Prezes PiS: Rolnictwo musi być priorytetem prezydencji

Jarosław Kaczyński skierował do radnych samorządów wszystkich szczebli i sołtysów w całej Polsce prośbę o przyjęcie uchwał wzywających premiera Donalda Tuska do uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji. Zdaniem Prezesa PiS podczas prezydencji w sposób szczególny powinna zostać podniesiona kwestia wyrównania dopłat dla polskich rolników. Listy prezesa PiS-u dotarły także do radnych powiatu szydłowieckiego i gmin powiatu szydłowieckiego.

Jarosław Kaczyński wskazuje, że w latach 2004 – 2013 polscy rolnicy otrzymają w sumie o ponad 120 miliardów złotych mniej dopłat bezpośrednich niż otrzymali niemieccy rolnicy. „Nierówność dopłat bezpośrednich jest ogromnym „haraczem”, który płaci polska wieś” – wskazuje Prezes PiS. „W imię polskiej racji stanu, nie wolno dopuścić, aby ta dyskryminacja Polski w tak ogromnym wymiarze trwała nadal. Przy nierównych dopłatach i wyrównujących się szybko kosztach produkcji polscy rolnicy nie będą w stanie sprostać konkurencji i całe polskie rolnictwo zagrożone będzie upadkiem. Taka sytuacja dotknie nie tylko rolników, ale całe społeczeństwo, gdyż zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu państwa” – czytamy w liście.

Prezes PiS przypomina, że UE właściwie zrezygnowała już ze wspierania produkcji rolniczej i przeszła niemal zupełnie na system dopłat obszarowych a w związku z tym „nie ma żadnego uzasadnienia dla dyskryminacyjnego traktowania polskich rolników i zaniżania wysokości należnych Polsce dopłat bezpośrednich”.