Rodzinny festyn w Zdziechowie

W niedzielne popołudnie 29 maja na plac szkolny w Zdziechowie, przybyli bliscy 80 dzieci uczących się w tej szkole. Byli sąsiedzi i wielu mieszkańców Zdziechowa i Chustek. Nauczyciele, rodzice i dzieci, razem zorganizowali rodzinny festyn, mający integrować społeczność tych miejscowości ze zdziechowską Publiczną Szkołą Podstawową.

W trakcie tej sympatycznej imprezy można było zakupić produkty spożywcze, ciasta, napoje, kiełbaski, frytki, a także nabyć losy i wygrać, w tym nawet telefon komórkowy. Wiele dzieci i nie tylko bawiło się na urządzeniach do zabawy, huśtawkach, karuzeli, zjeżdżalni, trampolinie. Korzystano z boiska, i takich nietypowych atrakcji jak malowanie ciała.

Uczniowie z PSP w Zdziechowie, przedstawili program artystyczny związany z tematyka szkolną. Śpiewali piosenki, recytowali wiersze.


Tagi: ,

Z ziemi włoskiej do Polski

W dniach od 7-22 maja 2011r. odbył się rajd motocyklowy „Z ziemi włoskiej do Polski”. W wyprawie uczestniczyło 120 osób na 87 motocyklach. Wyprawa była kolejną częścią wieloletniego programu edukacyjnego-turystycznego „Poznajmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego”.

Program opiera się na założeniu, że w rozwoju dojrzałej osobowości człowieka konieczne jest budzenie twórczej aktywności poprzez teoretyczne poznawanie a następnie odwiedzanie miejsc związanych z okolicznościami powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz rozpoznanie wydarzeń wspominanych w polskim hymnie państwowym. Tradycja Mazurka Dąbrowskiego gromadzi w sobie także wydarzenia integrujące Polaków, poczynając od napisania ówczesnego teksu w Reggio Emilia do dnia dzisiejszego. Rok 2011 był zatem podróżą do źródeł Mazurka Dąbrowskiego. Wydarzenia w Europie z końca XVIII wieku sprawiły, że słowa Józefa Wybickiego: „z ziemi włoskiej do Polski”, ciągle brzmią swoją aktualnością w hymnie państwowym, również poprzez wyjątkowy tegoroczny kontekst związany z beatyfikacja papieża Jana Pawła II. Współcześnie brzmiące słowa Hymnu Narodowego „z ziemi włoskiej do Polski”, skomentował w 1999r. w Sejmie RP Jan Paweł II wskazując na swoją białą sutannę: „Nikt nie przypuszczał, że w takim umundurowaniu”.

Patronat honorowy nad rajdem objęli: Ks. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski Ks. abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce Ks. kard. Stanisław Dziwisz Ks. bp Wiktor Skworc Ks. bp Józef Guzdek Biskup Polowy WP Ambasador RP w Rzymie Wojciech Ponikiewski Komendant Główny Policji gen. inst. Andrzej Matejuk


Czwarty Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec

Szydłowieccy rajcy miejscy podjęli 25 maja uchwałę nadającą ks. kanonikowi Adamowi Radzimirskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”. Proboszcz parafii św. Zygmunta jest wybitnym kustoszem wiekowej szydłowieckiej fary.

Tworzy ona wespół z Ratuszem i Zamkiem Szydłowieckich i Radziwiłłów - trójcę najcenniejszych zabytków kultury materialnej i religijnej Szydłowca.

Ks. Adam Radzimirski jest gorliwym duszpasterzem i niezmordowanym społecznikiem, kapelanem strażaków i rzemiosła, osobą wrażliwą na los parafian. Doskonałym organizatorem życia parafialnego, cieszącym się autorytetem dziekanem dekanatu szydłowieckiego. Przyczynił się do rozwoju parafii i przywrócenia rangi dekanatu szydłowieckiego. Jest człowiekiem przy tym skromnym, pracowitym i nie szukającym poklasku.


Przegląd Małych Form Teatralnych

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu, wspólnie z Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, po raz kolejny zorganizowała „Przegląd Małych Form Teatralnych – Profilaktyka, a Teatr”. Trzecia już edycja konkursu odbyła się 24 maja 2011 roku w sali widowiskowej Zespołu Szkół im. KOP. Wzorem lat ubiegłych patronat honorowy objął Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski.

Impreza została zgłoszona do programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” wpisanego w Bank Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” i otrzymała zgodę na użycie logotypu „Wspiera nas PaT”.

