Tagi: ,

Witaj, majowa jutrzenko

Rocznicowe obchody uchwalenia pierwszej pisanej, nowoczesnej polskiej konstytucji odbyły się 3 maja na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Obchody mają miejski charakter i przebiegają co roku według podobnego scenariusza. W tym roku przemówienie okolicznościowe odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk. Poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami oraz grupa mieszkańców miasta i okolic dopełniały ceremoniału.

Gośćmi władz miejskich byli: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk. Słowa przemówienia do obecnych na Rynku skierował wojewoda Kozłowski. Pogratulował mieszkańcom Szydłowca osiągnięć, w szczególności programu rewitalizacji Miasta oraz wyraził nadzieję że te działania i procesy modernizacyjne kraju, przyczynią się w przyszłości do likwidacji szydłowieckiego bezrobocia, tak abyśmy mogli wspólnie pracować dla Polski. Tradycyjnie oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Orkiestra Dęta, kierowana przez kapelmistrza Henryka Kapturskiego.

W szydłowieckiej farze Mszę świętą za Ojczyznę celebrował prowincjał Pallotynów ks. Leszek Gwarek. Kazanie wygłosił ks. Bogumił Mleczkowski. Wskazał w nim na związek w dziejach ojczystych religijności i patriotyzmu. Przypomniał początki polskiej maryjności sięgające początków polskich dziejów, maryjności która w okresie szwedzkiego potopu doprowadziła do aktu obrania Matki Bożej na Królową Narodu Polskiego.