Tagi: , ,

Życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa

Ks. Adam Radzimirski proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu obchodzi dziś imieniny. Solenizantowi w tych dniach towarzyszy szczególna modlitwa wiernych, szczególnie w czasie mszy świętych sprawowanych w jego intencji. Ostatnia w tym roku adwentowe roraty poświęcone czci Matki Bożej, zgromadziły dziś o godz. 7 rano wielu wiernych. W czasie tej mszy świętej celebrowanej przez ks. Dariusza Maciejczyka polecano Bogu ks. kanonika Adama prosząc dla niego o błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia i dar dalszej owocnej duszpasterskiej posługi w naszej parafii.

Po mszy świętej przedstawiciele grup modlitewnych i ruchów działających w naszej parafii złożyli ks. Proboszczowi życzenia i przekazali zapewnienie o stałej modlitwie i duchowym wsparciu w realizacji misji proboszcza i dziekana parafii Szydłowiec i dekanatu szydłowieckiego.

Ksiądz Adam Radzimirski urodził się w Wierzbicy w 1946 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1971 roku. Stanowisko proboszcza parafii św. Zygmunta w Szydłowcu pełni od 1992 roku.


Tagi: , ,

Od 40 lat w kapłańskiej służbie Ludowi Bożemu

Ksiądz Adam Radzimirski proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu 40 lat temu, dokładnie 12 czerwca 1971 roku został wyświęcony przez bpa Piotra Gołębiowskiego na kapłana. Dziś o godzinie 18 w farze św. Zygmunta, będzie sprawowana rocznicowa msza święta w jego intencji.

Ks. Adam Radzimirski urodził się 20 czerwca 1946 roku w Wierzbicy, w rodzinie Anny i Władysława Radzimirskich. W 1965 roku wstępił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie odbył studia filozoficzne i teologiczne oraz otrzymał potrzebną formację do kapłaństwa.

Pierwszą placówką duszpasterską po święceniach kapłańskich była parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce. Prace duszpasterską ksiądz Adam pełnił także w parafiach pod wezwaniem: św. Wawrzyńca w Niekłaniu, św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej i parafii katedraklnej w Radomiu. Był proboszczem w parafii Św. Trójcy w Tarłowie, parafii NMP w Skarżysku-Kamiennej, parafii św. Wojciecha w Wojciechowicach.


Tagi: , ,

Radosny Jubileusz! Łaska i wierność spotkały się ze sobą!

W dziękczynnej modlitwie za posługę kapłańską ks. proboszcza Adama Radzimirskiego, spotkała się dziś część naszej wspólnoty parafialnej oraz goście przybyli na tę uroczystość. Byli wśród nich przedstawiciel minister Ewy Kopacz szef radomskiej delegatury Urzędu Mazowieckiego Rafał Rejkowski, dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dorota Sokołowska, prezes radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń Grażyna Łuba.

Przybyli przedstawiciele samorządu miejskiego: burmistrz Andrzej Jarzyński, wraz z pełnym Prezydium Rady Miejskiej: Krystyną Bednarczyk, Arturem Łyczkiem i Leszkiem Jakubowskim. Przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Włodzimierz Górlicki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

W koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. A. Radzimirskiego mszy świętej dziękowano za dar 40 lat kapłaństwa i proszono Boga, o łaskę dla pasterskiej misji jubilata. W kazaniu ks. Jan Niziołek przypomniał niektóre wydarzenia z życia ks. Adama, szczególnie zaś przypomniał istotę kapłaństwa, która jest często cicha i ukryta dla oczu służba Bogu i ludziom. Ma ona wymiar błogosławieństwa dla świata, któremu wyprasza łaskę i miłosierdzie. Kapłan błogosławi ludzi i rzeczy, modli się, spowiada, chrzci, odprawia mszę święte. Jest przykładem dla rodzin i wsparciem dla samotnych.


