Tagi:                                    

67 rocznica bitwy pod Barakiem

W uroczystość Narodzenia NMP w Szydłowcu uroczystości religijne współbrzmią z uroczystościami patriotycznymi. 8 września 2006 bogatą oprawę nadano uroczystości upamiętniającej bitwę żołnierzy Wojska Polskiego z 36 DP rez, w obronie Polski w 1939 roku.

W tym roku po raz pierwszy do Szydłowca przybyli aby uczestniczyć w obchodach, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Formacji Granicznych z prezesem Mirosławem Janem Rubasem oraz przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej z pułkownikiem Wojciech Lechowskim. Do Szydłowca przybyli oni z racji uczestnictwa w walkach 8 września 1939 roku, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Do Szydłowca przybyła również delegacja IV LO im H. Sienkiewicza z Częstochowy z prof. Aleksandrem Cieślakiem. Absolwenci tej szkoły walczyli w wojnie obronnej 1939 roku. Trzech z nich ppor. rez Maksymilian Juszczyk, ppor rez. Kazimierz Maliszewski i kpr. podchorąży Józef Wołek spoczywają na szydłowieckim cmentarzu. W uroczystościach wzięła udział także córka sierżanta Józefa Paszkiewicza Zdzisława Pilarek z domu Paszkiewicz z synem Ryszardem i wnukiem Maciejem. Sierżant J. Pszkiewicz dowodził kompanią piechoty i poległ w lesie pod Barakiem przeszyty serią z broni maszynowej.

Uroczystości zgromadziły bardzo wiele osób i oficjalnych delegacji. Szczególny wymiar nadaje obchodom modlitwa, w kościele parafialnym mszy świętej przewodniczył ksiądz dziekan Adam Radzimirski, on także wygłosił kazanie poświęcone tematyce maryjnej i patriotycznej.

Pod pomnikiem w Baraku okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Andrzej Jarzyński oraz prezes SWPFG Mirosław Jan Rubas. Przypomniał on udział żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kompanii Polskiej 1939 roku. W bitwie pod Barakiem walczyli żołnierze z Podolskiej Brygady KOP, dlatego -mówił- odkrywanie i odkłamywanie zapomnianych kart historii, jakże często fałszowanych oraz popularyzowanie wiedzy historycznej o Korpusie Ochrony Pogranicza i pozostawienie trwałego śladu pamięci dla przyszłych pokoleń jest naszym obowiązkiem. Korpus Ochrony Pogranicza stanowi bowiem wzorzec ofiarnej i owocnej służby Ojczyźnie.

W czasie uroczystości doszło do spotkania delegacji Stowarzyszenia i Straży Granicznej z dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Szydłowca. Szkoła ta nosi imię WOP, formacji granicznej z czasów PRL. W szkole w związku z 60 leciem szkoły ,wystąpiono z inicjatywą, zmiany jej nazwy, tak aby podtrzymując jej tradycję była również zakorzeniona w lokalną historię.

W sprawie tej list do szkoły skierował min. komendant główny Straży Granicznej.

msk


Dodaj Komentarz