Tagi:                                    

W szydłowieckim „Sienkiewiczu” wszyscy zdali maturę. Szydłowiec trzeci na Mazowszu

29 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazała wyniki egzaminu maturalnego do szkół. W Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu nie było smutnej twarzy, gdy dyrektor szkoły Karol Kopycki wręczał maturzystom zaświadczenia. Nauczyciele, choć przebywają już na urlopach, cieszyli się razem ze swoimi wychowankami. Tego w ostatnich latach nie było. Wszyscy zdali !? Na gorąco toczyło się szereg rozmów; były gratulacje, podziękowania i życzenia tak samo dobrych wyników w dalszym etapie kształcenia. Jest się z czego cieszyć mówi Marek Marcinkowski z-ca dyrektora LO w Szydłowcu. W 2005 roku na 152 uczniów przystępujących do nowej matury zdało tylko 116 uczniów tj. 76,3%. Był to wynik, który nas - nauczycieli zasmucił bardzo, stawiał naszą szkołę w rankingu szkół regionu radomskiego na szarym końcu. Po przeprowadzeniu szeregu analiz stwierdziliśmy, że solidną pracą potrafimy to zmienić. W 2006r. wynik już był lepszy, bo na 127 uczniów przystępujących do matury zdało ją 109 co stanowi 85,83%. Ostatni rok szkolny okazał się dużym sukcesem w naszej pracy. Deklaracje maturalne we wrześniu złożyło 112 uczniów, tylko jeden spośród nich nie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, ze względu na złe wyniki w nauce. Na 111 uczniów klas trzecich, którzy przystąpili do matury, 111 uczniów ją zdało. Wspomnieć należy również, że 18 osób, absolwentów LO z lat ubiegłych poprawiło swój wynik z matury. Liczymy na to, że wytrwała praca uczniów i nauczycieli pozwoli osiągać coraz to lepsze wyniki. Warto dodać że dobry wskażnik zdanych matur odnotowała także druga szydłowiecka szkoła ponadgimnazjalna ZS im. KOP, tam wskażnik zdanych matur w klasach licealnych wynosił 99% ( jedna osoba nie zgłosiła się na egzamin i jedna nie zdała egzaminu dojrzałości), w klasie technik elektronik 100%, zaś w pozostałych klasach technik technologii drewna i technik żywienia 50 %.

Procentowy wynik zdanej matury w powiecie szydłowieckim wyniósł 93,63% . Na Mazowszu, powiat szydłowiecki znalazł się na bardzo dobrym trzecim miejscu, po powiecie pruszkowskim 94,45% i warszawskim 93,69%. Gratulujemy! msk


Tagi:                                    

"Ksiądz musi zaprzestać.. ", wystawa w radomskiej Resursie

„..ksiądz musi zaprzestać” Od poniedziałku 25 czerwca w radomskiej Resursie Obywatelskiej czynna jest wystawa przedstawiająca życie i działalność Księdza Romana Kotlarza. Wystawę przygotowali pracownicy delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu. Tytuł wystawy jest bardzo wymowny „... ksiądz musi zaprzestać!” Ksiądz Roman Kotlarz na zawsze wpisał się w historię Ziemi Radomskiej i naszej Ojczyzny. Jako pierwszy, odważył się głośno upomnieć o krzywdzonych, bestialsko bitych na „ścieżkach zdrowia” robotników Radomia w czerwcu 1976 roku. Za swą odwagę przyszło mu drogo zapłacić, wielkimi cierpieniami i przedwczesną śmiercią. Ks. Roman Kotlarz jest męczennikiem radomskiego protestu, a za jego śmierć ponoszą odpowiedzialność funkcjonariusze komunistycznej władzy. Jestem przekonany, że wśród nich są nie tylko ci bezpośredni sprawcy cierpień i śmierci Księdza Romana, z radomskiej bezpieki i milicji, których „prezentuje” wystawa IPN. Z pewnością byli wśród nich także ich partyjni decydenci, członkowie totalitarnej partii - PZPR. Instytut Pamięci Narodowej, który jest jednocześnie Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z pewnością, i to wkrótce, przyczyni się do ustalenia i ukarania wszystkich zbrodniarzy, odpowiedzialnych za umęczenie i cierpienia ofiar radomskiego Protestu Robotniczego. Od śmierci Księdza Romana Kotlarza minęło już ponad trzydzieści lat. W Polsce żyją kolejne pokolenia, które nie pamiętają tamtych lat. Wystawa przybliża postać bohaterskiego Kapłana i uczy prawdziwej historii. Tę wystawę trzeba koniecznie zobaczyć i...przeżyć! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Rocznica Radomskiego Czerwca

Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca w Radomiu przed kamieniem - pomnikiem radomskiego Czerwca odbyły się główne uroczystości rocznicowe protestów robotniczych z 1976 roku. W obchodach uczestniczyło kilkaset osób. Mszę św. odprawił ks. bp Zygmunt Zimowski, który podczas homilii powiedział, że wydarzenia sprzed 31 lat przyczyniły się do powstania Solidarności oraz do wolności w Polsce. Po mszy zebrani, w tym przedstawiciele samorządów z powiatu szydłowieckiego, złożyli pod pomnikiem kwiaty i wieńce. Przypomnijmy: bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana w Sejmie przez premiera Piotra Jaroszewicza, a w praktyce już wprowadzona drastyczna podwyżka cen na wiele artykułów żywnościowych. Aby zrekompensować skutki tej podwyżki władze zapowiedziały wypłacanie rekompensat, ale ich zasady uważano za skrajnie niesprawiedliwe, co pchnęło robotników do protestów. 25 czerwca fala strajków wybuchła na terenie całego kraju. W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i manifestacji ulicznych, zakończonych starciami z milicją, a w przypadku Radomia, gdzie strajk zaczął się w Zakładach Metalowych im. gen. "Waltera", doszło do dramatycznych walk ulicznych. Wicepremier Przemysław Gosiewski złożył w Radomiu obietnicę nowelizacji ustawy, która umożliwi unieważnienie wyroków i wypłacanie odszkodowań robotnikom protestującym w czerwcu 1976 roku uważając, że parlament w ten sposób spłaci dług tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Warto dodać że w związku z rocznocowymi obchodami w Radomiu otwarto wystawę poświęconą ks. Romanowi Kotlarzowi, który za swą postawę i wsparcie dla protestujących zapłacił męczeńską śmiercią. Wystawa ma być prezentowana także w Szydłowcu. ProSta


Tagi:                                    

Nawiedzenie parafii Narodzenia NMP

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywędrował dziś do parafii Narodzenia NMP na Szydłówku. W uroczystościach uczestniczył biskup Stefan Siczek. Policjanci szydłowieccy przenieśli Obraz w uroczystej procesji do świątyni parafialnej. W tych dniach parafia na Szydłówku świętuje jubileusz 25 lecia, w związku z czym proboszcz ks. kanonik Krzysztof Śliwak powitał wędrujacą Madonnę Częstochowską pękiem 25 róź. W powitaniu Obrazu wzięły udział liczne rzesze wiernych. Nawiedzenie potrwa do jutra do godzin popołudniowych. msk


Tagi:                                    

Pielgrzymka rzemieślników na Jasną Górę

Cukiernicy, krawcy, fryzjerzy, stolarze, ślusarze, kominiarze, stolarze, ślusarze, kominiarze, elektronicy i mechatronicy - to tylko przykładowe zawody wykonywane przez pielgrzymów modlących się dziś na Jasnej Górze. W XXVI Pielgrzymce Rzemiosła wzięło udział ok. 3 tys osób. Organizatorem pielgrzymki była w tym roku Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Olsztyna. Mszę świętą na szczycie Jasnej Góry sprawował i kazanie wygłosił metropolita warmińsko-mazurski ks. arcybp. Wojciech Zięba. Podkreślił on znaczenie rzemiosła w kulturze i tradycji polskiej i rolę rzemieślników w odzyskaniu przez Polskę wolności w zrywie solidarnościowym. Mówiąc o współczesnej emigracji, zachęcił tych, którzy zdecydowali się szukać pracy za granicą, aby byli także świadkami wiary. Przestrzegał jednocześnie, aby dla pieniędzy nie wystawiać na ryzyko utraty więzi rodzinnych, dobrych obyczajów i tożsamości narodowej, wyrażonej w języku i kulturze polskiej. Na zakończenie pielgrzymki odczytany został akt oddania Rzemiosła Matce Bożej, następnie setki pocztów sztandarowych, starszyzna izbowa i cechowa, przeszli przed obrazem Jasnogórskiej Królowej Polski oddając pokłon Matce Bożej Opiekunce Rzemiosła Polskiego. W pielgrzymce uczestniczyli rzemieślnicy z całej Polski, także z Szydłowca.


