Tagi: , , ,

Krótka biografia: błogosławiony Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyla, po wyborze na papieża w październiku 1978 roku znany jako Jan Paweł II , urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, polskim mieście oddalonym 50 km od Krakowa.

Był najmłodszym z trójki dzieci Karola Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej. Jego matka zmarła w 1929 roku. Jego starszy brat Edmund, lekarz, zmarł w 1932 roku, a jego ojciec, podoficer wojskowy, zmarł w 1941 roku. Siostra, Olga, zmarła zaraz po urodzeniu.

Został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka. Pierwszą Komunię przyjął w wieku 9 lat a bierzmowanie w wieku 18 lat. Po uzyskaniu dyplomu szkoły średniej w gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1938 roku oraz szkołę aktorską.


Indeks przed maturą

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza symbolem rozwoju uczniowskich zainteresowań i możliwości. Angelika Anna Ludew, rozwijając swoje pasje w klasie językowej, od niedawna jest szczęśliwą posiadaczką indeksu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Angelika jest uczennicą klasy trzeciej o profilu lingwistycznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. W styczniu 2011 roku wzięła udział w eliminacjach do finału XV Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w wyniku czego uzyskała indeks uczelni na Wydziale Filologicznym (specjalność: filologia szwedzka). Ponadto uczennica angażowała się w życie klasy i szkoły. W roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 uzyskała wysokie średnie ocen: 5,00, 5,27 i 5,25. Przez cały okres nauki nagradzana była Stypendium Starosty Szydłowieckiego za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję, a w bieżącym roku szkolnym została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Reprezentowała klasę i szkołę w różnych konkursach na szczeblu regionalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Brała udział w Wieczorkach Poetyckich organizowanych na terenie szkoły, rozwijała swoje zainteresowania uczestnicząc w warsztatach dziennikarskich. Zamiłowanie do sztuki i poezji realizowała także występując na scenie jako aktorka teatru amatorskiego „Zamczysko” działającego pod patronatem Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek. Angelika jest nietuzinkową osobowością, której pasje, wytrwałość, rzetelność i determinacja w realizowaniu postawionych celów są chlubą naszej szkoły.