Tagi:                                    

Z modlitwą "Ciebie Boga wysławiamy"

Proboszcz parafii ks. Adam Radzimirski, odprawił w sylwestrowy wieczór mszę świętą dziękczynno-błagalną i poprowadził nabożeństwo "Te Deum laudamus" na zakończenie roku. Wierni dziękowali Bogu za wszystko dobro, które było udziałem rodzin, parafii i Ojczyzny w 2005 roku. Przepraszano Boga za grzechy popełnione przeciw miłości Boga i bliżniego. W modlitwie proszono o dar pokoju w świecie i w sercach ludzi. W podsumowaniu minionego roku, ksiądz proboszcz dziękował za zawarte małżeństwa, za ochrzczone dzieci, za wszystkie ważne wydarzenia w parafii i w mieście. Dziękował za gorliwość wielu katolików, za pielgrzymki, za ruchy i organizacje katolickie, w tym równiez za nasz miesięcznik parafialny. W 2005 roku w parafii św. Zygmunta zawarto 66 związków małżeńskich, ochrzczono 85 dzieci. Zmarło 89 osób, zaś 126 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania. Odprawiono około 2 tysięcy mszy świętych i rozdano około 162 tysiące komunii świętch. W seminariach z naszej parafii jest 4 alumnów, a w katechezie w różnego typu szkołach uczestniczy blisko 2 tysiące dzieci i młodzieży. Niestety wielu katolików zaniedbuje msze świętą niedzielną, są również na terenie naszej parafii osoby zaniedbujące sakrament chrztu świętego swoich dzieci, czy żyjące w lużnych nieformalnych związkach. Za grzechy przeciwko godności małżeństwa przepraszano Boga. Na zakończenie nabożeństwa odśpiewano hymn dziękczynny "Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panie wieczna chwała" i kapłan pobłogosławił Najświętszym Sakramentem zgromadzonych wiernych i całą parafię. msk


Tagi:                                    

Liturgiczne święto Rodziny Świętej, Jezusa, Maryi i św. Józefa.

Z okazji przypadającego dziś liturgicznego święta Świętej Rodziny, polsce biskupi skierowali list do rodzin. Podziękowali w nim rodzinom wiernie realizującym sakramentalny wymóg jedności i miłości, nazywająć je, "światłem świata! ...solą Ziemi! ... nadzieję świata!" Zaapelowali o godne traktowanie pracowników przez pracodawców, którzy nie mogą uważać pracowników za "jedynie za siłę roboczą. To są matki i ojcowie, żony i mężowie, którym trzeba zagwarantować najbardziej elementarne prawo do życia rodzinnego i małżeńskiego." Biskupi zaapelowali o poszanowanie niedzieli, a odnosząc się do wielkiego wkładu rodzin w zachowanie wiary i kultury w dziejach narodu i rolę jaką rodziny mają wobec przyszłości Ojczyzny, a także wielu jej współczesnych problemów napisali: "Tego istotnego wkładu rodziny w przyszłość Narodu nie wolno lekceważyć szczególnie u nas, w Polsce. Chociaż wszystkie narody swój byt i rozwój zawdzięczają rodzinie, nasz Naród ma wobec rodziny szczególny dług wdzięczności. Przez pokolenia rodzina polska musiała zastępować państwo i brać na siebie odpowiedzialność za kształt, trwanie i przyszłość naszego Narodu wtedy, gdy państwa polskiego nie było na mapie świata i wtedy, gdy państwu na Narodzie nie zależało. Naród polski ma wobec polskiej rodziny wielki dług wdzięczności. To w rodzinie przetrwał język polski, kultura narodowa i prawda o dziejach ojczystych. To w zdrowej rodzinie najmocniej i najtrwalej żyje pamięć bohaterów narodowych, którzy śpiewali [HTML_REMOVED]Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie[HTML_REMOVED] i za tę wolność płacili więzieniem, własną krwią, a często życiem. Polska nie może zapomnieć o rodzinie. Dlatego z nadzieją patrzymy na zapowiedź wydłużenia okresu płatnych urlopów macierzyńskich. Niepokoi żądanie stawiane przez pracodawców młodym mężatkom, aby w najbliższym czasie nie rodziły dzieci. Niepokoi żądanie tzw. dyspozycyjności w pracy, które uniemożliwia życie osobiste pracownika. Niepokoi wreszcie pokrętne żądanie tzw. samozatrudnienia, oraz przedłużanie bez końca umowy na czas określony. A iluż to rzemieślników, ile drobnych firm rodzinnych zostało zniszczonych, bo wielu bogatych bezkarnie nie płaci za wykonaną pracę, uznając ten proceder jako najtańszy środek kredytowania? To wszystko powoduje niepewność i stres, niszczy spokój rodzinny, odbiera nadzieję, a w rezultacie następuje gwałtowny wzrost depresji, konsekwencja niezliczonych ludzkich dramatów. W tym roku program duszpasterski Kościoła w Polsce koncentruje się wokół wezwania [HTML_REMOVED]Przywracajmy nadzieję ubogim[HTML_REMOVED]. Tymi ubogimi są także polskie rodziny! Nie odbierajmy rodzinie nadziei!" Pełny tekst listu biskupów zamieściliśmy w dziale Polecamy. msk


Tagi:                                    

Rodzina nadzieją świata - List Biskupów Polskich na Święto Świętej Rodziny 30 grudnia 2005 r.

Jesteście nadzieją świata

Dzień dzisiejszy to także czas życzeń i modlitw o jutro. Prosimy Boga o to, abyśmy mogli w przyszłość spoglądać z nadzieją. Wielu jednak pyta z niepokojem: czy można dzisiaj mieć nadzieję? Chcemy jasno i z radością powiedzieć: Można! Można i trzeba! Bóg przez dzisiejsze święto stawia nam w tym dniu przed oczy rodzinę. Rodzina jest nadzieją! Rodzina jest nadzieją dla każdego z nas osobiście, a zarazem nadzieją dla naszej Ojczyzny, dla Europy i całego świata! W dzisiejsze święto staje przed nami Święta Rodzina. Zwracamy się najpierw do Was, Siostry i Bracia, którzy wysoko sobie cenicie wartość życie rodzinnego i staracie się nim żyć jak najpiękniej, w dobrej i złej doli. W imieniu Kościoła pragniemy Wam za to serdecznie podziękować! Dziękujemy Wam, którzy zabiegacie, aby z każdym dniem coraz bardziej stanowić jedno, a gdy trzeba, umiecie prosić o przebaczenie i wybaczać sobie nawzajem. Dziękujemy Wam, którzy rozumiecie, że jedność ciała w małżeństwie zakłada przede wszystkim jedność serca. Dziękujemy Wam, którzy pamiętacie o jednym z najczęściej cytowanych przez Sługę Bożego Jana Pawła II sformułowań Soboru Watykańskiego II, że człowiek nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie. Dziękujemy Wam, którzy walczycie o czas na wspólną rozmowę i zwyczajne bycie razem. Dziękujemy Wam, którzy z radością podejmujecie Boży dar życia, trud zrodzenia i wychowania dzieci, którzy rozumiecie, że dajecie im najwięcej, gdy na początku ich życia jak najdłużej jesteście z nimi i osobiście troszczycie się o ich wychowanie. Wy jesteście jak ci sprawiedliwi, którzy ocalają miasto przed zagładą. Nabierzcie odwagi! Nie lękajcie się! Podnieście z dumą Wasze głowy! Wy jesteście światłem świata! Wy jesteście solą Ziemi! Wy dajecie nadzieję światu! Z nadzieją można bowiem myśleć o jutrze naszej Ojczyzny, Europy i świata, jeżeli będą je budowali ludzie, którzy wierzą w miłość i chcą nią żyć na co dzień, rozumiejąc ją nie tylko jako emocje i źródło wrażeń, lecz jako szczęśliwą możliwość wzięcia odpowiedzialności za osobę umiłowaną, aby cieszyć się nierozerwalnym i wyłącznym z nią związkiem na zawsze. Ludzie, którzy z poczuciem świętości i z zachwytem w sercach patrzą na misterium ciała ludzkiego i dar współżycia małżeńskiego, którzy nowe dziecko witają w rodzinie modlitwą uwielbienia, a na każde życie – od poczęcia do naturalnej śmierci – patrzą jak na świętość. Ludzie, dla których zawsze i wszędzie bezwzględną wartością jest godność osoby ludzkiej.


Tagi:                                    

Powigilijne - szkolne refleksje!

