Tagi:

Oddaj Krew! Podziel się życiem

Pod takim hasłem po raz kolejny 8 marca, w godz. 9.00-15.00 odbędzie zbiórka krwi na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Organizatorem akcji krwiodawstwa jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Vietha w Radomiu , Stowarzyszenie Krwiodawców „Ziemi Szydłowieckiej” i Andrzej Jarzyński, burmistrz Szydłowca.

Mieszkańcy miasta już kilkukrotnie dali wyraz swojej empatii jak i udowodnili chęć bezinteresownej pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Krew jest najcenniejszym darem i lekiem. Organizatorzy zapraszają honorowych dawców krwi, potencjalnych dawców oraz wszystkie osoby, którym bliskie sercu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w Polsce. Wszystkim, którzy włączą się w akcję, a w sposób szczególny tym, którzy już po raz kolejny oddadzą swoją krew, już z góry dziękują.

Organizatorzy przypominają o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, zapewniają zwrot kosztów dojazdu i upominek dla kobiet.


W Orońsku pożegnano zmarłego kapłana śp. Zbigniewa Zasonia

W sobotę 23 lutego, po dwudniowych ceremoniach pogrzebowych, złożono do grobu przy krzyżu misyjnym, obok świątyni parafialnej, doczesne szczątki zmarłego ks. kanonika Zbigniewa Zasonia. Zmarły kapłan był przez ponad 40 lat obecny w życiu wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Orońsku. Najpierw przez 30 lat jako proboszcz, a ostatnie 11 lat, jako emeryt, rezydent.

W piątek 22 lutego początkiem uroczystości była eksporta z kaplicy przedpogrzebowej do kościoła. Mszę świętą żałobną celebrował w koncelebrze metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. Kazanie wygłosił kolega kursowy Zmarłego, ks prałat Lucjan Lutkowski. Nieszpory połączone z mszą świętą poprowadził ks. Bolesław Mikrut, wraz z parafialną scholą. Przy trumnie zmarłego Kapłana modlił się także ks. bp Adam Odzimek.

W sobotę mszy świętej pogrzebowej i ceremonii złożenia trumny do grobu przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Podziękował za pasterskie zaangażowanie zmarłego Kapłana, w życie parafii i diecezji, szczególnie za ten widzialny dar orońskiej świątyni. Nabożeństwo rozpoczęły żałobne nieszpory z Oficjum za Znarłych, poprowadził je ks. Andrzej Zarzycki wraz z scholą parafialną. Były one połączone z Mszą.


Tagi:

Sesja popołudniowa

W sali szydłowieckiego Zameku 20 lutego, w godzinach popołudniowych odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej. W czasie "jubileuszowej" sesji, którą poprowadziła przewodnicząca Rady Krystyna Bednarczyk, powołano przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień. Mandat Rady do pracy w tej Komisji otrzymali radni: Tadeusz Rut i Marek Koniarczyk.

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w 2012 roku. Rada Miejska odbyła w tym okresie 11 plenarnych posiedzeń i podjęła 73 uchwały oraz 2 stanowiska. Głownym sukcesem było zakończonie pod koniec 2012 roku, realizacji pierszej części szydłowieckiego projektu kluczowego. Drugi etap projektu:, w którym zaplanowano rewitalizację zamku wraz z wyspą, Parkiem Radziwiłłowskim i rewitalizację Rynku Wielkiego oraz dochodzącej do niego ulicy Radomskiej, ma być przeprowadzony w bieżącym roku.

W czasie Sesji Radni rozpatrzyli skargę Sławomira Nojka na Burmistrza Szydłowca. Skarga ta skierowaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej, została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. Radni odrzucili zasadność skargi, argumentując to prowadzonym w tej sprawie postępowaniem prokuratorskim. W sprawach różnych poruszono także wątek rozliczeń Gminy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Według informacji udzielonej radnym, roszczenia Wspólnot wobec Miasta, wynoszą jeszcze około 170 tysięcy złotych.


Atak na nadrzędne prawo sumienia

Według zwolenników zabijania klauzula sumienia lekarzy to paskudny wynalazek. Sugeruje przecież, że ustawa może nie wystarczać za sumienie. Więcej - sugeruje, że prawo dopuszcza/nakazuje czynić zło, a klauzula pozwala tego uniknąć. Jest to szczególnie nie na rękę, kiedy wojewódzki konsultant ds. ginekologii i położnictwa prof. Antoni Basta kieruje szpitalami w Małopolsce tak, by (jak to ujęła jedna z pracownic krakowskiego szpitala) "sumienia wszystkich obciążane były po równo".

Tymczasem w krakowskim Szpitalu im. Rydygiera, z prawa do klauzuli sumienia skorzystał anestezjolog, po nim jeszcze dwóch lekarzy. Jak donosi Gazeta Wyborcza rozpadł się przez to cały małopolski system delegacji zabijania po równo na każdy szpital, pomimo apelu Antoniego Basty, iż "nie należy go zaburzać". Problem w tym, że ten "system" ma na celu skażenie wszystkich złem, bo według niego żaden szpital czy lekarz nie może uciec od zabijania. Każdy ma mieć krew na rękach.

Z drugiej flanki atakuje klauzulę sumienia prof. etyki Paweł Łuków. Twierdzi bowiem, że lekarze, którzy nie chcą dokonywać aborcji, nie powinni zostawać ginekologami. Najlepszą grupą docelową do przeforsowania takiej ideologii są więc studenci medycyny. 19 - tego lutego 2013r. w programie Dzień dobry TVN stwierdził, że "powinniśmy bardzo dużą wagę przywiązywać do kształcenia przyszłych lekarzy." On sam, jako wykładowca etyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym stara się znieczulać sumienia przyszłych lekarzy. "(...) przychodzą na moje zajęcia zazwyczaj już z jakimiś tam poglądami i część trzeba troszeczkę skorygować, część trzeba rozszerzyć." - stwierdza Łuków. Co to naprawdę oznacza? Wyeliminować z zawodu ludzi z odruchami moralnymi. Pozbyć się tych, którzy twierdzą, że nie można podnosić ręki na bezbronnych, tych którzy chcą być lekarzami, by chronić życie człowieka, a nie po to, by czerpać zyski z zabijania.