Tagi: , ,

Sykstyńskie zamyślenia zaduszkowe w Strefie JP II

Kilkanaście osób spotkało się w zaduszkowy wieczór, aby wraz młodzieżą ze Strefy JP II zamyślić się i przeżywać poezję Papieża Polaka. Piękne teksty o przemijalności, o tym, co w człowieku najcenniejsze, a także nastrojowa muzyka wprowadziły nastrój zadumy i refleksji nad ludzką egzystencją zanurzoną w Bogu. „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

Człowiek, każdy człowiek może zawołać za Janem Pawłem II „Oto widzę siebie pomiędzy Początkiem a Kresem, pomiędzy Dniem Stworzenia i Dniem Sądu.. Postanowiono człowiekowi umrzeć a potem Sąd! I jeszcze to: Non omnia moriar, nie cały umrę..

Interpretacji poezji Jana Pawła II dokonali młodzi utalentowani artyści z Biblioteki Papieskiej Strefy JP II: Daria Jasik, Damian Sadkowski, Agelika Lejter, Paulina Pstrągowska, Aleksandra Hyb, Sandra Zboszczyk, Olga Wojciechowska, Paula Mikulska Wieczór poprowadził Przemysła Michał Duda.
Słowo św. Jana Pawła II jest wciąż bardzo aktualne, pełne symboliki i bogactwa znaczeń i każdy z nas może w nim znaleźć odniesienie do samego siebie i do otaczającego nas świata.


Dzień zaduszny, modlitwa i zaduma

W parafii św. Zygmunta, 2 listopada podobnie jak wczoraj we Wszystkich Świętych z kościoła św. Zygmunta wyruszyła procesja na groby. Modlono się w niej zmarłych, polecanych przez swoich bliskich modlitwie Kościoła, za obrońców Ojczyzny i dobrodziejów Kościoła.

Wielu z nas na nowo przypomina sobie prawdy ostateczne, a wśród nich termin Czyściec. Proste sceny widziane na pomnikach, nazwiska zmarłych, krzyże, nieuchronnie przypominają o przemijaniu i o życiu pozagrobowym. Stojąc przy mogiłach bliskich zastanawiamy się nad tym jak pomóc tym, którzy odeszli już do wieczności, jednak na skutek ludzkiej ułomności był w nich deficyt odpowiedzi miłości na wielką Bożą Miłość. Przechodząc teraz proces oczyszczania się z grzechów, aby dostąpić pełni Odkupienia. Bowiem aby zjednoczyć się z Bogiem we wspólnocie życia, trzeba być tak jak On Miłością.

Z postawy egoizmy, który sprzeciwia się Bogu, wyzwala postawa służby i troski o drugiego człowieka i łaska Boża. Troska o dusze nieśmiertelne jest także wyrazem miłości. One oczyszczają się w Czyśćcu, oczyszczaniem biernym i same sobie już nie mogą pomóc, bo bilans ich życia, i tym samym dobrych uczynków jest już zakończony. Dlatego dzień zaduszny tak bardzo mocno kojarzy się z modlitwą za zmarłych, w tym modlitwą zwaną wypominkami.