W dniu 22 grudnia 2005 r. w szydłowieckich szkołach odbywały się Wigilie. Jest to piękny zwyczaj i taki dzień na długo może pozostać w pamięci dziecka. Dziecko moje chodzi do jednej ze szkół. Już przed Świętami wszystkie dzieci starały się, aby przygotować najpiękniejsze łańcuchy do przyozdobienia szkoły. Kontaktowały się ze sobą i dzieliły zadaniami. Na Wigilię chciały, aby upiec najlepsze ciasto. Uczyły się ról do występu. Po zaangażowaniu widać było, że ten dzień jest dla nich bardzo ważny. W pamięci mojego dziecka dzień ten zapisał się tak wyraźnie, że wspominany był przez całe Święta. Wigilia rozpoczęła się od występu na sali gimnastycznej. Już przed rozpoczęciem występu część dzieci, zwłaszcza dziewczynek została wyproszona z sali przez rozzłoszczoną nauczycielkę. Powodem było nieodpowiednie obuwie. Z relacji mojego dziecka „nieodpowiedniość” obuwia polegała na tym, że nie było to obuwie sportowe, a jeśli nawet było sportowe, to nie miało białych spodów. Tym sposobem duża część uczniów znalazła się na korytarzu poza salą, podczas gdy inni uczniowie wraz z nauczycielami wsłuchiwali się w słowa o miłości, czynieniu dobra i wyjątkowości tego dnia. Dziecko moje płakało. Wróciło do domu smutne, rozżalone. Zawsze w tej szkole starałam się widzieć pozytywne strony, wielu nauczycieli tej szkoły bardzo cenię, ale ta sytuacja przerosła moją wyobraźnię. To na Wigilię, zazwyczaj w ten jedyny dzień biedni i bezdomni całego świata zapraszani są na salony i nikt nie wymaga od nich stosownego obuwia.

Rodzice


Tagi:                                    

Regulacje w powiecie

Radni powiatowi przy jednym głosie sprzeciwu, przyjęli plan finansowy powiatu na 2006 rok. Uchwalono również podwyżkę płac dla starosty powiatu, wynikajacą z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym, dającą możliwość tzw regulacji płac, 3 radnych zagłosowało przeciw tej uchwale. msk


Tagi:                                    

Konto gminy odblokowane, budżet przyjęty!

Radni Szydłowca, na sesji w dniu 29 grudnia, przyjęli budżet gminy na 2006 r. Zaplanowano dochody na łączną kwotę 32 827 680 zł, zaś wydatki mają wynosić 32 175 192 zł. Nadwyżka w wysokości 652 488 zł, przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych ubiegłych latach pożyczek. Uwagę radnych zogniskowała sprawa zajęcia przez komornika konta gminy w banku, wydarzyło się to w ostatnich dniach grudnia. W wyniku starań władz gminy kwestionujących sposób dostarczenia wyroku sądowego za pośrednictwem faxu, konto gminy zostało już odblokowane. Problemy władz miasta Szydłowca, spowodowała zadawniona sprawa związana z budową szydłowieckiej oczyszczalni ścieków. Wykonawcą robót była radomską firma WOEX. Budowę oczyszczalni prowadzono w latach 1994 1997, do dziś dnia jednak nie zastała formalnie zakończona. Odbiór robót przeprowadzono w trybie warunkowym, zobowiązując wykonawcę do usunięcia licznych usterek. Wykonawca jednak zszedł z placu budowy, nie wykonując niezbędnych prac, w wyniku czego gmina Szydłowiec wystąpiła na drogę sądową wobec jej zdaniem nierzetelnej firmy. Z przeciwnym pozwem wystąpił syndyk upadłej firmy, kierując roszczenia wobec gminy. Długotrwały proces sądowy miał różne fazy, obecny wyrok sądu II instancji zaskoczył władze miasta, tym bardziej że sprawa dotyczy niebagatelnej dla budżetu Szydłowca kwoty 729 tys. złotych. Sama opłata na rzecz komornika wynosi 57 000 zł. Władze gminne zamierzają wystąpić do sądu o uzasadnienie wyroku i rozważają możliwość złożenia wniosku o kasację. Burmistrz Andrzej Jarzyński powiedział radnym, że rozważa możliwość złożenia skargi na pracę komornika. Odnosząc się do pytań radnego Krzysztofa Łękawskiego, zapewnił że nie jest zagrożona. wypłata wynagrodzeń, dla nauczycieli i innych pracowników związanych z Urzędem Miasta. Budowa szydłowieckiej oczyszczalni prowadzona w czasie kadencji burmistrza miasta Romana Środy z SLD, przysporzyła wielu kłopotów szydłowieckiemu samorządowi, nieukończenie w wymaganym terminie prac budowlanych, spowodowało bowiem utratę przez gminę możliwości umorzenia części kredytu zaciągniętego na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sesja miała inne akcenty, radni uchwali gminny plan przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomani, przeznaczając na ten cel 180 000 zł, obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci z PSP nr 1, po zakończeniu sesji nastąpiło przekazanie przez wojewodę mazowieckiego, gimbusa marki Jelcz dla gminy Szydłowiec. M. Sokołowski


Tagi:                                    

Święto poszanownia życia

Święto Młodzianków Męczenników obchodzone dziś, w Kościele Katolickim, przypomina o "o mordzie dokonanym przez króla Heroda, a zarazem o wielkim problemie współczesnego świata - braku wystarczającego poszanowania ludzkiego życia" - napisali w imieniu Zarządu Federacji ruchów Obrony Życia Niernarodzonych, Ewa Kowalewska i Antoni Szymański. Sygnatariusze apelu piszą, że Święto Młodzianków jest okazją do podziękowania za dar życia oraz przeproszenia za wszystkie działania skierowane przeciw niemu". Przypominają, że "w ubiegłych latach w wielu miejscach w Polsce w tym dniu odprawiane były uroczyste Msze święte, podczas których wiele osób podejmowało przyrzeczenia duchowej adopcji dzieci poczętych. Po Mszach świętych wyruszały procesje ze świecami w obronie życia. Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymali oni chrzest krwi i nazywa ich "pierwocinami Kościoła". Ich kult rozpoczął się już w II w. O męczeństwie świętych Młodzianków pisał już w II w. św. Ireneusz, a w wieku III św. Cyprian. W V stuleciu ich kult był już bardzo rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał o nich: "Niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród niewiary, zaś przedwcześnie zważone mroźną zawiścią prześladowania" Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, jednak męczeństwo przyłączyło je do Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze ochrzczony - np. katechumeni, przygotowujący się dopiero do przyjęcia sakramentów - ponosili śmierć męczeńską. O nich również mówi się, że otrzymali chrzest krwi. wg KAI


Tagi:                                    

