Tagi: ,

Farna wigilia paschalna

W farze św. Zygmunta liturgia wigilii paschalnej celebrowana w Wielką Sobotę od godz. 18. Wigilijne czuwanie połączone z Eucharystia trwało do godziny 20. Rozważano tajemnice Zbawienia i pieśniami głoszono Wielkanoce zwycięstwo Chrystusa, nad śmiercią i grzechem. Liturgii przewodniczył ks. Krzysztof Nowosielski. Obrzęd poświęcenia wody zapalonym paschałem i odnowy przyrzeczeń chrzcielnych poprowadził ks. Andrzej Kania.

Uroczystość rozpoczęło się od Obrzędu Światła, czyli poświecenia ognia i przygotowania paschału. Na placu kościelnym przy płonącym ognisku, ksiądz pozdrowił wiernych, „którzy w tę najświętsza noc, w którą nasz Pan, Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia .. zgromadzili się na czuwanie i modlitwę”. Następnie odbyło się poświęcenie ognia i zapalenie od ogniska świecy paschalnej. Na paschale wyryty jest krzyż, w które kapłan włożył symboliczne gwoździe i litery greckiego alfabetu alfa i omega oznaczające Chrystusa oraz aktualny rok: 2014

Paschał procesyjnie wniesiono do świątyni. Od paschału swoje świece zapalali wierni zgromadzeni w świątyni. Następnie ks. Nowosielski wyśpiewał orędzie paschalne: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiennym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem tak takiej światłości, raduj się, Kościele święty, matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy…”

Potem w części drugiej: Liturgii Słowa ministranci odczytywali fragmenty Pisma świętego. Najpierw ze Starego a następnie z Nowego Testamentu. Opisywały one stwórcze i zbawcze dziele Boga. W pełnej wersji liturgii czytań jest dziewięć, w tym ostanie to czytanie ewangeliczne, które odczytuje kapłan. W świątyni farnej słowa Ewangelii według Świętego Mateusza odczytał ks. Kania. On też wygłosił kazanie, którego głównym motywem była kwestia czuwania w noc Zmartwychwstania. Czytania przeplatane były śpiewem psalmów i modlitwą przewodniczącego liturgii ks. Krzysztofa.

Następnie w części trzeciej liturgii organista Zbigniew Matla zaśpiewał Litanię do Wszystkich Świętych. Wierni odpowiadali na litanijne wezwania. Po śpiewie kapłan pobłogosławił wodę chrzcielną i poświęcił ja zanurzając w przygotowanej misie paschał i wypowiadając słowa: prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na te wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia.” Liturgię chrzcielną zakończyło pokropienie woda święconą obecnych w kościele i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

W części czwartej rozpoczęła się zwykła Liturgia Eucharystyczna ze śpiewami wielkanocnymi, które wykonywał Chór Strefy JP II i wierni. W czasie liturgii wielkosobotniej przy Grobie Pańskim czuwali strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.


Dodaj Komentarz