Stypendia! Starosta odpowiada!

Zwrócono sie do nas o opublikowanie protestu dotyczącego zmiany kryteriów przyznawania przez Zarząd Powiatu stypendium Starosty Szydłowieckiego. Protest nadesłany przez jednego z nauczycieli podpisany został ogólnym zwrotem "uczniowie LO". Teraz dotarł do nas komunikat Starosty Szydłowieckiego odnoszący się do tej kwestii, (opublikowany także na stronie internetowej Powiatu Szydłowieckiego). Dla zachowania zasady wzajemności dajemy mu także miejsce na naszej stronie internetowej! Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się i ewentualnego komentowania poniżej zamieszczonego tekstu. (msk)

W związku z licznymi enuncjacjami medialnymi i kierowanymi do mnie zapytaniami dotyczącymi Stypendium Starosty Szydłowieckiego, informuję, że Rada Powiatu w Szydłowcu w budżecie na rok 2012 zwiększyła pulę środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kwoty 40 tysięcy złotych.

Zmiany zawarte w Uchwale nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011 r. poszerzają możliwości przyznawania stypendiów również dla uczniów, którzy pomimo nieosiągnięcia średniej ocen co najmniej: 5,0 w liceum, 4,75 w technikum i 4,50 w szkole zawodowej, legitymują się szczególnymi osiągnięciami w zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ponadto stypendia adresowane są do uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub we współzawodnictwie sportowym, a także w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Wysokość stypendium dla ucznia oscyluje w granicach ok. 910-980 zł w roku szkolnym i może być zwiększana w zależności od ilości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu.


Tagi:

Opowieści pastuszków w Jastrzębiu?

Wyobraźmy sobie sytuację... mała wioska, wokół pola i łany zbóż oraz pastuszkowie, którzy prowadzą swoje owce na wypas. Ale nie tacy, ot zwykli pastuszkowie, lecz ci sami, którzy byli świadkami narodzenia niezwykłego Dziecka w grocie betlejemskiej. O czym mogli opowiadać swoim dzieciom i wnukom kilkanaście lub kilkadziesią lat od niezwykłego wydarzenia? Czy historia, którą przeżyli zmieniła na zawsze ich życie?

Taką sytuację przedstawiła grupa młodzieży parafii Jastrząb w przedstawieniu „Śpiewajmy i grajmy Mu” połączonym ze wspólnym kolędowaniem. Spotkanie odbyło się 22 stycznia 2012 roku w świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. Młodzież jastrzębska wykazała się fenomenalnym talentem aktorskim oraz talentem wokalno-instrumentalnym. Nad całością czuwali pani Agnieszka Szpara oraz ks. Kamil Kowalski. Nowe spojrzenie - oczami pastuszków- na przyjście Zbawiciela ukazuje prawdę naszej wiary, że Bóg stał się taki jak my, żebyśmy mogli się stać tacy jak On. Spotkanie to stało się impulsem do przeżycia jeszcze raz świątecznej radości i wdzięczności wobec Najwyższego.

Wśród publiczności, która licznie przybyła w to niedzielne popołudnie znalazły się tak szacowne osoby jak: wójt Zofia Kosno, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gula oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu Marian Kosno.


Zmiany w stypendiach!!!

Ostatnie dni starego roku przyniosły zmiany, które przede wszystkim odczują zdolni uczniowie szkół średnich naszego powiatu. Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia został zmieniony Regulamin Przyznawania Stypendiów Starosty Szydłowieckiego. Zostało podniesione kryterium otrzymania stypendium. Aktualnie stypendium te będą mogli otrzymać uczniowie, którzy w liceum osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0, a w technikum- 4,75. Oznacza to zmianę kryterium o 0,25 średniej oceny.

Nowe kryterium nie pozwoli uzyskać dodatkowej gotówki wielu zdolnym i wybitnym uczniom (w tym półroczu było ich ponad dwudziestu), gdyż uzyskanie średniej ocen 5,0 i powyżej jest bardzo trudne, ponieważ ciężko być dobrym z każdego przedmiotu. Trzeba wspomnieć, że dla wielu uczniów nie mogących osiągnąć średniej 5,0, a mających świadectwo "z paskiem" stypendium Starosty było ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój ich edukacji i samokształcenia. Dlatego apelujemy do Rady i Zarządu Powiatu o przywrócenie poprzednich kryteriów dotyczących przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego. Tylko inwestycja w zdolną młodzież może mieć wymierne skutki dla całego społeczeństwa.