Reaktywacja matematyki w KOP-ie

Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu od roku szkolnego 2011/2012 bierze udział w projekcie, przygotowanym przez Politechnikę Wrocławską, realizowanym pod hasłem „Matematyka Reaktywacja”. Jest to kurs wyrównawczy z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Skierowany jest do uczniów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z matematyki i lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. Metoda uczenia opiera się na bardzo lubianej przez uczniów pracy z komputerem. Za pośrednictwem Internetu uczestnicy będą mieli dostęp do przystępnie napisanych materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń. W zależności od umiejętności i predyspozycji osobistych, stopień trudności będzie powoli zwiększany, aż do osiągnięcia efektu pozwalającego na bezstresowe przystąpienie do egzaminu maturalnego. Wartością dodatkową tego typu nauki jest zwiększenie umiejętności informatycznych oraz ogólnej techniki uczenia się – niekoniecznie matematyki. Program „Matematyka Reaktywacja” to cichy i przyjazny, a przy tym dostępny przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu asystent nauczyciela, który nie tylko przystępnie wytłumaczy materiał, ale też sprawdzi, czy materiał ten został naprawdę opanowany.

Matematyka to nie rachunki, to sposób myślenia – powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Tadeusz Więckowski, otwierając 9 września Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla nauczycieli z ponad 100 szkół uczestniczących w programie "Matematyka Reaktywacja”. Nauczyciele uczestniczący w konferencji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem materiałów e-learningowych i sposobach ich użycia przez nauczyciela oraz uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych w zakresie posługiwania się materiałami elektronicznymi. Z ZS im. KOP w konferencji wzięły udział nauczycielki matematyki Beata Sokołowska i Anna Smal.


Tagi: ,

Święty Krzyż: ambasadorowie 30 krajów na odpuście

Ponad 3 tysiące pątników, wśród nich m.in. ambasadorowie 30 krajów świata, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych ziemi świętokrzyskiej wzięło udział 11 września w pierwszym dniu tygodniowego odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.

Uroczystą Eucharystię odpustową, które przewodniczył biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski, koncelebrowali misjonarze oblaci ze świętokrzyskiej wspólnoty. Homilię wygłosił o. dr Wojciech Popielewski OMI, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bp Edward Frankowski na początku Mszy św. pozdrowił kustoszy najstarszego polskiego sanktuarium, przypominając, że ojcowie oblaci tym roku obchodzą jubileusz 75 lat posługiwania na tym miejscu. Natomiast przed udzieleniem błogosławieństwa bp Frankowski zaapelował do pielgrzymów, że zawsze należy trwać przy krzyżu. - Należy bronić tego znaku, nie pozwalać profanować i poniżać jak miało to miejsce na Krakowskim Przedmieściu, w Stalowej Woli i w innych miejscach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej Ojczyźnie, o tych, którzy sprawują władzę i o tych, których niebawem będziemy wybierać. Prośmy, aby byli to ludzie sumienia, broniący i stojący na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Prośmy za tych, którzy oddali swe życie ginąc w katastrofie smoleńskiej – apelował bp Frankowski. W homilii o. Wojciech Popielewski OMI przypomniał, że to Krzyż uświadamia nam, że Bóg przychodzi do człowieka – przychodzi w ukrzyżowanym Chrystusie. - Oddajmy wszystko w ręce Boga: nasz ból, cierpienie, smutek, samotność, tak jak wszystko oddał w ręce Boga Chrystus – zaapelował biblista. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali pobłogosławieni relikwią Krzyża Świętego, którą mogli uczcić przez ucałowanie.

Po Mszy św. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego zwiedzali znajdujące się w świętokrzyskim klasztorze sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz podziwiali z platformy widokowej gołoborza. Orkiestra Dęta z Dobrzynia Wielkiego (z województwa opolskiego), która uświetniła liturgiczne śpiewy, po zakończeniu Eucharystii zaprezentowała pielgrzymom godzinny koncert.


Pogrzeb szczątków bohaterskich obrońców Wizny

W sobotę w kościele w Wiźnie i na Górze Strękowej (gm. Zawady) odbyły się uroczystości pochowania ekshumowanych szczątków bohaterów Września 1939, dowódcy Odcinka Wizna kpt. Władysława Raginisa oraz jego zastępcy, por. Stanisława Brykalskiego. Mszę żałobną w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela odprawił ordynariusz łomżyński ks. bp Stanisław Stefanek.

W kazaniu nawiązał on do kilkakrotnego bezczeszczenia zwłok bohatera, przez różnych okupantów retorycznie pytał: dlaczego pozbawiano ich godności i honoru, przysługującego każdemu człowiekowi pochówku. Odpowiadał: bo ci którzy tak czynili nie szanowali prawdy o Zmartwychwstaniu. Nie szanowali wynikającej z niej godności człowieka. Wskazał też na idee wychowania przedwojennego, które owocowało takimi czynami, jak czyn kpt. Raginisa, który ocalił podwładnych, a sam siebie złożył na ołtarzu Ojczyzny. Biskup Stefanek nawiązując do „pisania historii na nowo, wbrew faktom, a nawet wbrew świadkom” wołał; wzywam was kapitanie Raginisie, poruczniku Brykalski, stańcie do walki o pamięć i prawdę, nie bacząc na statystyczna przewagę, różnych komunikatorów. Słowa te wierni przyjęli aplauzem!

Po ceremoniach pogrzebowych w kościele kondukt pogrzebowy z ekshumowanymi szczątkami bohaterów udał się na oddaloną około 10 km od Wizny Górę Strękową. Tutaj modlitwę przed złożeniem trumienki do grobu, poprowadził ks. bp. S. Stefanek.