Tagi:

Zakończony demontaż pomnika Żołnierzom Września 1939

Wybudowany w 1981 roku, w miejscu bitwy pod Barakiem, pomnik Bohaterom Września 1939, w wyniku prac budowalnych przy drodze ekspresowej nr 7, ostatecznie został już zdemontowany. Wcześniej zdemontowano z postumentu wykonany z piaskowca pomnik zwieńczony orłem, a 24 lutego rozpoczęto prace przy rozbiórce betonowego postumentu. W ocenie konserwatorskiej dokonanej przez Michała Mojeckiego, Pomnik eksponowany w warunkach zewnętrznych zachowany jest w złym stanie. Obiekt narażony był przez lata, na działania szkodliwych czynników pochodzących z atmosfery. Działanie związków chemicznych pochodzących ze spalin samochodowych na powierzchni kamienia utworzyło się nawarstwienie działające agresywnie na składniki mineralne piaskowca i doprowadziło do uszkodzenia i zniszczenia pierwszych stref skały.

Prace demontażowe i montaż pomnika w nowej lokalizacji prowadzi firma konserwacji zabytków z Kielc. W czasie rozbiórki na miejscu prac byli przedstawiciele koła Szydłowiec, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowe: Zofia Pawlak i Marek Jańczyk oraz przedstawiciele Gminy Szydłowiec: społeczny opiekun miejsc pamięci narodowej Marek Sokołowski oraz pracownik UM Ilona Mamla. Głównym motywem uczestniczenia przy pracach rozbiórkowych była kwestia udokumentowania prac jak i sprawa ewentualnego odnalezienia aktu erekcyjnego Pomnika. Pomnik w Baraku, był świadkiem wielu podniosłych uroczystości patriotycznych, szczególnie w ostatnich latach z organizowanych z ceremoniałem wojskowym.

Historia. Pomnik był wybudowani i odsłonięty w 42 rocznice Bitwy pod Barakiem, we wrześniu 1981 roku, powstał staraniem środowiska weteranów Armii Krajowej. Pomysłodawcą budowy i głównym wykonawcą był Zygmunt Jańczyk ps „Milimetr”, ( 1927-1989) którego w tych staraniach wspierali kombatanci z AK, skupieni w ówczesnym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.


Krótkie podsumowanie z działalności samorządu powiatu szydłowieckiego za okres 2010-2014.

Kończąc drugą kadencje na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu, chciałbym przed Radą i przed Obywatelami Powiatu, złożyć sprawozdanie z jej działania. Z tego co się nam wspólnie udało zrobić pomimo ograniczonych środków. Dziękuję Zarządowi i radnym Rady Powiatu, która jest kolegialnym ciałem stanowiącym prawo miejscowe, pełniącym funkcję kontroli społecznej i wydającym co do kierunku działań oraz wnioskującym o podjęcie określonych zadań. Marek Sokołowski.

W dniu 21 listopada 2010 roku odbyły się wybory samorządowe. W ich wyniku wybrano 17 osobową Radę Powiatu Szydłowieckiego, w marcu 2011 roku rezygnację z mandatu radnego złożył Krzysztof Ziółkowski, jego miejsce w czerwcu zajął Józef Czerwiak (w dniu 29 czerwca 2011r.)

Pierwsze posiedzenie Rady, na którym wybrano Marka Sokołowskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Wiceprzewodniczących Jana Gulę i Adama Wlazło odbyło się w dniu 2 grudnia 2010r. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2010 roku Rada wybrała Włodzimierza Górlickiego na Starostę Szydłowieckiego oraz Wicestarostę Romana Woźniaka, a także członków zarządu: Marka Figarskiego, Barbarę Majewską i Monikę Stanik. Na kolejnym posiedzeniu Rady dokonano określenia składu osobowego i wyboru przewodniczących komisji stałych rady powiatu oraz określono także podstawowe zadania każdej z komisji.


