne podziękowania kieruje wiec do Księdza Dziekana, kapelana rzemiosła kan. Adama Radzimirskiego, za modlitwę i obecność wśród nas (nawet temu na przeszkodził urlop). Słowa wdzięczności płyną wobec Izby Rzemiosła z Radomia z Prezesem Janem Jaworskim i jego Zespołem. Bardzo duży gest Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, który przybył na naszą uroczystość i wręczył najwyższe odznaczenie Rzemiosła Polskiego, Jerzemu Jedlińskiemu i medale Jana Kilińskiego odznaczonym. Wielka satysfakcja.


Będzie mniej parkujących aut na Rynku Wielkim

Nieruchomość na ulicy Kamiennej jest w posiadaniu Samorządu Gminnego. Na mocy porozumienia pomiędzy Parafią rzymsko-katolicką w Szydłowcu a Gminą Szydłowiec. Grunty o powierzchni 1500 m2 przy Kamiennej 14, w bliskości Rynku Wielkiego, od 23 czerwca są już w posiadaniu Gminy. Gmina zamierza je zagospodarować na potrzeby imprez masowych, wypoczynkowych, oraz jako miejsca postojowe, które odciążą płytę Rynku Wielkiego, wykorzystywaną obecnie do postoju samochodów.

Zgodę na użyczenie działki Gminie wyraził ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik. Przekazanie działki poprzedzone było uzyskaniem zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie pozostałości murów, które nie mają wartości architektonicznej a jedynie swą forma negatywnie wpływają na otoczenie działki. Stosowne porozuminie w sprawie przekazania dzialki podpisali na szydłowieckim Ratuszu: burmistrz Artur Ludew i proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan Adam Radzimirski.

Szacunkowe koszty prac związanych z oczyszczeniem terenu i utworzeniem parkingu, do których Gmina ma przystąpić jeszcze w wakacje, można oszacować na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po wykonaniu tych prac łatwiej będzie można zaparkować w pobliżu Rynku Wielkiego. Zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Sprawa masowego parkowania pojazdów na odrestaurowanej płycie Rynku Wielkiego, nie budzila entuzjzmu znawców problemu. Prawodpodobnie po wykonaniu nowego parkingu, na Rynu Wielkim bedzie dopuszczone parkowanie na określony przedział czasu, związanych z załatwianiem spraw urzędowych, czy z kultem religijnym w kościele parafialnym.