Strzeleckie manewry..

W Szydłowcu 8 i 9 grudnia Związek Strzelecki zorganizował manewry, w czasie, których kilkudziesięciu młodych strzelców, mogło podnieść zarówno swoją wiedzę z zakresu wojskowości jak i w czasie ćwiczeń doskonalić wyszkolenie strzeleckie.

W czasie szkolenia ćwiczono między innymi prowadzenie siłą plutonu Alfa, patrolu wzdłuż drogi w celu sprawdzenia jej przed przejazdem kolumny logistycznej. Sprawdzenie polega na skontrolowaniu miejsc ,,historycznych”, w których to dochodziło do ataków grupy terrorystów napadających na patrole logistyczne i patrole sił koalicji.

W trakcie patrpolu ćwiczono pozorowaną zasadzkę, kiedy to pluton Alfa, zostaje obrzucony granatami (petardy) i ostrzelany z broni maszynowej (petardy, dywaniki). Pluton w czasie odpierania ataku niestety traci jedną osobę a druga jest ciężko ranna. Ratownik udziela rannemu pierwszej pomocy i przygotowuje rannego do transportu MEDEVAC. Jeden z żołnierzy przyjmuje śmigłowiec ewakuacji medycznej MEDEVAC i ranny zostaje przekazany do śmigłowca.


Miejcie litość nad Ojczyzną - apel ks. prof. Koczwary

Na forum Dziennikarzy Katolickich w Hebdowie, ks. prof. Stanisław Koczwara apelował, by Polacy byli wolni od kłamstwa poprawności politycznej. Dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona rozkładem, stąd potrzebne jest wołanie o duszę polską

Profesor Instytutu Teologicznego w Wilnie był gościem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, które w dniach 30.11-2.12 br. zorganizowało w prowadzonym przez Ojców Pijarów Centrum Wiara i Kultura - spotkanie ludzi mediów i Kościoła, a także działaczy społecznych.

Miejcie litość nad Ojczyzną! Zaapelował ksiądz prof. Stanisław Koczwara, w wykładzie zatytułowanym „Starożytna zasada ora et labora w odzyskaniu Polski”. Prelegent wyjaśnił, że przyczyna rozkładu polskiej duszy tkwi w libertynizmie, który oznacza stan duszy wytwarzający się pod wpływem hipnozy materializmu praktycznego. Uczony stwierdził, że istnieje potrzeba ratowania cywilizacji ludzkiej przed unicestwieniem przez antycywilizację śmierci powodowaną ideą zniszczenia Boga poprzez bestializację człowieka, co przecież, zdaniem Prelegenta, powinno wywołać reakcję u człowieka, gdy tymczasem stwierdzamy brak odporności, stan hipnozy, patrzymy na walkę z zasadami, imponuje nam barbarzyństwo, a kultura kapituluje wobec zalewu antykultury, bo jej nie słychać w domu, w katedrze, na ambonie, wiec jak ma być obecna? Tymczasem jak zauważył Ksiądz Profesor, zabobonną bojaźnią napawają hasła tolerancji i grzęźniemy w chlewie pseudowolności, tracąc szacunek dla siebie.


Tagi:

Kościół Święta Grzesznica

W parafii św. Wacława na Starym Mieście w Radomiu, 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP odbył się rejonowy Dzień Skupienia. Zgromadziły się rodziny oraz młodzież z południowej części Radomia, oraz z Makowca, Skaryszewa, Szydłowca i Orońska.

W czasie celebracji Słowa Bożego, rozważano temat „Kościół – Święta Grzesznica”, kazanie temu poświęcone wygłosił ks. Łukasz Bielas. W sugestywnym słowie ukazał on napięcie między istotą Kościoła, jego ontyczną świętością, a praktyką życia w której dokonywane są wybory, nacechowane ludzką słabością i grzechem. .

W czasie spotkania w trzech grupach, pod kierunkiem wybranych par małżeńskich, analizowano temat dnia dotyczący świętości Kościoła, następnie w adoracji przed Najświętszym Sakramentem powierzano Bogu sprawy własne i wspólnoty Domowego Kościoła. Rozważania tej części spotkania poświęcone były Świętości Boga.