List Kongresu Polonii Amerykańskiej do władz Litwy

Dnia 4 marca Kongres Polonii Amerykańskiej, największej organizacji polonijnej na świecie, zrzeszającej około dziesięciu milionów osób polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wystosował do władz Litwy list w obronie praw litewskich Polaków. Treść listu zamieszczamy poniżej. Wspracie jest potrzebne szczególnie teraz, w związku z podejmowanymi krokami władz litewskich, zmierzającymi do ograniczenia w szkołach mniejszości polskiej, nauczania w języku polskim oraz innych przejawów dysktyminacji.

Jej Ekscelencja Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė

Szanowna Pani Prezydent


Tagi: ,

Wspaniałego Dnia Kobiet

Życzenia i uśmiechy my mężczyźni kierujemy dziś w szczególny sposób do Pań, w dniu nazywanym Dniem Kobiet. Niech ten dzień, będzie tylko szczególnym przypomnieniem dla nas panów, tego wszystkiego co wnosicie w nasze życie i w życie społeczności: domowych, rodzinnych, klasowych, pracowniczych. W życie także tych dużych i największych społeczności jak nasz kraj i świat cały. Wszędzie jesteście niezastąpione i jedyne!!!

Życzymy osiągnięć, szczególnie w rozwijaniu społeczeństwa bardziej ludzkiego, nacechowanego miłością i życzliwością. Życzymy realizacji pragnień i marzeń, których to często my mężczyźni, niestety w swej prostocie często nawet się nie domyślamy.

Czekamy więc aby móc je poznać, by wspierać ich realizację. Dziękujemy za cierpilwość i wyrozumiałość, wszak to my jesteśmy tą brzydszą częścią ludzkości, a piękno naszych Pań, budzi naszą radość i codzienny zachwyt.


Tagi: ,

Do Siego Roku!

Szanowni Państwo! Wierzę, że kończacy się 2010 rok, był dla nas w wielu obszarach życia udany. Trudno jednak pominąć tragiczne dla Polski wydarzenia, które przeżywaliśmy wspólnie, dotknieci bólem, rozdzierani wątpliwościami i pytaniami co dalej!. Drobnymi krokami idziemy jednak naprzód, mając nadzieję że nadchodzący Nowy Rok będzie czasem, który przyniesie odpowiedż na chociaż niektóre pytania. Nadejście Nowego Roku zawsze skłania do czynienia planów i myślenia o przyszłości.

Życzymy wszystkim Czytelnikom zarówno tym stałym jak i tym, którzy dopiero poznają naszą internetową stronę www.domnaskale.net.pl, aby Nowy 2011 Rok, był udany.

Życzymy pomyślności, samych dobrych dni, mnóstwa zrealizowanych marzeń, udanych przedsięwzięć a przede wszystkim, aby ten Nowy 2011 Rok obfitował w dobre wiadomości, które będziemy Państwu przekazywać. Do Siego Roku! Pełnego błogosławieństwa Bożego i ludzkiej życzliwości!