Prezydent w Szydłowcu, tydzień po ..

Od kurtuazyjnej wizyty Prezydenta RP w Szydłowcu mija właśnie tydzień. To dobry czas na jej spokojne omówienie, jest już pewien dystans, a jeszcze wspomnienie jej jest świeże. Odwiedziny w Szydłowca były inicjatywą, która wyszła z Kancelarii Prezydenta, można więc sądzić że było to potrzebne Prezydentowi w kontekście jego planów politycznych i państwowych.

Przez miejscowe władze samorządowe wizyta ta, została przyjęta niemal jak gwiazdka z nieba, wszak przy jej blasku można także zabłyszczeć, co zresztą zostało skrzętnie wykorzystano. Na plus trzeba dodać refleks burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, który przy okazji prezentacji prac renowacyjnych, wykorzystał zainteresowanie Prezydenta i zaprosił go do Szydłowca po zakończeniu prac we wrześniu 2014 roku.

Miło że do tej wizyty doszło, jakkolwiek wbrew temu co się o niej mówi, nie miała ona za cel poruszania jakiś konkretnych tematów i bolączek lokalnych. Jasno wyraził się o celu wizyty sam prezydent B. Komorowski, kiedy przemawiając powiedział że przyjechał zobaczyć osobiście jak żyje się w mieście o tak dużym bezrobociu. Z tego może wynikać że u podstaw tej wizyty leżało zainteresowanie głównymi problemami Polski, jakim są kwestie demograficzne i kondycja polskiej rodziny. W takich miastach jak Szydłowiec jak w soczewce skupiają się polskie problemy. Dramatyzm małej dzietności polskich rodzin, wynikającej także z niestabilności ekonomicznej, pogłębia jeszcze emigracja młodych, co powoduje utratę potencjału społecznego i gospodarczego całych połaci kraju. Odczuwamy to także boleśnie w Szydłowcu, choćby na przykładzie szkół z coraz mniejsza liczba uczniów.


Tagi:

Gabriele Kuby: gender to walka kobiet przeciwko mężczyznom

To już nie książę ratuję księżniczkę, tylko księżniczka księcia. Czy jestem chłopcem czy dziewczynką, płeć mnie nie ogranicza. - Gender to tak naprawdę walka kobiet przeciwko mężczyznom i to walka bardzo aktywna. To jest głębokie powstanie przeciwko męskości i kobiecości - powiedziała Gabriele Kuby. Niemiecka socjolog i autorka książek o gender była gościem konferencji: „Gender - ochroń swoje dziecko”, która odbyła się 23 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury Piastowie. Pomysł zmiany bajek, że książę już nie ratuje księżniczki, tylko to księżniczka ma ratować księcia - to jeden z elementów programu, jaki wprowadza się do przedszkoli także w Polsce.

Gabriele Kuby podczas swojego wykładu w Piastowie podała przykład piosenki z polskiego projektu przedszkoli równościowych, jakiej uczy się przedszkolaki: „gram z kim chcę grać, bawię się w co chcę i płeć mnie nie ogranicza, czy jestem chłopcem czy dziewczynką, płeć mnie nie ogranicza”.

Gabriele Kuby uważa, że to kobiety stoją na czele gender, a dzięki wsparciu homoseksualistów są w stanie propagować niebezpieczną ideologię gender. Dlatego niebezpieczną, bo taką która zakłada, że trzeba zniszczyć tożsamość mężczyzny i kobiety. W czerwcu 2013 r. Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ postanowiła, że we wszystkich strukturach państwowych należy wprowadzić systemowy program działania, aby gender uczynić jego głównym nurtem - podkreślała Kuby.


