; Autor: Marek Sokołowski

Uroczystość podpisania umowy na odnowę szydłowieckich zabytków!