Tagi:                                    

Uroczystości zakończenia roku szkolnego

W dniach 21 i 22 czerwca w placówkach oświatowych podległych gminie Szydłowiec odbywały się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007.W kościele św. Zygmunta 22 czerwca w godzinach porannych celebrowana była msza święta dziękczynna dla uczniów i nauczycieli w podziękowaniu Bogu za łaski otrzymane w roku szkolnym. W szkolnych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu – Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech z wiceprzewodniczącymi - Krystyną Bednarczyk i Józefem Jarosińskim. W uroczystościach uczestniczyła także Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej Maria Piotrowska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego Ewa Walczak i Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski. Przewodnicząca Komisji Edukacji Maria Piotrowska ufundowała i wręczyła wszystkim uczniom szydłowieckich szkół, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, wspaniałe nagrody książkowe. Uczniowie jak co roku przygotowali programy artystyczne dla rodziców i gości, ale zakończenie roku było przede wszystkim okazją do podsumowania osiągniętych wyników nauczania, zwłaszcza dla tych uczniów, którzy pisali zewnętrzne sprawdziany i egzaminy. Najlepsze wyniki w sprawdzianie dla szkół podstawowych osiągnęli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu – przy średniej krajowej 26,57 i wojewódzkiej 27,43 osiągnęli oni przeciętny wynik 31,90 pkt. Czworo uczniów uzyskało 40 pkt., czyli maksymalną ilość, jaką można było otrzymać. Są to: Agnieszka Laskowska, Monika Śliwa, Sylwia Jakubczyk i Mateusz Majewski. W egzaminie gimnazjalnym najlepsi okazali się w tym roku uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, zwłaszcza w części humanistycznej. Przy średniej krajowej 31,48 i wojewódzkiej 32,85 pkt., uczniowie PG Nr 1 osiągnęli średnią 33,99 pkt. Najlepszy wynik w części humanistycznej osiągnęła Aleksandra Winiarska, uzyskując 49 pkt., a w części matematyczno–przyrodniczej Filip Walczak, uzyskując 47 pkt.

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu cześć humanistyczną napisała najlepiej Aleksandra Dentkowska (48 pkt.) Tyle samo punktów otrzymała Aleksandra Klocek za test matematyczno-przyrodniczy. Z obu części egzaminu najwyższą średnią otrzymali: Aleksandra Klocek (94 pkt.), Aleksandra Dentkowska (93 pkt.) i Piotr Jarosławski (90 pkt.). W uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczył także tradycyjnie przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, asp. Piotr Buczek, przypominając wszystkim o zasadach bezpiecznego spędzenia wakacji.


Tagi:                                    

Szydłowianka z zadowoleniem zakończyła sezon

18 czerwca b.r. na stadionie „Szydłowianki” odbyło się zakończenie sezonu piłkarskiego. Tegoroczny sezon piłkarski, Klub Sportowy – Szydłowianka Szydłowiec zakończył klasyfikując się na szóstym miejscu w IV Mazowieckiej Lidze Piłki Nożnej. Piłkarze jak i trener zadowoleni są z uzyskania 55 punktów. Burmistrz Andrzej Jarzyński i przewodniczący Rady Miasta Marek Zdziech, wręczyli pierwszej drużynie dyplomy. Dzięki pomocy władz miasta, w ostatnim okresie przeprowadzono remont łazienek dla zawodników. Burmistrz Jarzyński obiecał także zakup pralki automatycznej, potrzebnej do prania strojów sportowych. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciel powiatu szydłowieckiego: Starosta Włodzimierz Górlicki oraz Przewodniczący Rady Marek Sokołowski, którzy gratulowali zarządowi, działaczom, zawodnikom i sympatykom dotychczasowego zaangażowania i aktywności w działalność na terenie miasta i powiatu oraz szerzenia zainteresowań piłką nożną wśród dzieci i młodzieży, prowadzącego do rozwoju kultury fizycznej i sportu w naszym regionie. Starostwo za dotychczasowe wyniki piłkarskie ufundowało dla drużyny „młodzików” (rocznik 1994), których opiekunek jest Artur Koniarczyk, nagrody w postaci 6 piłek, 2 pary rękawic bramkarskich oraz torby sportowej. Nagrodę za indywidualne osiągnięcia piłkarskie otrzymał Gerard Boruń. Warto wspomnieć, że w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz promocji, dotyczącej szkolenia dzieci, młodzieży oraz organizacji, rozgrywek w piłkę nożną, Starostwo Powiatowe przyznało dla MKS „Szydłowianka” kwotę 3000 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Spartakus” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II kwotę1000 zł. Kwotą 1000 zł dofinansowano także wydanie albumu Radomskiego Okręgowego Związeku Piłki Nożnej - z okazji 30 – lecia jego działalności. ProSta, msk


Tagi:                                    

