Zmiany w stypendiach!!!

Ostatnie dni starego roku przyniosły zmiany, które przede wszystkim odczują zdolni uczniowie szkół średnich naszego powiatu. Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia został zmieniony Regulamin Przyznawania Stypendiów Starosty Szydłowieckiego. Zostało podniesione kryterium otrzymania stypendium. Aktualnie stypendium te będą mogli otrzymać uczniowie, którzy w liceum osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0, a w technikum- 4,75. Oznacza to zmianę kryterium o 0,25 średniej oceny.

Nowe kryterium nie pozwoli uzyskać dodatkowej gotówki wielu zdolnym i wybitnym uczniom (w tym półroczu było ich ponad dwudziestu), gdyż uzyskanie średniej ocen 5,0 i powyżej jest bardzo trudne, ponieważ ciężko być dobrym z każdego przedmiotu. Trzeba wspomnieć, że dla wielu uczniów nie mogących osiągnąć średniej 5,0, a mających świadectwo "z paskiem" stypendium Starosty było ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój ich edukacji i samokształcenia. Dlatego apelujemy do Rady i Zarządu Powiatu o przywrócenie poprzednich kryteriów dotyczących przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego. Tylko inwestycja w zdolną młodzież może mieć wymierne skutki dla całego społeczeństwa.