Z kart historii rzemiosła szydłowieckiego

Decyzją wojewody kieleckiego Cech w Szydłowcu, został rozwiązany i przyłączony do Cechu Radomskiego. To niechlubne zarządzenie, osłabiło szydłowieckie rzemiosło na długie lata. Dopiero bowiem w końcu lat osiemdziesiątych odrodziła się idea samorządności rzemieślniczej na terenie miasta Szydłowca i było możliwe utworzenie Cechu „Rzemiosł Różnych”, cechmistrzem którego wybrano Jerzego Jedlińskiego. Z tej inicjatywy zrodziła się również Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rzemiosł Różnych”, co miało w ówczesnych realiach gospodarczych, uzasadnienie ekonomiczne. Założycielami Spółdzielni było 20 rzemieślników, Jan Jaworski, Stanisław Erbel, Ryszard Górlicki, Jerzy Jedliński, Adolf Łaski, Kazimierz Łaski, Jan Nowacki, Zdzisław Nowakowski, Adam Wójcikowski, Kazimierz Dwojak, Piotr Mosiołek, Franciszek Staszewski, Marian Wilczyński, Witold Wilczyński, Stanisław Ofiara, Sławomir Michalski, Czesław Pawlak, Krzysztof Wójcik, Jan Trzeciak, Władysław Pochylisk. W Sądzie Rejonowym w Radomiu, Spółdzielnia została zarejestrowana 19 sierpnia 1986 roku. Walne zebranie członków Spółdzielni, w dniu 25 czerwca 1994 roku, podjęło uchwałę o następującej treści: „Utworzyć Cech w budynku Spółdzielni Rzemieślniczej „Rzemiosł Różnych” w Szydłowcu. Uchwała ta do dziś nie została zrealizowana, niemniej odradzająca się idea samorządności rzemieślniczej nawiązuje do tradycji środowiskowych, których materialnym znakiem jest sztandar Cechu Złożonego, łącznie z rodzącymi się zamiarami powołania drugiego szydłowieckiego Cechu, nawiązującego do tych chlubnych tradycji. Z zapisów ksiąg miejskich wynika bowiem, że w Szydłowcu, na przestrzeni wieków funkcjonowały liczne cechy W roku 1563 wymieniony jest po raz pierwszy Cech Zbiorowy rzemieślników kunsztu żelaznego. Do naszych czasów zachowała się księga Cechu Złożonego prowadzona od 1707 roku. Na sztandarze Cechu Zbiorowego z 1945 roku, umieszczony został wizerunek Świętej Rodziny z Nazaretu, godło państwowe i herb miasta Szydłowca oraz daty 1427-1948. Nawiązano w sposób oczywisty do daty lokacji miasta Szydłowca, która miała miejsce 6 lutego 1427 roku, w tym pierwszym akcie lokacyjnym zostały potwierdzone prawa szydłowieckich rzemieślników. Na drzewcu sztandaru cechowego do naszych czasów zachowało się 264 gwożdzie, na nich zaś umieszczone napisy: Wł. Podkowiński, J. Hubert, L. Piekarska, Cech Rzemieślniczy Radom, Z. Kowalska, Fr. Sowiński, M. Posobkiewicz, A. Kurzypa, A. Sroka, M. Setta, W. Pikiel, J. Dziedzic, B. Nikodem, W. Ziółkowski, J. Loba, W. Jedliński, F. Nowak, J. Siekiera, A. Depo, J. Jończyk, J Gładszysz, M. Zwolińska, M. Biedrzycki, Starosta Powiatu Radom, Ks. Dziekan J. Węglicki, Prezes Izby Rzemieślniczej Kielce, Dyr. Izby Rzemieślniczej M. Wasiński, Ks. pref. M. Adamski, Ks. wikary J. Pietruszka, Cech Zbiorowy Radom, Resursa Rzemieślnicza Radom, Cech Cukierników Radom, Cech Zbiorowy Jedlińsk, Cech Zbiorowy Białobrzegi, Bł. Papieski, Cech Garbarzy Radom, Cech Cholewkarzy Radom, Cech Krawiecki Radom, Cech Murarsko – Ciesielski Radom, Cech Piekarzy Radom, Cz. Błaszkiewicz, Cech Stolarzy Radom, J. Gałęziowski, Cech Ślusarzy Radom, Cech Szewców Radom, Cech Elektryków Radom, Zrzeszenie Czeladników Rzemiosł Wędliniarskich Radom, Cech Rymarsko-Tapicerski Radom, Cech Fryzjerów Radom, Cech Zdunów Radom, Cech Rzeźbiarsko Kamieniarski w Warszawie, Inż. J. Federowicz Cech Kamieniarzy Radom, Zw. Spółdzielni Szydłowiec, J. Skucha, Straż Ochotniczo – Pożarnicza w Szydłowcu, Zw. Kupców, Rada Narodowa, Zarząd Miejski Szydłowiec, Zw. Nauczycielski Szydłowiec, Nadleśnictwo Szydłowiec, K. Aztecki, J Augustyniak, Dr W. Bobiński, Cech Malarsko-Lakierniczy Radom, Z. Celniak, Cz. Barszcz, M. Bernatek, B. Bogacki, J. Bińkowski, W. Bucki, J. Czyż, F. Cegliński, J. Chojnowski, M. Dworak, L. Dworak, P. Erbel, M. Dunin, P. Depo, J. Dalek, Cz. Romański, F. Krzemiński, Dr K. Goszcz, Dr F. Goszcz, Wł. Gmur, J. Gołębiewski, M. Górnik, Al. Gierus, St. Janicki, F. Hubert, K. Jakaczyński, J. Gajewski, St. Górlicki, Br. Gałuszka, J. Jezierski, J. Jasińska, Z. Jankowski, J. Jaszewski, H. Jankowski, Komend. Post. MO w Szydłowcu, J. Jarzyński, St. Janas, Mgr St. Kowalski, Al. Koczarski, Fr. Krzemiński, J. Krzemiński, J. Korkowski, J. Krzemiński, J. Krzewicki, F. Klepaczewski, Fr. St. syn Kryński, Fr. Kryński, Fr. Karlikowski, St. Kasprzak, Wł. Kręciło, F. Kurzypa, St. Kaszewski, E. Krzemiński, M. Milarski, St. Matla, Wł. Matla, inż. W. Misiowiec, J. Karczmarek, St. Kryński, St. Misztal, M. Malinowska, A. Misiowiec, W. Maślikowski, W. Misztal, W. Nowak, J. Mikulski, St. Misiak, R. Maślikowski, Fr. Maślikowski, St. Nikodem, J. i P. Nowak, F. Ołowian, Wł. Górecki, J. Opałka, E. Okrój, Wł.,. Nowak, J. Nowakowski, J. Pardon, Dyr. J. Pałusiewicz, St. Palmowski, Wł. Pękalski, W. Potocki, Wł. Podgórski, P. Parczewski, J. Prokop, K. Panek, St. Pochyło, P. Pająk, St. Pikiel, St. Raczkowski, Al. Ryszew., J. Rozwadowski, A. Romaszewski, Pr. Poczty Szydłowiec, Szydłowiec. Posobkiewicz, L. Sasin, M. Starachowski, Al. Świerczowski, St. Skórkiewicz, J. Stachowski, J. Sosnowski, Mgr Sochaczewski, F. Skrzyński, A. Stanik, A. Stefański, Z. Snopkiewicz, J. Stobbe, St. Sobczyński, F. Stamirowski, B. Saduram, J. Szymkiewicz, J. Świerczyński, L. Sasal, J. Skrzyński, Fr, Szymkiewicz, St. Skrzyński, L. Szymkiewicz, E. Tomaszewski, St. Sasal, H. Skrzyński, W. Włodarczyk, J. Witorski, B-cia Węgrzeccy, R. Wisznicki, B. Winiarski, F. Walasek, St. Nowakowski, W. Wojtyniak, Sz. Sulima, St. Skrzyniarz, A. Włodarczyk, Cz. Zaręba, F. Czerski, E. Ziółkowski, Natalia Zarębowicz, St. Zawisza, J. Zawisza, W. Chudowski, J. Bąk, F. Karlikowski, L. Żelazny, St. Zaród, J. Zimnicki, E. Czarnecki, J. Gnat, J. Figarski, A. Dziewit, W. Brzostowski, W. Gula, Fr. Ruzik, J. Kapturki, J. Kucfir, St. Długosz, Z. Jedliński, J. Kokosiński, J. Kamienik, A. Janicki, W. Loba, St. Kwiatkowski, F. Jarząbek, J. Matla, F. Marzec, Fr. Madej, M. Majewski, J. Loba, W. Krzewicki, Wł. , Olesiński, E. Rogulski, J. Nikodem, J. Radomski, Wł. Sochacki, L. Podkowiński, W. Sulima, Eug. Wojciechowski, A. Tomczyk, R. Szparaga, J. Sajnóg, E. Szloch, J. Dereziński, L. Zwolański, J. Turek, Sz. Wesołowski, J. Górlicki, J. Zagdan, J i J Wrzesień, Cech Zbiorowy Skaryszew, W. Zacharkiewicz, J. Ziółkowski, J. Woźniak, W. Wawrzykowski, Pow. Zw. Cech. Rzem. Częstochowa, Pow. Zw. Cech. Rzem., Włoszczowa, H. Łaszczyński, Cech Zbiorowy Kozienice, Cech Zbiorowy Zwoleń, Cz. Goss, Cech Rzeź. –Wędl. Radom, Pow. Zw. Cech. Rzem Kielce, St. Siczek, Pozostało 45 śladów po brakujących gwoździach, trudności nastręcza odczytanie niektórych nazwisk. W szydłowieckiej świątyni przechowywane są także inne sztandary rzemieślnicze, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych znajdują się księgi cechowe z przełomu XIX i XX wieku, są one nie mniej cennym zabytkiem niż księgi cechowe przechowywane w MLIM. Zachodzi pilna potrzeba ich inwentaryzacji i zabezpieczenia, są one bowiem zapisem historii miasta, pomnikiem dziejów szydłowieckiego rzemiosła, i ze względu na jego rodzinny charakter, historią rodzin szydłowieckich. M. Sokołowski


Tagi:                                    

Sesje budżetowe

Radni z powiatu i z gminy, 29 grudnia będą obradować na sesjach poświęconych budżetom tych jednostek samorządu terytorialnego, na rok 2006. Obrady Rady Powiatu, w starostwie powiatowym rozpoczną się o godz. 10. Rradni miejscy obrady rozpoczną także o godz. 10, w sali Centrum Kultury "Zamek". msk


Tagi:                                    

