Tagi: ,

Rocznicowe obchody w Wysokiej

W 69 rocznicę śmierci żołnierzy dywersji z pierwszego patrolu podobwodu Wanda z 72 pp AK, oddano część poległym i zmarłych żołnierzom przy wzniesionym w 1993 roku pomniku w Ciepłej i na mogiłach akowskich na cmentarzu w Wysokiej. W świątyni parafialnej pw. św. Mikołaja, polecano uczestników walk Bogu oraz modlono się o pomyślność Ojczyzny.

Mszę świętą odprawiał w tej intencji wikariusz ks. Paweł Bukała. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe, kombatanci, młodzież szkolna i nauczyciele przedstawiciele; samorządu powiatowego i gminnego, lasów państwowych i partii politycznych. Po raz kolejny miałem możliwość uczestniczyć w tej patriotycznej uroczystości. W tym roku miała skromny charakter, choć trudno nie dostrzec olbrzymiego zaangażowania osób, które utożsamiają się z tradycją i dziedzictwem Armii Krajowej.

Z kart historii.

24 maja 1944 roku Niemców siłami wojska, policji i żandarmerii niemieckiej terenu działania Patrolu Dywersyjnego AK i obławy na wieś Ciepła. Zginęło w wtedy kilku żołnierzy AK: strz. Antoni Górka „Gawron”, kpr. pchor. Jerzy Zamojski „Jeremi”, kpr. Jerzy Gola „Kruk”, kpr. pchor. Tadeusz Hanusiewicz „Listek”, kpr. pchor. Edward Gawdzik „Skiba”, Wacław Skórkiewicz „Błyskawica”, Stefan Tarka „Żółw”. Na cmentarzu w Wysokiej pochowany jest także Aleksander Mikołajewski „Bona” zamordowany przez żandarmów 2 listopada 1944 roku. W czasie pacyfikacji wsi Ciepła zginął także Stefan tarka z Ciepłej PS. „Żółw”.

W czasie obławy na wieś Ciepła ucierpiała ludność cywilna. Kilku żołnierzy i mieszkańców Ciepłej, trafiło do gestapowskich kaźni lub obozów koncentracyjnych, gdzie straciło życie. Byli to miedzy innymi: Stanisław Derleta „Figlarz” i Stanisław Krakowiak z Ciepłej.

Miłość żąda ofiary. Ofiary zasługują na naszą pamięć.


Dodaj Komentarz