Tagi: , ,

Imieniny Proboszcza

W niedzielę i w poniedziałkowy, wigilijny poranek, w czasie mszy świętych polecano Bogu osobę proboszcza szydłowieckiej fary ks. Adama Radzimirskiego. Księdzu proboszczowi życzenia składało wielu parafian i przedstawicieli ruchów i grup działających w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Niedzielna i poniedziałkowa liturgia, bezpośrednio poprzedzające Dzień Narodzenia Pańskiego, były dobrym czasem do modlitwy za Solenizanta ks. Adama Radzimirskiego. Będąc proboszczem szydłowieckim już ponad 20 lat, Ksiądz Adam prowadzi nas do uznania Jezusa, jako Słońca naszego życia, do naśladowania Najświętszej Maryi Panny, do życia wiarą na każdy dzień.

Drogiemu Solenizantowi, ks. kan. Adamowi, dziekanowi szydłowieckiemu, powiatowemu kapelanowi strażaków i rzemieślników - ze swej strony składamy życzenia wytrwałości w pobożnej i gorliwej służbie kapłańskiej na rzecz naszej wspólnoty i każdego potrzebującego duchowego umocnienia, szczególnie poprzez sakramenty święte.

Ksiądz Adam Radzimirski, od 1992 roku jest proboszczem parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Kapłańska misja, rozpoczęła się od przyjęcia święceń w 1971 roku. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce. Prace duszpasterską ksiądz A. Radzimirski pełnił także w parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Niekłaniu, św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej. Był proboszczem w parafii Św. Trójcy w Tarłowie, parafii NMP w Skarżysku-Kamiennej, parafii św. Wojciecha w Wojciechowicach. W Szydłowcu przez dwie dekady dał się przez te lata poznać jako gorliwy kapłan, niestrudzony gospodarz parafii i odnowiciel zabytkowej fary św. Zygmunta. Tutaj z pokorą i w cichym poświęceniem zabiega o wzrost wiary i pobożności parafian. Inicjował i wspierał wiele poczynań duszpasterskich także tych podejmowanych przez wikariuszy. W renowacji zabytkowej fary wyraża się no codzień wiara i charakter ks. Adama Radzimirskiego. Odnowienie złotych ołtarzy, renowacja otoczenia świątyni, konserwacja organów, przebudowa konstrukcji zabytkowego deskowanego stropu świątyni, zmiana zabytkowej dachówki nawy świątyni, pokrycie blachą miedzianą dachów kaplic i prezbiterium, odnowienie murów zabytkowej świątyni to tylko część dzieł ks. Adama Radzimirskiego. W tym roku do tej listy dopisać można odnowienie zabytkowej grupy; Jezusa na Krzyżu z Aniołami. Dzięki staraniom i zasługom ks. Proboszcza, Szydłowiec od 2000 roku znów jest siedzibą dziekana, a szydłowiecka fara jak przez wieki miejscem wielkich uroczystości religijnych i patriotycznych. Troskę duszpasterską i życzliwość okazuje wielu środowiskom społecznym i zawodowym. Modlitwą wspiera wiele ważnych wydarzeń dla miasta i Ziemi Szydłowieckiej.


Tagi: , ,

Życzenia dla proboszcza szydłowieckiego ks. Adama Radzimirskiego

Ostatnia w tym roku w farze św. Zygmunta msza święta ku czci Najświętszej Mary Panny, nazwana roratami, celebrowana była 24 grudnia o godz. 7 rano. Dzień ten to dzień imienin Adama i Ewy. W parafii św. Zygmunta to już tradycyjnie okazja do modlitwy za proboszcza ks. kan. Adama Radzimirskiego. W kościele było dziś rano wielu parafian, pragnących uczcić Matkę Bożą, pomodlić się za swego duszpasterza i złożyć mu imieninowe życzenia.

Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ks. Andrzej Kania. On też wygłosił kazanie, a na zakończenie Eucharystii skierował życzenia dla Solenizanta. Za jego przykładem podążyli inni: dzieci i młodzież, rodziny, członkowie Kół Rodziny Radia Maryja, Kółek Różańcowych, seniorzy, członkowie Caritas, Chóru kościelnego i inni. Było wiele słów uznania i podziękowań za ofiarną służbę kapłańską, kunszt organizacyjny, otwartość na inicjatywy różnych środowisk i osób.