Jasełka w Przedszkolu Samorządowym na ul Staszica

Jasełka przedszkolu nr 2, to uroczystość, która gromadzi corocznie dzieci wokół szopki „betlejemskiej”, w tym roku spotkanie dzieci, rodziców i pracowników przedszkola odbyło się 20 grudnia. Spotkanie świąteczne integruje dzieci z wszystkich grup wiekowych, jak również rodziców, którzy uczestniczą w występach dzieci. Okres świat Bożego Narodzenia to czas szczególnej życzliwości, radości, ciepła i spokoju. W taki nastrój wprowadził nas program artystyczny, w wykonaniu przedszkolaków, które zaprezentowały wszystkie formy aktywności artystycznej: taniec, śpiew, inscenizację. Dzieci wcieliły się w różne postacie, takie jak: aniołowie, pastuszkowie, gwiazdeczki, zwierzęta oraz postacie z bajek, które dodały niepowtarzalnego uroku przedstawieniu. Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu małych artystów wywołały podziw i wzruszenie rodziców. Miłym akcentem było dzielenie się opłatkiem, szczere życzenia płynące z głębi serca. Jasełka uświetnił wspólny śpiew kolęd przez dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola, który wytworzył ciepły, rodzinny nastrój. Dodatkową atrakcją, zgodnie z tradycją był kiermasz świąteczny w trakcie, którego można było nabyć karty świąteczne, stroiki i ozdoby wykonane przez dzieci i nauczycielki. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone są na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. T.M.


Tagi:                                    

Rocznica zwycięstwa

W nocy z 26 na 27 grudnia minęło 350 lat od zakończenia szwedzkiego oblężenia Jasnej Góry. W 1655 roku wojska Karola Gustawa X odstąpiły od klasztoru, który był oblegany od 18 listopada, ponosząc klęskę. Na pamiątkę tego cudownego zatrzymania Potopu Szwedzkiego, w sanktuarium trwał Rok Jubileuszowy. Obchody jubileuszowe skupione były na modlitwie dziękczynnej za cudowną obronę klasztoru oraz wokół kultywowania wartości narodowych i patriotycznych związanych z obroną Jasnej Góry i osobą przeora klasztoru o. Augustyna Kordeckiego, bohaterskiego obrońcy Sanktuarium. O. Bogdan Waliczek, 76. następca o. Kordeckiego powiedział, że Rok Jubileuszowy był czasem "ogromnej modlitwy, leczenia tożsamości narodowej i rodzenia na nowo miłości do naszej matki Ojczyzny i do tego miejsca, gdzie króluje Maryja". Niezwykły wymiar i symbolikę miał fakt, że w przeddzień swego "odejścia do Domu Ojca" 1 kwietnia 2005 r. Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił i ofiarował złote korony dla jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej. W czasie uroczystości poświecenia koron, która odbyła się kilka miesięcy później w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej abp Stanisław Dziwisz, najbliższy współpracownik papieża z Polski, poświęcił nałożoną na Cudowny Obraz brylantowo-bursztynową sukienkę, wykonaną specjalnie dla uczczenia Jubileuszu. Kulminacyjny punkt obchodów 350-lecia cudownej obrony Jasnej Góry stanowiły uroczystości ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia, które zgromadziły ponad 100 tysięcy pielgrzymów. W zrekonstruowanym historycznym Bastionie św. Rocha na Jasnej Górze zorganizowana została wystawa "Jasna Góra w dobie potopu" - Sanktuarium Matki Bożej za Wazów (1587-1668)", na której zaprezentowane zostały liczne dzieła sztuki oraz historyczne eksponaty pochodzące ze zbiorów muzealnych i bibliotecznych Polski oraz Szwecji. Wśród ok. 130 eksponatów znalazła się np. srebrna monstrancja fundacji króla Zygmunta l Starego z 1542 roku, różaniec ze srebra i bursztynu należący - wg tradycji - do o. Kordeckiego. W Bastionie przygotowano również specjalnie na jubileusz 350-lecia "Panoramę oblężenia Klasztoru Jasnogórskiego" obejmującą łącznie ponad 900 postaci wyobrażających obrońców klasztoru i żołnierzy zgrupowań wojskowych oblegających Jasną Górę.

wg KAI opr msk


Tagi:                                    

Rzesze przy żłóbku Pana

Przy bardzo licznym udziale wiernych, sprawowane były msze święte w dzień Bożego Narodzenia w świątyni św. Zygmunta. Szczególnie wielu wiernych zgromadziła jak każdego roku nocna msza święta zwana Pasterką. Po zakończeniu mszy świętych rzesz gromadziły sie przy symbolicznym żłóbku Jezusa, w kaplicy NMP. W czasie mszy świetej popołudniowej, odprawionej przez księdza proboszcza Adama Radzimirskiego 12 dzieciom udzielony został sakrament chrztu świetego. Uroczystość zgromadziła przede wszystkim rodziny ochrzczonych dzieci. msk


Tagi:                                    

Świąteczne życzenia przesłał nam ks. biskup Zygmunt Zimowski

[b]"Przeżywamy Święta Bożego Narodzenia, które uświadamiają nam prawdę zbratania się Boga z ludzkością. W ich atmosferze bardziej odczuwamy, że inni są też naszymi braćmi i siostrami. Nastrój opłatka wigilijnego, urzekające, tajemnicze światło choinek, usposabia nas do miłości, jedności i pokoju. Życzę z całego serca, aby miłość tej świętej Nocy rozradowała nasze serca i by ta rodość trwała przez cały Nowy Rok, który przed nami.

Z serca błogosławię + Z. Zimowski[/b]


Tagi:                                    

Wigilia. Imieniny księdza Proboszcza

W wigilijny poranek, w czasie mszy świętej roratniej modliliśmy sie w intencji ksiedza proboszcza Adama Radzimirskiego, dziękując Bogu za jego ofiarną służbę dla Kościoła. Słowa życzeń skierowali do Solenizanta liczni przedstawiciele ruchów o organizacji katolickich działajacych w naszej parafii. Ksiądz kanonik Adam Radzimirski, stanowisko proboszcza parafii sw. Zygmunta objął w 1992 roku. Przez te lata dał sie poznać jako gorliwy duszpastrz, doskonały gospodarz parafii i oddany kustosz fary św. Zygmunta - perły Szydłowca. Dzięki wsparciu i życzliwości ksiedza dziekana od 3 lat ukazuje się miesięcznik "Dom na Skale", który jest pierwszym pismem parafialnym, w długiej historii szydłowieckiej parafii. Obejmując w jego osobę modlitwą , dziekujemy Bogu za talenty, którymi Bóg go hojnie obdarzył, dziękujemy za troskę o parafię i parafian. Życzymy wielu sił i szczęścia płynącego ze służby dla Jezusa Chrystusa, Kościoła i lokalnej społeczności. msk


Tagi:                                    

Prymas modlił się za nowego prezydenta RP

O pomyślność i błogosławieństwo Boże dla nowego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego modlił się Prymas Polski. Kard. Józef Glemp przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny z okazji inauguracji prezydentury L. Kaczyńskiego w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Prymas powitał prezydenta Kaczyńskiego, który przybył do świątyni wraz z małżonką Marią, w progach katedry. Po wejściu do kościoła rozległy się oklaski, a chór zaśpiewał "Gaude Mater Polonia".


Tagi:                                    

Świąteczne spotkanie Burmistrza z rzemieślnikami i przedsiębiorcami

Wigiline spotkanie burmistrza z przedstawicielami środowisk gospodarczych, odbyło się 23 grudnia na Ratuszu. Burmistrz podziękował rzemieślnikom i przedsiębiorcom za ich całoroczną ciężką pracę, która przyczynia się do rozwoju miasta. Życzył radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wielu sukcesów w działalności firm w Nowym Roku. Łamiąc sie opłatkiem, przekazywano sobie życzenia, uczestnicy spotkania otrzymali od władz miasta kalendarze i symboliczne prezenty. Przedstawiciel rzemieślników prezes firmy Comes Marek Sokołowski, podziękował Burmistrzowi za zaprosznie i słowa życzeń, oraz w prezencie przekazał książkę omawiajacą tradycje rzemieślnicze i role znaków cechowych. Podkreślając potrzebę odrodzenia środowiska rzemieślniczego. Przed 579 laty, 6 lutego 1427 roku, miało miejsce pierwsze nadanie praw miejskich Szydłowca i zarazem potwierdzenie przywilejów rzemieślniczych, do tych tradycji mówił M. Sokołowski, trzeba nawiazywać, powracać do korzeni. Adam Kowalski podkreślił rolę Burmistrza w uporządkowani spraw miasta i przedsiębiorstw komunalnych. Spotkanie zakończyła dyskusja przy stole o zamierzeniach władz miejskich, zmierzających do uporządkowania i rozwoju miasta. Spotkania wigilijne ze środowiskami gospodarczymi odbywają się od poczatku sprawowania urzędu, przez burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego.


