Tagi:

Zdrowo śpiewali

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz”... Jan Kochanowski we fraszce "Na zdrowie" tak opisał ten cenny dar jakim jest zdrowie.. Niestety wielu z nas szkodzi sobie przez prowadzenie stylu życia prowokującego choroby. Złe odżywianie, brak ruchu, palenie papierosów, picie alkoholu, przyjmowanie używek, czy zaniedbywanie higieny osobistej to droga do zrujnowania swego zdrowia. Promocji zdrowego stylu życia poświęcony jest Powiatowy Festiwal Piosenki o zdrowiu.

Po raz dziewiąty Festiwal odbył się 16 maja, w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 150 uczniów z 21 placówek oświatowo-wychowawczych powiatu szydłowieckiego zaprezentowało piosenki o zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej, nałogach i zasadach higieny. Występy wykonawców oceniało jury w którym przedstawiciele instytucji powiatowych: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej., Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Kapelmistrz Orkiestry Dętej w Szydłowcu.

Imprezę prowadziła Kinga Kotkowska. Gościem specjalnym Festiwalu był laureat programu telewizyjnego „Szansy na sukces” Pan Dariusz Bednarek. Głównym organizatorem Festiwalu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu, a w roli współorganizatorów wystąpiły władze samorządowe: Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin: Szydłowiec, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali upominki których fundatorem, były władze samorządowe. Oto lista uczestników i laureatów wyłonionych przez szanowne jury:


Tagi:

W Zamku o sieciach powiązań..

Cały ten świat i relacje międzyludzkie opierają się na współpracy. Brak współpracy i porozumienia powoduje, że słabszy zawsze przegrywa i odchodzi w niepamięć. „W grupie łatwiej i raźniej” – często słyszy się z ust ludzi. W dzisiejszych czasach, niemal codziennie ludzie nawiązują sieci współpracy. „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” to hasło projektu o którym 14 maja 2012 roku rozmawiano w Szydłowieckim Zamku.

Celem projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem badawczo-rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w województwie mazowieckim. Przybyłych gości powitał Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński. Z kolei Wojciech Jabłoński – Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza przedstawił swój pogląd na temat „Przedsiębiorczości a rozwoju lokalnego”.

W ramach projektu zaplanowanych jest szereg działań. których celem będzie budowa modelu partnerstw lokalnych na linii Przedsiębiorcy – Samorząd – Nauka. Cel ten ma być realizowany w oparciu o cztery filary: dialog, współpraca, postawy, adaptacyjność. Podkreślał, że zdolność regionów do innowacji i tworzenia miejsc pracy będzie zależała od kondycji i dynamizmu małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza wyjaśniał kwestie związane z przedsiębiorczością, wpływem przedsiębiorczości na rozwój lokalny, stymulowaniem rozwoju lokalnego, czynnikami kształtującymi przedsiębiorczość, strategią zrównoważonego rozwoju.


Tagi: , , ,

Bł. Jan Paweł II oficjalnym patronem Wadowic

W 92 lata od swych urodzin i ponad 2 lata od beatyfikacji bł. Jan Paweł II został 18 maja oficjalnym patronem swego rodzinnego miasta Wadowic. Dekret w tej sprawie, który 2 kwietnia br. podpisał sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów abp Joseph Augustine Di Noia, wręczył dziś władzom miasta nad Skawą metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Po Świdnicy, Wadowice są drugim polskim miastem, którego patronem został błogosławiony Karol Wojtyła. Z prośbą do Stolicy Apostolskiej, by błogosławiony Jan Paweł II został patronem swego rodzinnego miasta wystąpili prawie rok temu radni Wadowic. Prośbę poparł metropolita krakowski. Wniosek został zaakceptowany, a dziś w 92. rocznicę urodzin Karola Wojtyły odbyły się uroczystości nadania miastu oficjalnego patrona.


Tagi: ,

Obrońcy życia bronią Telewizji TRWAM

Telewizja TRWAM musi uzyskać miejsce na platformie cyfrowej! Oburzająca, sprzeczna z zasadami konstytucyjnej wolności słowa i niedyskryminowania wierzących, decyzja KRRiT, kierowanej przez J. Dworaka, wywołała liczne obywatelskie protesty i żądania szybkiego przydzielenia Telewizji TRWAM przysługującego jej miejsca na platformie cyfrowej, co umożliwiałoby bezpłatny odbiór tej telewizji na terenie całego kraju.

Zauważmy, że w katolickim kraju znalazło się miejsce dla 20 różnych telewizji, ale zabrakło jednego miejsca dla jedynej katolickiej telewizji! Te okoliczności przypominają sytuację prasy katolickiej w czasach komunistycznego zniewolenia, gdy ledwie „tolerowano” prasę katolicką o bardzo niskich, urzędowo ograniczanych „brakiem papieru”, nakładach, gdy w tym samym czasie nigdy „nie brakowało” papieru na szerzenie „dzieł” komunistycznych zbrodniarzy W.I. Lenina, J. Stalina czy rodzimych „sług” sowieckiego imperium.