Na przegląd przybyło zacne grono zaproszonych gości, między innymi przedstawiciele władz i instytucji samorządowych oraz wojewódzkich, dyrektorzy szkół, pedagodzy i rzesza młodzieży. W spotkaniu licznie wzięli udział również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na czele z Komendantem Powiatowym Policji, kom. Jarosławem Popczyńskim, a także reprezentacja Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu z Zastępcą Naczelnika Wydziału, komisarz Dorotą Pater. Gościem specjalnym konkursu był sam twórca programu „PaT”, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw promocji, bezpieczeństwa i kontaktów z organizacjami pozarządowymi, inspektor Grzegorz Jach. Spektakle profilaktyczne ilustrujące problemy młodych ludzi były prezentowane przez uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu szydłowieckiego. W przeglądzie rywalizowały grupy teatralne z Orońska, Chlewisk, Jastrzębia, Mirowa i Szydłowca. Poziom prezentowanych przedstawień był niezwykle wysoki i dostarczył nie lada problemów dla oceniających je jurorów. Wyłonienie tegorocznego laureata nie było łatwe. Po burzliwych obradach zdecydowano się na bezprecedensowe rozwiązanie. Decyzją jury zostały przyznane dwa, równorzędne, pierwsze miejsca, które przyznano grupom teatralnym z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szydłowcu za spektakl pod tytułem „Wznieś serce nad zło”, oraz grupie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach za spektakl pod tytułem „Tylko, co dalej”. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu spektaklem pod tytułem „To nie teatr, to rzeczywistość”.


Radom. Z Janem Pawłem II na drogach świętości..

Po miesięcznej ekspozycji 25 maja w Muzeum Jacka Malczewskiego z udziałem ks. rektora Jarosława Wojtkuna, zamknięto wystawę poświęconą bł. Janowi Pawłowi II.

Prezentowane były na niej pamiątki po papieżu, wypożyczone z radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego, z czasów jego pobytu w Radomiu, w czerwcu 1991 roku oraz medale annualne, bite w każdym roku pontyfikatu JP II ze zbiorów Bernarda Marka Adamowicza.

Wystawę uzupełniały wielkoformatowe fotografie, ukazujące Karola Wojtyłę –Jana Pawła II, w różnych momentach życia.


Krew dla ratowania zdrowia bliżniego..

Na szydłowieckim Rynku Wielkim 25 maja pomiędzy godz. 8.30 a 13.00, pobierana była krew od honorowych krwiodawców. Akcja oddawania krwi zorganizowana została przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Chętnych do oddania krwi zgłosiło się około 70, każdy z nich jeśli spełniał związane z tym kryteria mógł oddać porcję krwi.

Chętnych było bardzo wielu, jako że cel szczytny i potrzeba konkretna, związana z leczeniem jednej z mieszkanek naszego miasta. Życzymy zdrowia, tym, którzy będą zmuszeni przez chorobę korzystać z krwi, odanej przez honorowych krwiodawców.


Święto samorządu - spotkanie z Prezydentem RP w ogrodach prezydenckich

Dzień Samorządowca jest obchodzony corocznie 27 maja, na upamiętnienie pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku. Dały one początek polskiej samorządności. Święto było okazją do spotkania się Prezydenta RP, 25 maja, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego z licznymi przedstawicielami gmin, miast i powiatów.

Święto samorządu to dzień triumfu wspaniałej, mądrej idei, która przeorała polską rzeczywistość i budowała nowe możliwości – powiedział prezydent Bronisław Komorowski do zebranych licznie samorządowców. Prezydent z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odznaczył zasłużonych działaczy.

Prezydent i obecni w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego samorządowcy uczcili pamięć zmarłego w środę Marka Nawary, długoletniego marszałka województwa małopolskiego.


Rywalizowały Siatkarki

22 maja br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbył się podobnie jak w ubiegłych latach, Otwarty Halowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu. W rozgrywkach brało udział 7 drużyn żeńskich. Turniej wpisał się już na stałe w Kalendarz imprez organizowanych przez Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Powiatowego Koordynatora ds Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski wraz z wicedyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Markiem Marcinkowskim oraz Andrzejem Koniarczykiem – Powiatowym Koordynatorem ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przywitali zawodniczki, drużyny sportowe, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, życząc im satysfakcji płynącej z uprawiania dyscypliny sportowej zwanej siatkówką oraz prawdziwie sportowej rywalizacji. Kibicom zaś, wielu emocji i przyjemnie spędzonego czasu.

W Turnieju wzięli udział: drużyna ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, „KUMPELE” z Szydłowca, ZS im. KOP, LO im. H.Sienkiewicza w Szydłowcu., „JUNIORKI” drużyna mieszana ze Skarżyska-Kam. i Szydłowca, „Niekompletne”z Szydłowca oraz „Danna” Skarżysko-Kam.,


Trwa pamięć o żołnierzach "Rozłoga" i "Roberta".

W Wysokiej koło Szydłowca 22 maja, na uroczystości 67 rocznicy bitwy żołnierzy Armii Krajowej z oddziałów porucznika „Rozłoga” (Jerzego Sztajgerwalda) i „Roberta” (Mieczysława Hoffmana), zebrali się kombatanci, samorządowcy, strażacy i mieszkańcy Wysokiej aby uczcić poległych w walce z niemieckim okupantem.

Poczty sztandarowe Armii Krajowej i Ochotniczych Straży Pożarnych i uczestnicy uroczystości udali się sprzed kościoła św. Mikołaja, na cmentarz nad mogiły poległych. W krótkim słowie prezes kpt. Edward Małachowski podkreślił wagę pamięci narodowej. Naród który traci pamięć traci wolność. Moje pokolenie- mówił, zna cenę wolności i cenę jaka trzeba było płacić w okupacyjnej niewoli.