Tagi:                                    

Bł. Szymon z Lipnicy, bedzie kanonizowany

W czasie prywatnej audiencji dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Benedykt XVI wyraził zgodę na promulgację dekretów dotyczących 19 spraw 51 kandydatów na ołtarze. Znalazł się wśród nich jeden Polak, bł. Szymon z Lipnicy, bernardyn, z przełomu XIV i XV w.

Szymon z Lipnicy urodził się on między 1435 a 1440, prawdopodobnie ok. 1438 r. w Lipnicy Murowanej na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej a zmarł 18 lipca 1482 roku w Krakowie w czasie panującej w mieście zarazy. Dekret dotyczy heroiczności cnót tego opiekuna opuszczonych i chorych, którego kult potwierdził 24 lutego 1685 Innocenty XI. Starania o jego kanonizację rozpoczęto w 1767. W 1964 metropolita krakowski abp Karol Wojtyła powołał komisję, która zgromadziła bogaty materiał o bł. Szymonie. Daty kanonizacji polskiego zakonnika nie ustalono. wg KAI msk


Tagi:                                    

Własna firma- pomysł na pracę, pomysł na życie”

W dniu 21.12.2005 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste zakończenie projektu finansowanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie „ Szydłowieckie Forum Gospodarcze”, a kierowała nim Agnieszka Bulska. Partnerami projektu byli : Powiatowy Urząd Pracy, Burmistrz Miasta Szydłowca oraz szydłowieccy przedsiębiorcy. W projekcie wzięło udział 60 absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych. W czasie uroczystości zostały rozdane certyfikaty oraz nagrody pieniężne za najlepiej przygotowany biznesplan:

I nagroda 5000 otrzymała Pani Anna Sasal


Tagi:                                    

Konkretyzuje się idea budowy pomnika Jana Pawła II w Szydłowcu

Na szydłowieckim ratuszu 21 grudnia, odbyło się spotkanie osób, wspierających koncepcję budowy w Szydłowcu pomnika Jana Pawła II. Zdaniem ks. dziekana Adama Radzimirskiego „Warto dla potomnych zostawić taki materialny ślad, świadczący, że był taki człowiek, który zadziwił świat - Jan Paweł II."

Najwłaściwszą lokalizacją tego pomnika, zdaniem wszystkich zebranych, byłby plac przy świątyni farnej, na Rynku Wielkim. Wiązałoby się to z koniecznością uzgodnień konserwatorskich i przeniesienia usytuowanego tam obecnie pomnika św. Jana Nepomucena, na inne stosowne miejsce. Zdaniem burmistrza A. Jarzyńskiego, pomnik papieża z szeroko wyciągniętymi ramionami, wielkości około 2, 20 m, powinien zostać wykonany z szydłowieckiego piaskowca. Kamieniarz Waldemar Pikiel zauważył że należy w tym celu znaleźć i wydobyć duży blok kamienia, o odpowiedniej spójności i ziarnie. Wykonanie już samego pomnika, nie powinno sprawić większych trudności. Słowa te zostały przyjęte przez zebranych aplauzem. Na spotkaniu w Ratuszu omówiono także kwestie związane z kosztami i ze sposobami sfinansowania budowy pomnika Na zakończenie powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Szydłowcu, i Zespół Sterujący, w skład, którego weszli ks. kanonik Adam Radzimirski, burmistrz Andrzej Jarzyński, wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski, kamieniarz Waldemar Pikiel, architekt Stanisław Dworak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Bednarczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Jakubowski, prezes KIK-u Maria Lisak, długoletni prezes Spółdzielni Rzemieślniczej Władysław Pochylski, przedstawiciel środowisk AK Zofia Pawlak, Henryk Baniak, redaktor "Domu na Skale" prezes firmy Comes Marek Sokołowski.

Lokalizacja pomnika w bliskości starodawnej przepięknej szydłowieckiej fary, wymaga szczególnego pietyzmu w jego zaprojektowaniu i wykonaniu, tak aby był on elementem odpowiadającym zabytkowemu otoczeniu perły Szydłowca -kościoła św. Zygmunta. msk


Tagi:                                    

Spotkanie w Rzemiośle

Z udziałem księdza dziekana Adama Radzimirskiego, oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta Krystyny Bednarczyk i Leszka Jakubowskiego, 20 grudnia w siedzibie Spółdzielni Rzemiosł Różnych, odbyło się spotkanie wigilijne rzemieślników. Spotkanie było okazją do modlitwy, życzeń, wzajemnych podziękowań, oraz tradycyjnej staropolskiej wieczerzy braci rzemieślniczej i zaproszonych gości. Nakreślono także noworoczne plany, jednym z nich jest uaktywnienie środowiska szydłowieckich rzemieślników i przedsiębiorców, poprzez powołanie koorporacji zawodowej nawiązującej do blisko 580 letnich tradycji rzemieślniczych Szydłowca. msk


Tagi:                                    

Nowe galerie

W dziale "Galeria", zamieściliśmy kilka nowych galerii ze zdjęciami. Zapraszamy do ich obejrzenie. Zapraszamy również do czynnego włączenia się tworzenie "Domu na Skale", do dzielenia się dobrymi wiadomościami. Obecnie przygotowujemy wydanie noworoczne naszego miesięcznika, chętnie zamieścimy Państwa opinie i artykuły. msk


Tagi:                                    

Gorące życzenia

Wikariusze parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, księża Dariusz Szambor i ks. Dariusz Maciejczyk 19 grudnia, obchodzą swe imieniny; już dziś wspólnota parafialna w modlitwie polecała ich Bogu. Podczas odprawianej w ich intencji mszy świętej, delegacje ruchów katolickich działających w parafii św. Zygmunta wręczyły wiązanki kwiatów i złożyły życzenia: „ wielu sił, zdrowia, wytrwałości w dalszej posłudze kapłańskiej. Pełnego codziennego przeżywania tajemnicy Eucharystii oraz pokoju, radości, miłości, życzliwości, doświadczania bliskości Boga i Jego wielkiej Miłości.”

ks. Dariusza Maciejczyk, święcenie kapłańskie przyjął w 1990 roku, w naszej parafii pracuje drugi rok i jest opiekunem Akcji Katolickiej i KIK-u. Ks. Dariusz Szambor, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996, w naszej parafii pracuje 3 rok, opiekuje się kręgami rodzin, „Domowego Koscioła”. G.Sz.


Tagi:                                    