Tagi:

Tablica Pamięci pomordowanych Żydów

W dniu 29 października bieżącego roku o godzinie 11.00, w okolicy Skweru Piłsudskiego przy ul. Kościuszki w Szydłowcu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci Żydów 21 000 tysięcy Żydów z Szydłowca i innych miejscowości pomordowanych przez niemieckiego ludobójcę, w czasie II Wojny Światowej.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, władze Szydłowca, ks. dziekan Adam Radzimirski, nauczyciele oraz szydłowiecka młodzież. Po ceremonii odsłonięcia pamiątkowej tablicy zebrani goście zostali zaproszeni na Program poetycko-muzyczny pt. „Pamiętam to miasteczko” w wykonaniu miejscowego Teatru „U Radziwiłła” pod kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz. Spektakl odbył się w sali kinowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Występy młodych artystów, którzy przedstawili program artystyczny na bardzo wysokim poziomie – zostały przyjęte przez wszystkich z dużym entuzjazmem. Po zakończeniu spektaklu nastąpiło wręczenie podziękowań dla osób wspomagających Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek w realizacji Dni Kultury Żydowskiej „MAZEL TOW” w Szydłowcu. Wśród osób wyróżnionych był Marek Sokołowski – prezes szydłowieckiej Firmy Comes Sokołowscy Sp. J. W jego imieniu dyplom odebrała Katarzyna Jedlińska ze Spółki Comes.


Tagi:

Tablica Pamięci pomordowanych Żydów

W dniu 29 października bieżącego roku o godzinie 11.00, w okolicy Skweru Piłsudskiego przy ul. Kościuszki w Szydłowcu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci 21 000 tysięcy Żydów z Szydłowca i innych miejscowości, pomordowanych przez niemieckiego ludobójcę, w czasie II Wojny Światowej.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, władze Szydłowca, ks. dziekan Adam Radzimirski, nauczyciele oraz szydłowiecka młodzież. Po ceremonii odsłonięcia pamiątkowej tablicy zebrani goście zostali zaproszeni na Program poetycko-muzyczny pt. „Pamiętam to miasteczko” w wykonaniu miejscowego Teatru „U Radziwiłła” pod kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz. Spektakl odbył się w sali kinowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek. Występy młodych artystów, którzy przedstawili program artystyczny na bardzo wysokim poziomie – zostały przyjęte przez wszystkich z dużym entuzjazmem. Po zakończeniu spektaklu nastąpiło wręczenie podziękowań dla osób wspomagających Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek w realizacji Dni Kultury Żydowskiej „MAZEL TOW” w Szydłowcu. Wśród osób wyróżnionych był Marek Sokołowski – prezes szydłowieckiej Firmy Comes Sokołowscy Sp. J. W jego imieniu dyplom odebrała Katarzyna Jedlińska ze Spółki Comes.


Mlodzi Gniewni najlepsi..

Drużyny piątek piłkarskich zakończyły rywalizację. Uczestniczyło w niej 8 drużyn. Ostatecznie najlepszą drużyną turnieju został team „Młodzi Gniewni. Drugie miejsce zajęła drużyna Szatana Budki, a trzecie Ekipa z Wałsnowa. Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano Arkadiusza Gabawanowa z Ekipy z Wałsnowa. Królem strzelców został Dawid Biela, a najlepszym bramkarzem zawodów Bartosz Stąpór. Obaj z Młodych Gniewnych.

Powiatowy Turniej Piątek Piłkarskich rozegrany był już po raz czwarty. W ceremonii zamknięcia turnieju i uhonorowania zwycięskich drużyn wzięli udział przewodniczącego Rady Powiatu Marek Sokołowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula, członek Zarządu Monika Stanik i animator zawodów, radny powiatowy i działacz sportowy Artur Ludew. Zwycięskie drużyny i najlepsi zawodnicy otrzymali puchaty, dyplomy i atrakcyjne nagrody.