Z wizytą w Zamościu

12 czerwca w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu odbyły się obchody Dnia Papieskiego - w VIII. rocznicę pobytu w tym mieście Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II. J.E. ks. bp dr Wacław Depo, Ordynariusz Zamojsko-Lubaczowski i Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski zaprosili na uroczystości przedstawicieli Szydłowca - władze miejskie w osobach Burmistrza Miasta Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego, jego zastępcy Krzysztofa Ziółkowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Zdziecha, a także Chór Miasta Szydłowca, który obok Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej, Wro­cławskiego Chóru Akademickiego i Chóru "La Musica Corale", wykonawców oratorium "Tu Es Petrus" pod batutą Piotra Rubika, był jedną z atrakcji obchodów. Obchody rozpoczęły się o godz. 16.30 koncertem Chóru Miasta Szydłowca. Chór pod batutą Danuty Klepaczewskiej wykonał "Laudate Dominum" Ch.Gounoda, psalmy Jana Kochanow­skiego z muzyką M. Gomółki "Nowy monarsze możnemu.", "Ciebie chwalić będę" i psalm 57, a także "Chwal Zbawiciela Syjonie" J.Ponikowskiego, "Regina Coeli" A. Lottiego i "Modlitwę kapłana" G. Verdiego. Delegacja Szydłowca została niezwykle cie­pło przyjęta zarówno przez J.E. ks. bp dr. Depo, jak władze miasta Zamościa.Po koncercie Burmistrz Miasta Szydłowca Andrzej Jarzyński serdecznie podziękował za za­proszenie na uroczystości. Złożył także Jego Eminencji ks. biskupowi dr Wacławowi Depo życzenia z okazji zbliżającej się 29.rocznicy przyjęcia przez niego święceń kapłańskich. "W imieniu własnym i mieszkańców Szydłowca, których reprezentuje pełniony przeze mnie urząd burmistrza - proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie serdecznych zapewnień o dalszym trwaniu w modlitwie za Waszą Ekscelencję i pełnioną funkcję pasterską. Łączymy się z Waszą Eks­celencją serdeczną myślą, modlitwą i szczerym pragnieniem, aby praca Waszej Ekscelencji w służbie Kościołowi i Polsce przynosiła nam wszystkim owoce dobra, prawdy i sprawiedliwości. Mieszkańcy Szydłowca zawsze będą wsłuchiwać się w słowa Waszej Eks­celencji i trwać w pamięci o jednym z największych synów Ziemi Szydłowieckiej" powie­dział między innymi burmistrz Andrzej Jarzyński. O godz. 17.00 rozpoczęła się msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks Bpa dr Wacława Depo, z udziałem księży Zamościa i diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Podczas mszy świętej śpiewał także Chór Miasta Szydłowca, wykonując na wejście "Bogurodzicę" J. Słowackiego i ks. F. Walczyńskiego, podczas Ofiarowania "Ave Maria" A. Chlondowskiego, a w czasie Komunii św. "Ave Maria" Auera. Homilię wygłosił biskup ordynariusz zamojsko-lubaczowski ks. dr Wacław Depo. Na zakończenie mszy świętej śpiewał ponownie Chór Miasta Szydłowca, a delegacje dzieci i młodzieży złożyły kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II. O godz. 19.00 na zamojskim, renesansowym Rynku Wielkim zaprezentowano film dokumentalny, ukazujący wizytę Papież Jana Pawła II w Zamościu sprzed ośmiu lat, następnie wystąpił znany aktor Jerzy Zelnik w spektaklu słowno-muzycznym "Dar i Tajemnica" na podstawie słów Jana Pawła II, a o godz. 20.00 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Wrocławski Chór Akademicki i Chór "La Musica Corale" oraz soliści - Zofia Nowakowska, Georgina Tarasiuk, Anna Józefina Lubieniecka, Michał Gasz, Grzegorz Wilk i Jacek Janiszewski za­prezentowali oratorium Piotra Rubika "Tu es Petrus", pod batutą kompozytora. Patronat medialny nad obchodami sprawowały między innymi Telewizja Polska, Telewizja Regionalna Lublin, Tygodnik Katolicki "Niedziela" i Katolickie Radio Zamość. tekst: Urząd Miejski w Szydłowcu Promocja


Tagi:                                    

Czerwcowa obietnica

Nieoczekiwanie, 13 czerwca, w dzień świętego Antoniego, pojawiła się ważna i wielce obiecująca informacja o naszych zarobkach. Otóż Pani wicepremier i Minister Finansów zarazem, oświadczyła, że niebawem, być może nawet już w lipcu, wszyscy pracujący na umowę o pracę, otrzymają wyższe wynagrodzenia. Stanie się to możliwe, ale pod warunkiem, że Parlament uruchomi szybką ścieżkę legislacyjną i do końca czerwca ustawowo obniży odprowadzaną od naszych wynagrodzeń do ZUS-u składkę rentową. Różnica w zarobkach może być znaczna, nawet 9% netto! Pani Premier podkreśliła ponadto, że dotychczas, wysokie podatki, którymi jest obciążona legalna praca, zachęcają do pracy na czarno, bez umowy i bez ubezpieczenia i obciążeń. Trudno się z tym poglądem nie zgodzić. Ale z drugiej strony wiemy, że proponowane obecnie rozwiązanie nie jest nowe. Było obiecane przez rządzących wielokrotnie i to od kilku kadencji. Rychło jednak okazywało się, że były to puste obietnice, taka „zwyczajna” kiełbasa wyborcza. Czy teraz będzie inaczej i za naszą pracę zarobimy więcej, okaże się wkrótce? Pieniądze z pewnością bardzo się każdemu z nas i każdej rodzinie przydadzą. W ostatnim czasie gwałtownie przecież wzrasta cena benzyny. W niektórych regionach Polski, na przykład w Zakopanem za litr benzyny 95-oktanowej trzeba zapłacić już nawet 4,74 zł! Święty Antoni Padewski znany jest z tego, że za życia troszczył się o ludzi, zawsze był blisko człowieka, niósł pomoc i pociechę potrzebującym. Zna też z pewnością nasze potrzeby i być może sprawi, oczywiście, jeżeli Go o to poprosimy, że tym razem rządzący dotrzymają słowa! A jeżeliby je „zgubili”, to już sprawa nie dla Świętego, lecz dla nas - wyborców. J. RejczaK


