Wigilia w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach

W samo południe w prowadzonym przez powiat szydłowiecki Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach, śpiew kolędy oznajmił oczekiwaną wiadomość, nadszedł czas wigiljnej wieczerzy. Zgromadziło się na niej kilkudziesięciu mieszkańców domu, personel z dyrektorem Andrzejem Mularczykiem i grono młodych wolantariuszy wspomagających pracę personelu i świadczących dobroczynną posługę, na rzecz starszych i schorowanych pensjonariuszy. Bożonarodzeniową Ewangelię odczytał i modlitwy poprowadził ks. prob. Adam Kuc z parafii św. jana Chrzciciela w Mniszku.

Słowa życzeń skierowali do swych podopiecznych i współpracowników dyrektorzy: dyr. A. Mularczyk i wicedyr. Barbara Siara. W imieniu władz powiatu szydłowieckiego życzenia dla mieszkańców Domu, dla pracowników i wolonatariuszy przekazał przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski. Wyraził nadzieję że oprócz potrzeb materialnych, w łaziskim Domu Pomocy Społecznej, jego domownicy mają także codziennie wiele okazanej życzliwości i serca.

Przy łamaniu się opłatkiem padało wiele ciepłych słów, szczególnie cennych bo opromienionych wigiilnym czarem, atmosferą dobra w której świat widać z innej piękniejszej strony.


Życzenia dla wigilijnego Solenizanta

Msza święta koncelebrowana dziś rano w Wigilię Bożego Narodzenia w intencji księdza Adama Radzimirskiego proboszcza parafii św. Zygmunta, zgromadziła na modlitwie za swego duszpasterza wielu wiernych, którzy chcieli wyrazić także swoja życzliwość i wdzięczność . Podziękować za wytrwałą posługę kapłańską Solenizanta i jej widoczne w parafii i dekanacie owoce.

Eucharystię sprawowali ks. Krzysztof Nowosielski i ks. Witold Witasek, ten ostatni złożył po zakończeniu mszy świętej imieniu kapłanów pracujących w parafii św. Zygmunta życzenia Ks. Adamowi. Życzenia składali również liczni przedstawiciele grup i wspólnot działających w szydłowieckiej parafii. Wśród składających życzenia byli także przedstawiciele rady Powiatu w Szydłowcu przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i wiceprzewodniczący Rady Jan Gula. Podziękowali oni za obecność i modlitwę w ważnych chwilach dla społeczności powiatowej i życzyli wielu udanych inicjatyw duszpasterskich , zdrowia i wielu Bożych łask!

Na zakończenie zebrani w świątyni farnej zaśpiewali Solenizantowi „Sto lat”. Częstowano wszystkich słodyczami, były też uśmiechy i podziękowania od księdza proboszcza Adama. Ks. Kan. Adam Radzimirski proboszczem szydłowieckiej parafii św. Zygmunta Króla i Męczennika jest od 1992 roku. W mijającym 2011 roku obchodził 40 lecie kapłaństwa.