W turnieju po za zwycięskimi zespołami zagrały: Huragan Budki, Orły, Toolmex Truck, Na mocy paktu, Robbeny i Rolandy. Mecze rozgrywane były w każdą niedzielę od 20 lipca do 10 sierpnia, na boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Zawody sędziowali: Łukasz Gnat i Sylwester Jaworski. Sprawy organizacyjne prowadził Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz Andrzej Koniarczyk powiatowy koordynator sportu.


Tagi: , ,

Nożownik w Internacie

Bójka uczniów zakończona sięgnięciem po nóż i zranieniem maturzysty. Dramatyczne momenty w szkolnym internacie w Szydłowcu. Wczoraj wieczorem (19.II) , w internacie Zespole Szkół im. KOP, w trakcie bójki 17 latek poranił nożem o dwa lata starszego kolegę. Chłopak z ranami brzucha i klatki piersiowej trafił do skarżyskiego szpitala. Stan jego zdrowia jest stabilny. Nożownik zatrzymany został w policyjnym areszcie.

Do awantury między uczniami doszło około godz. 19. Uczeń pierwszej klasy pochodzący z Krakowa, w trakcie bójki nożem zranił ucznia klasy 4 maturalnej, z terenu powiatu przysuskiego. W chwili awantury w internacie był wychowawca. Zdaniem pedagogów napastnik do tej pory był spokojnym uczniem, i na terenie Szkoły nie sprawiał problemów wychowawczych.

Na miejscu zdarzenia w internacie ZS im KOP w Szydłowcu, dziś pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci. Prowadzone były przesłuchania świadków i ustalane dokładne przyczyny zdarzenia. Nigdy wcześniej, w internacie Zespołu Szkół im. KOP, nie dochodziło do tego typu zdarzeń.


Tagi: ,

Drogi równe i równiejsze

Gwałtowna odwilż przez kilka ostatnich dni, już uwolniła niemal nasze miasto ze zwałów śniegu. Zima jednak nie dała za wygraną i dziś mocno padający śnieg, zasypał je na nowo. Spadło miejscami nawet do 25 cm mokrego śniegu. Było przy tym bardzo ślisko. Taka pogoda z lekkim mrozem i padającym śniegiem ma się utrzymać przez najbliższych kilka dni.

Z taka masą ciągle padającego śniegu nie sposób, sobie poradzić. Drogowcy mają według standardów zimowego utrzymania dróg, nawet do kilkudziesięciu godzin, po ustaniu opadów na doprowadzenie lokalnych dróg do przejezdności. Gorliwość naszych lokalnych drogowców skupiła się więc dziś, na szczególnie ważnych dla mieszkańców i transportu drogach i ulicach. Ulice Kościuszki, Kolejowa, Leśna, Zamkowa i Browarna były odśnieżane niemal na bieżąco. Inne mniej ważne, szczególnie te osiedlowe, poczekają na to kilka dni. Nie dziw, więc że mieszkańcy tych omijanych traktów, sami odśnieżali drogi i chodniki, w tym z udziałem ciężkiego sprzętu. Dla przykładu droga Barak - Stacja Kolejowa, pierwszy pług prawdopodobnie zobaczyła dopiero około godziny 16. Drogi lokalne, gruntowe, w ogóle nie są zakwalifikowane do odśnieżania. Ci, więc co z nich korzystają muszą radzić sobie sami.

Śnieg może padać jeszcze przez kilka dni. Później pewnie stopnieje ponownie, odsłaniając drogi pełne zimowego spustoszenia. Fatalnie w tym zakresie wygląda choćby wojewódzka droga do Chlewisk. Do dziur z 2012 roku dojdą te nowe z rocznika 2013, a pieniędzy na remonty dróg jak na lekarstwo. Technika jazdy slalomem będzie miała więc częste zastosowanie. Póki, co śnieg wyrównał drogi i ulice. Stały się za sprawą śniegu i lodu równiejsze, jedne bardziej inne nieco mniej, bo przecinają je koleiny torujących sobie drogę samochodów. Tymi śladami Ida piesi, warto zwrócić na nich szczególną ostrożność. Zapraszamy do obejrzenia FOTO relacji z dróg i ulic naszej Gminy.