Tagi:                                    

Szansa na ugodę?

Trwa oktawa Bożego Ciała. Przeżywamy, raczej z trudem, upalną, duszną i burzliwą pogodę. Temperaturę, szczególnie u ludzi starszych i chorujących, dodatkowo podgrzewa trwający kilka tygodni protest lekarzy. W zasadzie nic nie zmienia się w sposobie organizacji i zarządzania polskim system służby zdrowia. Mamy, więc prawo obawiać się, czy zdąży do nas przyjechać karetka pogotowia i czy szpital przyjmie nas na leczenie. W niektórych szpitalach lekarze masowo złożyli już wypowiedzenia z pracy. Jeżeli atmosfera, często pełna pomówień, wokół lekarzy oraz warunków ich pracy i płacy się nie uspokoi, to za kilka miesięcy, trzeba będzie likwidować nie tylko pojedyncze oddziały, ale nawet całe szpitale. Taka groźba zaistniała, na przykład już w Słupsku! Niebezpiecznie narastają też zadłużenia placówek zdrowia, także w Radomiu! Jestem przekonany, że ten czarny scenariusz pustych szpitali - bez lekarzy, personelu i pieniędzy, nie będzie dalej realizowany. Pewną szansą na społeczną ugodę i kompromis jest to, że dotychczas protestami nie są objęte oddziały onkologiczne, dziecięce i położnicze. Nie ma też sygnałów o protestach w oddziałach ratunkowych i intensywnej opieki medycznej. Pan Minister Sprawiedliwości, również zdobył się na odwagę i przyznał, że „gdyby kalkulował”, to pewnie niektórych wypowiedzi odnośnie lekarzy, w związku z aferą w klinice MSWiA w Warszawie, obecnie by nie powtórzył. Konflikty należy zawsze łagodzić, aby nie dopuścić do wojny. Nie czas teraz na szukanie odpowiedzialnych za zaistniałą, zresztą kilka lat temu, sytuację w służbie zdrowia. Najwyższy czas na naprawę systemu i przywrócenie ludziom poczucia bezpieczeństwa! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Złoty Jubileusz Ogniska Muzycznego

1w sobotę 16 czerwca – na szydłowieckim Zamku, odbędzie się koncert galowy z okazji jubileuszu 50- lecia Społecznego Ogniska Artystycznego w Szydłowcu. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Adam Struzik i Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Podczas gali wystąpią absolwenci i uczniowie ogniska, Kameralny Zespół instrumentalny „Pol Orffa” i grupa choreograficzna Szydłowieckiego Centrum Kultury. Koncert realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego i Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Szydłowcu, powstało w 1957 roku z incjatywy szydłowieckiego działacza kultury Jana Ziółkowskiego, prezesa Instytutu Muzycznego z Radomia Marcelego Karczemnego oraz Tadeusza Gogacza- absolwenta Szkoły Muzycznej w Radomiu. Lokum i instrumenty otrzymało dzięki życzliwości dyrektorów: Kazimierza Kochanka i Stanisława Dadeja. W pierwszych latacj działania naukę w sekcjach: skrzypiec, akordeonu i fortepianu pobierało 37 uczniów. Pod koniec pierwszego roku działania Ogniska powstał zespół kameralny, który od 1970 roku nosi nazwę Pol-Orffa. Obecnie nauke gry na instrumentach muzycznych pobiera w Ognisku 40 uczniów.


