V Powiatowy Konkurs Matematyczny

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego, organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Konkurs patronatem honorowym objęli: starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Burmistrz Andrzej Jarzyński. Cel konkursu - to integracja uczniów powiatu szydłowieckiego interesujących się matematyką oraz rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych.

Tradycyjnie konkurs składał się z trzech etapów. Do I szkolnego przystąpiło 94 uczniów z 14 szkół z terenu powiatu szydłowieckiego. II gminny etap konkursu, który odbył się 13 grudnia 2012r. w czterech szkołach: PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, PSP w Nowym Dworze, PSP w Orońsku i PSP w Mirowie.

Spośród 27 zwycięzców I etapu wyłoniono 8 finalistów:

Jakub Podsiadły z PSP nr 1 z OI w Szydłowcu – opiekun p. Barbara Irańska Szymon Jasiński z PSP nr 1 z OI w Szydłowcu – opiekun p. Barbara Irańska Mikołaj Karpeta z PSP w Majdowie – opiekun p. Aneta Sokołowska Jan Błach z PSP w Zbijowie Małym – opiekun p. Lidia Kubicka Bartosz Stefański z PSP w Guzowie – opiekun p. Elżbieta Białas Jan Biernacki z PSP w Nowym Dworze – opiekun p. Monika Chyb Izabela Dwojak z PSP w Nowym Dworze – opiekun p. Monika Chyb Kacper Rojek z PSP w Woli Lipienieckiej – opiekun p. Ryszard Bodo Finał konkursu odbył się 14 lutego 2013r. w PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się wysokim i wyrównanym poziomem wiedzy matematycznej o czym świadczy fakt, że aż pięciu z nich zostało laureatami: Jan Biernacki z PSP w Nowym Dworze – I miejsce, Jakub Podsiadły z PSP nr z OI w Szydłowcu – I miejsce, Szymon Jasiński z PSP nr 1 z OI w Szydłowcu – II miejsce, Izabela Dwojak z PSP w Nowym Dworze – III miejsce, Bartosz Stefański z PSP w Guzowie – III miejsce.

Wszyscy finaliści zostali uhonorowani dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Starostę Szydłowieckiego. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 7 marca 2013r. Wręczenia nagród dokonały dyrektor szkoły Stanisława Małgorzata Świercz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka oraz wicedyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Ewa Walczak.

Gratulację laureatom konkursu jak i ich opiekunom i życzenia kolejnych sukcesów złozyła naczelnik Joanna Strzelecka. Po części oficjalnej zaprezentowany został krótki występ artystyczny pt. „Matematyką można się bawić” przygotowany przez klasę Vb i chór szkolny pod opieką Edyty Góreckiej, Renaty Gromek i Bożeny Podsiadłej.


Dodaj Komentarz