Wojewoda na „tak” dla szydłowieckiej prokuratury

W samorządzie powiatowym od dłuższego czasu aktualnym tematem jest sprawa Prokuratury Zamiejscowej w Szydłowcu. Dzieję się tak za sprawą analiz Prokuratury Generalnej, zmierzających do likwidacji małych prokuratur rejonowych i ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju. Jak zwykle bywa w tego typu przypadkach, prawdopodobnym powodem są oszczędności.

Czy zamiejscowa Prokuratura w Szydłowcu zmieni status? Wszystko wskazuje na to, że tak. W tym celu starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski starają się o przekształcenie Ośrodka Zamiejscowego w samodzielną Prokuraturę Rejonową.

Efektem tych starań jest uzyskanie deklaracji wsparcia wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, który pisze, że: - w przypadku podjęcia przez Prokuratora Generalnego pozytywnej decyzji w niniejszej sprawie, deklaruje wszelką niezbędną pomoc w zakresie przekazania przedmiotowej nieruchomości w trwały zarząd na rzecz właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Dla wyjaśnienia, budynek w którym mieści się Prokuratura jest własnością Skarbu Państwa. Obecnie pomieszczenia są wynajmowane, natomiast warunkiem przekształcenia jednostki jest przekazanie budynku na własność lub w jej trwałe zarządzanie.

Ostateczne decyzje w sprawie przekształcenia zapadną najprawdopodobniej w kwietniu, zanim jednak do tego dojdzie, pod koniec marca odbędzie się spotkanie przedstawicieli Powiatu z zastępcą Prokuratora Generalnego, na którym mogą zapaść pewne ustalenia.

Szydłowiecka jednostka swym zasięgiem obejmuje 6 gmin. Szydłowiec, Chlewiska, Orońsko, Jastrząb, Mirów i Wierzbica. Łącznie jej jurysdykcji podlega obszar o powierzchni 546 km2 zamieszkały przez ponad 50 tyś mieszkańców. O podniesienie jej rangi wspólnie zabiegają przedstawiciele Starostwa powiatowego oraz gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Wierzbica i Szydłowiec. W tej sprawie zostały skierowane pisma do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 1 lutego i 10 lutego, w których wnioskuje się o przekształcenie funkcjonującego od 15 lat Ośr. Zamiejscowego Prokuratury w samodzielną jednostkę o randze Prokuratury Rejonowej. Ponadto jest pełna zgodność powyższych samorządów: powiatowego i gminnych, co do przekazania budynku przy ul. Strażackiej na rzecz Prokuratury.


Dodaj Komentarz