Tagi:                                    

Proboszcz ksiądz Adam Radzimirski wyróżniony złotą odznaką SFG

Szydłowieckie Forum Gospodarcze wyróżniło ksiedza kanonika Adama Radzimirskiego honorowym członkowstwem i "Złotą Odznaką Stowarzyszenia". Wreczenie odznaki odbyło się 9 czerwca w czasie okolicznościowego obiadu w restauracji Primagor w Szydłowcu. Prezes SFG Adam Kowalski przypomniał bogaty dorobek duszpasterskiej działalności Księdza Proboszcza, w szczególności jego ofiarne zaangażowanie w renowację zabytkowej szydłowieckiej. Gospodarność i zaradność w zarządzaniu potrzebami parafii św. Zygmunta, życzliwość, otwarość na potrzeby wiernych, skromność i pracowitość. Dziękując za wyróżnienie ks. A Radzimirski powiedział: "Od zewnętrznego budowania, od budowli z kamieni jeszcze ważniejsze jest budowanie wspólnoty wiary. Wspólne nasze dobre czyny pomagają i tutaj na ziemi, kiedyś bedą dla nas powodem radości niebieskiej" Słowa gratulacji dla uhonorowanego wyróżnieniem kapłana, złożyli obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych: w imieniu burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego sekretarz UM Bolesław Boruszewski, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, oraz przewodniczacy Rady Powiatu Marek Sokołowski. Na zakończenie wykonano wspólną "rodzinną" fotografię uczestników okolicznościowego przyjęcia. St. S.


Tagi:                                    

16 - 17 czerwca – I Pielgrzymka Samorządowców do Św. Kingi

Przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Szydłowiec zapowiedzieli swój udział w I Pielgrzymce Gmin, Powiatów i Województw. Nowy Sącz, 16 czerwca 2007 Stary Sącz, 17 czerwca 2007 Pielgrzymka odbywa się w 8 rocznicę kanonizacji patronki samorządowców św. Kingi. 16 stycznia br, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uznała Świętą Kingę jako Patronki Samorządowców w Polsce. Decyzja ta stanowi odpowiedź na wspólny apel samorządowców, wystosowany pierwotnie wiosną 1999 roku, krótko przed kanonizacją. Największa uroczystość poświęcona naszej Patronce, organizowana corocznie z inicjatywy Biskupa Tarnowskiego, jest - począwszy od roku 2000 - powiązana z rocznicą pamiętnej kanonizacji Św. Kingi, uroczyście dokonanej przez Jana Pawła II na sądeckich błoniach 16 czerwca 1999 r., z licznym udziałem samorządowych. Tradycyjny odpust, organizowany od lat w lipcu (w kalendarzowym sąsiedztwie liturgicznego wspomnienia Św. Kingi), ma raczej regionalny charakter. Organizatorzy zapraszają wszystkich samorządowców, w miarę możliwości ze sztandarami miast, gmin, powiatów i województw, aby w niedzielę, 17 czerwca, uroczyście powitać swoją Patronkę podczas Mszy św., której głównym celebransem będzie Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski (przed ośmiu laty odczytał On homilię Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej). Po Mszy św.przwidziany jest wspólny posiłek, który z Kardynałem, Biskupem Ordynariuszem, duchowieństwem, a także z Marianem Cyconiem, burmistrzem Starego Sącza, który w tym roku obchodzi 750-lecie lokacji Sącza, dokonanej staraniem Św. Kingi. msk


Tagi:                                    

Chór Miasta Szydłowca zaśpiewa w Zamościu

Delegacja szydłowieckich miejskich władz samorzadowych 12 czerwca wybiera się wraz z Chórem Mista Szydłowca do Zamościa. W tym dniu obchodzony będzie w tym mieście Dzień Papieski. W katedrze zamojskiej wystąpi z koncertem Chór Miasta Szydłowca. Po mszy świętej, odbędzie się spotkanie z J.E. ks. biskupem Wacławem Depo z okazji 29- lecia święceń kapłańskich. Dzień Papieski zakończy koncert Piotra Rubika "Tu es Petrus" w hołdzie Janowi Pawłowi II UM-Pro


Tagi:                                    