Pieśni Polskie - Kolędy

W okresie Bożego Narodzenia, a szczególnie w wieczór wigilijny radują serca Polaków, pogłębiają więź rodzinną i narodową. Nazwa "kolęda" pochodzi do łacińskiego słowa calendae, co oznaczało „pierwszy dzień miesiąca”, wywodzącą się z obchodów rzymskich kalend styczniowych związanych ze świętami ku czci odradzającego się słońca i wydłużania się dnia. Z ową kalendą styczniową wiązał się zwyczaj składania sobie nawzajem darów i życzeń. Dlatego też na początku nazwa "kolęda" oznaczała pieśń noworoczną, w której zawarte były życzenia pomyślności i urodzaju na nowy rok. Chwaliła gospodarza i jego rodzinę oraz dziękowała za otrzymane dary. Przebierańcy w okresie od Bożego Narodzenia do Trzech Króli odwiedzali domy, często przebrani za tury, jelenie, wilki, konie, kobiety, śpiewali pieśni zwane godowymi (starosłowiański god - czas, rok). W rozwoju kolędy - bożonarodzeniowej pieśni religijnej, znaczącą rolę odegrali przybyli w 1237 r. do Polski franciszkanie, szczególnie pielęgnujący kult żłóbka. Przygotowywane przez zakonników jasełka od początku przyciągały wiernych, którzy z biegiem czasu zaczęli w nich czynnie uczestniczyć. Bardzo charakterystyczny był zwyczaj kołysania figurki Dzieciątka, któremu towarzyszyły śpiewy. Najwcześniejsze zapisy kolęd w języku polskim (9 utworów) jeszcze bez muzyki pochodzą z I połowy XV w. Nie wiadomo jednak od jak dawna recytowano lub śpiewano kolędy, data zapisu tekstu nie zawsze sugeruje bezpośrednio datę jego powstania. Wśród pierwszych utworów znajdują się zarówno tłumaczenia z łaciny, czeskiego, jak i teksty oryginalne. Za najstarszą zachowaną polską kolędę, uważa się tekst z 1424 r. Zdrow bądź, krolu anjelski. Termin kolęda w odniesieniu do kompozycji muzycznej po raz pierwszy pojawia się w Tabulaturze Jana z Lublina (1537 - 48). Ta najobszerniejsza tabulatura organowa Europy z XVI w. zawiera cztery melodie kolęd będących transkrypcjami hymnu Dies est laetitiae i pieśni Nuż my, wierni, zaśpiewajmy w trzech wariantach. Obok tego źródła najwcześniejsze melodie pochodzą z kancjonałów ( czyli śpiewników liturgicznych ) protestanckich i katolickich, których muzyczny charakter jest zwykle poważny, dostojny, wzorowany na średniowiecznym chorale. Wiek XVII przyniósł również kolędy o tematyce pasterskiej, wnoszące do swoich treści wiele szczegółów obyczajowych i realiów epoki, unarodowienie treści ewangelicznych (między innymi przenoszenie akcji kolęd z Palestyny do Polski). Najbardziej znane polskie kolędy, które są śpiewane do dzisiaj to: piękna i wzniosła kolęda Bóg się rodzi (Pieśń o Narodzeniu Pańskim – bo taki jest jej właściwy tytuł, podobnie jak Kiedy ranne wstają zorze), którą napisał Franciszk Karpiński; Mizerna, cicha stajenka licha Teofila Lenartowicza; W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu ks. Piotra Skargi; Gdy się Chrystus rodzi; Dzisiaj w Betlejem; Przybieżeli do Betlejem pasterze; Ach, ubogi żłobie; Wśród nocnej ciszy; Do szopy, hej, pasterze; Oj, maluśki, maluśki; A wczora z wieczora; Anioł pasterzom mówił, a także napisana w czasie drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Gusen , która weszła do kanonu kolędy polskiej, stając się w krótkim czasie bardzo popularną – Nie było miejsca. Do polskich kolęd tęsknili emigranci. Przypominały im one ciepło rodzinnego domu, tradycje przodków, Polskę. Fryderyk Chopin pokłonił się niejako tym bożonarodzeniowym pieśniom, zawierając w swoim Scherzo h-moll frazy ze starej polskiej kolędy Lulajże Jezuniu. Mamy obowiązek dbać o ten skarb narodowy, by go nie zagubić. Musimy śpiewać kolędy w naszych mieszkaniach, wspólnie w rodzinach i na różnych spotkaniach. Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów polskich rodzin. Nie możemy zadowolić się słuchaniem tylko kolęd, nadawanych przez telewizję lub radio. O tym, dlaczego warto śpiewać kolędy, pięknie mówi ks. Jan Twardowski: Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Opracowała rg


Tagi:                                    

Strażacki opłatek

Na Opłatku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szydłowcu, spotkali sie strażacy zawodowi i ochotnicy z powiatu szydłowieckiego. Życzenia strażakom złożyli obecni na świątecznym spotkaniu samorzadowcy z Szydłowca, Jastrzębia i Mirowa, oraz kapelan szydłowieckich strażaków ks. kanonik Adam Radzimirski. Spotkanie opłatkowe było okazją do pogłębienia zawodowej więzi, strażacy z OSP mogli także przy okazji pobytu w JRG zapoznać się z nowym powiatowym stanowiskiem dowodzenia. msk


Tagi:                                    

Szydłowiec pamieta!

W ubiegłym roku 30 listopada grupa szydłowieckich samorządowców, biorąca udział w pielgrzymce samorządowców z Ziemi Radomskiej, dzięki staraniom biskupa ordynariusza Zygmunta Zimowskiego, została przyjęta na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Wśród tych osób, jak i wielu innych środowisk, dojrzewa myśl utrwalenia pamięci wielkiego Rodaka. Z incjatywy burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego i proboszcza parafii św. Zygmunta ks. kanonika Adama Radzimirskiego, powołany został zespół koordynujacy budowę pomnika Jana Pawła II Ojciec Święty Jan Paweł II, odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku, obecnie trwa proces beatyfikacyjny, o którego jak najszybsze zakończenie i wyniesie Jana Pawła II na ołtarze, możemy prosić Boga w naszych modlitwach. Wzniesienie pomnika Jana Pawła II, w Szydłowcu, będzie widzialnym znakiem wdzięczności za jego życie przepełnione miłością Boga i człowieka. Trwałym wezwaniem do pielęgnowania nauki Ojca Świętego, a zarazem symbolem pamięci, hołdu, dumy i jedności wszystkich mieszkańców naszego miasta. . msk


Tagi:                                    

Czas odnowy!

Trwają rekolekcje adwentowe, w parafii św. Zygmunta. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Janusz Kularski dziekan z Tomaszowa Mazowieckiego. Rekolekcjonista już na wstępie zaznaczył, że przybył uczyć nas nie ziemskiej mądrości, ale głosić tak jak potrafi Jezusa Chrystusa. Św. Jan Chrzciciel nawoływał, za prorokiem Izajaszem „Prostujcie drogę Pańską”, rekolekcje jak mówił kaznodzieja to czas prostowania dróg sumienia. Wielu, bowiem oszukuje swe sumienie, zasypuje je pozorami, nie chcąc widzieć błędnych dróg swego życia. Są niestety i tacy, którzy zabijają je zupełnie. Sumienie można zagłuszyć zupełnie, a tylko w czasie ziemskiego życia. W wieczności odezwie się ono jednak z całą dramatyczną siłą, wtedy będzie ból za utraconym Bogiem. Teraz mamy czas, aby prostować nasze drogi, aby zbliżyć się do Boga, który przychodzi. Rekolekcje w naszej parafii potrwają do środy, czwartek jest dniem spowiedzi świętej. Ks. kanonik Janusz Kularski pochodzi z parafii Przedbórz, od 1993 jest proboszczem parafii Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim.

Z planem rekolekcji można zapoznać się w dziale Ważne Informacje. msk


Tagi:                                    

Grudniowy numer Domu na Skale

Grudniowy numer miesiecznika "Dom na Skale" trafił do rąk naszych czytelników. Pismo parafii św. Zygmunta cieszy sie niesłabnącą sympatią i zainteresowaniem. Miesięcznik rozprowadzany jest w ilości 1100 -1200 egzemplarzy, głównie na terenie parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Systematycznie wzrasta również ilość wyświetleń naszej strony internetowej. Od początku jej powstania (w końcu czerwca br) została otworzona prawie 5000 razy. Najwięcej jak dotychczas odwiedzin mieliśmy w lpażdzierniku (1000) i listopadzie (1001 wyświetleń). Zanotowaliśmy wejścia z adresów z poza Polski, min z USA, Kanady, Australii, Szwecji i z Niemiec. Dziękujemy! msk


Tagi:                                    

Nowoczesne stanowisko dowodzenia w PSP w Szydłowcu.

Szydłowieccy strażacy mają nowoczesne stanowisko dowodzenia. W dniu 9 grudnia zostało ono uroczyście otwarte. Kapelan powiatowy strażaków ks. dziekan Adam Radzimirski, poświęcił sprzęt służący ratowaniu życia i mienia obywateli oraz pobłogosławił pracujących tam strażaków. W uroczystości wzięli udział min. przedstawiciele władz powiatu wicestarosta Anna Łękawska i członek Zarządu Marek Sadownik, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, komendant KPP nadkomisarz Krzysztof Skrzek. Wartość prac związanych z urządzeniem Powiatowego Stanowiska Dowodzenia jak poinformował komendant powiatowy PSP kpt. Robert Gałązka wyniosła około 120 tysięcy złotych, z tego 100 tysięcy na zakup sprzętu przeznaczył ze środków komendy wojewódzkiej, komendant mazowiecki PSP nadbrygadier Ryszard Psujek. Pozostałe koszty związane z dostosowaniem i remontem pomieszczeń pochodziły z funduszy własnych i pomocy rzeczowej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Stanowisko dowodzenia zlokalizowane w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Strażackiej wyposażone jest w serwerownie, sprzęt komputerowy, kamery, telefony, łącza stałe i łącza telefoniczne oraz sieć internetową. Zakupiono i zamontowano nowe automatycznie otwierane bramy wjazdowe, na plac JRG co ułatwia wjazd i wyjazd samochodów gaśniczych. Stanowisko dowodzenia podlega pod Wydział Operacyjno Szkoleniowy, którego naczelnikiem jest st. kapitan Artur Wiśniewski, obsługują go strażacy mł. kapitan Jarosław Mosiołek, st. aspirant Artur Gałązka oraz st. aspirant Henryk Podsiadły, do ich zadań należy: koordynowanie, dysponowanie i analizowanie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu, wymiana informacji z innymi podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, współpraca z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Warszawie, współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie i obsługa telefonu 112. msk