Tagi: ,

Opocznianin na urodzinach patriarchy Kiryła w Moskwie

Prezes Stowarzyszenia Artystów Polskich Zbigniew Gretka, dzięki którego zaangażowaniu do Szydłowca mogliśmy sprowadzić relikwie krwi bł. Jana Pawła II, był w ostatnich dniach gościem Patriarchy Moskwy i Wszechrusi. W moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela 20 listopada br zostało odprawione uroczyste nabożeństwo z okazji 67 rocznicy urodzin patriarchy Moskwy i Wszechrusi Kiryła. Wzięli w nim liczny udział metropolici i wierni prawosławni. Uroczystość była transmitowana przez wiele stacji telewizyjnych z Rosji i zagranicy.

W swoim pasterskim słowie patriarcha Kirył mówił o obronie wiary i rodziny. O budowaniu życia na Dekalogu i Sakramentach. O dbałości o sumienia i unikaniu grzechów. Wzywał do pokoju, miłości i jedności pomiędzy narodami. O szacunku rodziców do dzieci a dzieci do matki i ojca. Skrytykował zło próbujące walczyć z dobrem. Wzywał do życia opartego na nauce Chrystusa,która prowadzi człowieka do Zbawienia .

We Mszy św. uczestniczył i życzenia Patriarsze Kiryłowi złożył polski działacz i twórca katolicki Zbigniew Gretka, z Opoczna, który w darze Serca złożył Dostojnemu Gospodarzowi Kiryłowi od siebie i katolickiej Agencji informacyjnej Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej Pani, którą patriarcha Kirył ze czcią ucałował. Zbigniew Gretka wręczył też Jego Świątobliwości złote wieczne pióro ze znakiem Orła ze szczególną dedykacją, aby tym piórem z Ojczyzny Bł. J.P II, patriarcha Kirył zechciał podpisać, tak bardzo oczekiwany Akt Przymierza z Papieżem Franciszkiem, jako Przesłanie Jedności Ut Unum Sint, pomiędzy prawosławnymi a katolikami.


Tagi:

Prezydent w Szydłowcu

Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził w czwartek rano (21.11.2013) Szydłowiec i spędził w nim ponad 2 godziny, jak sam powiedział chciał zobaczyć jak sobie radzi miasto o tak wysokim bezrobociu. Wizytę rozpoczął od Rynku Wielkiego, gdzie powitali go: wojewoda mazowiecki Leszek Kozłowski, burmistrz Andrzej Jarzyński i miejscy samorządowcy. Prezydent zwiedził szydłowiecką farę św. Zygmunta, w której powitał go ks. dziekan Adam Radzimirski. Następnie przeszedł przez Rynek Wielki i ulicę Radomską do budynku Starostwa Powiatowego.

Na Rynku i po drodze spotykał się z mieszkańcami Szydłowca. Czekali tutaj uczniowie gminnych szkół, przedszkolaki, ale także akurat co którzy w tym czasie znaleźli się na drodze prezydenckiego orszaku. W Starostwie z kolei oczekiwało na prezydenta Komorowskiego, ponad 200 osób zgłoszonych przez różne środowiska społeczne powiatu szydłowieckiego. Na sali konferencyjnej prezydenta Polski powitał starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Starosta podkreślił że to pierwsza wizyta Prezydenta RP w Szydłowcu. Wskazał na bogatą historię Szydłowca, wielki wpływ rodów Odrowążów, Szydłowieckich, Radziwiłłów, Sołtyków, Platerów. Tradycje niepodległościowe i wolnościowe oraz pozytywny wpływ małych i średnich firm, na rzecz poprawy na rynku pracy. Z kolei burmistrz Jarzyński podkreślił znaczenie pieniędzy unijnych przy realizacji ambitnych planów odnowy szydłowieckich zabytków oraz zaprezentował założenia i realizacje programu odnowy szydłowieckich zabytków, którego całkowity koszt wyniesie blisko 30 milionów złotych.

Następnie głos zabrał prezydent Bronisław Komorowski, który powiedział, że zna Szydłowiec z lat studenckich i że to bardzo ciekawe miasto, z niesłychanie bogatą historią. Wskazywał, że obecnie Polska mamy szanse nadrobić zapóźnienia w rozwoju, nie od razu, ale powoli, systematyczną pracą wykorzystując wszystkie źródła wzrostu.


