Czwarty Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec

Szydłowieccy rajcy miejscy podjęli 25 maja uchwałę nadającą ks. kanonikowi Adamowi Radzimirskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”. Proboszcz parafii św. Zygmunta jest wybitnym kustoszem wiekowej szydłowieckiej fary.

Tworzy ona wespół z Ratuszem i Zamkiem Szydłowieckich i Radziwiłłów - trójcę najcenniejszych zabytków kultury materialnej i religijnej Szydłowca.

Ks. Adam Radzimirski jest gorliwym duszpasterzem i niezmordowanym społecznikiem, kapelanem strażaków i rzemiosła, osobą wrażliwą na los parafian. Doskonałym organizatorem życia parafialnego, cieszącym się autorytetem dziekanem dekanatu szydłowieckiego. Przyczynił się do rozwoju parafii i przywrócenia rangi dekanatu szydłowieckiego. Jest człowiekiem przy tym skromnym, pracowitym i nie szukającym poklasku.

Decyzja Rady Miejskiej podjęta na wniosek burmistrza Andrzej Jarzyńskiego, ma niewątpliwie związek z przypadającą w czerwcu 40 rocznicą święceń kapłańskich ks. A. Radzimirskiego.

Prawdopodobnie medal będzie wręczony Księdzu Dziekanowi, wespół z wręczeniem medalu ordynariuszowi zamojsko-lubaczowskiemu ks. bp Wacławowi Depo.

Tytuł ”zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” ustanowiony 1 czerwca 2010 nadano bowiem do tej pory trzem osobom: ks. bp. Wacławowi Depo (jednak jeszcze nie wręczono medalu), minister zdrowia Ewie Kopacz i radcy Ministra Edukacji Narodowej Czesławie Kunkiewicz-Waligórze ( więcej na http://domnaskale.net.pl/artykul/gala-medalowa-na-zamku/.

Rada Miasta nadaje tytuł i medal "Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec" osobom i instytucjom, które swoją działalnością zawodową i społeczną oraz swoją postawą, w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta i gminy.

Medal wykonany z cynku i aluminium pokryty powłoka galwaniczną z brązu, na którym umieszczony jest napis "Zasłużony dla Miasta i Gminy" i sentencja zaczerpnięta z pism starożytnego greckiego filozofa Demokryta "Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa".

Ksiądz kan. Adam Radzimirski urodzony 20 czerwca 1946 roku w Wierzbicy, święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1971 roku. Proboszczem w Szydłowcu jest od 1992 roku. Od września 2008 roku jest z mianowania ks. arcybpa Zygmunta Zimowskiego, kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej.

Ksiądz Radzimirski jest dwukrotnie odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został odznaczeniami strażackimi. W ubiegłym roku uhonorowany został Jubileuszowym Dyplomem 200-lecia, w uznaniu "Za zasługi dla Powiatu Szydłowieckiego". Wyróżniony został także Dyplomem Marszałka Województwa Mazowieckiego "Za Zasługi dla Województwa Mazowieckiego".


Komentarze

Krzysztof28 May 2011, 15:37 # 1

Chciałem tą droga wyrazić radość, że nasz Proboszcz ks. kanonik Adam Radzimirski został uhonorowany przez Radę Miejską tytułem i medalem "Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec". Nie znam treści wniosku Burmistrza ale jako parafianin od lat dostrzegam wyjątkowość Proboszcza jako gorliwego kapłana, administratora, kustosza, dziekana, kapelana i autentycznego działacza dla społeczności parafialnej, dekanalnej, miejsko-gminnej i powiatowej. Zmartwiłbym się gdyby Biskup Radomski, doceniając Jego walory, chciał "zabrać" nam proboszcza w ramach awansu. Panu Markowi dziękuję za miłą wiadomość oraz pomoc w organizowaniu wizyty "Telewizji Trwam"


Dodaj Komentarz