Uroczystości pogrzebowe śp. Zofii Jarzyńskiej

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą! We wtorek 27 grudnia o godz. 13 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa ś.p. Zofii Jarzyńskiej, żony burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego. Mszy świętej żałobnej przewodniczył będzie ks. bp Wacław Depo. Śp Zofia odeszła do wieczności po trudnej i ciężkiej walce z chorobą o godz. 17.30 w Wigilię 24 grudnia, w 60 roku życia.

Świętej pamięci Zofia Jarzyńska była osobą ciepłą, życzliwą i wyrozumiałą. Przez długie lata w swym Zakładzie Fotograficznym zlokalizowanym przy Rynku Wielkim, świadczyła usługi fotograficzne dla mieszkańców Szydłowca i okolic. Czynnie angażowała się w życie religijne, społeczne i kulturalne naszego miasta. Wspierała swego męża Andrzeja, w jego wieloletniej działalności publicznej.

Śmierć śp. Zofii niesie ból i smutek dla jej najbliższych: męża, synów, synowej, wnuczka i krewnych, a także i dla tych wszystkich, którzy ją znali i szanowali. W imię chrzęścijańskiej solidarności, której syntezą są słowa św. Pawła "Jedni drugich brzemiona noście", składamy Panu Andrzejowi Jarzyńskiemu mężowi śp Zofii i rodzinie Zmarłej głębokie wyrazy współczucia.


Modlitwa dziękczynna w 85 rocznice urodzin

W kościele Matki Bożej Bolesnej w Sadku, 24 kwietnia ks. prob. Zenon Ociesa celebrował mszę świętą dziękczynną za 85 lat życia Zofii Sokołowskiej, zelatorki Żywego Różańca w parafii. W mszy świętej uczestniczyli najbliżsi, siostry z Kółek Różańcowych, przyjaciele i znajomi Jubilatki.

Ksiądz Proboszcz w czasie Mszy świętej podkreślił pobożność Jubilatki, jej rozmodlenie oraz wielorakie przejawy troski Jej i całej rodziny wobec Kościoła i parafii MB Bolesnej w Sadku. W czasie liturgii czytanie mszalne odczytał Tomasz Sokołowski, wnuczek Jubilatki, a psalm zaśpiewała córka Dorota. Na zakończenie mszy świętej ks. prob. Z. Ociesa przekazał Jubilatce podziękowania za ofiarność i życzenia długich lat życia. Wdzięczność jest wonnym kwiatem miłości. Dziękować Bogu, to dostrzegać Jego mądrość i milość, w różnrakich darach życia i przede wszystkim w nim samym. Miłość w połączeniu mądrością jest skarbem życia, tego skarbu w wielkiej obfitości życzymy Jubilatce, dziękując Jej za ofiarne, oddane Bogu i ludziom życie.

Warto dodać że inicjatorem budowy świątyni w Sadku, był na początku lat osiemdziesiątych XX wieku mąż Zofii, ś.p. Adam Sokołowski ( 1925-1992).
W 1983 roku, staraniem A. Sokołowskiego i kolejarzy z Sadku, rozpoczęto budowę kaplicy, a oficjalnie punktu katechetycznego. 26 maja 1985 roku, świątynię poświęcił ks. bp Adam Odzimek. Ks. Zenon Ociesa, pełni funkcję proboszcza 1 września 1989 roku, kiedy to ks. bp. Edwarda Materski (1923-2012), erygowała parafię w Sadku. Parafia MBB (i jej proboszcz), w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 25 lecia..