Tagi: ,

Podziękowali za 10 lat Akcji katolickiej w Szydłowcu

Msza świętą w farze św. Zygmunta rozpoczęto świętowanie 10 rocznicy powstania w Szydłowcu Parafialnego Oddziału AK. Mszy świętej przewodniczył pierwszy moderator POAK ks. Marian Dybalski. Wespół z nim koncelebrowali: ks. Dariusz Maciejczyk najdłużej bo aż 7 lat opiekujący się szydłowieckim oddziałem, obecny duszpasterz ks. Krzysztof Nowosielski, a także moderator diecezjalny ks. dr Andrzej Jędrzejewski i rezydujący w parafii ks. Bogusław Mleczkowski.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Jędrzejewski proboszcz parafii św. Stefana w Radomiu. Przypomniał on, że 10 lecie działania Parafialnego Oddziału AK w Szydłowcu, to dobry czas na: dziękczynienie za otrzymane dary i łaski, podsumowanie osiągnięć i dokonań oraz dobry czas na rachunek sumienia i odpowiedź na pytanie, na ile udało się być żywym Kościołem, świadkiem świętości Chrystusa, uświęcającego swój Kościół.

Zebrani wysłuchali także prelekcji Marii Lisak - prezes POAK w Szydłowcu oraz wystąpienie burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego. Świętowanie 10-lecia zakończyły wspomnieniowe rozmowy w czasie uroczystego obiadu.


Bazylika w Skarżysku

Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej będzie podniesiony do statusu bazyliki mniejszej. Informację taką przekazał dziś 16 listopada, w czasie uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej ordynariusz diecezji radomskiej ks. bp Henryk Tomasik. Mszy świętej odpustowej w skarżyskim sanktuarium przewodniczył ks. kard. Henryk Gulbinowicz, emerytowany metropolita wrocławski.

Z oficjalną prośbą o podniesienie kościoła do rangi bazyliki mniejszej parafia MB Ostrobramskiej wystąpiła rok temu. Wnioski takie złożyli księża dekanatu skarżyskiego oraz tzw. Kapituły Ostrobramskiej. List w tej sprawie otrzymał wtedy Ordynariusz radomski. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Konferencję Episkopatu Polski, a teraz w tej sprawie decyzję podjął papież Franciszek. Uroczystości związane z podniesieniem kościoła sanktuaryjnego do godności bazyliki zaplanowano na października 2014 roku.

Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej powstało dwadzieścia cztery lata temu. Inicjatorem jego budowy był ks. bp. Edward Materski. To jedyna wierna kopia wileńskiej Ostrej Bramy w Polsce. Rocznie to miejsce odwiedza około 100 tysięcy pielgrzymów. Jan Paweł II, jako wotum podarował Matce Bożej Ostrobramskiej złoty różaniec i piuskę. Od wielu lat skarżyskie sanktuarium prowadzi działalność charytatywną. Kustoszem sanktuarium MB Miłosierdzia zwanej Ostrobramską jest ks. prał. dr Jerzy Karbownik.


Tagi:

W Mirowie patriotycznie śpiewali..

Z okazji Święta Niepodległości w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie odbył się II Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Wzięło w nim udział 6 gimnazjów z powiatu szydłowieckiego. Wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców w kategorii soliści i zespoły. Młodzi artyści zaprezentowali się w utworach o tematyce patriotycznej i wojskowej. Była to dobra i oryginalna lekcja patriotyzmu i historii.

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonała pani Marzanna Błach – dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie, przy udziale starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego i pełniącego obowiązki wójta Alberta Bobrowskiego. Swoją obecnością przegląd uświetnili: przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski , sekretarz Jarosław Basiak, proboszcz Grzegorz Stępień, komendant ZS Roman Burek oraz dyrektorzy szkół z Gminy Mirów i powiatu szydłowieckiego

Walory artystyczne i interpretację utworów oceniała Komisja Artystyczna pod przewodnictwem Sławy Lorenc Hanusz. Organizatorzy z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie zadbali o słodki poczęstunek przygotowany dla uczestników przeglądu i zaproszonych gości.