Boże Ciało

Na ulice naszych miast i wsi, jak Polska długa i szeroka wyszły dziś procesje eucharystyczne. Rokrocznie, począwszy od czternastego wieku, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa publicznie manifestujemy swą wiarę. To wyjątkowe święto, z niepowtarzalnym klimatem i nastrojem. Zachowujemy się dostojnie i z godnością. Zwracamy uwagę, aby odświętnie się ubrać. Sprzątamy nasze domowe obejścia, ozdabiamy bramy i okna. Przeżywamy wielką radość bycia wspólnotą ludzi wierzących. W Polsce, jak sięgamy pamięcią, Boże Ciało od zawsze jest dniem ustawowo wolnym od pracy. To takie oczywiste, że w dni świąteczne powstrzymujemy się od prac i zajęć, które możemy wykonać w dni powszednie. Nie wszyscy jednak chcą uszanować świąteczny charakter tych dni, i tłumaczą, że niedziela i święta są „najlepsze” na zrobienie zakupów. Od kilku lat żądni zysku właściciele wielkich sieci handlowych nie tylko otwierają swoje sklepy, ale dodatkowo właśnie w święta organizują kuszące klientów promocje, a tysiące pracowników przymuszają do pracy. Dotychczasowe próby ustawowego ograniczenia świątecznego handlu nie powiodły się. Pracownicy handlu, członkowie Solidarności, postanowili, więc wziąć sprawę w swoje ręce. Wszystkich tych, którzy w Boże Ciało zaplanowali zakupy spotkała niemiła niespodzianka. Handlowcy z supermarketów, jako wyraz protestu przeciwko zmuszaniu ich do pracy w święta przeprowadzili, zapowiadany od wielu tygodni, „strajk włoski”. Polega on na celowym wydłużania czasu obsługi klientów, np. poprzez drobiazgowe wyjaśnianie im przy kasach, co konkretnie kupują. W takiej sytuacji tworzą się ogromne kolejki, których nikt nie lubi! W ten sposób pracownicy handlu walczą o swoje prawo do świątecznego wypoczynku i o to, aby ekonomia ludzka nie zastępowała ekonomii Bożej i Bożych przykazań! Jest to nasz wspólny interes! Jan Rejczak


Tagi:                                    

Wieczorna modlitwa do Ducha Świetego

Biskup Zygmunt Zimowski w czasie wieczornej mszy świętej Uroczystości Bożego Ciała, udzielił w szydłowieckiej farze św. Zygmunta sakramentu Bierzmowania młodzieży z Szydłowca i Sadku. uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. W radosnej, modlitewnej atmosferze młodzi chrześcijanie przyjęli dary Ducha Świętego dla umocnienia w wierze. msk


Tagi:                                    

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Szydłowcu

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tradycyjnie gromadzi w Szydłowcu, wielotysięczną rzeszę wiernych na procesji eucharystycznej. W czasie mszy świętej poprzedzającej procesję ksiądz kanonik Adam Radzimirski przypomniał zgromadzonym o znaczeniu wiary, dzięki której możemy być uczestnikami Tajemnicy Eucharystii. Sakrament ten mówił kaznodzieja „zadziwia i zachwyca ludzi pokornych” Eucharystia to nie jest „coś” jak myśli wielu, ale „Ktoś”. To Chrystus obecny w swoim Kościele pod postacią chleba i wina. Wezwani jesteśmy poprzez ten Sakrament Miłości – do radości dzielenia, do służby bliźnim, do ofiarności. Dobroć Boga zachwyca, mamy się starać wzywał ksiądz Dziekan, do wzajemnej troski o siebie. W Polsce jest dużo do zrobienia, potrzeba dobrze płatnej pracy, mieszkań dla ludzi młodych, aby nie musieli pracować na pierwsze mieszkanie do emerytury. Potrzeba jedności, trzeba się modlić o jedność dla rodzin, rozdzielonych poprzez emigrację zarobkową, trzeba się modlić abyśmy tutaj w Szydłowcu mogli żyć godnie. Na zakończenie mszy świętej z parafialnej świątyni wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Najświętszy Sakrament niesiony przez kapłana w asyście liturgicznej, poprzedzały dzieci sypiące kwiaty, dzieci pierwszokomunijne, chorągwie i poczty sztandarowe, ministranci, krzyż procesyjny. Za Chrystusem Eucharystycznym szły tysiące wiernych. Przy pierwszym ołtarzu usytuowanym na Placu Marii Konopnickiej ( dawnym Rynku Skałecznym), wykonanym przez młodzież, zapisano słowa: „Tak niech świeci wasze światło, aby widzieli wasze dobre czyny”. W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii i tytułu tego ołtarza, ksiądz Wincenty Chodowicz mówił: dziś Chrystus wzywa nas chrześcijan, abyśmy jeszcze gorliwiej karmili się Eucharystią, byśmy byli jasnym i czytelnym znakiem Bożej Miłości. Drugi ołtarz usytuowany został przy ulicy Zamkowej, na frontonie budynku firmy „Impromex”. Na ołtarzu przygotowanym przez Akcję Katolicką, zapisano słowa „Uwierz w Jezusa i za Nim idź”. W krótkiej homilii ks. Dariusz Maciejczyk wołał: „Niemożliwe było aby Jezus po swoim Wniebowstąpieniu pozostawił nas samym sobie. Nas ludzi poddanych przemijaniu, doświadczających różnych cierpień egzystencji. Chrystus odchodząc z tego świata ustanowił ofiarę mszy świętej, ustanowił sakrament Eucharystii. W słowach zaś Jego testamentu: To >>czyńcie na moją pamiątkę<< zawarte jest także wezwanie do czynienia miłości, do zauważenia drugiego człowieka i jego potrzeb, do nie przechodzenia obojętnie obok własnego sumienia, które mówi nam co jest dobre a co złe.”