Tagi:                                    

Ołtarz Najświetszej Maryi Panny, wrócił na swe dawne miejsce

Ołtarz Najświetszej Maryi Panny, z kaplicy Szydłowieckich, kościoła farnego św. Zygmunta, po kilkumiesięcznej konserwacji wrócił na swoje miejsce. Dziś trwały prace montażowe, związane z montażem i ustawieniem ołtarza, który ustawiony zostanie na południowej ścianie kaplicy, przez co będzie bardziej wyeksponowany i widoczny z nawy kościoła. Prace renowacyjne prowadził konserwator Wojciech Wdowski. Ołtarz w czasie prowadzonych konserwacji, został oczyszczony z pięciu warstw przemalowań, uzupełniono ubytki drewna i zaprawy gruntującej. Nałożone zostały nowe złocenia, wykonane z płatków 24 karatowego złota. Obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus, umieszczony w ołtarzu, zdaniem W. Wdowskiego pochodzi z XIX wieku. Sukiennka zdobiąca obraz jest jednak znacznie starsza. Prawdopodobnie pierwotny zniszczony obraz, został zastąpiony póżniejszą jego repliką, wykonaną techniką polegającą na wmalowaniu w otwory sukienniki, twarzy i wystajacych detali obrazu. Obraz zasłoniety był zasuwą z lużną kompozycją na temat "Przemienienie Pańskie" Rafaela. Zasuwa chodziła pomiędzy skrzynią ołtarza a obrazem Bożej Rodzicielki. Zasuwa zostanie umieszczona oddzielnie, na ścianie kaplicy lub w innym miejscu światyni, posiada bowiem walory artstyczne i religijne. msk


Tagi:                                    

Finanse gminnej oświaty

W dniu 5 grudnia 2005 roku w Szydłowcu, radni Rady Miasta, burmistrz oraz dyrektorzy placówek oświatowych uczestniczyli w spotkaniu z radcą Ministra Edukacji Czesławą Kunkiewicz-Waligórą, poświęconego sprawom finansowania edukacji publicznej i możliwościom pozyskania środków na rzecz gminnej oświaty. Utrzymanie szkół gminnych z roku na rok kosztuje budżet gminy coraz więcej. Niż demograficzny, powoduje zmniejszanie się liczby dzieci w szkołach, a co za tym idzie mniej pieniędzy jest w sytemie finansowania oświaty. Podnoszenie kwalifikacji i zwiększajace się wraz z tym pobory nauczycieli, rosnące koszt utrzymania szkół, powodują trudna sytuację gminnej oświaty. msk


Tagi:                                    

Maryja - Człowiek bez grzechu.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu, którą Kościół katolicki czci w dzisiejszej uroczystości, oznacza że Matka Najświętsza na mocy uprzedzającej odkupieńczej łaski Jezusa Chrystusa, od początku swojego istnienia była zachowana od grzechu pierworodnego. Maryja, przwidziana w Bożym planie zbawienia na Matkę Syna Bożego, rozpoczęła swoją egzystencję wraz z darem łaski. Bóg obdarował ja łaską już od chwili poczęcia, ze względu na przwidziane Boże Macierzyństwo. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus Pius IX. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Pisał on tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.

Bóg, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi. Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie". Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona na Wschodzie powszechnie wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników. Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury). Według kanonu 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak mamy taką możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eucharystii. opr. msk


Tagi:                                    

Szydłowiecki rzemieślnik w Krajowej Radzie Duszpasterskiej Rzemiosła

W składzie Krajowej Rady Duszpasterskiej Rzemiosła powołanej na kadencję 2005-2009 roku, działającej przy prezesie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, będzie pracował wiceprzewodniczący Rady Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, szydłowiecki rzemieślnik i redaktor miesięcznika "Dom na Skale" Marek Sokołowski. Z ramienia Episkopatu Polski, krajowym duszpasterzem rzemiosła jest ks. kanonik Wiesław Kwiecień. W kompetencjach Krajowej Rady Duszpasterskiej, jest między innymi organizacja dorocznych pielgrzymek rzemiosła polskiego na Jasna Górę, organizowanych w ostatnią niedzielę czerwca. W przyszłym roku 25 czerwca, odbędzie się jubileuszowa XXV pielgrzymka rzemieślników do jasnogórskiego sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. St.S.


Tagi:                                    

Zmarł Marian Bujak - najsłynniejszy skrzypek Ziemi Radomskiej.

Zmarł Marian Bujak skrzypek z Szydłowca, laureat dyplomu "Piękniejsza Polska", dwukrotny zdobywca "Złotej Baszty" - głównej nagrody Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Marian Bujak urodził się w Koryciskach w 1920 roku, nauczył się grać na skrzypkach, mając siedem lat. Uczył go dziadek Karol Piasta, który wydłubał dla niego skrzypki zwane otopką. Od 13 roku życia M. Bujak, już chodził sam grać na tzw muzyki, wesela, czy "zality". Znał ponad 500 melodii, do najbardziej ulubionych jego utworów należały polki " Żydóweczka", "Szabasówka". Oberki: "Bycek", "Owczareczek", "Młynarz brzdąkany" oraz mazurki: "Żydek", "Opoczyński", "Rekrut" i inne. W 2202 roku w Chlewiskach prowadził warsztat skrzypcowy na odbywającym się tam TaborzeTańca i nagrał płytę zatytułowaną "Portret Muzykanta". Pogrzeb zmarłego ś.p. Mariana Bujaka ma odbyć się w najbliższy czwartek. opr.msk


Tagi:                                    

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka

Strzelcy ze Związku Stzeleckiego oddział Szydłowiec, wieczorem 5 grudnia w 138 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka na skwerze jego imienia. Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie w powiecie święciańskim, jako czwarte dziecko małżonków Józefa i Marii Piłsudskich. Od 7 roku życia po pożarze rodzinnego majątku rodziców zamieszkał w Wilnie. Był zesłany na Sybir, skąd powrócił po odbyciu 5 letniej kary. Przewodził PPS i był redaktorem naczelnym pisma "Robotnik". Założył Legiony Poskie, był I Marszałkiem odrodzonej Polski i obrońcą jej niepodległości. Zmarł w Warszawie 12 maja 1935. msk


Tagi:                                    

Szydłowiecka Barbórka

Polscy górnicy obchodzili doroczne święto branżowe - Barbórkę. W dniu 4 grudnia świętują, nie tylko górnicy węglowi, ale też - solni, siarkowi, skalni, rud metali, naftowi. Tradycyjną śląską Barbórkę, rozpoczynają poranne przemarsze orkiestry górniczej przez osiedla zamieszkane przez górników, a także pod oknami domów dyrektorów kopalń. Znanym zwyczajem jest "skok przez skórę" -ceremonia przyjęcia nowych adeptów do braci górniczej, czy biesiadne spotkania górniczej braci. Z tej więzi środowiska górniczego, jego obecności w życiu regionu, a nie tylko z ekonomicznej kondycji kopalni, bierze się siła Śląska. Szydłowiec słynący z kamienia miał swoich górników, skalnych górników, którzy obchodzili Barbórkę, razem z całą bracią górniczą. Niestety upadek większych zakładów wydobycia kamienia, brak wspólnoty i choćby najprostszych form samoorganizacji zakładów kamieniarskich i wydobywczych funkcjonujących w Szydłowcu i okolicach, spowodował żałosny upadek barbórkowych tradycji Szydłowca. Jednym słowem każdy sobie rzepkę skrobie, ze stratą dla pozycji społecznej tej grupy zawodowej, ale i ze stratą dla miasta i regionu od lat związanego z skarbem tej ziemi kamieniem, piaskowcem szydłowieckim. msk


Tagi:                                    

Spotkanie w Suchedniowie

W sobotę 3 grudnia w Suchedniowie pod przewodnictwe Daniela Wosia, zebrała się kapituła organizacji "Równość - Wolność - Niepodległość", w celu przygotowania obchodów 142 rocznicy powstania styczniowego. W zebraniu uczestniczyła poseł Maria Zuba, oraz delegaci miast i gmin w których organizowane są obchody: Suchedniowa, Wąchocka, Bodzentyna. Z Szydłowca w spotkaniu uczestniczył reprezentujący Związek Strzelecki komendant okręgu sierżant Roman Burek. W Szydłowcu po raz pierwszy po II wojnie światowej obchodzono rocznicę powstania styczniowego w 2004 roku. msk


Tagi:                                    

Modlitwa na imieniny patrona..

