Słoneczny dzień 96-tej rocznicy odzyskania Niepodległości

Święta Niepodległości obchodzono uroczyście w Szydłowcu. Świętowanie rozpoczęło się na Rynku Wielkim, skąd uczestnicy przeszli do fary św. Zygmunta, na Mszę świętą celebrowaną za Ojczyznę, przez ks. kan. Adama Radzimirskiego. Nawa szydłowieckiej fary zapełniła się wiernymi, a prezbiterium pocztami sztandarowymi i notablami. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prefekt Norbert Skawiński.

Przypomniał w nim o polskiej drodze do Niepodległej Ojczyzny. Przypomniał znaczenie zawołania: Bóg, Honor i Ojczyzna. O tym co mamy najcenniejsze, o tożsamości i miłości Ojczyzny. O konieczności wymagania od siebie, o potrzebie zachowania honoru. Podkreślił ,że bez Boga i bez Ojczyzny, nie będzie nas Polaków. Apelował, aby nie pozwolić wyrwać z swego serca patriotyzmu i miłości do ukochanej Ojczyzny.

Przemarsz ulicami miasta miał radosny charakter. Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie. Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się dalsza część uroczystość patriotycznych. Modlitwę za Ojczyznę odmówił tutaj ks. proboszcz A. Radzimirski.

Przemówienie do uczestników wygłosił burmistrz Andrzej Jarzyński. Wskazywał na oczekiwane postawy wobec Ojczyzny i wobec jak to określił „Malej ojczyzny”, czyli Miasta i Gminy Szydłowiec. Następnie przytaczał liczne przykłady ostatnich działań, w zakresie upiększenia Szydłowca, w tym związanych z projektem kluczowym. To długie przemówienie, po jego zakończeniu nagrodzono oklaskami.

Głos zabrał jeszcze senator Wojciech Skurkiewicz, który pozdrowił uczestników uroczystości w imieniu własnym praz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Główną częścią uroczystości na Placu Marszałka Piłsudskiego, było złożenie wiązanek kwiatów przez liczne delegacje.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, Miejska Orkiestra Dęta, Strzelcy oraz grupa rekonstrukcji historycznej w mundurach żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z Tomaszowa Mazowieckiego. Kopiści z Tomaszowa po zakończeniu uroczystości miejskich wraz z delegacją powiatu szydłowieckiego: starostą Włodzimierzem Górlickim, przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim, wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu: Adamem Włazło i Janem Gula oraz radnym powiatowym Arturem Ludwem złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Pomniku „Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza. Obrońcom Polskich Granic 1924-1939″, na terenie Zespołu Szkół im KOP. W ceremonii wzięły udział poczty sztandarowe ZS im KOP i Powiatu Szydłowieckiego oraz nauczyciele Beata Sokołowska i Krzysztof Gula.

Po tej krótkiej ceremonii , w czasie której przewodniczący M. Sokołowski przekazał na ręce szefa Sekcji K. Migdalskiego, oryginalną pochodzącą z okresu międzywojennego odznakę KOP "Za Służbę Graniczną", goście z Tomaszowa odwiedzili kwatery wojenne żołnierzy WP i KOP, poległych w obronie Ojczyzny w Bitwie pod Brakiem. Sekcja Polska KOP z Batalionu Tomaszów, stara się o przyjęcie imienia 25 batalionu odwodowego z Brygady KOP w Czortkowie. Żołnierze tej Brygady walczyli w Bitwie pod Brakiem we wrześniu 1939 .


Dodaj Komentarz