Trzeci ołtarz przygotowany przez rodziny usytuowany został na Rondzie Solidarności, na parkingu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj umieszczono napis odnoszący się do fundamentu jedności małżeńskiej: „Miłość, wierność uczciwość”. W krótkim słowie ksiądz Dariusz Szambor , przypomniał że bez odniesienia do Eucharystii trudno jest wytrwać małżonkom, tym co ślubują w sakramencie małżeństwa. Stąd rozbite rodziny i nieszczęścia. Większość małżeństw to dobre małżeństwa. Z Chrystusem można budować małżeńską jedność i szczęście”. Ostatni czwarty ołtarz został umieszczony na Rynku Wielkim, przy skwerze Kościuszki. Tutaj umieszczono napis: „Matko prowadź nas”. W słowach skierowanych do wiernych po odczytaniu czwartej Ewangelii, ksiądz Adam Radzimirski mówił: Kilka dni temu w tym miejscu zgromadziła nas w strugach ulewnego deszczu Matka Boża, dziś gromadzi tutaj w upalny słońcu nas tal licznie Jej Syn Jezus Chrystus. Maryja bowiem zawsze prowadzi do Jesusa”. Ksiądz Dziekan podziękował wszystkim przybyłym wiernym, a szczególnie tym którzy przez trud swej pracy przyczynili się do godnego uczczenia Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w procesji Eucharystycznej. Szczególnie powiedział ksiądz A. Radzimirski wzruszył mnie widok dziewczynek sypiących kwiaty, których im nie zabrakło aż do końca długiej drogi procesyjne. Podziękowania skierował także do Miejskiej Orkiestry Dętej, Chóru Parafialnego i, służb porządkowych, włodarzy miasta. msk


Tagi:                                    

Maryjo, bądż Matką naszych rodzin

Królowo Polski i Królowo Rodzin, od ponad sześciu wieków obecna w życiu polskiego narodu w swej Jasnogórskiej Ikonie. Dziś witamy Ciebie jak przed laty nasi ojcowie w naszej bogatej wiekami i doświadczeniem wiary szydłowieckiej parafii św. Zygmunta. W rodzinach naszych pielęgnowane są prawdy wiary i chrześcijańskie obyczaje, niestety doświadczamy także trudności wynikających często z naszych zaniedbań i grzechów. Mnożą się przypadki ataków na instytucję małżeństwa i rodziny, poprzez promocję zachować i postaw sprzecznych z jej dobrem i tradycją duchową Polski i Polaków Dlatego z nadzieją witamy Ciebie Matko, która znasz każdego z nas, która znasz swoje dzieci i chcesz przychodzić im z pomocą i wołamy do Ciebie „Maryjo, bądź Matką naszych rodzin”. Jasnogórska Pani, Ty jesteś niewiastą napełnioną całą obfitością ewangelicznych błogosławieństw, pełną łaski. Ty Maryjo odpowiedziałaś z wiarą na zaproszenie Boga do przyjęcia Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa i towarzyszyłaś Mu na drogach życia jako Matka "Od zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej, szłaś krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary" Twoje życie o Matko było nacechowane heroicznym posłuszeństwem, doskonałą miłością, pełnią zawierzenia. Dlatego dziś prosimy Cię Matko, ucz nas szkoły Jezusa, ucz nas życia Nazaretu, ucz posłuszeństwa Bogu, Ewangelii i Kościołowi, którego z woli Jezusa jesteś Matką. Uproś naszym rodzinom o Maryjo przez ten dar Twojego nawiedzenia łaskę wierności, miłości, dar życia prostego i pod Twoją opieką. Uproś Matko rodzinom naszej parafii mądrość, uproś dostatek dóbr doczesnych i obfitość dóbr duchowych. Bądź z nami Matko, spójrz na Twe dzieci, które garną się do Ciebie, do Ciebie się uciekają, od Ciebie wyglądają pomocy. Ciebie o ratunek proszą. Maryjo, bądź Matką naszych rodzin”. (msk)

Program Uroczystości Nawiedzenia Sobota – 2 VI -16.30 modlitewne oczekiwanie na Obraz przy pl. Św. Ducha -17.00 przejęcie Obrazu Matki Bożej i procesyjne przejście do kościoła -17.30 powitanie Obrazu i Msza św. celebrowana przez ks. bp. Wacława Depo, zakończona bł. matek oczekujących potomstwa. -21.00 apel prowadzony przez OO Paulinów -21.30 adoracja Obrazu MB przez młodzież. -22.30 procesja na cmentarz grzebalny i modlitwy za zmarłych parafian -4.00 Pasterka Maryjna na int. uproszenia nowych powołań, celebrowana przez księży rodaków.