Czwarty Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec

Szydłowieccy rajcy miejscy podjęli 25 maja uchwałę nadającą ks. kanonikowi Adamowi Radzimirskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”. Proboszcz parafii św. Zygmunta jest wybitnym kustoszem wiekowej szydłowieckiej fary.

Tworzy ona wespół z Ratuszem i Zamkiem Szydłowieckich i Radziwiłłów - trójcę najcenniejszych zabytków kultury materialnej i religijnej Szydłowca.

Ks. Adam Radzimirski jest gorliwym duszpasterzem i niezmordowanym społecznikiem, kapelanem strażaków i rzemiosła, osobą wrażliwą na los parafian. Doskonałym organizatorem życia parafialnego, cieszącym się autorytetem dziekanem dekanatu szydłowieckiego. Przyczynił się do rozwoju parafii i przywrócenia rangi dekanatu szydłowieckiego. Jest człowiekiem przy tym skromnym, pracowitym i nie szukającym poklasku.


Przegląd Małych Form Teatralnych

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu, wspólnie z Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, po raz kolejny zorganizowała „Przegląd Małych Form Teatralnych – Profilaktyka, a Teatr”. Trzecia już edycja konkursu odbyła się 24 maja 2011 roku w sali widowiskowej Zespołu Szkół im. KOP. Wzorem lat ubiegłych patronat honorowy objął Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Impreza została zgłoszona do programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” wpisanego w Bank Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” i otrzymała zgodę na użycie logotypu „Wspiera nas PaT”.

Na przegląd przybyło zacne grono zaproszonych gości, między innymi przedstawiciele władz i instytucji samorządowych oraz wojewódzkich, dyrektorzy szkół, pedagodzy i rzesza młodzieży. W spotkaniu licznie wzięli udział również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na czele z Komendantem Powiatowym Policji, kom. Jarosławem Popczyńskim, a także reprezentacja Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu z Zastępcą Naczelnika Wydziału, komisarz Dorotą Pater. Gościem specjalnym konkursu był sam twórca programu „PaT”, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw promocji, bezpieczeństwa i kontaktów z organizacjami pozarządowymi, inspektor Grzegorz Jach. Spektakle profilaktyczne ilustrujące problemy młodych ludzi były prezentowane przez uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu szydłowieckiego. W przeglądzie rywalizowały grupy teatralne z Orońska, Chlewisk, Jastrzębia, Mirowa i Szydłowca. Poziom prezentowanych przedstawień był niezwykle wysoki i dostarczył nie lada problemów dla oceniających je jurorów. Wyłonienie tegorocznego laureata nie było łatwe. Po burzliwych obradach zdecydowano się na bezprecedensowe rozwiązanie. Decyzją jury zostały przyznane dwa, równorzędne, pierwsze miejsca, które przyznano grupom teatralnym z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szydłowcu za spektakl pod tytułem „Wznieś serce nad zło”, oraz grupie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach za spektakl pod tytułem „Tylko, co dalej”. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu spektaklem pod tytułem „To nie teatr, to rzeczywistość”.