Każdy katolik winien aktywnie włączyć się w obronę Telewizji TRWAM. Istnieje bardzo wiele powodów, dla których musimy aktywnie włączyć się w obywatelskie działania przeciwko dyskryminacji Telewizji TRWAM. Jako obrońca życia człowieka wymienię „tylko” 12 bardzo ważnych, podanych w Telewizji TRWAM, a przemilczanych w innych telewizjach lub wręcz zafałszowanych faktów. 1. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Ten medyczny, naukowy fakt był wiele, wiele razy przywoływany, uzasadniany wypowiedziami sław polskiej i światowej medycyny w Telewizji TRWAM. Pytam: w której telewizji publicznej czy komercyjnej przedstawiono go jasno i precyzyjnie przez ponad 20 lat „debaty” wokół prawa do życia poczętych dzieci? 2. Aborcja to zniszczenie – różnymi metodami – życia człowieka w okresie od poczęcia do urodzenia główki dziewięciomiesięcznego, rodzącego się już dziecka. Pytam: w której telewizji – poza Telewizją TRWAM – podano definicję aborcji, na temat której toczy się ważna debata społeczna? W której telewizji podano tę wstrząsającą informację, że nienarodzone dzieci, które odczuwają ból (już w 2–3 miesiącu życia) nie otrzymują żadnych środków znieczulających w czasie ich zabijania w łonie matki? W której telewizji umożliwiono obrońcom życia ukazanie straszliwego paradoksu: zwierzęta domowe „usypiamy” bezboleśnie u weterynarza, a poczęte dzieci są okrutnie zabijane bez żadnego znieczulenia... W której telewizji – poza Telewizją TRWAM – umożliwiono obrońcom życia kierowanie apeli do władz państwowych o zaprzestanie „bezczeszczenia” zwłok dzieci nienarodzonych – z poronień naturalnych i sztucznych – i zapewnienia im godnego człowieka pochówku na cmentarzach? 3. Antykoncepcja prowadzi nie do wyeliminowania zbrodni aborcji lecz do wzrostu liczby zabójstw poczętych dzieci. W Telewizji TRWAM wielokrotnie umożliwiono podanie prawdy: promowanie, reklamowanie, darmowe rozdawanie środków antykoncepcyjnych młodzieży nie powoduje spadku liczby aborcji lecz jej wzrost. W której innej telewizji dopuszczono do głosu uczciwych ekspertów, którzy podaliby tę prawdę i uzasadnili ją naukowo? W hiszpańskim medycznym piśmie „Contraception” (w numerze I/2011) opublikowano badania, które wykazały zależność pomiędzy stosowaniem antykoncepcji a wzrostem liczby aborcji – zabójstw poczętych dzieci. Badania na reprezentatywnej grupie 2000 Hiszpanek w wieku rozrodczym (15–49 lat) prowadzono w latach 1997–2007. Wynika z nich, że w badanym okresie liczba kobiet stosujących antykoncepcję w tym kraju wzrosła z 49,1% do 79,9%. W tym samym czasie wskaźnik aborcji w tym kraju wzrósł z 5,52 aborcji na 1000 kobiet do 11,49. W programach telewizji publicznej i komercyjnej brak tej prawdy; co więcej, często szerzy się fałszywe twierdzenia o rzekomej, prawie stuprocentowej, skuteczności środków antykoncepcyjnych, oszukując młodzież – i nie tylko ją. 4. Promocja, dystrybucja prezerwatyw nie ograniczy śmiertelnej epidemii AIDS. Wielokrotnie, osobiście miałem możliwość w Telewizji TRWAM przedstawiać spokojnie i uzasadnić danymi naukowymi tę jakże ważną prawdę. Zapytam: w której telewizji podano wyniki wielkich amerykańskich badań National Survey of Family Growth (1995 r.) na 10847 kobietach, z których to badań wynika, że w grupie kobiet do 20 roku życia, mieszkających razem z „partnerem”, o niskim statusie socjoekonomicznym, w ciągu roku 71,7% (!) zaszło w ciążę przy stosowaniu prezerwatyw. Wiemy, że kobieta „może” zajść w ciążę 3–4 dni w cyklu, natomiast zarazić się śmiertelną chorobą AIDS może każdego dnia cyklu. W programie której stacji telewizyjnej – poza Telewizją TRWAM – podano tę informację i przekazano proste, oczywiste zalecenie: tylko czystość przedmałżeńska i wierność małżeńska stanowią pewną drogę eliminacji tej straszliwej choroby. Promowanie czystości, wierności przyniosło zdecydowany spadek zachorowań w Ugandzie i na Filipinach. 5. W Europie XX wieku pierwsi „zalegalizowali” zbrodnię aborcji ludobójcy: W.I. Lenin i A. Hitler.