Członkowie klubu miłośników broni dawnej i fechtunku „Gryf”, w niedzielę 4 grudnia uczestniczyli w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu, we mszy świętej z okazji imienin swego patrona, Mikołaja Szydłowieckiego. Do świątyni w której znajduje się XVI wieczny marmurowy nagrobek, przedstawiający go w zbroi i z mieczem, przybyli w pełnym rycerskim rynsztunku. We wrześniu rycerze z Gryfa, w czasie ogólnopolskiego turnieju o szablę Mikołaja Szydłowieckiego, otrzymali od wojewody Leszka Mizielińskiego szablę dla najlepszej drużyny rycerskiej na Mazowszu. Szablę tę przekazali dla kościoła farnego św. Zygmunta, gdzie została umieszczona w prezbiterium nad płytą nagrobną M. Szydłowieckiego. Przy grobie rycerza w czasie mszy świętej sprawowanej przez księdza proboszcza Adama Radzimirskiego, zaciągnęli honorowa wartę, w modlitwie polecając Bogu także samych siebie i prosząc o błogosławieństwo i opiekę dla swych rodzin. msk


Tagi:                                    

Turystyczna Integracja

Grupa dzieci ze PSP nr 1 i Zespołu Szkół –PSP nr 2 w Szydłowcu, w dniu 4 grudnia wyjechała na 8 dniowy turnus integracyjny. Dzieci pod opieką nauczycielek Ewy Świercz i Iwony Farbiś pojechały do Łodzi, tam spędzą dwa dni, zwiedzając Ogród Botaniczny, ZOO i Muzeum Filmu. Mają również spotkanie w Pałacu Młodzieży z dziećmi rozwijającymi swe zainteresowania w pracowniach fotograficznej i filmowej. Podróżując z Łodzi do Warszawy maja zatrzymać się Niepokalanowie, gdzie obejrzą min. ruchomą szopkę. W czasie pobytu w Warszawie, zatrzymaja się w schronisku młodzieżowym Syrenka. Zwiedzą Port Lotniczy Okęcie, Wilanów, gmachy rządowe, Pałac Prezydencki, Sejm. W czasie zwiedzania Kampinoskiego Parku Narodowego uczestnicy programu integracji turystycznej zatrzymają się Palmirach miejscu pamięci narodowej, zwiedza twierdzę Modlin i Cytadelę. Na Powązkach poznają Aleję Zasłużonych Polaków, będą mogły również przejechać się metrem. Głównym organizatorem programu „Turystyczny pobyt integracyjny w szkolnych schroniskach młodzieżowych” jest Stowarzyszenie Integracyjnej Turystyki Młodzieżowej. W programie biorą udział dzieci ze szkół Mazowsza, województwa łódzkiego i Warszawy Organizatorem wyjazdu w Szydłowcu, było Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skałka”, którego dyrektorem jest Mieczysław Łukomski, we współpracy ze szkołami podstawowymi biorącymi udział w programie. Na wyjazd dyrektorzy szkół kwalifikowali uczniów mających osiągnięcia sportowe, krajoznawcze, osiągające dobre wyniki w nauce. msk


Tagi:                                    

Szydłowiec pamięta ks. Romana Kotlarza

Kuria Diecezjalna w Radomiu wyraziła zgodę na umieszczenie pamiątkowej tablicy ku czci ks. Romana Kotlarza, w kościele parafialnym Św. Zygmunta w Szydłowcu. Treść napisu na tej tablicy ma być następująca:

Księdzu Romanowi Kotlarzowi Wikariuszowi parafii św. Zygmunta w Szydłowcu w latach 1954 – 1956 męczennikowi robotniczego protestu w Radomiu w czerwcu 1976 roku w 30. rocznicę śmierci.


Tagi:                                    

Papież Benedykt XVI apeluje o zachowanie prawa naturalnego

Prawo naturalne ma charakter powszechny, jest niepodważalne i niezbywalne i jako takie winni je przyjąć wszyscy, szczególnie władze cywilne, powołane do wspierania ich i zagwarantowania ich przestrzegania - powiedział 1 grudnia Benedykt XVI. Papież mówił o tym członkom Międzynarodowej Komisji Teologicznej, których przyjął na audiencji. Podkreślił także konieczność jedności teologów z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. 30 członków Komisji zebrało się na dorocznym posiedzeniu, a pierwszym pod kierunkiem nowego przewodniczącego - abp. Williama Josepha Levady. Papież zaznaczył, że tematy obecnej sesji zaproponował jeszcze Jan Paweł II, gdy przyjął 7 grudnia ub.r. członków Komisji, której przewodniczył wówczas kardynał Joseph Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Oprócz statusu współczesnej teologii i prawa naturalnego omawia się obecnie zagadnienie zbawienia nieochrzczonych dzieci. Prawo naturalne, zakorzenione w ludzkiej naturze i płynące z woli Stwórcy, jest wcześniejsze od wszelkich praw stanowionych - mówił Ojciec Święty. Zwrócił uwagę, że normy tego prawa są uniwersalne, nienaruszalne i niezbywalne i jako takie winny być uznawane przez wszystkich, zwłaszcza przez władze cywilne. Zdaniem mówcy, we współczesnej kulturze pojęcie "natury ludzkiej" wydaje się zacierać, co jednak nie zmienia faktu, że "prawa człowieka pozostają niezrozumiałe bez założenia, że w samą istotę ludzką wpisane są wartości i normy, które należy odkryć i realizować, a nie wymyślać i arbitralnie narzucać". Nawiązując następnie do statusu współczesnej teologii Papież przypomniał, że jej podstawową zasadą normatywną pozostaje objawienie Chrystusa. Teologia uprawiana jest w Kościele i dla Kościoła, w wierności Tradycji Apostolskiej - dodał. - Z tego względu - mówił papież - praca teologa musi być wykonywana w jedności z żywym Magisterium Kościoła i pod jego autorytetem. Traktowanie teologii jako prywatnej sprawy teologa oznacza nieznajomość samej natury tej dyscypliny. Jedynie wewnątrz wspólnoty kościelnej, w komunii z prawowitymi pasterzami Kościoła, praca teologiczna ma sens. Wymaga ona z pewnością kompetencji naukowej, ale też w nie mniejszym stopniu ducha wiary i pokory człowieka świadomego, że Bóg żywy i prawdziwy nieskończenie przekracza ludzkie możliwości. Benedykt XVI podkreślił znaczenie dialogu teologii ze światem świeckim, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że odrzucenie ontologicznej podstawy zasadniczych wartości życia ludzkiego prowadzi nieuchronnie do pozytywizmu i uzależnia prawo od nurtów myślowych panujących w danym społeczeństwie. Prawo staje się w ten sposób narzędziem władzy, zamiast podporządkować władzę sobie - podkreślił Papież. Na zakończenie dodał, że racjonalność, naukowość i myślenie w łączności z Kościołem nie tylko się nie wykluczają, ale pozostaje w jedności. - Duch Święty wprowadza Kościół w pełnię prawdy, Kościół pozostaje w pełni prawdy i prowadzi, wychowując do prawdy - podkreślił Ojciec Święty. Międzynarodowa Komisja Teologiczna działa przy Kongregacji Nauki Wiary, której prefekt jest z urzędu przewodniczącym Komisji.

KAI (ml, RV //mr)


Tagi:                                    

Powiatowe centrum dowodzenia

W Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, niebawem zostanie otworzone Powiatowe Stanowisko Kierowania, tworzone w ramach krajowego systemu ratowniczego. Stanowisko usytuowane jest w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej i wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i łącznościowy. Uroczyste otwarcie i poświęcenie powiatowego stanowiska kierowania zaplanowano na 9 grudnia. msk


Tagi:                                    

Zasłużeni dla Solidarności

W dniu 29.11.2005 r. w radomskiej Resursie w ramach obchodów 25 lecia Solidarności odbyła się uroczystość wręczenia ,,Srebrnej Odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność”. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, parlamentarzyści PiS; Marzena Wróbel, Marek Suski, Lucyna Wiśniewska, senator Stanisław Karczewski, oraz przedstawiciele władz samorządowych Radomia. Z powiatu szydłowieckiego medalami zostali odznaczeni: Anna Bąk, Alicja Szymczyk, Zdzisław Bąk, Zbigniew Szymczyk, Julian Włodarczyk, Andrzej Wiśniewski. W trakcie uroczystości młodzież szkół radomskich przedstawiła montaż słowno muzyczny oraz odbyła się prelekcja filmu przedstawiającego wydarzenia sprzed 25 lat. opr.msk