Tagi:

Budżetowa mizeria..

W samorządach trwają procedury związane z przyjęciem budżetu na przyszły rok. Wyraźnie widać że pieniędzy do wydania będzie mniej niż przed rokiem. Nadchodzące wybory to dla samorządowców raczej nie czas radykalnego zaciskania pasa. Wyjścia jednak chyba nie będzie, bo w budżetach to kolejny rok mizerii inwestycyjnej. Na finanse samorządowe cieniem kładą się dopłaty do realizacji zadań oświatowych. Subwencja oświatowa od dawna nie pokrywa wszystkich potrzeb w tym zakresie. Deficyt pogłębia malejąca liczba uczniów w placówkach oświatowych, co zmniejsza także "idącą za uczniem" subwencje oświatową.

Głównym zadaniem inwestycyjnym w gminie Szydłowiec będzie za pewne kontynuacja prac renowacyjnych w ramach programu kluczowego województwa mazowieckiego. Z kolei w budżecie powiatu szydłowieckiego głównym zadaniem będą dwa programy które mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu wojewody: przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Majdów i budowa mostu w miejscowości Krogulcza. Koszt tych dwóch zadań według kosztorysu to blisko 2 miliony złotych, z czego z budżetu powiatu planuje się wydać 1 milion. Trwają przymiarki modernizacji kilku odcinków dróg i budowę chodników przy drogach powiatowych, na łączną kwotę 1 miliona. O przeznaczeniu w konkretne miejsca tych środków zadecyduje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Powiatu. Ostatecznie o kształcie budżetu zadecydują radni głosując w czasie sesji nad uchwała budżetową.


Miejskie obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wiązanki kwiatów złożone przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze jego imienia oraz modlitwa w szydłowieckiej farze kierowana do Boga podczas Mszy świętej za Ojczyznę, to główne akcenty miejskich uroczystości związanych z Dniem Niepodległości. W przemarszu przez miasto udział wzięły poczty sztandarowe, strzelcy ze Związku Strzeleckiego, delegacje samorządów, instytucji, szkół, organizacji i przedsiębiorstw oraz liczni mieszkańcy Szydłowca i powiatu szydłowieckiego.

Przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, po odmówieniu modlitwy przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego, do zebranych przemówił gospodarz uroczystości burmistrz Andrzej Jarzyński, a po nim senator RP Wojciech Skurkiewicz. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku. Po złożeniu kwiatów Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Henryka Kapturskiego odegrała "Rotę".

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy Va z PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu pod kierunkiem Grażyny Olesińskiej śpiewali pieśni patriotyczne i recytowali wiersze. Wspólne zdjęcie przy Pomniku Marszałka było ostatnim akcentem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.


Tagi:

Ks. Chodowicz został patronem radomskiej ulicy

Na mapie Radomia pojawiła się nazwa nowej ulicy. Jej patronem został ks. Szymon Chodowicz - społecznik i przyjaciel młodzieży. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej. Autorami uchwały byli wierni z parafii Świętego Piotra Apostoła na Gołębiowie II. Ulicę ks. Chodowicza wydzielono z części ulicy Terenowej, przy kościele św. Piotra, od Paderewskiego do Rapackiego.