Prochom poległym salutowały AK-owskie i stażacke sztandary. Utwór "Cisza", nad grobami żołnierzy, solo na trąbce wykonała Aleksandra Sala, następnie przedstawiciele kombatantów, burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wraz z delegacją Rady Miasta i Urzędu Miejskiego oraz przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski złożyli wiązanki kwiatów na grobach poległych bohaterów.


Pamięci Majora Hubala i biskupa Tadeusza Płoskiego

Tegoroczne obchody 71. Rocznicy Śmierci Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala odbyły się dziś 21 maja 2011 roku. Przy Szańcu Hubala koło miejscowości Studzianna w powiecie opoczyńskim. Mszę świętą polową wraz z gronem kapłanów koncelebrował ordynariusz diecezji polowej Wojska bp Józef Guzdek.

W kazaniu Biskup Polowy nawiązując do słów mjr. Henryka Dobrzańskiego, wypowiedzianych, w obliczu klęski militarnej jaka spotkała II Rzeczpospolitą, we wrześniu 1939 roku, że munduru nie zdejmie i broni nie złoży oraz ewangelicznej lekcji, mówił o postawie cechującej pasterza, gotowego bronić swej owczarni. Cechuje go postawa odpowiedzialności za powierzone owce, aż do narażenie samego siebie nawet na utratę życia.

Przeciwieństwem jest postawa najemnika, który przychodzi aby niszczyć, grabić i uzyskać korzyść własną.


Warszawa. Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

18 maja w rocznicę urodzin Karola Wojtyły duszpasterstwo wojskowe dziękowało za beatyfikację Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Echarystycznej celebracji przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzek. Udział w uroczystości był okazją do spotkania z osobą Jana Pawła II, wspólnej modlitwy i refleksji nad jego przesłaniem skierowanym do wojska i służb mundurowych.

Biskup wyraził radość z wyniesienia do chwały ołtarzy Jana Pawła II oraz dziękował za to, co uczynił dla ludzi w mundurach. Podczas Mszy świętej został poświęcony obraz z wizerunkiem Błogosławionego. Umieszczony został na ścianie bocznej prezbiterium katedry.

Po Mszy Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wystąpił z koncertem poświęconym Janowi Pawłowi II. W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Obecny był także poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w składzie: Dariusz Mamla, Dorota Sykulska, Patrycja Konieczna.


Na lotnisku i w katedrze..

Licealiści z KOP-u z klasy I ochrona granicy państwowej, 18 maja pojechali na wycieczkę szkolną, w której programie było zapoznanie się z pracą służb granicznych na lotnisku Chopina w Warszawie.Na lotnsku na Okęciu funkcjonuje największa w Polsce Placówka Straży Granicznej im. gen. Waleriana Czumy. Młodzież odwiedziła także Katedrę Polową i nie dawno utworzone Muzeum Ordynariatu Polowego, w którym zgromadzone zostały eksponaty z historii duszpasterstwa wojskowego.

Przed katedrą ks. komandor porucznik Ryszard Preuus przywitał szydłowieckich licealistów.

W katedrze największe wrażenie na młodzieży zrobiła kaplica katyńska, w której na dwóch ścianach wyryte jest 15 000 nazwisk polskich oficerów i policjantów spoczywających na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz 3435 nazwisk oficerów, polcjantów i funkcjonariuszy z tzw. listy ukraińskiej, pomordowanych najprawdopodobniej w Bykowni, których grobów jeszcze nie odnaleziono


Gniezno. Prymas modll się za ofiary zbrodni katyńskiej

„Są w życiu tragedie, które okrywa tajemnica tak wielka, że człowiek nie jest w stanie dojść ich przyczyn. Zdarzają się również tragedie zawinione przez człowieka, który robiąc zły użytek ze swej wolności ośmiela się stanąć ponad Bożym przykazaniem nie zabijaj. Taka właśnie tragedia zabijania niewinnych ludzi dokonywała się na ogromną skalę w XX wieku” – mówił abp Kowalczyk.

Stwierdził również, że świat patrzył na tę tragedię niemy z przerażenia, patrzył na łagry i obozy koncentracyjne, na Katyń, w którym rozstrzelano tysiące polskich oficerów, na niewinne ofiary Kozielska, Ostaszkowa, Miednoje i Charkowa.

„Świat patrzył niemy i do dziś, mimo upływu wielu dziesiątek lat, prawda o tej zbrodni nie może w pełni dojść do głosu. Mimo wielorakich wysiłków i starań wciąż pozostaje wiele pytań i tajemnic, gdzieniegdzie nawet wiele kłamstw. Dlatego każdy krok, który przybliża nas do poznania prawdy, jest nie do przecenienia” – podkreślił abp Kowalczyk.


Tagi: , , ,

Święto Straży Granicznej w Gdańsku

W Gdańsku, mieście gdzie narodził się wielki ruch Solidarności, polska Straż Graniczna wybrała na miejsce przeżywania swej 20 rocznicy powstania. Uroczystości rozpoczęła msza święta w bazylice mariackiej sprawowaną pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Podczas Eucharystii ks. płk SG Zbigniew Kępa dziekan duszpasterstwa SG odczytał list biskupa polowego Józefa Guzdka do funkcjonariuszy i pracowników formacji. Biskup Polowy przypomniał, że Straż Graniczna wyrosła na fali przemian jakie po 1989 r. zaszły zarówno w Ojczyźnie jak i w Europie. Jej powstaniu towarzyszył wysiłek umysłu twórców nowej koncepcji ochrony granic i funkcjonowania formacji, która byłaby zdolna stawić czoła nowym wyzwaniom. Nie mniej ważny był wysiłek serca, aby służbę funkcjonariuszy zakorzenić w tradycji przedwojennych formacji Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.

Biskup Guzdek życzył też pracownikom SG, aby byli „sługami pokoju i budowniczymi pomostów między narodami”. Kazanie do funkcjonariuszy i gości wygłosił metropolita gdański, pierwszy po przywróceniu Ordynariatu Polowego, biskup polowy WP ks. arcybp. Sławoj Leszek Głódż.


Tagi: , , ,

Z uczniami o historii Ziemi Szydłowieckiej i KOP-u

W Zespole Szkół im. KOP 12 maja z uczniami pierwszej klasy „ochrona granicy państwowej”, spotkał się przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski . Dyrektor szkoły Maria Michajłow przybliżyła uczniom nieco historii, kiedy tworzył się pomysł powstania takiej klasy, której incjatorem był M. Sokołowski.

W 2007 roku utworzona została pierwsza klasa licealna „ochrona granicy państwowej”. Od 1 września 2007 roku szkoła otrzymała nowe imię Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza . - Mamy satysfakcje z tego, że klasa cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów z naszego powiatu. Obecnie to już czwarty rocznik klasy o tym profilu. Mamy nadzieje, że znajdziecie swoje miejsce w szeregach Straży Granicznej, na czym nam bardzo zależy – powiedział przewodniczący. Następnie Pan Przewodniczący przypomniał żołnierzy KOP-u walczących w 1939 roku, w obronie naszej Ojczyzny w rejonie Szydłowca.

Mówił o okolicznościach powstania w 1924 roku formacji Korpusu Ochrony Pogranicza oraz wspomniał osoby związane z KOP-em, śp. Antoniego Stawskiego oraz śp. Mirosława Rubasa, którzy byli świadkami jego historii.


Śpiewali by zdrowym być

Mycie rąk, szczotkowanie zębów a przede wszystkim rozważne używanie antybiotyków – było tematem VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, który odbył się wczoraj w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

W ciągu kilku godzin w festiwalu wzięło udział 120 młodych uczestników z siedemnastu szkół powiatu szydłowieckiego. Jak na tego typu imprezę przystało nie zabrakło w niej elementów zdrowej rywalizacji, radości, wzruszeń, ale i dopingu ze strony koleżanek i kolegów z widowni.

Tematem przewodnim piosenek wykonywanych przez uczniów była „Oporność na antybiotyki” wynikająca z powszechnego, ale i przesadnego ich stosowania podczas chorób.


Wkrótce w Szydłowcu, kolejne zamkowe spotkania teatralne

Szydłowieckie Centrum Kultury ZAMEK zaprasza na kolejne bo już XVIII Zamkowe Spotkania Teatralne "O Laur Złotego Gargulca". Ten Ogólnopolski Przegląd Teatrów, odbędzie się w SCK Zamek 18-19-20 maja. Do tegorocznych Spotkań zakwalifikowanych jest 8 teatrów dziecięcych i 12 młodzieżowych. Wystąpią między innymi teatry z Krosna, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Kielc, Radomia, Białegostoku, Święcicy, Ostrowca Świętokrzyskiego.

Gościem tegorocznych Gargulców, będzie Teatr Prawdziwy z Bielawy ze spektaklem plenerowym pt. "Wędrowcy", który wystawiony zostanie na zakończenie Spotkań 20 maja o godz. 20.00 na dziedzińcu zamkowym.

Spotkania jak co roku organizowane są i finansowane przez SCK-Zamek przy wsparciu finansowym Burmistrza Szydłowca i Starosty Szydłowieckiego. W ramach Spotkań odbędą się też warsztaty teatralne dla uczestników Spotkań prowadzone przez Jurorów - 19 i 20 maja.


Finalista z Zespołu Szkół im. KOP

Mateusz Walczak, uczeń klasy III Technikum Elektronicznego z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu został Finalistą XII Konkursu Matematycznego „EUKLIDES”. 8 lutego 2011r. odbyły się eliminacje szkolne, brała w nich udział młodzież z 81 szkół polskich i z 38 szkół litewskich.

W Radomiu 7 kwietnia zostały przeprowadzone eliminacje rejonowe. Z matematycznymi łamigłowkami zmagało się 185 uczniów z Polski i 144 z Litwy. Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 31 uczniów z Polski i 10 z Wilna Uzyskali oni tym samym tytuł „Finalisty Konkursu”. Jednym z finalistów jest Mateusz Walczak, uczeń prowadzony przez nauczycielkę matematyki Beatę Sokołowską.

Zawody centralne odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2011r. w Zespole Szkół Zawodowych im. KEN w Brzegu Dolnym. 10-12 uczniów, którzy uzyskają w finale największą liczbę punktów otrzymają tytuł Laureata Konkursu.


OJCZYZNA. Homilia ks. prałata Waldemara Gałązki w uroczystość NMP Królowej Polski

Królowa Polski. Królowa. To ta, która panuje, kieruje krajem, dba o powierzony jej lud, troszczy się o jego dobro, broni od niebezpieczeństw, przedstawia jego prośby królowi. Polska. Nasza Ojczyzna. To, według słów błogosławionego Jana Pawła, dziedzictwo dane nam przez Boga. To kraj w który zostaliśmy wkorzenieni pokoleniami przodków. To kraj z którego wyrastamy, który od najwcześniejszego dzieciństwa oglądają nasze oczy, wdychają nozdrza, chłoną uszy, zapamiętuje umysł, zatrzymuje serce. To wartości, które, ogarniamy miłością, dla których znosimy wyrzeczenia, poświęcamy czas i wysiłek, oddajemy życie.

Ojczyzna. To nasza Poska ziemia od Bałtyku po szczyty Tatr, od Odry po Bug, a niegdyś nawet po Dniepr. To ziemia uspokajająca skołatane codziennością serca szumem morskich fal i leśnych drzew; porażająca gwałtowną wichurą - przejawem potęgi Boga; radująca błękitem nieba – obrazem Jego łagodności; zachwycająca majestatem gór, wstęgami rzek, zielenią pól; pachnąca żywicznym lasem, życiodajną wonią zbóż i świeżym sianem. Ziemia rodząca zboża i owoce, bogata podziemnymi bogactwami: solą, węglem, żelazem. To ziemia, której grudkę zabierali ze sobą uchodźcy i emigranci, aby ją rzucono ją na ich grób na obczyźnie.

Ojczyzna, to piękno starych miast i wiejskich chat, wzbijających się w niebo wież kościołów, otoczonych parkami dawnych pałaców, pięknych budowli i pospolitych bloków mieszkalnych, również bliskich sercu, bo kryjącch wspomnienia lat wypełnionych małżeńskim i rodzinnym szczęściem, radością dzieciństwa, opowiadaniami dziadków.


Tagi: ,

Biały tydzień...

W minioną niedzielę 8 maja w szydłowieckiej świątyni farnej, 80 dzieci z drugich klas PSP im Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, przyjęło uroczyście po raz pierwszy sakrament Eucharystii. Mszę świętą celebrował i kazanie do dzieci wygłosił ks. Witold Witasek W tym roku w parafii św. Zygmunta dzieci do I Komunii przystąpiły w jednej grupie i w jednym terminie.

Dzieci w tym tygodniu, codziennie uczestniczą w Eucharystii i modlą się za swych rodziców i w intencjach Kościoła, od białych szat dzieci pierwszokomunijnych, nazwywa się go białym. Bardzo dobrze oddaje to jego także głębszy wymiar i sens.

W intencjach dziecięcych modlitw, będzie także zeźwość narodu. Dzieci złożą przyrzeczenie powstrzymywania się od używek i alkoholu przynajmniej do 18 roku życia.


Chlewiska od blisko 900 lat pod opieką św. Stanisława

Parafia św. Stanisława w Chlewiskach 8 maja corocznie (w tym roku wyjątkowo 9 maja) obchodzi swoje święto patronalne. Od blisko 900 lat Chlewiskom patronuje św. Stanisław BM. Początki kościoła w Chlewiskach sięgają roku 1121, kiedy to Piotr Dunin ze Skrzynna wybudował romańska świątynię. Początki parafii giną w mrokach dziejów, potwierdzone jest powstanie parafii pomiędzy rokiem 1253 a 1326.

Kult św. Stanisława rozpoczął się w Krakowie, od przeniesienia jego relikwi w 1088 roku do katedry krakowskiej. W Polsce zaczął sie rozpowszechniać w końcówce XI wieku. Chlewiska więc z pierwszym kościołem pw. św. Stanisława z 1121 roku należą do najstarszych miejsc jego kultu w Polsce.

Obecny kościół parafialny dedykowany tak jak poprzedni św. Stanisławowi biskupowi i męczennikowi, wybudował Mikołaj Chlewicki kasztelan małopolski, w stylu późnogotyckim na zrębach poprzedniego romańskiego w latach 1511-1512. Z tego czasu pochodzi prezbiterium, oraz północna kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej oraz północna zakrystia.


Kraków. Narodowe dziękczynienie i modlitwa do św. Stanisława

„Jan Paweł II oddał siebie samego i stał się prawdziwym gigantem wiary, życia, Kościoła i historii, bo w nim stała się widoczna wielkość Jezusa” – podkreślił kard. Camillo Ruini, były wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej. Hierarcha przewodniczył Mszy św. w uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie.

Podczas procesji z Wawelu na Skałkę po raz pierwszy niesiony był relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II oraz pastorał. Uroczystość była narodowym dziękczynieniem za beatyfikację papieża-Polaka oraz kanonizację Stanisława Kazimierczyka.

Procesja św. Stanisława rozpoczęła się od uroczystego bicia dzwonu Zygmunta, pochód wyruszył z katedry na Wawelu do klasztoru ojców paulinów na Skałce. Według szacunków policji, w procesji, prowadzonej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Celestino Migliore, uczestniczyło ok. pięciu tysięcy osób. Szli w niej radni Krakowa, politycy, przedstawiciele gmin Małopolski i dziesiątki tysięcy wiernych w tradycyjnych strojach ludowych. W barwnych kontuszach występują członkowie Bractwa Kurkowego. Obecni byli harcerze, policja, straż pożarna i wojsko.


Rajd motocyklowy 2011 z Ziemi Włoskiej do Polski

Ponad 100 motocyklistów wyruszyło dziś z Nowego Sącza na rajd, którego motywem są słowa Mazurka Dąbrowskiego. Szlak Rajdu przebiega miejscami zapisanymi w historii Legionów generała Henryka Dąbrowskiego. Jednym z głównych organizatorów jest ks. Jan Zalewski, który udzielił informacji dla Domu na Skale na temat Rajdu, inspirowanego polskim hymnem narodowym.

Rajd rozpoczęła 7 maja msza święta w Niegowici, miejscu znanym z pracy duszpasterskiej ks. Karola Wojtyły, dziś bł. Jana Pawła II. Miejsce jest związane także z gen. Dąbrowskim, w tutejszym dworze ochrzczono 2 września 1755 Jana Henryka Dąbrowskiego, późniejszego generała.

W Nowym Sączu 8 maja motocykliści wzięli udział w porannej mszy świętej, w kościele św. Małgorzaty, a następnie udali się w drogę do Bratysławy, a później do Włoch.


300 tysięcy Polaków na beatyfikacji Jana Pawła II

W beatyfikacji Jana Pawła II udział wzięło około 300 tysięcy Polaków - szacuje konsulat polski w Rzymie. Strona kościelna informowała wcześniej o 100 tysiącach polskich pielgrzymów, którzy uczestniczyli w uroczystości.

Jednak według konsulatu RP w Wiecznym Mieście liczba ta była znacznie wyższa.Jak wyjaśniono w czwartek do Rzymu przyjechało z Polski 1600 autokarów. Ale trzeba dodać liczne grupy ludzi, którzy przybyli indywidualnie, nie zgłaszając swego udziału w zorganizowanych pielgrzymkach.

Szacunki dotyczące 300 tysięcy osób z Polski sporządzono również na podstawie obserwacji i wniosków 40 ochotników, którzy z ramienia konsulatu obecni byli we wszystkich najważniejszych punktach włoskiej stolicy w dniach uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II.


Tagi: ,

Wkrótce “MAZEL TOW” w Szydłowcu

Szydłowieckie Centrum Kultury -Zamek zaprasza 8 maja już po raz szósty na DZIEŃ KULTYRY ŻYDOWSKIEJ “MAZEL TOW”. Impreza, która sześć lat temu powstała z inicjatywy Pani Sławy Lorenc Hanusz weszła na stałe do kalendarza imprez naszego miasta, organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w Szydłowcu.

Stała się ona okazją do lepszego poznania żydowskiej kultury, poezji, muzyki czy też sztuki kulinarnej. Uświadomiła także mieszkańcom, że Szydłowiec to jedno z tych miast, gdzie w historię Polski wpisują się również losy Żydów, którzy mieszkali w Polsce i stanowili nieodłączną społeczeństwa.

W programie VI Dnia Kultury Żydowskiej zobaczymy:


Św. Floriana uczcili w Sadku

Patron strażaków św. Florian wspominany jest w liturgii Kościoła 4 maja. Strażacy ochotnicy z Sadku, działający od niedawna, dzień ten na pewno zapiszą do udanych. A to za sprawą nowych mundurów, które otrzymali z rąk burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. Pieniądze na ten cel znalazły się w budżecie gminy Szydłowiec, co świadczy o wadze jaką władze miejskie przykładają do potrzeb strażaków.

Burmistrz A. Jarzyński życzył strażakom by te nowe mundury, były zawsze znakiem jedności strażackiego zespołu jaki tworzą i aby sadeccy strażacy nosili je godnie służąc człowiekowi w potrzebie i Bogu i Ojczyźnie.

Mundury poświęcił w czasie mszy świętej za strażaków i ich gości ks. Zenon Ociesa, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Sadku. W dziękczynnej modlitwie eucharystycznej wraz ze strażakami z Sadku, Woli Korzeniowej i Szydłowca; uczestniczyła liczna grupa mieszkańców Sadku, dzieci pierwszokomunijne, kolejarze z pocztem sztandarowym, nauczyciele i uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego z pocztem sztandarowym.


Gaude Mater Polonia ……

Na uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II, do Rzymu wyruszamy z Warszawy. Na lotnisku spotykamy ks. Bp. Henryka Tomasika oraz wielu pielgrzymów którzy kierują się Wiecznego Miasta różnymi trasami min. przez Monachium, Lizbonę, Szwajcarię.

Nasz lot jest opóźniony ponad dwie godziny. Lecimy min. razem z ks. infułatem Józefem Wójcikiem z Suchedniowa. Na miejscu w Rzymie wyczuwa się atmosferę wielkiego Święta. Na każdym miejscu widoczne są przepiękne plakaty zapowiadające beatyfikację. W wielu miejscach na telebimach można było oglądać historię życia i posługiwania Sługi Bożego Jana Pawła II. Na ulicach miasta setki tysięcy pielgrzymów z kilkudziesięciu krajów z flagami, transparentami zmęczonych ale szczęśliwych. Noszone przez nich plecaki i kalimaty wskazywały że byli oni przygotowani na sprostanie każdemu wyzwaniu aprowizacyjno-mieszkaniowemu.. Wszyscy byli dla siebie uprzejmi, mili, radośni ciągle śpiewający, chociaż niebo było pochmurne a sobotę padał deszcz. W tym wszystkim nie zabrakło wytrwałej modlitwy w wielu kościołach. Setki polskich pielgrzymek przybywało do Sanktuarium Matki Nieustającej Pomocy, gdzie posługują Redemptoryści. Część nocowała tam z soboty na niedzielę....

Tymczasem w sobotę już od wczesnych godzin popołudniowych do Circo Massimo na miejsce czuwania modlitewnego przed beatyfikacją , przybywały tysiące pielgrzymów. Po godzinie 20.00 przy udziale ponad 200.000 tysiącach osób, swoje świadectwa przekazali min. kard. Stanisław Dziwisz, Siostra Marie Simon-Pierre uzdrowiona za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II. Wielkie wrażenie robi prezentacja muzycznych utworów poświęconych nowemu błogosławionemu. I wspólny różaniec w łączności z pięcioma sanktuariami na świecie w tym i z Łagiewnikami w jakże sugestywnej oprawie zapalonych kilkudziesięciu tysięcy świec.


Żywa lekcja historii

4 maja z okazji 220 rocznicy Konstytucji 3 Maja w PSP im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klasy 6 A. Akademia miała charakter lekcji historii, w trakcie której występowały liczne retrospekcje. Przy ich wykorzystaniu młodzi aktorzy, starali się zobrazować wydarzenia omawiane przez nauczyciela i uczniów. Tematem tej niecodziennej lekcji była „Konstytucja 3 maja 1791 roku” i obrady Sejmu Wielkiego.

Całość inscenizacji zamknięta w 40 minutach bardzo żywo spodobała się młodej widowni, która nie szczędziła braw dla swoich szkolnych kolegów i koleżanek.

Na zakończenie przedstawienia wicedyrektor Urszula Bugaj podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowania. Szczególne podziękowania skierowała do dzieci z klasy 6A oraz Moniki Michalskiej, organizatora inscenizacji.


Święto Konstytucji 3-go Maja

Wiązanki kwiatów złożone pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, warta honorowa, przemówienie burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. Poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta, przedstawiciele bractwa rycerskiego, strzelcy, a nade wszystko zebrani licznie szydłowianie - tak dziś w Szydłowcu uczciliśmy 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Najważniejszym elementem tych obchodów była modlitwa za Ojczyznę, w szydłowieckiej farze.

Trzeciego maja Kościół w Polsce, czci Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. Mszy świętej przewodniczył ks. kan. Adam Radzimirski, patriotyczne kazanie wygłosił ks. prałat dr Waldemar Gałązka. Ksiądz Prałat zachęcał w nim do miłości Ojczyzny, kraju w który jesteśmy wkorzenieni pokoleniami przodków, kraju danego nam przez Boga.


Szydłowiec- w rodzinie Radia Maryja

W ramach spotkań z rodziną Radia Maryja i Telewizji Trwam, 2 maja te katolickie media transmitowały odpustowe uroczystości religijne i spotkanie z rodziną Radia Maryja z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Transmisje prowadził o. Grzegorz Moj, którego wspierało kilkunastu techników i operatorów kamer. Komentarze w czasie uroczystościze strony parafii prowadził ks. Piotr Turzyński, wicerektor WSD w Radomiu.

Głównym punktem uroczystości była koncelebrowana msza święta, której przewodniczył wikariusz biskupi ks. infułat Stanisław Pindera, proboszcz parafii MB Nieustającej Pomocy w Starachowicach. Ofiarę mszy świętej koncelebrowali z nim ks. prałat Jan Niziołek, ks. kanonik Adam Radzimirski, ks. Zenon Ociesa, o. Grzegorz Mój, ks. Leszek Gwarek, ks. Eugeniusz Rycerski CSMA, ks. Paweł Bańkowski i ks. Piotr Klepaczewski oraz jeszcze inni kapłani z naszej diecezji i dekanatu.

W kazaniu ks. infułat S. Pindera mówiąc o św. Zygmuncie i porównał je z życiem biblijnego króla Dawida, w sentencji zaś wskazywał na zmianę życia, pokutę i w konsekwencji otrzymane łaski i miłosierdzie, które im Bóg okazał. Kult Świętego Zygmunta króla Burgundii, rozwijający się w Polsce od XII wieku pokazuje jak mocno już wtedy byliśmy osadzeni w zachodniej Europie.


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W Polsce 2 maja jest od 2004 roku, świętęm państwowym obchodzonym jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to także dzień łączności z Polonią. Zgodnie z Konstytucją, barwami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającymi ochronie, są kolory: biały i czerwony (w ustawach kolor ten jest precyzyjnie zdefiniowany) ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest biały a dolny czerwony. Barwy w układzie pionowym umieszcza się w taki sposób aby kolor biały znajdował się po lewej stronie płaszczyzny ogladanej z przodu.

Flaga państwowa (jak określa ustawodawca) to płat tkaniny o barwach RP umieszczony na maszcie. Ustawa określa dwa wzory flagi państwowej. Pierwsza z nich to prostokątny płat tkaniny o stosunku wysokości do długości wynoszący 5:8, czyli prawidłowy wymiar flagi może mieć m.in. 50x80 cm, 70x112 cm czy 100x160 cm itd. Prostokąt ten jest równo podzielony w poziomie, kolor biały to górny pas a czerwony jest pasem dolnym. Drugi wzór to dodatkowo godło RP umieszczone pośrodku białego pola.

Ustawodawca nałożył obowiązek podnoszenia flagi państwowej (bez godła) na organy władzy państwowej oraz na polskie statki żeglugi śródlądowej, natomiast organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podnoszenia flagi państwowej wyłącznie w czasie ich sesji.


Tagi: , , ,

Narodowe dziękczynienie za beatyfikację

W Rzymie będzie miało pierwsze narodowe dziękczynienie za beatyfikację Papieża Polaka. Szereg uroczystości będzie się odbywać później w kraju, m.in. dziękczynienia z udziałem Episkopatu w Krakowie, Warszawie, na Jasnej Górze i w Przemyślu. Narodowe dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II odbędzie się w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja, w rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore. Mszy św. z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski o godz. 10.00 przewodniczyć będzie metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosi prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

W niedzielę po beatyfikacji, czyli 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, patrona Polski. Tradycyjna procesja z udziałem Episkopatu wyruszy z Wawelu na Skałkę o godz. 8.30. Msza św. na Skałce rozpocznie się ok. godz. 10.00. Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi kard. Camillo Ruini, były wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, który otworzył i przeprowadził proces beatyfikacyjny Jana Pawła II na poziomie diecezjalnym.

„Dziękujemy Miłosiernemu Bogu za dar nowego błogosławionego, za świętość Jego życia i apostolskiej posługi, której byliśmy świadkami” – napisał kard. Stanisław Dziwisz w zaproszeniu na tę uroczystość. Jego słowo będzie odczytywane w kościołach archidiecezji krakowskiej w dniu beatyfikacji Papieża.


Tagi: , , ,

Szydłowiec. Dziękczynienie za beatyfikację

W kościele św. Zygmunta wieczorem 1 maja, w czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Dariusza Maciejczyka, dziękowano Bogu za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II. W kazaniu ks. kan. Adam Radzimirski nawiązując do uroczystości Miłosierdzia Bożego mówił o objawionej w krzyżowej ofierze i Zmartychwstaniu miłości Chrystusa. Miłość ta domaga się od nas odpowiedzi. Nawiązując do osoby nowego Błogosławionego mówił "Niech przykład tak świętego człowieka, będzie nam wzorem miłości do Boga." Uroczystość uświetniły sztandary Samorządu Miejskiego, Solidarności i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

Po mszy świętej w ramach szydłowieckich uroczystości uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II , z koncertem wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Henryka Kapturskiego i Chór Parafialny "Fermata" z dyrygentem Zbigniewem Matlą. Z Miejską Orkiestrą Dęta wystąpiła także solistka Anna Wilczyńska. W czasie koncertu wiersz "Ojczyzna" recytowała uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Anna Bloch. Koncert poprowadziła Agnieszka Klepaczewska z Szydłowieckiego Centrum Kultury ZAMEK.

W czasie koncertu dla wypełnającej szczelnie kościół publiczności wykonano między innymi utwory: Gaude Mater Polonia, Laudate Dominum, Romanza Fryderyka Chopina, Moje miasto Wadowice, Góralu czy ci nie żal.


Tagi: , , ,

Znakomity syn polskiego narodu Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikowany

Papież Benedykt XVI w homili podkreślił we fragmencie wypowiedzianym po polsku wielkie zaangażowanie swego poprzednika, którego dziś wyniósł swoja władzą apostolską do grona błogosławionych. Mówił - swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolność.

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!". To, o co nowo-wybrany Papież prosił wszystkich, sam wcześniej uczynił: otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma - siłą, którą czerpał z Boga - tendencję, która wydawała się być nieodwracalna.

Te słowa Benedykta XVI przypominające słowa Jana Pawła II z 22 października 1978 roku, z dnia uroczystej inauguracji pontyfikatu, są dziś nadal tak proroczo aktualne i wymagające posłuszeństwa w wiarze.