Wszystkiego dobrego Drogi Księże Proboszczu. Niech Bóg sił dodaje i łask potrzebnych dla Ciebie, Twej posługi w dekanacie i parafii, i przez Ciebie niech błogosławi tym wszystkim którym tak ofiarnie służysz. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.


Tagi: , ,

Modlitwa i życzenia dla wigilijnego solenizanta

Dziekan szydłowiecki i proboszcz parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, ks. kan. Adam Radzimirski obchodzi imieniny w Wigilię. Rankiem tego dnia po ostatnich w tym roku liturgicznym roratach, liczne osoby swemu proboszczowi złożyły życzenia i podziękowania za ofiarną pracę duszpasterską.

W imieniu kapłanów życzenia złożył ks. Andrzej Kania, który podkreślił przy tym liczne przymioty ks. Adama, które sprawiają, że praca duszpasterska jest dobrze zorganizowana a parafia po gospodarsku kierowana i wciąż otwarta na nowe inicjatywy i pomysły.

Następnie życzenia złożyli przedstawiciele licznych grup i ruchów działających w parafii, w tym: Dzieci ze Świetlicy Nazaret, małżeństwo z grupy Sychar, rodziny Domowego Kościoła, członkowie Caritas, Chóru Parafialnego, grupy modlitewnej Ojca Pio, Rodziny Radia Maryja, Kółek Różańcowych , młodzieży ze strefy JP 2, KSM i inni. Ksiądz Dziekan odwzajemniał życzenia dobrym słowem, obrazkami i cukierkami. Atmosfera była ciepła i serdeczna, pomimo tak wczesnej pory.


Tagi: , ,

Urodziny Księdza Dziekana

Dziekan dekanatu szydłowieckiego, ks. kan. Adam Radzimirski obchodzi dziś 20 września, 69-tą rocznicę urodzin. Z tej okazji pragniemy naszemu duszpasterzowi złożyć podziękowania i życzenia najdłuższych lat życia i owocnej pracy dla Boga, Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz Proboszcz od 1992 roku, z wielkim zaangażowaniem służy swą posługą duszpasterską mieszkańcom parafii Szydłowiec, oraz sprawnie i skutecznie organizuje działalność parafii p.w. św. Zygmunta i dekanatu szydłowieckiego.

Ksiądz Adama święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1971 roku. Jest nie tylko oddanym duszpasterzem, cieszącym się zaufaniem parafian, powiatowym kapelanem strażaków i rzemiosła, opiekunem świetlicy „Nazaret”, zespołu parafialnego „Caritas”, Kółek Różańcowych, czy aktywnym uczestnikiem różnych ważnych wydarzeń w Powiecie Szydłowieckim. Ksiądz Adam Radzimirski dał się poznać również jako człowiek związany sercem z Ziemią Szydłowiecką, a szczególnie z parafią, którą kieruje. Z ogromnym zaangażowaniem, wielką troską, merytorycznie i skutecznie finansowo prowadzi etapowo projekty mające na celu renowację i konserwację kościoła, unikalnego zabytku kultury, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

Ksiądz dziekan Adam Radzimirski, jest doskonałym kaznodzieją, poświęca uwagę nie tylko sprawom Ojczyzny, jej historii, tradycji niepodległościowych, bohaterów narodowych, podkreślając tym samym znaczenie patriotyzmu w życiu człowieka, tak nieocenionego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Swoim działaniem potrafi integrować społeczność parafialną. Z inicjatywy księdza Adama Radzimirskiego odbywają się spotkania wielu grup modlitewnych, organizowana jest pomoc charytatywna dla potrzebujących. Ksiądz proboszcz skutecznie motywuje młodzież, nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale również kulturalnie i turystycznie. Oddany sprawom swojej parafii jest bardzo dobrym organizatorem nie tylko życia religijnego, ale też aktywnym uczestnikiem wszystkich ważnych uroczystości patriotycznych, edukacyjnych i kulturalnych.