Ks. Szymon Chodowicz został proboszczem parafii w 1998 roku. Dwa lata później rozpoczął budowę świątyni. Nie tylko doprowadził ją do końca, ale utworzył także świetlicę dla dzieci, był też jednym z inicjatorów powołania Parafialnego Klubu Sportowego "Petrus" i orędownikiem budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Rapackiego. Był kapelanem radomskich strażaków. Zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 4 lutego 2011 roku. W uzasadnieniu do projektu uchwały parafianie napisali, że nazwanie imieniem ks. Chodowicza ulicy będzie "hołdem wdzięczności za jego pracę na rzecz lokalnej społeczności, umożliwi upamiętnienie człowieka o wielkim sercu, dobrego organizatora, z którego inicjatywy, dzięki przedsiębiorczości i konsekwencji w działaniu, wybudowano kościół oraz urządzono część ul. Terenowej (poprzez wykonanie nawierzchni ulicy, która przedtem była drogą gruntową)". Przypomnijmy, że zgodnie z nowym regulaminem, nazwy ulic pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty śmierci. Można to jednak zrobić w przypadku, gdy z "uzasadnionym wnioskiem" wystąpi prezydent lub przewodniczący rady miejskiej. Taki wniosek złożył prezydent, a komisja kultury pozytywnie zaopiniowała zmianę nazwy ulicy.


Świętowanie Niepodległości w Zespole Szkół im. KOP

Szydłowiecki Zespół Szkół noszący imię Korpusu Ochrony Pogranicza, 8 listopada w południe odwiedziło kilkudziesięciu kombatantów i liczni goście, którzy skorzystali z zaproszenia władz powiatowych. Powodem spotkania była zbliżająca się 95 rocznica odzyskania Niepodległości. Uczczono tę ważną rocznicę otwierając wystawę poświęconą Korpusowi Ochrony Pogranicza, prezentując książkę poświęcona tej formacji i jej udziałowi w Bitwie pod Barakiem oraz przedstawiając sylwetki uczestników wydarzeń wojennych II wojny światowej.

W murach szkoły z tej okazji gościła Aneta Hofman przewodniczącą Zarządu Fundacji Kresy-Syberia z Warszawy, która otworzyła wystawę "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939". Wystawa pochodzi ze zbiorów Fundacji Kresy-Syberia a powstała dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Senatu RP. Ekspozycję można oglądać do 28 listopada w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół KOP w Szydłowcu. Autor książki "Barak. Przywrócona pamięć" dr Jerzy Prochwicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim zaprezentował publikację, w której opisał Dzieje Korpusu Ochrony Pogranicza, w tym ze związanej z Ziemią Szydłowiecką rezerwowej 36 Dywizji Piechoty. Publikacja dedykowana jest tym wszystkim, którzy byli obrońcami Ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Szczególnie istotne są wątki związane z bitwą pod Barakiem z 8 września 1939 roku. Promocja książki była ponadto okazją do otrzymania egzemplarza publikacji wraz z dedykacją autora.

W trakcie uroczystości „Za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych” zostali odznaczeni: starosta Włodzimierz Górlicki oraz Mansfeld Misztal. Odznaczenia wręczyła Zofia Liszka, Prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Szydłowcu Zofia Liszka.


Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w Szydłowcu

W polską tradycję głęboko wpisane są dni: 1 listopada, kiedy wypada uroczystość Wszystkich Świętych i 2 listopada kiedy wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zarówno wczoraj jak i dziś, wielu z nas odwiedza groby bliskich i w modlitwie poleca Bogu, tych którzy zmarli. W Szydłowcu tradycyjnie 1 listopada wolontariusze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca, kwestują na renowację zabytkowych nagrobków. W tym roku w ten sposób pozyskano kwotę 5647 złotych oraz jednego funta brytyjskiego.

Piękna słoneczna pogoda zachęcała do odwiedzenia mogił bliskich, znajomych i bohaterów narodowych. Przy grobach żołnierskich wartę zaciągnęli strzelcy ze Związku Strzeleckiego. Zarówno 1. jak i 2. Listopada na cmentarz dotarła procesja z kościoła parafialnego, w czasie której czytano wypominki i modlono się za zmarłych.

W dniu Wszystkich Świętych czcimy tych ludzi, którzy po trudach swego życia, przeszli bramę śmierci i osiągnęli pełnię życia, w wolności i chwale dzieci Bożych. To radosna Uroczystość Wszystkich, Kościół oddaje bowiem chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina o powszechnym powołaniu do świętości. Z kolei Dzień Zaduszny poświęcony jest wspominaniu zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi o tych zmarłych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości.